Sijoituskohteen löytäminen, Mammu Kaario

828 views

Published on

Bisnesenkelipäivä, 6.9.2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sijoituskohteen löytäminen, Mammu Kaario

 1. 1. Sijoituskohteen löytäminen ja analysointi Mammu Kaario 1
 2. 2. Sisältö• Sijoituskohteiden löytäminen• Sijoituskohteen analysointi Usain Bolt Investment proposal 2
 3. 3. Yrityksen kehitysvaiheet ja rahoitus 3
 4. 4. Oman sijoitusstrategian laatiminen Sijoittaja Kohdeyritys Sijoitusomaisuuden koko Kehitysvaihe Allokaatio (5 -1 5 % BA) M aantiede Spesialisti / Diver sifikaatio Toimiala Str ateginen / Finanssi Sijoitusten lukumäär ä Riski / Tuotto Sijoituksen elinkaar i Omistusosuus Jatkosijoitukset Oma r ooli ja lisäar vo Ansainta yr ityksestä Sopimusehdot 4
 5. 5. Sijoituskohteen löytämiskanavat Friends 28% BANs 17% • Epäviralliset verkostot , kuten Entrepreneurs 12% ystävät, yrittäjät ja muut henkilö- Colleagues 12% kohtaiset kontaktit ovat VC firms 6% tärkeitä kanavia Relatives 4% sijoituskohteita etsittäessäBoard membership 3% Banks 3% • Enkeliverkostot ovat myös Agents 2% merkittävä kanava Lawyers 2% Media 2% Accountants 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 5
 6. 6. Kotimaisia ver kostoja• Uusyrityskeskukset / YritysHelsinki• ProWest• Firstround• TEKEL/Culminatum 6
 7. 7. Enkelisijoittajan sijoituskaari100%80% 72%60% 34% 35%40% 18%20% 14% 6% 6% 5% 8% 3% 0% Seed Start-up Expansion Replacement Buy-out Capital Nils Månsson Institute of Economic Research School of Economics and Management, Invested capital Companies invested in Lund University, Sweden, 2007 7
 8. 8. Sijoituskriteereitä • Tiimi • Pysyvät kilpailuedut • Kasvupotentiaali • Kehitysvaihe • Rahoitustar ve 8
 9. 9. Arvonmäärittämisestä • Ar vostusker toimet • Nettovar allisuusar vo • Kassavir ta-ar vo • Toteutetut yr itysostot ja sijoitukset • Odotettavissa oleva käyttöpääoman tar ve • Seur aavat r ahoituskier r okset • Sijoittajan exit-tavoite (IRR, x times money back) 9
 10. 10. FIBAN syndikointipr osessi 10
 11. 11. Yhteystiedot • Contact: M ammu Kaar io • E-mail: mammu.kaar io@gmail.com 11
 12. 12. www.fiban.org | info@fiban.org 12

×