Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Harconiţa, Elena. Cercetarea statistică anuală 6-c Activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2016

1,840 views

Published on

ATELIER PROFESIONAL, Vineri, 17 martie 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Harconiţa, Elena. Cercetarea statistică anuală 6-c Activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2016

 1. 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Filiala Biblioteci de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, Skype: BS USARB http://libruniv.usarb.md Atelier profesional 17 martie 2017 Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău REFERINŢĂ PRIVIND CERCETAREA STATISTICA ANUALĂ NR. 6- C ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2016 Elena HARCONIȚA Director BȘ USARB
 2. 2. REFERINŢĂ PRIVIND CERCETAREA STATISTICA ANUALĂ NR. 6-C ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2016 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Px0jieuk9V1v6v1otAIcgmTaN dOgA-NKVQQCAAzCerE/edit?usp=sharing Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
 3. 3. Echipa de lucru Responsabili: • Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director Elena HARCONIŢA (Zona de Nord). • Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, director Ecaterina SCHERLET (Zona Centru şi Sud). Monitorizare, consultaţii: • Elena Harconiţa, Ecaterina Scherlet, Elena Stratan, Mihaela Staver. Asistenţa informatică: • Tatiana Prian Prezentarea datelor: • Datele statistice privind activitatea bibliotecilor şcolare au fost colectate şi înregistrate în format online (Formular Google Drive) de către Metodiştii- coordonatori, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din cadrul Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI) din RM. • Rapoartele în format tipărit au fost recepţionate de către Centrele Biblioteconomice
 4. 4. Compartimentul 1. DATE GENERALE • Conform studiului statistic în şcolile din Republica Moldova funcţionează actualmente 1 259 biblioteci şcolare (178 municipale, 156 urbane şi 925 rurale), cu 20 mai puţin decât în anul 2015. • În urma optimizărilor în sistemul educational, din anul 2012 până în prezent, numărul de biblioteci şcolare s-a redus cu 108, cele mai multe fiind din spaţiul rural. 2016 2015 2014 2013 2012 1,259 1,279 1,309 1,326 1,367 urbane, 156, 12% rurale, 925, 74% municipale, 178, 14%
 5. 5. Categorii de biblioteci • Cel mai mare număr - 672, îl deţin bibliotecile de categoria a 4-a (de la 10 000 -100 000 mii), după care urmează bibliotecile de categoria a 3-a (5 000-10 000) – 391, 140 - categoria a 2-a (2 000- 5 000) şi 55 categoria 1 (până la 2 000 mii). • Deoarece acest indicator este determinat doar de mărimea colecţiilor, el nu mai este relevant fiindcă activitatea unei biblioteci şcolare nu se apreciază după mărimea colecţiilor pe care le gestionează, astăzi, cu precădere depăşite moral. 2016 2015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Categ.1 Categ.2 Categ.3 Categ.4 Categ.5 Categ.6 Categ.7 55 140 391 672 1 0 0 34 127 394 722 2 0 0 Categorii de biblioteci 2016 2015
 6. 6. Starea fizică a bibliotecilor şcolare Necesită reparaţie cap; 257; Avariată; 4; 21% • Starea fizică a bibliotecilor şcolare este satisfăcătoare, numai 21%, ori 257 - necesită reparaţie, iar 4 se află în stare avariată.
 7. 7. Compartimentul 2. COLECŢII (pe suporturi fizice) Achiziții în cursul anului 2016 • Constatăm o creştere a achiziţiilor în comparaţie cu anul 2015, cu peste 260 mii documente. Sperăm că acest proces va lua amploare în următorii ani graţie diverselor proiecte, inclusiv celor europene. 2016 2015 2014 2013 2012 1,385,056 1,125,109 629,414 1,472,653 2,079,678 u.m. Achiziții 2016 2015 2014 2013 2012 156,904 182,032 169,271 489,893 497,795 1,225,844 938,459 458,141 980,511 1,580,188 2,308 4,618 1,692 2,249 1,695 u.m. Cărţi, publicaţii seriale Manuale Altele • Cel mai mare număr din achiziţiile anului le constituie manualele – 1 225 844, ceea ce formează 89 %, documentele ştiinţifice, inclusiv publicaţiilor periodice şi beletristicii îi revine doar 11% ori cite 0,5 unităţi materiale per elev. Pentru o instituţie de învăţământ aceasta este o actualizare foarte slabă a colecţiilor.
 8. 8. Compartimentul 2. COLECŢII. Eliminări în cursul anului 2016 2016 2015 2014 2013 2012 1,461,197 1,547,448 1,650,318 1,735,478 2,669,721 u.m. 2016 2015 2014 2013 2012 415,557 601,349 558,406 524,255 804,761 1,039,966 942,724 1,089,228 1,209,788 1,862,0505,674 3,375 2,684 1,435 2,910 u.m. Cărţi, publicaţii seriale Manuale Altele 2016 2015 2014 2013 2012 1385056 1123054 629414 1472653 2079678 1461197 1547448 1650318 1735478 2669721 Evoluţia colecţiei Achiziţii Eliminări
 9. 9. Compartimentul 2. COLECŢII. Existent la 01.01.2017 • Numărul de documente este în scădere faţă de 2015 şi cu 2 168 562 documente mai puţine decît în anul 2012 . • În limba de stat 66%, din care 57% - în grafie latină 18,000,000 18,500,000 19,000,000 19,500,000 20,000,000 20,500,000 21,000,000 21,500,000 2016 2015 2014 2013 2012 19,180,225 19,252,876 19,976,611 20,987,310 21,348,787 u.m. 6,494,656 10,887,381, 57% 1,798,188, 9% 12,685,569 66% în alte limbi inclusiv în grafie latină alte
