BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013
25.2.2014
10/03/14 FiBAN ry
MEDIANÄKYVYYS
8 ETELÄ-SUOMEN SANOMAT KESKIVIIKKONA 26.2.2014
Talous Pirjo Kamppila (03) 7575 426
Kalle P...
BISNESENKELISIJOITTAMINEN
Yksityistä kasvuyrityssijoittamista
•  Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön...
JOHDANTO
•  Järjestäytynyt bisnesenkelitoiminta kasvussa
Suomessa ja maailmalla.
•  Finnveran bisnesenkeliverkosto siirtyn...
FIBAN – BISNESENKELIVERKOSTO
Perustettu 2010
Jäseniä
358 hlö
(kasvoi 58%
vuodesta 2012)
FiBANin jäsenistöstä naisia 30 hlö...
10/03/14 FiBAN ry
YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013
Kyselyn tausta
Kyselyjä lähetetty 525 hlö
Vastanneita 157 hlö (30%)
Ei jäseniä enkeliverkosto...
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013
Rahasijoitukset
2013 2012
Tehtyjä
bisnesenkelisijoituksia
234 kpl 235 kpl
Kohdeyrityksiä 164 ...
2013 2012
Rahasijoituksia (€) Yli 11 M€ Yli 14 M€
Keskimääräinen rahasijoitus 49.000€ 60.000€
Mediaani rahasijoituksille 2...
10/03/14 FiBAN ry
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013
Toimialat joihin sijoitettu
2013 2012
ICT 21% ê 47 %
Health care / Med Tec...
Skaala
Tuhansista -
>500.000€
Sijoituksia keskimäärin per sijoittaja 1,5
Keskimääräinen omistusosuus
sijoituskohteesta
8%
...
2013 2012
Siemenrahoitus (Seed) 13% 23 %
Käynnistys (Start-up) 47% 38 %
Aikainen kasvu (Early
growth)
21% 39 %
Kasvuvaihe ...
Enkelit sijoittivat toisten enkelien
kanssa
39%
Yhteissijoitukset joissa mukana
julkinen instituutti
10%
Syndikoitujen sij...
Ensisijoitus (Initial) 59%
Jatkosijoitus (2nd round) 17%
Kolmas kierros (3rd round) 9%
Neljäs kierros (4th round) 5%
Myöhe...
10/03/14 FiBAN ry
Osaamispääoma-
sijoitusten osuus
tehdyissä
sijoituksissa
kasvoi vuoden
2012 kyselyn,
jossa osuus 25%.
Os...
Sijoitettu ”osaaminen”
Markkinointi ja myynti 32%
Taloudellista 29%
Juridista 7%
Hallitustyöskentelyäwork 22%
Muuta osaami...
10X or better 9%
5X - 9X 19%
2X - 4X 16%
1X 13%
Lost everything 38%
Unknown 6%
10/03/14 FiBAN ry
Tehtyjen
positiivisten
ir...
Kohdeyritysten työpaikkojen
määrän kasvu
n. 1000 työpaikkaa
(kasvu 19%)
Näissä kohdeyrityksissä
työpaikkoja yhteensä vuode...
Aikoo käyttää verokannustinta
vuoden 2013 sijoituksessa
28%
Suunnittelee käyttävänsä
verokannustinta vuoden 2014
sijoituks...
Täysipäiväinen (Full-time) 15%
Osa-aikaista (Part-time) 36%
Harrastustoimintaa (Hobby) 22%
Ei tiedetä 27%
10/03/14 FiBAN r...
Arvioitu bisnesenkelien
kokonaisaktiivisuus n. 50M€
Olettamukset
1.  Rekisteröityneet bisnesenkelit = n. 33 M€ (kyselyyn v...
YHTEENVETO
•  Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkelitoimintaa
kohtaan kasvaa koko Suomessa (11 kpl alueellista ja 8
kp...
YHTEYS
HALLITUS 2014
Riku Asikainen, pj.
Jaakko Salminen, vpj.
Anne Berner
Juha Kurkinen
Aarne Sipilä
Pekka Vartiainen
Ari...
www.fiban.org
info@fiban.org
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bisnesenkeliaktiivisuus Suomessa 2013 - FiBAN

1,160 views

Published on

Finnish Business Angels Network (FiBAN) ja Finnvera ovat keränneet vuoden 2013 tilastoja yksityissijoittajien tekemistä sijoituksista alkuvaiheen potentiaalisiin kasvuyrityksiin Suomessa. Saatu tilasto on suurin tähän mennessä Pohjoismaissa kerätty.

