Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sijoituskohteen löytäminen - Mammu Kaario

1,418 views

Published on

Bisnesenkelipäivä, 6.9.2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sijoituskohteen löytäminen - Mammu Kaario

 1. 1. Sijoituskohteen löytäminen ja analysointi Mammu Kaario 1
 2. 2. Sisältö• Sijoituskohteiden löytäminen• Sijoituskohteen analysointi Usain Bolt Investment proposal 2
 3. 3. Yrityksen kehitysvaiheet ja rahoitus 3
 4. 4. Oman sijoitusstrategian laatiminen Sijoittaja Kohdeyritys Sijoitusomaisuuden koko Kehitysvaihe Allokaatio (5 -1 5 % BA) M aantiede Spesialisti / Diver sifikaatio Toimiala Str ateginen / Finanssi Sijoitusten lukumäär ä Riski / Tuotto Sijoituksen elinkaar i Omistusosuus Jatkosijoitukset Oma r ooli ja lisäar vo Ansainta yr ityksestä Sopimusehdot 4
 5. 5. Sijoituskohteen löytämiskanavat Friends 28% BANs 17% • Epäviralliset verkostot , kuten Entrepreneurs 12% ystävät, yrittäjät ja muut henkilö- Colleagues 12% kohtaiset kontaktit ovat VC firms 6% tärkeitä kanavia Relatives 4% sijoituskohteita etsittäessäBoard membership 3% Banks 3% • Enkeliverkostot ovat myös Agents 2% merkittävä kanava Lawyers 2% Media 2% Accountants 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 5
 6. 6. Kotimaisia ver kostoja• Uusyrityskeskukset / YritysHelsinki• ProWest• Firstround• TEKEL/Culminatum 6
 7. 7. Enkelisijoittajan sijoituskaari100%80% 72%60% 34% 35%40% 18%20% 14% 6% 6% 5% 8% 3% 0% Seed Start-up Expansion Replacement Buy-out Capital Nils Månsson Institute of Economic Research School of Economics and Management, Invested capital Companies invested in Lund University, Sweden, 2007 7
 8. 8. Sijoituskriteereitä • Tiimi • Pysyvät kilpailuedut • Kasvupotentiaali • Kehitysvaihe • Rahoitustar ve 8
 9. 9. Arvonmäärittämisestä • Ar vostusker toimet • Nettovar allisuusar vo • Kassavir ta-ar vo • Toteutetut yr itysostot ja sijoitukset • Odotettavissa oleva käyttöpääoman tar ve • Seur aavat r ahoituskier r okset • Sijoittajan exit-tavoite (IRR, x times money back) 9
 10. 10. FIBAN syndikointipr osessi 10
 11. 11. Yhteystiedot • Contact: M ammu Kaar io • E-mail: mammu.kaar io@gmail.com 11
 12. 12. www.fiban.org | info@fiban.org 12

×