Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fundamentální analýza                    Filip PasekaArgumentaceJedná se o krátký článek na téma Fundam...
Fundamentální analýza akcií   1. Fundamentální analýza   1.1 Typy analýzy a základní souvislosti   Fundamentální ...
Jak jsem již nastínil, druhů, nebo-li analytických metod, je velmi mnoho. Některé  používají makroekonomii jako celek, j...
1.2.2 Odvětvová analýza   “Cílem těchto analýz je rozpoznávat a detailně charakterizovat nejvýznamnější specifika   ...
Ziskové modely, jak vyplývá z názvu, používají k výpočtu ziskovost jednotlivých  společností a to k poměru celkových emi...
Seznam použité literatury[1] REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN:978-80-8707...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fundamentální analýza

326 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fundamentální analýza

 1. 1. Fundamentální analýza Filip PasekaArgumentaceJedná se o krátký článek na téma Fundamentální analýza. Celkem existují tři základnípřístupy k analýze akcií, tento článek se zabývá nejkomplexnější z nich. Samotnáfundamentální analýza není ničím jednoduchým, už jen kvůli rozličným modelům, které sikaždý může vyložit jinak, a může použít jiné. V textu jsem pár základních nastínil.AnotacePředmětem článku „Fundamentální analýza akcií“ je přiblížit, co to fundamentálníanalýza je a popsat si některé základní modely.Klíčová slovaFundamentální, analýza, akcie, vnitřní hodnota, model -1-
 2. 2. Fundamentální analýza akcií 1. Fundamentální analýza 1.1 Typy analýzy a základní souvislosti Fundamentální analýza akcií se považuje za nejkomplexnější z analýz. Fundamentální analýzu můžeme provádět jak u podniků - pro posouzení její rentability, zda firmě hrozí bankrot a ziskovosti - tak i u akcií společnosti - posouzení, zda je vhodné do akcií investovat, ale i na jiné odvětví finančního trhu (FOREX). My se dále budeme soustředit jen na analýzu akcií. Hlavním předpokladem k správnému sestavení fundamentální analýzy akcií je odhadnout a vypočítat její vnitřní hodnotu. “Tu lze definovat jako individuální názor kteréhokoli účastníka akciového trhu na to, jaký by měl být tzv. „spravedlivý (akciový) kurz“, jehož hodnotu lze ve velmi krátkém (ultrakrátkém) období považovat za neměnnou a lze ji tudíž porovnat s proměnným aktuálním akciovým 1 kurzem.“ Jinými slovy lze vnitřní hodnotu akcií pochopit tak, že je to jakási námi očekávaná cena, na kterou by se měl aktuální kurz v blízké (námi sledované) době změnit. Pro ještě lepší chápání tohoto pojmu nám pomůže následující obrázek. Obrázek 1: Vnitřní hodnota akcie (zdroj:vlastní zpracování) Jak určit správně vnitřní hodnotu akcie, je velmi diskutabilní. Existuje kvanta různých výpočtů a technik, a každý investor si dělá své analýzy. To způsobuje, že pokud existuje na trhu velké množství různých výpočtů a každý má jiné očekávání, tak se mění vnitřní hodnoty akcií a poté i aktuální kurz, zprostředkovaně, díky investorovým burzovním příkazům.1 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-8 -2-
 3. 3. Jak jsem již nastínil, druhů, nebo-li analytických metod, je velmi mnoho. Některé používají makroekonomii jako celek, jiné se soustředí pouze oborově, nebo zkoumají vnitřní parametry akcií. Proto základní dělení je takovéto: • Globální neboli Makroekonomická akciová analýza • Odvětvová neboli oborová analýza • Analýza jednotlivých společností a jejich akcií Jak jsem již psal výše, fundamentální analýza je nejkomplexnější z analýz akcií, takže je velmi příhodné jednotlivé typy kombinovat navzájem, pro co nejvyšší přesnost výsledků a tím snížení rizika , na co nejnižší možnou úroveň. V dalším textu si lehce nastíníme jednotlivé metody. Než se pustíme do představení jednotlivých typů fundamentálních analýz, je si dobré aspoň lehce představit, nebo zhodnotit, i ostatní analýzy. Podle mnohých existují jen 2 základní typy, a to technická a již výše popsaná fundamentální analýza. V technické analýze se pracuje se základním dojmem a to: „veškeré informace jsou již zohledněny v ceně, která se neustále tvoří na trhu na základě všech dostupných informací. Výzkum cen a aktivita obchodníků je tedy dostatečná pro investiční rozhodnutí..“ 2 Třetí z analýz je psychologická analýza, která se zaobírá myšlením a chováním investorů. 1.2.1 Makroekonomická analýza Abychom zanalyzovali akcie, považuje makroekonomická analýza ekonomii jako celek a “zabývá se zkoumáním (případně kvantifikací) vztahů mezi vývojem tzv. globálních, především makroekonomických agregátů a pohybem akciových kurzů.“ 3 Kterými jsou např. reálný výstup ekonomiky, fiskální politika, inflace, úrokové sazby aj. . Patří sem ale i korupce hospodářská kriminalita, černý trh a cenová regulace.2 TYLEČEK, Jiří. Technická versus fundamentální analýza: Která je lepší?. Investujeme.cz . 20.1.2010.Dostupné z: http://www.investujeme.cz/technicka-versus-fundamentalni-analyza-ktera-je-lepsi/3 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-8 -3-
