Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jarmo Partanen (LUT) - Sähkön hinta 18022016

1,506 views

Published on

Jarmo Partasen esitys Smart Solar Growth -seminaarissa 18.2.2016.

 • Be the first to comment

Jarmo Partanen (LUT) - Sähkön hinta 18022016

 1. 1. Sähkön hinta Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 18.2.2016
 2. 2. Lappeenranta University of Technology 2 Sähkön hinta? Sähköllä on monta hintaa ja monta hinnoitteluperustetta − Energian hinta − Siirron hinta − Verot − Energian hinta, tehon hinta, perusmaksu − Spot tuntihinta, tukkumarkkina − Spot hinnasta johdettu kiinteä hinta (vähittäismarkkina) − Johdannaisten hinta (suojaus) − Joustosähkön hinta, tehotasapaino, reservit
 3. 3. Lappeenranta University of Technology 3 Sähkömarkkinat - sähkön hinnan muodostuminen Keskisuuren teollisuusasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen Arvonlisävero 18 % Sähköverot 7 % akeluverkkosiirto 16 % Alueverkkosiirto 3 % Kantaverkkosiirto 3 % Sähkön myynti 1 % Sähkön hankinta 52 % Kotitalouksien sähkönhinnan muodostuminen 1.1.2015 (15,6 snt/kWh) 1.1.2015, kulutus 5000 kWh/vuosi, 15,57 snt/kWh Hankinta 27,0 % Myynti 10,3 % Jakeluverkko 26,9 % Kantaverkko 2,0 % Sähkövero 14,5 % Arvonlisävero 19,4 % Myynti Siirto Verot
 4. 4. Lämmitysasiakkaan sähkön hintaosuuksien kehitys (kulutus 18 000 kWh/vuosi) Lähde: Energiavirasto 31,5 % 42,0 % 26,5 % 23,8 % 39,0 % 37,2 % 1.1.2016 1.1.1998 20.1.2016 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1.1.1998 1.1.1999 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 Verot Energia Siirto
 5. 5. Lappeenranta University of Technology 5 Sähkön kuluttajahinta 2014 jälkipuoliskolla (2 500- 5 000 kWh vuosikulutus) 8 Lähde: Eurostat
 6. 6. Lappeenranta University of Technology 2/19/2016 6 Sähköjärjestelmän toiminta − Sähkön käytön ja tuotannon on oltava joka hetki tasapainossa; tehotasapainon hallinta − Lähtökohtana pohjoismaisessa sähkömarkkinassa on olettamus, että tuotantokapasiteettia tulee riittävästi markkinoille; energia on ainoa tuote perusmarkkinoilla. Monilla muilla markkinoilla on erilliset tuotteet teholle (kapasiteettimarkkina) ja energialle. − Teknisen tehotasapainon toteutukseen tarvitaan kuitenkin useita eri työkaluja (Fingridillä järjestelmävastuu); − Automaattinen taajuudensäätö (Fingrid ostaa kapasiteetin markkinoilta) − Taajuusohjattu pyörivä käyttöreservi, 49,9-50,1 Hz − Taajuusohjattu pyörivä häiriöreservi, 49,5 – 50,5 Hz − Häiriöreservi, nopeasti käynnistyvä (5 min) kapasiteetti, Fingridin omia varavoimalaitoksia + käyttösopimuksia − Manuaalinen alas-/ylössäätö säätösähkömarkkinoiden kautta
 7. 7. Lappeenranta University of Technology 7 Sähkön tuotanto ja myynti Tukkusähkö- ja vähittäismyyntimarkkinat Markkinat; pörssi ja OTC-kauppa G G G G Tukkumarkkinat Vähittäis- markkinat Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas Sähkön hintataso määräytyy pääosin tukkusähkömarkkinoilla Asiakas = sähkönkäyttäjä G = sähkön tuottaja
 8. 8. Lappeenranta University of Technology 2/19/2016 819.2.2016
 9. 9. Lappeenranta University of Technology 9 Sähköenergian markkinahinnan muodostuminen KYSYNTÄ TARJONTA VAIHTOTUOTANTO [TWh] SYSTEEMIHINTA Vesivoima Ydinvoima CHP Muuttuvattuotantokustannukset[€/MWh] Hiililauhde Öljylauhde Kaasuturbiini
