Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

автобіографія микола орешко

213 views

Published on

Микола Прокопович Орешко народився на Рівненщині в с. Кричильськ Сарненського району. Із 2005 року очолює Рівненську обласну філармонію.

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

автобіографія микола орешко

  1. 1. АвтобіографіяОрешкоМиколиПрокоповича Я, ОрешкоМиколаПрокоповичнародився на Рівненщині вс. КричильськСарненськогорайону 06.07.1968 року,громадянин України.Тел.067 363 38 83. E-mail:Korona432@gmail.com www.organ.rv.ua Післяслужби в армії закінчивРівненськийдержавнийінституткультуризафахомактор,режисер, викладач спеціальних дисциплін.ПозакінченнюнавчанняпрацювавуміськомуПалаці культурина посаді завідувач культурно-масовогосектору. З2000 рокузаймав посадувіце-президентакорпорації «Укрконцерт». Із2005 рокуочолююРівненськуобласнуфілармонію. За час перебуваннянапосаді мноюбулореорганізовано усі відділита підрозділифілармонії, створеносімнових творчих одиницьта колективів.Замоєїініціативибулопроведено капітальний ремонтпокрівлі органногозалу,внутрішні ремонтиприміщеньорганногозалутаадмінприміщення, закупленоусе необхідне обладнаннятазробленооблаштуванняробочихмісцьпрацівників філармонії. За час моєї роботибулопридбанопасажирськийавтобус та два легкових автомобілі дляпотребнашої організації.Під час мого керівництвабулоприсвоєносімзвань ЗаслуженийартистУкраїни та Народний артистУкраїни. Присвоєнозвання Академічнийкамерномуоркеструфілармонії.Як кращомудиректоруфілармоніїУкраїнимені присвоєнозванняЛауреатаміжнародногорейтингу популярності «Золотафортуна». Налагодженообмінні концертиізфілармоніямиУкраїни,розширеногеографіювиступівколективів філармоніїв Україні та поза її межами. Афішафілармоніїзбагатилася великоюкількістюзакордонних виконавців: США,Німеччина,Аргентина,Іспанія,Польща,Білорусь,Австрія,Канада,Словенія,Литва, Латвія,Швеціята багатоінших країн. Займався громадською діяльністю,асаме:очолювавГО «Молодіжне мистецьке об’єднання»,був наказним отаманомдитячо-юнацькогокозацькоготоваристваРівненщини,бувобранийголовою організації«Форумтворчої молоді». Спільнимизусиллямиданих громадських організаційбулопроведенопонадсімдесятспортивно- мистецьких акцій,в томучислі щорічні історико-пошукові експедиціїна«Поле Берестецькоїбитви», щорічні фольклорно-етнографічні експедиціїземлямиВолинськогоПолісся,відзначенняісторично- знаменних дат та подійукраїнської історії,проведеннядитячих творчих фестивалівтаконкурсів,та багато іншого. Створивфольклорнийетно-гурт«Дуліби»,якийпопуляризує етнічнукультуруРівненськогоПоліссяв Україні та далекоза її межами.Гурт «Дуліби» постійновідвідує зконцертамивійськові полігонита військові госпіталі де перебуваютьзахисникиУкраїни. Восени2014 року мноюяк одним із організаторівблагодійноїакції«Мистецтвозаради життя» та нашоюкомандоюпротягомсеми днів булозалученотридцятьсімтворчих колективівізусієїУкраїни (більше трьохсотучасників) тазібранокошти,за які придбаноапарат для очищеннякрові таран, повнийбанк крові,та необхідні лікизгідноспискутапереданодляпотребРівненськомувійськовому госпіталю. В 2015 році за моєї ініціативибуластворена громадськаорганізація«Фонднаціонального відродження». Микола Орешко

×