 4. 4. 1.2.2 Odvětvová analýza “Cílem těchto analýz je rozpoznávat a detailně charakterizovat nejvýznamnější specifika jednotlivých odvětví, resp. oborů a následně prognózovat perspektivy jejich budoucího vývoje.“4 Díky rozdílnosti jednotlivých odvětví, lze tyto obory vnímat každé zvlášť. A díky tomu, je můžeme každé zvlášť analyzovat. Tudíž nejsou všechny stejně citlivé na vývoj a výkyv ekonomiky, v každém odvětví je různá dosažitelná míra zisku, panuje zde jiná státní regulace a existují rozdílné výhledy odvětví do budoucna. 1.2.3 Analýza jednotlivých akciových společností a jejich akcií Poslední typ analýzy se zabývá zkoumáním vnitřních parametrů jednotlivých společností a jimi emitovaných akcií. I zde je několik odlišností. Zejména jde o to, jakou analýzu použijeme. To záleží, zda chceme investovat v dlouhodobém či krátkodobém horizontu, zda chceme získat ve společnosti významný podíl nebo jen získat portfoliovou investici, ale také, zda jde o investici tuzemskou nebo zahraniční. 1.2 Analýza jednotlivých akciových společností Mezi metody určení vnitřní hodnoty akcií patří zejména: • Dividendové diskontní modely • Ziskové modely • Bilanční modely • Finanční analýza podniku Dividendové modely jsou jedny z vůbec nejčastějších metod určení vnitřní hodnotu akcií. “Jsou založeny na principu diskontování očekávaných cash-flow plynoucích z akcií (dividend) na jejich současnou hodnotu.“5 Základem je Gordonův model, kde se počítá s dividendou ku rozdílu výnosové míry a růstu dividend.4 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-85 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-8 -4-
 5. 5. Ziskové modely, jak vyplývá z názvu, používají k výpočtu ziskovost jednotlivých společností a to k poměru celkových emitovaných akcií. “Ziskové modely se na rozdíl od dividendových diskontních modelů spíše než v teoretické oblasti uplatňují v investiční praxi.“ 6 Rámcově vycházejí z dividendových diskontních modelů. Zaměřují se na kratší časový interval, rámcově méně než tři roky. Příkladem ziskových modelů nebo jejich ukazatelů může být zisk na akcii. Toto je vesměs „nejsledovanější hodnota každé společnosti. Akcionářům dává inforamci o tom, zda je podnikání úspěšné. Z čistého zisku se mohou rozdělovat dividendy, které jsou zpravidla vyplácené ročně, v případě amerických společností často i čtvrtletně.“7 Bilanční modely vychází z rozvahy. “Jejich cílem je podnik ocenit a současně určit i vnitřní hodnotu jeho akcií.“8 Výhodou je velmi dobrá dostupnost potřebných vstupních informací. Posledním ze zmíněných základních modelů je celková finanční analýza podniku. Jde o to, že podnik analyzujeme tzv. „skrz-naskrz“. Vychází jak z rozvahy, tak z čistého zisku, počtu zaměstnanců. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších metod. Je to díky počtu vstupních informací, které zadáváme, a díky množství informací, které po analýze o podniku zjistíme. Na druhou stranu je to pracnější.6 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-87 Investice základy: K čemu slouží fundamentální analýza. Akcie.cz [online]. 2009 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/fundamentalni-analyza/8 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN: 978-80-87071-87-8 -5-
 6. 6. Seznam použité literatury[1] REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 559 s. ISBN:978-80-87071-87-8-vyučující na ESF MU-dloudobě se zaobírá investováním na fin. trzích a sám investuje-vydáno mnoho publikací, které jsou dobře čtěné-dané téma je pěkně vysvětleno-publikace se zajímá o celý fin. trh, což dá čtenáři dobrý přehled o vazbách[2] TYLEČEK, Jiří. Technická versus fundamentální analýza: Která je lepší?.Investujeme.cz. 20.1.2010.Dostupné z: http://www.investujeme.cz/technicka-versus-fundamentalni-analyza-ktera-je-lepsi/-autor je analytikem XT brokers-předtím analytik ING, vystudoval ES fakultu univerzity v Pardubicích-bohaté zkušenosti s fin.trhy-stáže v zahraničí-publikuje články v mesec.cz, penize.cz-kladně přijímán u čtenářů[3] Investice základy: K čemu slouží fundamentální analýza. Akcie.cz [online]. 2009 [cit.2013-01-06].Dostupné z: http://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/fundamentalni-analyza/-jeden z nejpoužívanějších webů ohledně akcií a fin.trzích-je zde denní zpravodajství, články od expertů-rady a tipy pro investory publikované externími experty-souhrnné grafy z českého i světového akciového prostředí -6-

×