 10. 10. Lappeenranta University of Technology Impact of subsidied renewables on market price of electricity 10 price Money quantity supply demand Real cost RES is always first in the market Lower market price, problematic for many producers This price will be paid by ??
 11. 11. Lappeenranta University of Technology Nord Pool Spot system price, monthly average High variation in prices 11 Source: Nord Pool Spot SYS FI
 12. 12. Lappeenranta University of Technology Nord Pool Spot system price, hourly prices, 2013 Negative prices are possible and have been realized 12 Source: Nord Pool Spot
 13. 13. Lappeenranta University of Technology Nord Pool Spot system price, hourly prices, 2014-2016 Big differences in areal (zonal) prices 13 Source: Nord Pool Spot SYS FI
 14. 14. Lappeenranta University of Technology 14 Hydro reservoirs, Nordic area, 2014-2016 http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/area/rescontent.cgi 100% pr. 02.01.2012: 121429 GWh. Min, max and median values for the period 1990 - 2012.
 15. 15. 15 Sähköpörssin toteutunut hinta ja tulevaisuuden hintanoteeraukset 18.8.2015 − Kuvassa ovat kahden vuoden toteutuneiden päivähintojen viikkokeskiarvot ja tulevaisuuden hintanoteeraukset 18.8.2015 − Tulevaisuuden hintanoteeraukset (finanssituotteiden hinnat) kertovat markkinatoimijoiden hintakehitysodotuksista . Lähde: SKM Syspower 17.2.2016 2/19/2016
 16. 16. Päästöoikeuden hintakehitys Lähde: SKM Syspower 0 5 10 15 20 25 30 35 €/tCO2 EUA-Dec xx 2/19/2016 16
 17. 17. Lappeenranta University of Technology Operation of existing power system Sustainability Security of supply Weather dependent production with low operational costs and weather dependent distribution reliability Shorter operation times, Different running ranking Worse economics Weather based production, Challenges in intermittency, Lack of inertia Long interruptions Electricity Market – Driving Forces Price of electricity Low energy price in market High price volatility Excellent trend in long term € Tukkumarkkinamallihaaste – ”Energy only” markkinamalli • Uusiutuvilla pääosin erittäin alhaiset muuttuvat kustannukset (< 10 €/MWh) • Onko energialla hintaa, kun ’polttoaineella’ ei ole hintaa? • Vesi, tuuli, aurinko ja ydin ovat aina markkinassa • Merkittävillä muuttuvilla kustannuksilla toimivien laitosten kilpailukyky? • Ydinvoiman pysäytys kallista, negatiiviset hinnat ”selviytymiskeino” jatkuvaan ajoon • Syöttötariffeilla tuetut ovat markkinassa negatiivisilla hinnoillakin • Investointikustannus/watti + käyttötunnit ratkaisevat kilpailukyvyn, muuttuvat kustannukset myrkkyä Sähkön siirtohinnan fysikaalisena perustana teho (investoinnit) – ei energia
 18. 18. Lappeenranta University of Technology 18 http://www.talouselama.fi/uutiset/suomessa-tapahtui-juuri-valtava-energiakaanne-kahden-fennovoiman-verran-hiljeni-kaikessa- hiljaisuudessa-3486192 = Pitkäaikaiseen säilöntään tai tehoreserviin lauhdevoimaloita 2 450 megawatin verran
 19. 19. Lappeenranta University of Technology Markkinamekanismit, jotka kannustavat investoimaan kustannustehokkaaseen, joustavaan, käyttövarmaan ja kestävään energiajärjestelmään Varastot Kysynnän jousto Joustava tuotanto Älysähköverkot CH4 Aktiivinen asiakas Hinta ? Ansainta malli? Kannattavuus? Hyväksyttävyy s? Kuinka ongelma ratkaistaan? Sähkömarkkinat – Driving Forces Sähköjärjestelmän toiminta Kestävyys Käyttövarmuus Sääriippuva tuotanto, matalat käyttökustannukset, sääaltis sähkönjakelu Lyhyemmät käyttöajat nykyisille voimalaitoksille ja muuttunut ajojärjestys. Taloudellisia ongelmia Tehotasapainon hallinta, Vähenevä pyörivä massa Pitkiä verkkokatkoja Sähkön hinta Matala energian hinta Suuria vaihteluja + + + + + + + + + €
