Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IoT Platform Meetup - FlowBox

1,026 views

Published on

IoT Platform Meetup - FlowBox

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IoT Platform Meetup - FlowBox

  1. 1. FlowBox – Multifunkční Inteligentní Platforma pro Energetický Management Petr Vaněk
  2. 2. 2 FLOWBOX JE INTELIGENTNÍ A MULTIFUKČNÍ PLATFORMA PRO ENERGETICKÝ MANAGEMENT FlowBox je agregační platforma pro integraci vstupních a výstupních periférií a/nebo řídících funkcí za účelem měření, analýzy, optimalizace a řízení veškerých spotřebičů využívajících energii. Cílem je kontrola a automatizace v reálném čase nad objektem, požadovanými parametry a optimalizace energetické spotřeby vedoucí ke snížení celkových provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti a komfortu. Sensors/Inputs Outputs/Actuators Meření Analýza Optimalizace Řízení
  3. 3. FlowBox Platform Buildings Homes Industry Residential Complexes Number of technical solutions decreasing. Technical complexity increasing. SEGMENTOVÉ POTŘEBY ŘEŠITELNÉ SYSTÉMEM FLOWBOX
  4. 4. 4 FLOWBOX PRODUKTY&SLUŽBY FlowBox Cloud Metering FlowBox Smart Building FlowBox Smart Industry Dedikované (On Premise) řešení nebo Uzavřený či Veřejný Cloud • Energetický monitoring spotřeb energií, měření teplot, vlhkosti, CO2 a dalších veličin • Kontrola chodu zařízení • Přístup přes web • Dedikované uživatelské prostředí • Řízení chytrých budov - měření, analýza, optimalizace a řízení objektu/ů • Spotřeby energií • Klima /temp – management • Řízení chodu spotřebičů • Zabezpečovací a kamerový systém • Centrální správa • Řízení industriálních podniků/hal • Centrální optimalizace a řízení spotřeb veškerých energií • Řízení vytápění, větrání a klima podm. • Řízení rezervované kapacity • Kontrola provozu strojů • Návaznost s výrobními procesy
  5. 5. 5 INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
  6. 6. 6 DEMO https:/flowbox.cloud User: demo PW: iotmeetup FlowBox Cloud Flowbox Residential Complex Flowbox Industrial Area

×