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
655
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bisnesenkeliaktiivisuus Suomessa 2013 - FiBAN

 1. 1. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 25.2.2014
 2. 2. 10/03/14 FiBAN ry MEDIANÄKYVYYS 8 ETELÄ-SUOMEN SANOMAT KESKIVIIKKONA 26.2.2014 Talous Pirjo Kamppila (03) 7575 426 Kalle Puttonen (03) 7575 411 talous@ess.fi etunimi.sukunimi@mediataloesa.fi KasvurahakasvoiSuomessa Kalle Puttonen Raha on tarpeellinen väline. Il- man sitä on paha kasvaa. –Saimme syksyllä pääoma- sijoituksen. Emme kerinneet käyttää rahoja varsinaiseen tar- koitukseensa,muttakylläniistä hyötyä oli. Saimme näet loppu- vuonna runsaasti tilauksia. Lii- kevaihtommekaksinkertaistuu päättyvällä tilikaudella, kertoo Nordic Simulatorsin toimitus- johtaja Jani Wallenius. Lahtelaisyhtiöönsijoittivatra- haasekäyksityiset”bisnesenke- lit” että Finnveran sijoitusyhtiö Veraventure.Tarkkaasummaaei ole kerrottu, mutta kyse oli sa- doista tuhansista euroista. –Tärkeää oli sekin, että saim- meosaamistatuotteistamiseen, Wallenius kertoi. Yrityksen liikevaihto nousee lähes 1,6 miljoonaan euroon ja tuloskinon”mukavasti”voitol- linen huolimatta isoista tuote- kehitysmenoista. Kuusihenki- nen yritys palkannee pian seit- semännen työntekijän. Perustamisestaan vuodesta 2007 alkaen yhtiö on rakenta- nut ja markkinoinut lääketie- teellisiäharjoitustilojasekäSuo- meen että ulkomaille. Harjoitustiloissa annetaan koulutusta tositilanteita var- ten esimerkiksi sairaanhoidon opiskelijoille. Tilarakentamisensijastayritys suuntaa nyt toimintaansa eri- laisten harjoitustilanteiden tal- lentamisessa tarvittaviin ohjel- mistoihinjalaitteisiin,kutenka- meroihinjamikrofoneihin.Tar- jolla on muun muassa virtuaa- lihuone,jonkasisältöäänineen, kuvineenonnopeastivaihdetta- vissa.Pienimmilläntoimituson salkun kokoinen, isokin tilaus mahtuu kuormalavalle. Uusi toimintamalli on si- säänajossa. Tilauksia on tullut: suunnittelu-urakkaSaudi-Ara- biaan sekä harjoitustilakaupat Saksaan ja Beverly Hillsiin Yh- dysvaltoihin. Kansainvälistyminen nielee rahaa,jotensyksylläsaatusijoi- tuspääoma on tarpeen. –Lähdemmeensiviikolleesit- telymatkalleSaksaanjahetisen jälkeen Pohjois-Amerikkaan, Wallenius kertoo. Sijoituksetsuomalaisiinkas- vuyrityksiinlisääntyivätvuonna 2013 noin 120 miljoonalla eu- rolla. Kasvusta peräti 100 mil- joonaameniyhteenkohteeseen, peliyhtiö Supercelliin. Tietoa rahavirroista ovat ke- ränneet Suomen Pääomasijoi- tusyhdistys FVCA ja yksityisiä sijoittajia edustava Finnish Bu- siness Angels Network Fiban. Sijoitukset kasvuvaiheen yri- tyksiinolivatkaikkiaan280mil- joonaa euroa, josta kotimaisten pääomasijoittajien ja bisnesen- kelien osuus oli yhteensä 100 miljoonaaeuroajaulkomaisten sijoitusten osuus lähes 160 mil- joonaaeuroa.Ulkomaistenpää- omasijoitusten kokonaismäärä kasvoiviimevuonna40prosent- tia 313 miljoonaan euroon. Alkuvaiheen yritykset saivat sijoitusrahaa 129 miljoonaa eu- roa. Summa oli korkein viiteen vuoteenjareilutpuoletsuurem- pi kuin vuonna 2012. Yksityiset bisnesenkelit kiin- nostuivat aiempaa enemmän terveysteknologiasta.Sensijaan ICT:hen ja mobiilialaan sijoitet- tiinaiempaavähemmän.Koko- naisuutenabisnesenkeliensijoi- tukset olivat 11 miljoonaa eu- roa eli kolme miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2012. Sijoituksen saaneiden yritys- ten määrä oli 164, yli kaksin- kertainen edellisvuoteen ver- rattuna. Sijoitusten keskiarvo oli 49000 euroa. –Päijät-Hämeestä kyselyyn vastasi kuusi