Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Starter? Ga er maar van uit dat je de eerste zes maanden zonder loon zit

452 views

Published on

Interview in DataNews, 11-10-2012

Published in: Business
  • Be the first to comment

Starter? Ga er maar van uit dat je de eerste zes maanden zonder loon zit

  1. 1. "Ga er maar van uit dat je de eerste zesmaanden zonder loon zit" Frederik Tibau 11/10/2012 - 14:06Martin van Wunnik“Mijn zoon zegt me soms dat ik dromen kapot maak, maar zelf zie ik dat anders”, glimlachtMartin van Wunnik. De financieel strateeg helpt start-ups met het opstellen van eenrealistisch financieel plan, onontbeerlijk voor de realisatie van een project. “Onze jonkieszijn naïef. Ze denken dat ze potten gaan breken enkel en alleen omdat ze een goed ideehebben.”Martin van Wunnik is gepokt en gemazeld in projecten die het midden houden tussen finance enict. Na 18 jaar te hebben gewerkt voor tal van multinationals (waaronder Jan De Nul), ging hij in2008 voor eigen rekening aan de slag. Sinds 2011 begeleidt hij starters voor instanties zoals hetBrussels Agentschap Ondernemen (BAO) en de Vlaamse Overheid (kmo-portefeuille Vlaanderen),en is hij verbonden aan de internet community BetaGroup en aan het Microsoft Innovation Centre(MIC).“Wat me opvalt, is dat starters vaak denken dat alles gratis is. Je kan hen nog wel aansporen omnaar een informatiesessie te gaan, maar organiseer je workshops voor een habbekrats, dan hakenze al af en kan je het schudden. De internetgeneratie hè (lacht). Maar het kàn niet altijd gratis ofspotgoedkoop zijn. Als je een licentie laat doornemen door een advocaat, dan kost dat geld.”“Een tweede ding waar je niet rond kan, is dat starters naïef zijn. Ze staren zich blind op hun idee,en gaan er zo maar van uit dat ze miljoenen gaan verdienen, terwijl ze vaak nog niet eens eenwerkend prototype hebben. Kijk het maar na: hoeveel jonkies vragen er geen geld voor een idee,zonder dat ze een product hebben, laat staan klanten? Pas op, soms lukt dat hoor. Maar deovergrote meerderheid komt van een kale reis thuis.”
  2. 2. Van Wunnik probeert beginnelingen te helpen met alles wat betrekking heeft op het financiëleaspect bij het opstarten van een bedrijfje. “Dat is erg ruim natuurlijk, maar meestal komt het neerop de review van een financieel plan. Ik ga zelf nooit zo’n plan opstellen, maar ik geef welcommentaar, over waar het fout kan lopen bijvoorbeeld.”“In zo’n financieel plan worden er heel wat hypotheses geponeerd, het kan eigenlijk alle kantenopgaan, en ik stel meestal twee scenario’s voor: een positief en een negatief. Waarbij het debedoeling is dat je als starter toch een zestal maanden kan overleven wanneer het negatievescenario zich voltrekt.”Waar loopt het vaak fout?Martin van Wunnik: “Los van de onrealistische hypermotivatie (lacht)? Het overschatten van deinkomsten/behoeften. Heeft iemand dat product wel écht nodig, of is het gewoon nice to have?Heel wat starters zitten in die laatste categorie, terwijl ze denken in de eerste te zitten. Met alsgevolg dat de inkomsten het laten afweten. Of dat de inkomsten pas beginnen te stijgen na dezoveelste aanpassing van het product.”“Iets anders zie je langs de kostenzijde. Je kan vandaag voor geen geld van start gaan, dankzij hetinternet. Maar wat als je plots van 5 naar 10.000 klanten gaat? Hoe ga je dat oplossen? Hoe ga jeom met scalability-issues?”