Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atelier Profesional

1,820 views

Published on

ATELIER PROFESIONAL, Vineri, 17 martie 2017
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi).
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Atelier Profesional

  1. 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Filiala Biblioteci de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, Skype: BS USARB http://libruniv.usarb.md ATELIER PROFESIONAL Vineri, 17 martie 2017 Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi). Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi. Formular de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRm_siXkMjt7IBu- 4MbFAVoe7PA38uwp-HkToo_cWGwyccjw/viewform PROGRAM 09.45 - 10.30 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut - Ion GAGIM, prof. univ., dr. hab., rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - Ana PLAMADEALA, specialist coordonator, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova - dr. Mariana HARJEVSCHI, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” 10.30 – 12.30 Comunicări - Diseminarea informaţiilor privind: Proiectul Legii cu privire la biblioteci, aprobat de Guvern în data de 25 ianuarie 2017, discutată la Comisia Parlamentară în data de 22 februarie 2017; Ziua Bibliotecarului – Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile şi Bibliotecarul din Republica Moldova în 27 aprilie: componentă importantă în Proiectul LNNS, Programul Erasmus +; Anul Aniversar 2017 - Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - 185 de ani de la fondare; Cercetarea statistică anuală 6-c Activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2016; Bibliotecile şcolare din nordul Republicii (15 raioane şi mun.Bălţi): studiu comparativ 2015-2016. Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN a ABRM Atelier: - Standardul moldovenesc SM ISO 11620:2016 Indicatorii de performanţă pentru biblioteci: metode de calcul. Lina MIHALUŢA, director adjunct Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor
  2. 2. - Decada bibliotecilor şcolare (06.02 - 13.02.2017) din mun. Bălţi: promovare pe blogul şi pagina de Facebook a Filialei BIN. Daria ZARICINAIA, metodist, DÎTS mun. Bălţi Elena STRATAN, şef serviciu Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Serviciul cercetare. Asistenţa de specialitate - NOMENCLATOR-CADRU al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară. Ciclul V. Informare bibliografică şi documentară. Ana NAGHERNEAC, şef serviciu Cercetare informare bibliografică - Surse de informare electronice (link-uri utile, biblioteci virtuale, blog-uri, e-book, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ Olga DASCAL, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca - Prezentarea expoziţiei on-line Anul 2017 - Eugen Doga la 80 de mărţişoare Elena ŢURCAN, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor 12.30 – 13.00 Pauză de cafea 13.30 – 14.00 Organizare. Socializare. Înmânarea certificatelor de participare - Recepţionarea Cercetărilor statistice anuale Nr. 6-c, 2016, format tipărit - Actualizarea bazei de date a membrilor Filialei BIN, format Google Drive Mihaela STAVER, bibliotecar principal Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea - Cotizaţii ABRM 2015-2017 Lina MIHALUŢA, director adjunct, vicepreședinte ABRM, Coordonator al Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate, Secțiunii Dezvoltarea, prezervarea și conservarea colecțiilor, Secțiunii Catalogare, clasificare indexare și bibliografie secretar Filiala BIN ABRM Vizitarea expoziţiei: Alecu Russo – 198 ani de la naştere În Mapa participanţilor: - Mostre de calcul a indicatorilor de performanţă conform Standardului în vigoare Echipa de organizare: Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare - ana.plamadeala@edu.md Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB - elena.harconita@mail.ru Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com Mihaela STAVER, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate – staver.mihaela@gmail.com Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea - prian.tatyana@gmail.com Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială – silvia_ciobanu@mail.ru Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor, angelahabasescu@gmail.com

×