Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ERP in de echte zin (19 slide version)

791 views

Published on

Deze presentatie kaart een aantal reële problemen aan van een zaakvoerder in een KMO m.b.t. "informatica".

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

ERP in de echte zin (19 slide version)

 1. 1. "De échte betekenis van ERP" CAT Solutions BVBA
 2. 2. <ul><ul><li>Kennismaking </li></ul></ul><ul><ul><li>De KMO </li></ul></ul><ul><ul><li>De zaakvoerder van een KMO </li></ul></ul><ul><ul><li>Geschiedenis : van papier tot IT </li></ul></ul><ul><ul><li>ERP, wat is dat precies </li></ul></ul>:: Presentatie overzicht ::
 3. 3. :: Kennismaking :: wie is CAT Solutions <ul><ul><li>&quot;Company Advice & Technology&quot; solutions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20j management ervaring ( Karel , manager/econoom) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7j advies & uitwerking zinnige informatica ( Filip , IT architect) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>whatever else is needed ( Alex , code guru) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>technologie onafhankelijk (neutraal) </li></ul></ul></ul>
 4. 4. :: De KMO :: wat wil een KMO bereiken en hoe <ul><ul><li>wij maken/verkopen fantastische producten </li></ul></ul><ul><ul><li>wij werken op 'die' manier, en die is anders dan... </li></ul></ul><ul><ul><li>organisatorische wijzigingen kosten geld </li></ul></ul><ul><ul><li>wij moeten winst maken en/of groei realiseren  </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>een KMO zegt ... hoe groei realiseren? <ul><ul><li>klantenservice </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiënt beheer  </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiënte productie </li></ul></ul><ul><ul><li>personeelsbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiënte marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>differentiatie producten </li></ul></ul><ul><ul><li>geografische groei </li></ul></ul>
 5. 5. :: De KMO :: waarom efficiëntie belangrijk is <ul><ul><li>omwille van concurrentie (prijs/kwaliteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>omwille van &quot;just-in-time&quot; snelle levertijden & communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>omwille van hoge (kwaliteits)eisen </li></ul></ul><ul><ul><li>ruimte voor meer innovatie & investeringen (= meer winst) </li></ul></ul>voorbeeld: <ul><ul><li>eenzelfde product met eenzelfde kwaliteit verkopen of maken in eenzelfde land : => je kan bijna niet besparen op de loonkost van de arbeider noch op grondstof, die is +/- dezelfde => concurrentie-oorlog kan enkel gewonnen worden op vlak van efficiëntie, productiviteit </li></ul></ul>
 6. 6. :: Zaakvoerder in een KMO :: missie van de zaakvoerder <ul><ul><li>verantwoordelijk voor beloftes én fouten </li></ul></ul><ul><ul><li>hoeveel openstaande zijn er (klanten/leveranciers) </li></ul></ul><ul><ul><li>hoe moet ik mijn personeel aansturen </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnen we tijdig produceren </li></ul></ul><ul><ul><li>is mijn laatste investering rendabel geweest? </li></ul></ul><ul><ul><li>waar kunnen we besparen </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>Dagelijkse realiteit Jaarlijkse realiteit <ul><ul><li>verantwoordelijk voor alle  beloftes én fouten </li></ul></ul><ul><ul><li>neemt soms beslissingen met weinig gefundeerde kennis (vertrouwt op derden) </li></ul></ul><ul><ul><li>moet met fiscalist over balansresultaten praten, fiscalist heeft geen productkennis </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>B E L E I D Stelt klanten, leveranciers én personeel tevreden Stelt aandeelhouders, én zichzelf tevreden
 7. 7. :: Zaakvoerder in een KMO :: voorbeelden van confrontaties <ul><ul><li>informatici & consultants: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>'automatisch' </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>'servers', 'SQL databases' </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>licentie, maatwerk, onderhoudscontract </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nieuwe functionaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>maar denken te weinig over: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gevolg op vaste/half-vaste kosten, ROI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gevolg in de organisatie </li></ul></ul></ul>Dagelijkse realiteit Jaarlijkse realiteit <ul><ul><li>boekhouder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>'boekjaar', 'kwartaal' </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>totale winst/verlies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fiscaliteit, kapitaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kosten, investeringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>komt na de feiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>'operationele problemen ' veel te laat zichtbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kostprijsberekening ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opvolging rendement van processen ? </li></ul></ul></ul>B E L E I D Voorbeeld : Kost van &quot;e-mail voor iedereen&quot; in een bedrijf = Hardware + software + installatie + onderhoud + upgrades + backup + tijdverlies personeel (SPAM, distractie/vrije tijd) + 'niet klasseren/ terugvinden' + juridische gevolgen (afspraken waar zaakvoerder niet op de hoogte van is + wat met mailboxen van ex- werknemers ... )
