Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rakennusasetusten reunaehdot uusiutuvaan energiaan 24.4.2015

780 views

Published on

Helsingin rakennusvalvontaviraston esitys FinSolar työpajassa Helsingissä 24.4.2015. Rakennusmääräysten reunaehdot uusiutuvan energian pientuotantoon.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rakennusasetusten reunaehdot uusiutuvaan energiaan 24.4.2015

  1. 1. Maankäyttö ja rakennuslaki (1999/ uudistus 2013-2017) www.finlex.fi • Rakentamista koskevat yleiset edellytykset, tekniset vaatimukset, rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta • ”Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet” (117 §). ”Korjaus- ja muutostyössä on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella” (118 §). Suomen rakentamismääräyskokoelma (uudistus 2013-2017) www.ym.fi • Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset (asetukset) ja ohjeet Kaavoitus (yleis- ja asemakaavat, täydennysrakentaminen) www.hel.fi Helsingin rakennusjärjestys (2010) www.rakvv.hel.fi • Alueelliset rakentamis- ja korjaustapaohjeet (rakennuslautakunta) Helsingin rakennusvalvonta 2015 Pirjo Pekkarinen‐Kanerva, arkkitehti (Korjaus)rakentamisen ohjaus
  2. 2. Lähienergian luvanvaraisuudesta ILMALÄMPÖPUMPPU TAPANILASSAAURINKOSÄHKÖPANEELEITA KAIVOPUISTOSSA • Helsingin rakennusjärjestys (2010): 21 §, Vapautukset toimen- pideluvan hakemisesta: ”ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle” • Ilmalämpöpumput sijoitetaan esimerkiksi pihan puolelle (rakvv:n ohje)
  3. 3. Suuret aurinkoenergiahankkeet • Suurten aurinkoenergiajärjestelmien toteuttaminen saattaa edellyttää kantavien rakenteiden tukemista tai alueen kaupunkikuvan tarkastelua (MRL 117 §, 118 §) • Hankkeen luvanvaraisuus tulee varmistaa rakennusvalvonnasta SAKARINMÄEN KOULUN AURINKOKERÄINKENTTÄ SUVILAHDEN AURINKOVOIMALAITOS / HELEN
  4. 4. Energiakaivot ja tuulivoimalat • Energiakaivon poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa (MRL 126 a §) • Helsingissä haetaan vuosittain noin 300 porauslupaa (30% uudisrak.) • Tuulivoimalat tarvitsevat toimenpide- tai rakennusluvan PIENTUULIVOIMALA HARAKAN SAARESSAMAALÄMPÖREIÄN PORAUS SUUTARILASSA

×