Successfully reported this slideshow.

Digital boy - Případová studie PPC kampaně "Studuj ČZU"

921 views

Published on

Případová studie PPC kampaně "Studuj ČZU"
www.digitalboy.cz

Published in: Business
 • Be the first to comment

Digital boy - Případová studie PPC kampaně "Studuj ČZU"

 1. 1. PPC  kampaň  “Studuj  ČZU”  Případová  studie  internetové  kampaně  
 2. 2. Rámec  kampaně  Studuj  ČZU  •  Trvání  kampaně:  15.  2.  –  31.  3.  2012  •  Cíle  kampaně:  Navést  potencionální  uchazeče   o  studium  na  stránky  studuj.czu.cz  a  zvýšení   počtu  uchazečů  o  studium    
 3. 3. Řešení  •  Kampaň  ve  vyhledávání  Google  a  Seznam  pro  nasměrování  návštěvníků   vyhledávajících  vysoké  školy  •  VyužiR  textových  reklam  v  Reklamí  síU  Google  pro  přivedení  návštěvníků  na   stránku  studuj.czu.cz  •  VyužiR  reklamních  bannerů  na  256  relevantních  stránkách  v  Reklamní  síU  Google  •  Kampaň  v  reklamní  síU  Etarget  •  Reklamy  na  sociální  síU  Facebook    •  VyužiR  remarkeUngu    
 4. 4. Celkové  výsledky  kampaně  •  Celkem  10  500  prokliků  z  reklamy  •  Celkem  2  600  nepřímích  prokliků  na  stránku  po  shlédnuR  banneru  •  Průměrná  cena  za  proklik  napříč  kamaněmi  5,41  Kč  •  Celkem  943  586  shlédnuR  bannerů  a  reklamy  na  Facebooku  •  Přirozené  vyhledávání  výrazu  ČZU  dosáhlo  historicky  nejvyšší  hodnoty  
 5. 5. Celkové  výsledky  kampaně  •  Česká  zemedělská  univerzita  hlásí  rekordní  počet  uchazečů  o  studium  •  Počet  podaných  přihlášek  se  v  porovnání  s  minulým  rokem  zvýšil  o  15%  •  Celkem  podalo  přihlášku  o  3000  více  studentů  než  v  minulém  roce  •  Technická  fakulta  zaznamenala  sedminásobný  nárůst  přihlášek  v  porovnáním  s   minulým  rokem      „Je  potěšitelné,  že  počet  přihlášek  ke  studiu  dosahuje  u  méně  populárních  oborů  zhruba  počtu  v  roce  2011,  a  celkově  naše  univerzita  zaznamenala  zřetelný  nárůst  počtu  přihlášek.“   prof.  Ing.  Jiří  Balík,  CSc   Rektor  České  zemědělské  univerzity  v  Praze   Zdroj:  hep://www.czu.cz/cs/?r=410&i=12896  
 6. 6. Detailní  rozbor  kampaně  
 7. 7. Bannerová  reklama  
 8. 8. Bannerová  reklama  •  Bannery  s  postavou  zaznamenaly  čtyřnásobně   vyšší  proklik  oproU  textovým  bannerům  •  RemarkeUng  s  bannery  zaznamenal  nevyšší   úspěšnost  u  mobilních  zařízení  •  Průměrnou  cenu  za  proklik  se  podařilo               snížit  z  původních  10  Kč  na  6,48  Kč    
 9. 9. Vyhledávácí  síť    •  Kampaní  ve  vyhledávání  jsme  pokryli  všechny   vyhledávací  dotazy  na  téma  vysoké  školy  na   Google  a  Seznamu  •  Průměrnou  cenu  za  proklik  se  podařilo               snížit  z  původních  10  Kč  na  5,6  Kč  
 10. 10. Facebook  reklama  •  Na  sociální  síU  Facebook  získala  nejvyšší  počet   prokliků  reklama  s  tváří  dívky,  která   upozorňovala  na  více  než  stovku  studijních   oborů  na  České  zemědělské  univerzitě  •  Průměrnou  cenu  za  proklik  se  podařilo               snížit  z  původních  10  Kč  na  2,3  Kč  
 11. 11. Shrnu  kampaně  Kampaň  přinesla  České  zemědělské  univerzitě  v  Praze  15%  nárůst  počtu  uchazečů,  což  je  rekordní  číslo  oproU  minulým  rokům.  On-­‐line  propagace  osvědčila  jako  nenákladný  a  výkonný  markeUngový  kanál,  který  bude  univerzita  využívat  i  v  budoucnu.  
 12. 12. Česká  zemědělská  univerzita  v  Praze  Česká  zemědělská  univerzita  v  Praze  je  veřejnou  vysokou  školou  (podle  zákona  111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách).  V  roce  2006  oslavila  sté  výročí.    Digital  boy  Společnost  Digital  boy  poskytuje  klientům  plánování  a  správu  výkonnostního  on-­‐line  markeUngu.  Správu  PPC  kampaní  ve  vyhledávání,  obsahové  síU  a  sociálních  síRch  s  akcentem  na  maximální  návratnost  invesUc.  

×