Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FIBSin uudet jäsenpalvelut 2019

315 views

Published on

Enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta jäsenmaksuille! FIBSin jäsenpalvelut uudistuvat 1.12019 alkaen. Nyt voit valita organisaatiollenne parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden: FIBS Perus -palvelut on suunnattu niille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla, oppia uutta FIBSin webinaareista ja verkostoitua seminaareissa ja FIBS Pro -palvelut niille, jotka haluavat FIBS Perus -palveluiden lisäksi osallistua FIBSin valmennuksiin ja pienryhmätilaisuuksiin, vahvistaa koko henkilöstön vastuullisuusosaamista ja kasvattaa mainettaan aktiivisena vastuullisen liiketoiminnan kehittäjänä. Tutustu uusiin palveluihimme ja liity edelläkävijöiden joukkoon!

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FIBSin uudet jäsenpalvelut 2019

 1. 1. räätälöIdympää palvElua 1.1.2019 alkaEn
 2. 2. Enemmän vaihtoehtoja, enemmän vastinetta jäsenmaksuille FIBSin jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Tänä päivänä FIBSiläisiä on jo yli 300, näiden joukossa 
 kaikki Suomen 10 suurinta yritystä. Voidaksemme tuottaa lisäarvoa kaikille jäsenillemme, haluamme jatkossa tarjota kooltaan ja profiileiltaan erilaisille organisaatioille enemmän vaihtoehtoja kehittää vastuullisuustoimintaansa sekä olla mukana vauhdittamassa kestävän liiketoiminnan kasvua Suomessa. 2
 3. 3. 3 Vuodesta 2019 alkaen FIBSin jäsenet voivat valita itselleen parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden kolmesta vaihtoehdosta FIBS Perus -palvelu FIBS Pro -palvelu FIBS Partneri -ohjelma
 4. 4. Fibs Perus -palVelu – pysY ajaN tasalLa
 5. 5. Kaikki FIBSin jäsenet voivat hyödyntää 
 FIBS Perus –palveluita ➤ Pysyt ajan tasalla alan uutisista, parhaista käytännöistä ja tulevaisuuden trendeistä ➤ Saat kokonaisvaltaisen näkökulman yritysvastuuseen ➤ Voit verkostoitua ja saada inspiraatiota kestävän ja menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen ➤ Olet mukana ainutlaatuisessa alan toimintaverkostossa vauhdittamassa kestävää liiketoimintaa Suomessa 5
 6. 6. Asiantuntijakeskustelut Ajatusten, näkemysten ja kokemusten vaihtoa! Uusia tapoja tehdä vaikuttavampaa liiketoimintaa! Opinto- ja verkostoitumismatkat FIBS Delegation auttaa navigoimaan kansainvälisten tapahtumien ohjelmaviidakossa ja löytämään kiinnostavimmat kontaktit. Virtuaaliset tietoiskut Uusinta tietoa, vinkkejä ja käytännön ratkaisuja, helposti oman työnpöytäsi ääressä. Suuremmat tapahtumat Ajankohtaisista ja olennaisista vastuullisuusteemoista – myös striimattuna Tutkittua tietoa yritysvastuusta Kuulet tulokset ensimmäisten joukossa, saat tutkimusraportit kehittämistyön tueksi. Pysyt ajan tasalla Uusimmat teemat, trendit ja näkökulmat FIBSin jäsenkirjeistä, tietopankista, yhteenvedoista ja analyysestä. Uutis- ja niminäkyvyyttä, maksuttomien yritysvastuualan tilaisuuksien ja muiden palveluiden markkinointi FIBSin viestintäkanavissa, FIBSin logon käyttöoikeus. FIBS WebinarFIBS ForumFIBS Impact FIBS Delegation FIBS Research FIBS Insight Näkyvyyttä FIBS Perus –palveluun sisältyvät Lue lisää FIBS Perus –palvelusta verkkosivuiltamme, tarkempia ohjelmatietoja julkistetaan syksyllä 2018
 7. 7. Fibs Pro – syveNnä koko orgaNisaaTion OsaamisTa
 8. 8. FIBS Pro –palvelu on suunnattu niille, 