“In de meeste gevallen is cash de grote boosdoener, en dan vooral het gebrek er aan. Deinkomsten komen later binnen dan verwacht, terwijl de kosten heel wat hoger afklokken. Hoe ga jedat oplossen? Door een beroep te doen op family, fools and friends? Dat kan. Maar hoe groter jeschulden, hoe moeilijker het wordt. Er komt een moment waarop je je moet gaan afvragen: ga ikme nog dieper in de schulden steken, of doe ik de boeken toe? Toegeven dat je gefaald hebt iséén van de moeilijkste dingen die er zijn.”Hoe zit het met de kwaliteit van de financiële plannen die onze starters opstellen?Van Wunnik: “De meesten tekenen gewoon de grote lijnen uit. Zoveel klanten, zoveel omzet,zoveel kosten. Je kan online nochtans heel wat goede templates vinden. Het BAO heeft er eentje,net zoals ING. Het leuke aan dergelijke templates is dat ze mensen er toe aanzetten om ook eensna te denken over de dingen die niet van toepassing zijn voor hen. En wat velen vergeten: sowiesomag je er van uit gaan dat je de eerste zes maanden zonder loon zal zitten (lacht).”Het gebrek aan cash is een logisch probleem, wat nog?Van Wunnik: “Er zijn een vijftal dingen. In de eerste plaats is er het team. Ben je alleen, dat is datniet zo goed. Het is beter om samen te werken met anderen. Je moet een degelijke structuurhebben om serieus genomen te worden als start-up.”“Daarnaast heb je natuurlijk het business model. Opnieuw: starters zijn overoptimistisch. Zeschatten de behoeften van hun klanten verkeerd in en staan niet stil bij de prijszetting. Ze denken:we bieden een SaaS-formule aan, en vragen 50 euro per maand, terwijl de kosten oplopen tot 80euro per maand.”
  3. 3. “Ten derde is er de scalability, wat we ook al aangehaald hebben. Hoe kan je van een kleinestructuur doorgroeien naar een organisatie die grote volumes aankan? Welke infrastructuur is daarvoor nodig?”“Voorts is er de return on investment. Je koopt dure hardware, dure licenties en dure programma’s,maar hoe ge je dat allemaal afschrijven en terugverdienen? Ook hier weer die link naar cash: deinkomsten zijn onvoldoende om daar allemaal rekening mee te kunnen houden.”“Tot slot is er de exit strategie. Ik weet wel, starters denken niet graag aan uitstappen, maar hetkan toch geen kwaad om eens na te gaan of je bereid bent om 20 procentaandeelhouderschap/controle op te geven of niet. En indien het antwoord ja is: het blijft niet bij dieéne financieringsronde, er volgen er nog. Aanvaard je het om minder dan 50 procent van je bedrijfover te houden? Dat zijn toch allemaal zaken waar je goed over moet nadenken.”Zijn de exit-mogelijkheden in België en in Europa zo beperkt als men ons wil doen geloven?Van Wunnik: “In onze contreien is de risico-aversie erg groot. Wat maakt dat de exit-mogelijkheden in de VS veel groter zijn, dat klopt. In Silicon Valley is ook het team achter eenproject belangrijker dan het project zelf. Dat zie je bij ons veel minder. Hier gaat eenkapitaalverstrekker veel sneller een probleem hebben met een koerswijziging dan over de plas.Terwijl je juist dat moet kunnen doen: snel van opzet veranderen en inspelen op demarktbehoeften. Je moet een sterk team kunnen vertrouwen.”“Dit gezegd zijnde, wil ik nog eens benadrukken dat starters te veel focussen op het ophalen vankapitaal. Het is beter om alle aandacht te richten op het ontwikkelen van een leefbaar product, vaneen prototype, en op het op zoek gaan naar de eerste klanten. Dat zou je allemaal moeten kunnenklaarspelen zonder funding. En dan kan je je later over het cash-vraagstuk gaan buigen."http://datanews.knack.be/ict/knowledge-center/start-ups/ga-er-maar-van-uit-dat-je-de-eerste-zes-maanden-zonder-loon-zit/article-4000191357966.htm#© 2011 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden.

×