 8. 8. <ul><ul><li>hij is de persoon die staat tussen productie (tijd) en verkoop (geld) (=CONFLICTMODEL) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de productiechef zegt dat er nooit tijd is (anders moet hij werken) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de verkoper wil dat alles gisteren geleverd wordt (wil zijn commissie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>hij neemt alle beslissingen gefundeerd (indien mogelijk) en maakt ook alle fouten (=BELEID aanpassen/bijsturen) </li></ul></ul><ul><ul><li>hij draagt zorg voor zijn personeel (in land der blinden is Eénoog koning, hij beschermt duurzame medewerkers) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>hij wil/moet snel kunnen antwoorden op alle &quot;operationele&quot; vragen (niet-technische) afkomstig van: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>personeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>klanten, leveranciers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>overige externe partijen ( BTW , intrastat, sociale bureau's ... ) </li></ul></ul></ul>:: Zaakvoerder in een KMO :: hoe het zou moeten zijn...
 9. 9. Enkel wanneer een zaakvoerder niet afhankelijk is van zijn informaticus/boekhouder , en ten allen tijde ZELF in staat is onmiddellijk operationele vragen te kunnen beantwoorden , kan hij zich echt toeleggen op het realiseren van een lange termijn visie . Dan pas kan hij tot rust komen! :: Zaakvoerder in een KMO :: “ Le repos du guerrier ” de RUST van de KRIJGER * Op eigen risico *
 10. 10. Weet u (nog) hoe het was vòòr het fenomeen &quot;IT&quot; ?   van papier naar IT
 11. 11. :: Geschiedenis en evolutie in KMO's :: van papier naar informatica (1/5) <ul><ul><li>1970-1980 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>georganiseerd gebruik van IT : pioneers en grote bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>quasi onbestaande/onbetaalbaar in kleine/middelgrote KMO's </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1980-midden jaren '90 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hardware & software zijn duur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kennis 'relatief' goedkoop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>=> efficiënte informatica : bedrijven >100 werknemers (UNIX,...) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>IT verantwoordelijke was een geïmproviseerde functie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>=> &quot;improvisatie&quot; van niet-IT'ers in Excel/Access </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. :: Geschiedenis en evolutie in KMO's :: van papier naar informatica (2/5) <ul><ul><li>midden jaren '90 - 2005 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hardware & basis software is relatief goedkoop geworden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>het internet zorgt ervoor dat alle communicatiestromen enorm versneld zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mede dankzij open source (='gratis' software) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>verbetert infrastructuren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>doorbreekt marktdominantie/monopolie  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>zorgt voor open standaarden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vereist gevorderde kennis, &quot;support&quot; blijft duur  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>vandaag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hardware en basis software is spotgoedkoop t.o.v. vroeger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kennis blijft duur (kennismaatschappij) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>veel keuze, veel differentiatie (overaanbod) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>versplinterde oplossingen (apart boekhoudpakket, CRM pakket, facturatiepakket, productie pakket, koppelingen, &quot;Excel&quot;, opleidingen, kennis zit bij specifieke personen, SaaS) </li></ul></ul></ul>
 13. 13. :: Geschiedenis en evolutie in KMO's :: van papier naar informatica (3/5) <ul><ul><li>we mogen anno 2009 concluderen dat : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IT-bedrijven aangemoedigd worden door de 'grote spelers' om licenties, modules, maatwerk en opleidingen blijven te verkopen (bvb. nieuwe versie!) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dit uit zich als melkkoe-politiek, toegepast door IT bedrijven : betalen per upgrade, per module, per user, per CPU, per MB, per GB, &quot;dit zit niet inbegrepen in uw basis module&quot; (commissie op licenties, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hierdoor ERP (te) duur blijft voor de kleinere KMO's </li></ul></ul></ul><ul><li>65% van ERP implementaties verkeerd afliep in 2005 (als gevolg van conflict organisatie<>IT, begrip, jargon, budget, timing) </li></ul><ul><ul><ul><li>maatwerk nog altijd 'in' is : men kaart symptomen aan ipv de oorzaak Denkt u dat uw concurrent niet dezelfde werkwijzen en probleemtypes heeft ? </li></ul></ul></ul>