 jotka haluavat FIBS Perus –palveluiden lisäksi ➤ syventää koko organisaation yritysvastuuosaamista ja vauhdittaa vastuullisuustoiminnan kehitystyötä ➤ saada käyttöönsä alan johtavista asiantuntijoista koostuvan vertaistuki- ja sparrausverkoston – myös yritysvastuun erityiskysymysten osalta ➤ oppia johtamaan yritysvastuun eri osa-alueita uusimpia työkaluja ja viitekehyksiä hyödyntäen ➤ kasvattaa mainetta vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan aktiivisena kehittäjänä 8
 9. 9. Fasilitoitu vertaistuki- ja sparrausverkosto, josta löydät parhaat kontaktit ammatillisesti kiinnostaviin toimijoihin Räätälöity infotilaisuus uusien jäsenten avainhenkilöille jäseneduista ja – mahdollisuuksista, tarvittaessa Skypen kautta FIBSin legendaariset valmennukset jatkuvat osana FIBS Pro –palvelua. Käytännönläheistä koulutusta huippuasiantuntijoiden johdolla Ylimmän johdon omat keskustelutilaisuudet, joissa voi tuulettaa ajatuksiaan ja näkemyksiään kollegoiden kesken – Chatham House Rule -hengessä Fasilitoiduissa pienryhmä- tapaamisissa keskustellaan luottamuksellisesti eri vastuullisuusteemoista ja haetaan ratkaisuja osallistujia askarruttaviin kysymyksiin FIBS Peers FIBS KickOff Lisänäkyvyys Vuoden 2019 FIBS Pro –palveluun sisältyvät FIBS Perus –palveluiden lisäksi FIBS Focus FIBS Leader FIBS Practice Lue lisää FIBS Pro –palvelusta verkkosivuiltamme, tarkempia ohjelmatietoja julkistetaan syksyllä 2018 Rekrytointi-ilmoitukset, maksullisten palveluiden markkinointi, FIBS Pro – merkin käyttöoikeus
 10. 10. Fibs PartnEri –OhjelMa – KasvaTa maInettA ja ProfiLoidu
 11. 11. FIBS Partneri –ohjelma on suunnattu asiantuntijoille 
 ja edelläkävijäyrityksille, jotka haluavat 
 FIBS Perus –palveluiden lisäksi ➤ tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä FIBSin kanssa tuottamalla esimerkiksi FIBS Pro –palveluita tai rahoittamalla FIBSin projekteja ➤ kasvattaa mainetta yritysvastuun tai tiettyjen yritysvastuuteemojen huippuasiantuntijana ➤ profiloitua Suomen kestävän liiketoiminnan vauhdittajana ➤ saada tehostettua näkyvyyttä FIBSin viestintäkanavissa ➤ laajentaa kontaktiverkostojaan vastuullisuudesta kiinnostuneiden yritysten keskuudessa 11
 12. 12. Vuoden 2019 FIBS Partneri –ohjelman teemoja ➤ Ympäristöön ja luontoon liittyvä vaikutusten arviointi, riskienhallinta & uudet liiketoimintamahdollisuudet (edelläkävijätaso) ➤ Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen (edelläkävijätaso) ➤ SDG-tavoitteiden sitominen liiketoimintaan ➤ Vastuullisuusriskien hallinta toimitusketjuissa ➤ Yritysvastuun ABC – Näin pääset alkuun kehittämistyössä (aloittelijataso) ➤ Monimuotoisuusjohtaminen / Diversity & Inclusion ➤ Ihmisoikeusvaikutusten ymmärtäminen ja johtaminen ➤ Digitalisaation mahdollisuudet vastuullisuudelle ➤ Yrityksen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen ➤ Ilmastonmuutoksen hillintä omassa toiminnassa sekä hankinta- ja arvoketjuissa ➤ Yrityksen verojalanjälki ➤ CEO / johtoryhmätason keskusteluforumi vastuullisuudesta ➤ Compliance & regulaatiokehitys vastuullisuuden puitteissa Lue lisää FIBS Partneri –ohjelmasta verkkosivuiltamme, tarkempia tietoja ohjelmaan valituista organisaatioista ja yhteistyöhankkeista julkistetaan syksyllä 2018
