Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IoT Platform Meetup - InteliGlue

1,180 views

Published on

IoT Platform Meetup - InteliGlue

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IoT Platform Meetup - InteliGlue

  1. 1. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Author: Date: Version: Confidentiality: IoT datová platforma InteliGlue Inteliments Tomáš Půža 02.02.2017 1 Public
  2. 2. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Představení Inteliments IoT Datová platforma Distribuovaný systém pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení dat z různých zařízení a sensorů. Přijatá data jsou bezpečně ukládána ve formě časových řad. IoT řešení Navrhujeme a vytváříme kompletní offshelf i custom IoT řešení, snadno integrovatelná s dalšími externímy systémy. IoT konzultace Jak efektivně využít internetu věcí pro váš business, produkty a služby. Pomůžeme vám s realizací elegantního IoT řešení pro vaše produkty nebo portfolio služeb.
  3. 3. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Vrstvy IoT a pozice datové platformy
  4. 4. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Datová platforma InteliGlue • Bezpečnost – priorita č. 1 • Unopinionated (nedogmatická) • Cloud nebo On premises • MQTT/HTTP pro přenos dat • Multitenantní přístup • Snadná správa datových účtů a připojených klientů • Real time / historická data • [+] Asset management
  5. 5. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Jak probíhá přenos dat Private LoRa, IQRF, WiFi, BT, … Sensor / actuator Gateway Frontend aplikace Sigfox, LoRaWAN Data provider server MQTT HTTP Backend server
  6. 6. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Indoor Air Quality solution Field gateway (LoRa / IQRF) Sigfox LoRa Application server Database server
  7. 7. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com MQTT vs. HTTP architektura publish/subscribe vs. request/response • M2M connectivity protocol • Velmi úsporný (nízký objem dat) • MQTT broker = server • Systém topiců PUB: data-account1/data/co2 PUB: data-account1/data/temp SUB: data-account1/data/co2 SUB: data-account1/data/+ HTTP (request/response) Klient otevře spojení, odešle požadavek, získá odpověď a uzavře spojení [x] Není možné ze serveru zaslat zprávu klientovi MQTT (publish/subscribe) Klient otevře spojení, které zůstává otevřené, přihlásí se k odběru určitého topicu a nebo publikuje data do topicu. [x] Jiný klient publikováním do určitého topicu může zaslat přes broker zprávu jinému klientovi
  8. 8. KvK/CoC: 62509950, BTV/VAT: NL854846244B01, www.inteliments.com Děkuji Vám za pozornost Tomáš Půža tomas.puza@Inteliments.com www.Inteliments.comWeb Inteliments https://inteliments.com Blog http://blog.inteliments.com Dokumentace k InteliGlue https://inteliments.com/static/docs/inteliglue MQTT protokol http://mqtt.org https://eclipse.org/paho

×