 10. 10. 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 2016 2015 2014 2013 2012 9,748,875 9,991,703 10,555,671 10,920,473 11,022,741 Unităţi materiale 3,600,000 3,800,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 5,000,000 2016 2015 2014 2013 2012 4,800,207 4,881,560 4,109,252 4,260,459 4,300,060 titluri Existent cărţi, publicaţii seriale (u.m./titluri)
 11. 11. Compartimentul 5. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR • A crescut numărul de utilizatori activi- 354 109 de elevi şi învăţători, care au intrat de 4 230 579 ori în biblioteca şcolii şi au împrumutat 7 779 805 documente. • Fiecare utilizator a avut o frecvenţă medie de 12 şi a împrumut în medie 22 cărţi, cu precădere manuale. a) Utilizarea bibliotecii 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 2016 2015 2014 2013 2012 354,109 349,460 287,066 300,454 324,823 274,437 282,432 232,871 230,656 252,755 Din care copii pînă la 16 ani Total 4,230,579 4,428,933 4,395,041 4,651,491 4,914,515 7,779,805 8,168,220 8,119,337 8,661,696 9,475,372 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 2016 2015 2014 2013 2012 3,800,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 5,000,000 intrări împrumuturi
 12. 12. Compartimentul 5. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR b) Facilităţi şi servicii 531 427 392 297 213257 226 160 124 67184 136 132 125 550 100 200 300 400 500 600 2016 2015 2014 2013 2012 Total conectate la Internet staţii de lucru pentru acces public conectate la Internet • În anul 2016 a crescut numărul de calculatoare - 531 faţă de 213 în anul 2012, conectate la Internet – 257 faţă de 67 în 2012. Faţă de anul 2015 este o creştere de doar de 104 PC. • Numărul total de biblioteci care deţin calculatoare: 421, municipale - 75, urbane - 74, rurale – 272.
 13. 13. • 81 (57-2015) de imprimante, 39 fotocopiatoare, 23 (18 – 2015) scanere, 45 (30 -2015) de imprimante multifuncţionale în acces public – aceasta este dotarea tehnică a bibliotecilor şcolare din R.Moldova. • Pagini Web: 1- Orhei, bloguri -1, Rîşcani. 0 81 23 39 45 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Numarul de tablete PC Numărul de imprimante disponibile pentru acces public Numărul de scanere disponibile pentru acces public Numărul de fotocopiatoare disponibile pentru acces public Numărul de imprimante multifuncţionale (printer / scaner / copiator) disponibile… Numărul dispozitivelor de citire a cărţilor electronice (eBook reader) disponibile pentru…
 14. 14. Compartimentul 5. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR b) Facilităţi şi servicii 2016 2015 15,353 14,603 24 858 23 496 Activităţi (culturale, educaţionale, ştiinţifice ş.a.) Expoziţii • Un nou indicator inclus în anul 2015 în Cercetarea statistică nr 6-c ne permite să vedem intensitatea activităţilor cu caracter cultural, educaţional, social, politic, academic sau de alt ordin, organizate de bibliotecă pe cont propriu sau în parteneriat, în incinta sau în afara bibliotecii. • Astfel din cele 24 858 activităţi, 15 353 (62%) sînt expoziţiile. Instruirea utilizatorilor indică numărul total de ore astronomice de instruire a utilizatorilor, întreprinse de bibliotecă atît pentru a prezenta colecţiile, serviciile şi echipamentele, cît şi pentru utilizarea resurselor de informare. În perioada dată au fost promovate 20 373 ore de instruire, la care au participat 160 624 utilizatori.
 15. 15. Compartimentul 6. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR • Bibliotecarii şcolari beneficiază de împrumut interbibliotecar pentru utilizatori săi, În anul 2016 au fost înregistrate 330 cereri (208 în 2015) şi împrumutate 5 742 (3 049 în 2015) documente, furnizate către alte biblioteci 7915 (5413 în 2015). 7,915 5,413 3,506 1,888 1,429 330 227 263 119 78 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2016 2015 2014 2013 2012 împrumuturi furnizate cereri primite 5,742 3,049 2,213 884 1,177 286 208 143 95 61 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2016 2015 2014 2013 2012 împrumuturi primite cereri adresate
 16. 16. Compartimentul 7. PERSONAL DE BIBLIOTECĂ • Astăzi în bibliotecile şcolare îşi onorează funcţiile 1 281 (1 309 în 2015) bibliotecari, 381 ori numai 30% din ei fiind deţinători ai categoriilor de calificare, cu studii superioare fiind 755 - 59%, cu studii medii 526 – 41%. Personal care deţine categorie de calificare 2016 2015 2014 2013 2012 381 396 401 410 399 1,281 1,309 1,337 1,354 1,413 cu studii superioare, 755, 59% cu studii medii, 526, 41%
 17. 17. • Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, elena.harconita@mail.ru • Ecaterina SCHERLET, director Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, escherlet@gmail.com • Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, BŞ USARB elena.stratan1@gmail.com • Mihaela STAVER, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate, BŞ USARB, stavstar@mail.ru • Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Centrul Informatizare și activități în rețea, BŞ USARB prian.tatyana@gmail.com Relaţii de contact:

×