 13. 13. 13 FIBSIN JÄSENPALVELUT 2019 * FIBS Perus FIBS Pro FIBS Partneri Verkostoidu ja inspiroidu FIBS Impact – Asiantuntijakeskustelut rajatusta vastuullisuusteemasta, ml. Monimuotoisuussitoumus X X X FIBS Forum – Suuremmat tapahtumat rajatusta vastuullisuusteemasta – myös striimattuna X X X FIBS Delegation – Opinto- ja verkostoitumismatkat kansainvälisiin tapahtumiin X X X Syvennä koko organisaation osaamista FIBS Webinar – Tietoiskut ajankohtaisista vastuullisuusteemoista X X X FIBS Focus – Pienryhmätapaamiset eri vastuullisuusteemoista X FIBS Leader – Ylimmän johdon pienryhmätapaamiset X FIBS Practice – Käytännönläheiset valmennukset X FIBS Peers - Fasilitoitu vertaistuki- ja sparrausverkosto X FIBS KickOff - Aloitustapaaminen uusille jäsenille X Pysy ajan tasalla FIBS Research - yritysvastuututkimukset X X X FIBS Insight - jäsenkirjeet, tiedotteet, tietopankki, yhteenvedot ja analyysit, tietopaketti jäsenpalveluista ja -eduista X X X Rakenna mainetta Uutisnäkyvyyttä, maksuttomien yritysvastuualan tilaisuuksien ym. palveluiden markkinointi FIBSin uutiskirjeissä, verkkokalenterissa, some- kanavissa X X X Rekrytointi-ilmoitukset, maksullisten yritysvastuualan tilaisuuksien ym. palveluiden markkinointi FIBSin uutiskirjeissä, verkkokalenterissa, some-kanavissa X X Tehostettua näkyvyyttä FIBSin verkkosivuilla, uutiskirjeissä, verkkokalenterissa, somessa, FIBS Parterni –hankkeisiin liittyvissä tilaisuuksissa, markkinointimateriaaleissa, mediaviestinnässä, FIBS Partneri –merkin käyttöoikeus X FIBSin logon käyttöoikeus X X X FIBS Pro –merkin käyttöoikeus X * FIBS pidättää oikeuden muutoksiin Vertaa ja valitse omalle organisaatiollenne parhaiten sopiva palvelukokonaisuus vuodelle 2019
 14. 14. 14 FIBSin jäsenmaksut 2019 Jäsenmaksuluokka * FIBS Perus ** FIBS Pro *** FIBS Partneri Suuryritykset ja –yhteisöt Henkilöstön määrä yli 500 tai liikevaihto yli 500 milj. € tai tase yli 500 milj. € 3400 € / v. 7000 € / v. FIBS Partneri -ohjelmaan voivat hakea kaikki FIBSin jäsenet. Partneri-yhteistyön sisällöstä sovitaan erikseen kunkin ohjelmaan valitun organisaation kanssa. Suuret yritykset ja yhteisöt Henkilöstön määrä 250-500 tai liikevaihto 50-500 milj. € tai taseen loppusumma 43-500 milj. € 2800 € / v. 6400 € / v. Keskisuuret yritykset ja yhteisöt Henkilöstön määrä 50- 250 tai liikevaihto 10-50 milj. € tai taseen loppusumma on 10-43 milj. €. 1400 € / v. 5000 € / v. Pienet yritykset ja yhteisöt Henkilöstön määrä alle 50 tai liikevaihto alle 10 milj. € tai taseen loppusumma alle ylitä 10 milj. € 700 € / v. 4300 € / v. Mikroyritykset Henkilöstömäärä 1 ja liikevaihto alle 100 000 € 375 € / v. 3975 € / v. * Jos jokin maksuperusteista - henkilöstömäärä, liikevaihto tai vuositase - ylittää määritellyn rajan, organisaatio kuuluu ylempään maksuluokkaan ** FIBS Perus 2019 -maksut vahvistetaan FIBSin vuoden 2019 vuosikokouksessa maaliskuussa. FIBS pidättää oikeuden muutoksiin. Hintoihin ei lisätä 
 arvonlisäveroa. 1.7.2019 jälkeen jäseneksi liittyvät maksavat vain puolet kuluvan vuoden jäsenmaksuista. *** FIBS Pro -palvelun hintaan sisältyy FIBS Perus -palvelun vuosimaksu, hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Vuoden 2019 FIBS Pro -palvelun voi saada 1000 € 
 edullisempaan hintaan tilaamalla palvelun 30.9.2018 mennessä.
 15. 15. Kysy Ja luE lisää uusiSta pAlvelUistamMe HelenA kekki p. 050 3451 966, heleNa kekKi@Fibsry.fi fiBs@Fibsry.fI wWw.Fibsry.Fi

×