 14. 14. :: Geschiedenis en evolutie in KMO's :: van papier naar informatica (4/5) <ul><ul><li>misverstand bij 'interpretatie' van een lastenboek <> klant (maatwerk) </li></ul></ul>
 15. 15. :: Geschiedenis en evolutie in KMO's :: van papier naar informatica (5/5) <ul><li>Om het nog eens met cijfers te zeggen anno 2006: </li></ul><ul><li>(uit een rapport van Ernst & Young) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>5 % KMO's heeft geen IT strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>28 % heeft geen IT verantwoordelijke </li></ul></ul><ul><ul><li>77 % moet de zaakvoerder beslissen over IT-materie </li></ul></ul><ul><ul><li>53 % vindt huidige IT beperkend is voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>slechts 20 % heeft een ERP systeem  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>VINDT U INEFFICIËNT BELEID  </li></ul><ul><li>IN TIJDE VAN CRISIS VERANTWOORD ? </li></ul>
 16. 16. :: ERP, wat & waarom :: <ul><li>concurreren met efficiëntie van uw concurrent = kiezen voor ERP </li></ul><ul><li>  'Enterprise Resource Planning' </li></ul><ul><li>= gestructureerde vorm van bedrijfsadministratie </li></ul><ul><li>= niet ENKEL software, ook methode </li></ul><ul><li>Software ondersteunt methode, vervangt ze niet </li></ul><ul><li>en helpt inzicht te geven 'à la minute' </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>rendement (opbrengst/kost) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>planning (tijd) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>afgeleiden (investeringen, personeel, ...) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>documentbeheer (juridisch aspect) </li></ul></ul></ul></ul>wat is ERP
 17. 17. :: ERP, wat & waarom :: <ul><ul><li>alle zinnige vragen van de zaakvoerder en zijn medewerkers moeten kunnen beantwoord worden , door organisatie, methodiek én door software, niet door maatwerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>uitzonderingen : zeer gespecialiseerde processen, speciale I/O's (barcode, PDA, speciale printers, ...) en automatisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vertrouwen is niet &quot;vatbaar&quot; in software   </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geef eens uw wachtwoord ... denkt U dat verkoper 1 de omzet niet kent van verkoper 2 ? Waarom zou je dit dan 'programmeren'/'implementeren' ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>opleiding mag geen vereiste zijn , zelfs niet voor het boekhoudgedeelte (een KMO heeft geen specialisten, enkel 'allesdoeners') </li></ul></ul><ul><ul><li>globaal documentbeheer is synoniem voor efficiëntie </li></ul></ul><ul><ul><li>taal en jargon behouden binnen het bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>methodes behouden /evalueren, enkel door iemand met ervaring in bedrijfs(re)organisatie </li></ul></ul>hoe ERP moet zijn in een KMO
 18. 18. :: Profit+ :: &quot;ERP in de échte betekenis&quot; <ul><li>Wij, CAT Solutions, claimen dat deze visie strookt met  &quot;Profit+ Business software&quot;, ontwikkeld door Erik Demets, 30 jaar management ervaring (ex-directeur van Barco) en voegen hieraan toe : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Profit+ software bestaat al 25 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is zeer snel implementeerbaar (+/- 1 maand) </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is inzetbaar in eender welke sector </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is zowel een handelspakket , als productiebeheerpakket </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is een volautomatisch boekhoudpakket ,  zowel analytisch als fiscaal, dat toelaat zonder kennis van boekhouden toch de correcte handelingen te doen. Uw boekhouder adviseert u enkel nog voor fiscale zaken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is in staat om &quot;paperless office&quot; in uw bedrijf te introduceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ is niet duur, geeft U garanties en heeft geen complexe prijszetting. Het is goedkoper dan een part-time personeelslid. Beschouw Profit+ als uw part-time secretaresse, boekhouder, productiechef, kopieermachine, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit+ alle updates gratis aan zijn klanten aanbiedt samen met een community van gebruikers die luistert naar wat er leeft, zonder dure onderhoudscontracten. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 19. 19. &quot;De échte betekenis van ERP&quot; CAT Solutions BVBA Bedankt voor uw aandacht    Contacteer ons gerust voor een persoonlijke demonstratie bij ons op kantoor ! www.catsolutions.be

×