 20. 20. Lappeenranta University of Technology Sähkön kokonaiskäyttö v. 2015 82,5 TWh 20.1.2016 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 TWh (Lähde: www.energia.fi)
 21. 21. Lappeenranta University of Technology Lämpötilakorjattu sähkönkäyttö v. 2015 84,8 TWh 20.1.2016 21 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GWhGWh Sähkön kulutus Lämpötilakorjattu sähkönkulutus (Lähde: www.energia.fi)
 22. 22. Faktoja Suomesta • v. 2030 ydinvoimaa 5 600 MW
 23. 23. Faktoja Suomesta • v. 2030 ydinvoimaa 5 600 MW • Siirtoverkkoja ja vaihdantaa tarvitaan!
 24. 24. Lappeenranta University of Technology 24 Faktoja Suomesta • Älymittarit kaikilla asiakkailla • Helposti ohjattavaa kuormaa > 2000 MW • Maailman kärkituotteita sähköverkkoautomaatiossa ja tehoelektroniikassa • Edelläkävijä joustomarkkinoiden kehittäjänä (Fingrid) • Sähkömarkkinalaki, sähkön toimitusvarmuuskriteerit, 6/36 h • Kahdeksan vuoden regulaatiojakso 2016-2023 sähköverkkoliiketoiminnalle
 25. 25. Lappeenranta University of Technology 25 Hypervisio: Maailmanlaajuisesti toimiva operaattori on valjastanut aktiiviset resurssit toimivaksi joustomarkkinaksi omistamatta itse yhtään assettia ja on markkina-arvoltaan yksi maail- man suurimmista yrityksistä. Kuinka ylläpidetään vientituotteiden kilpailukyky? Markkina- ja verkkovisio – mikä on Suomen suunta? Suomen suunta Globaali suuntaus
 26. 26. Lappeenranta University of Technology 26 Sähkön hinta 2020-luvulla? Sähköllä on monta hintaa ja monta hinnoitteluperustetta − Energian hinta – mahdoton ennustaa!!! − Suomessa ylituotantoa, jos kaukolämpö hengissä ja jos Power to X ei etene − Ruotsissa hetkellisiä alituotantokausia (pitkä korkeapaine) − Norjan vesivoimasta merkittävä osa keski-Europpaan − Venäjä? − Energian käyttö ei kasva − Siirron hinta − Pääosa hinnasta €/kW,a − Energiakomponentin osuus laskee − Kokonaishinta nousee − Jouston hinta kasvaa- varastoinnin kilpailukyky ratkaisevassa roolissa − Verot lisääntyvät
 27. 27. Lappeenranta University of Technology Nord Pool Spot system price, early average 27 Source: Nord Pool Spot SYS FI
 28. 28. Lappeenranta University of Technology Energy supplier & DR, reserve power market 2/19/2016 28 Source; Fingrid
 29. 29. Lappeenranta University of Technology 29 Taajuudensäätömarkkinan hintoja/teoreettinen ansainta 1 kW teholla Vuosituote Käyttöreservi FCR-N Häiriöreservi FCR-D €/MW,h €/MW,h 2011 9,97 1,48 2012 11,97 2,80 2013 14,36 3,36 2014 15,80 4,03 2015 16,21 4,13 2016 17,42 (152 €/kW,a) 4,50 (39,42 €/kW,a) Tuntituote 2015 195 €/kW,a 126 €/kW,a Ajatusleikki; 5*3 kW vesivaraajan sähkövastukset. Varataan keskimäärin 3 kW reservitehoksi (valmius alas-/ylössäätöön). Vuotuinen sähkölasku nyt 1500 € veroineen, energian osuus 750 €. Tuntituotteella ansainta voisi olla teoriassa 600 €/a. Ei nykyisin käytännössä mahdollinen, mutta tulevaisuudessa …. Lisätään edelliseen oma 5 kW aurinkosähköjärjestelmä ja 20 kWh/20 kW akku. Mikä tulee verkosta otetun sähkön hinnaksi? Kuka ja millä hintamekanismilla toimittaa verkkosähkön ja verkkopalvelun?
 30. 30. Lappeenranta University of Technology Sähköllä huikea historia mutta uskomaton tulevaisuus! • Edullinen, puhdas, rajaton energialähde • Lämpöä, kylmää, työtä • Sähköpolttoaineita, ruokaa 30

×