bisnesenkeliä. He sijoittivat viime vuonna lähes kymmeneenyritykseenyhteen- sä350000euroa.Todellisuudes- sasijoitussummalieneeainakin kaksinkertainen,silläalueellam- me vaikuttaa suurempi joukko sijoittajia, arvioi Fibanin vara- puheenjohtajaJaakkoSalminen. Pääomasijoitusten kokonais- määrääPäijät-Hämeessävoivain arvailla. Salmisen mielestä hy- vä arvio on noin kolme miljoo- na euroa. Sijoitukset: Pääomaruiskeen saanutlahtelaisyritys tekeejotulosta. ”Tärkeääoli, ettäsaimme osaamista tuotteistamiseen. Jani Wallenius Tapahtumat tuovat yhteen Kalle Puttonen Sijoitusta etsiviä yrityksiä ja si- joittajiatuodaantoistensalähel- le monin keinoin. Tunnetuinjasuurinlahtelais- tapahtumaonkansainvälisesti- kin tunnettu, jälleen viime syk- synä järjestetty Cleantech Ven- ture Day. Pariviikkoasittenyrityksetja sijoittajat kohtasivat niin sano- tussapitching-tapahtumassa.Se oliosaelinkeinoyhtiöiden,kuten Ladecin ja yksityisten sijoittaji- en, bisnesenkelien, aloittamaa yhteistyötä. Ladecinyrittäjyyspalveluiden johtaja Risto Mauno näkee en- kelitoiminnan tärkeäksi. –Rahoituksen lisäksi yrityk- set saavat myös liikkeenjohdon osaamista, kontakteja, koke- musta kansainvälistymisestä sekä mainosarvoa tulevia si- joituskierroksia varten. Tapaamiset jatkuvat. Torstai- na pidetään Nestholma-yritys- kiihdyttämön tapahtuma Lah- den Wanhalla Walimolla. Nestholmakeskittyyerityises- tikuvia,videoitataimuitavisu- aalisia ratkaisuja hyödyntäviin digitaalisiinpalveluihinjaohjel- mistoihin. Marraskuussa alka- neenohjelmanaikanayritykset ovat saaneet tukea liikeideansa kehittämiseentyöpajoissajako- keneilta opastajilta. –Alkavien startup-yritysten tärkein tehtävä on oppia asi- akkaita kuuntelemalla raken- tamaan palvelu tai tuote, joka oikeasti kiinnostaa käyttäjiä ja ratkaisee ongelmia. Olemme tarjonneet startupeille moder- nit työkalut nopeasti etenevään ja asiakaslähtöiseen palveluke- hitykseen. Demopäivässä esit- täytyvätseitsemänstartupiaovat työstäneet ideoistaan erittäin mielenkiintoisia asiakaslähtöi- siäinnovaatioita,joillaonpoten- tiaalia kansainvälisille markki- noille,kertooNestholmanvetäjä Topi Järvinen. Nestholma tekee yhteistyötä Eirikuvan kanssa. Hanketta on tukenutEuroopanaluekehitys- rahasto. Tervetuloa KESKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EURIBOR 12 KK MUUTOS 0,55 +0,00 OMX HELSINKI MUUTOS 7565 +0,11% EURO/DOLLARI MUUTOS 1,38 +0,1% PANKKIVERO Suomen pankkivero vauhdit- taaNordeanorganisaatiomuu- tosta. Muutoksen vuoksi Suo- mi on menettämässä pankki- verotuloja ainakin muutamia miljoonia euroja vuodessa. NordeanliiketoiminnatBal- tian maissa, Britanniassa ja Saksassa ovat olleet tähän as- ti Nordean Suomen-tytäryh- tiön alaisuudessa. Yhtiö suunnittelee nyt siir- tävänsä nämä liiketoiminnat Ruotsissa olevan emokonser- nin alle. NordeaSuomentalousjohta- ja Tomi Närhisen mukaan yk- sinkertaisempi rakenne hel- pottaatoimintaapankkisään- telyn muuttuessa. SuomimenettääNordean kansainvälisiä toimintoja VUOSITULOS Monen muun pankin tapaan myös Orimatti- lan Osuuspankin vuot- ta 2013 leimasi alhainen korkotaso. Korkokate aleni kym- meneksen2,5miljoonaan euroon. Muiden tuotto- jen kasvu kattoi osan tu- losheikennyksestä, joten liikevoittoa kertyi yli 1,3 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vii- si prosenttia, kuten edel- lisvuonnakin. Luottoja oli vuoden lopussa 163 mil- joonaaeuroa.Talletuskan- ta kasvoi neljä prosenttia 153 miljoonaan euroon. Orimattilan pankki kuuluu 33,7 prosentin vakavaraisuussuhteellaan alansa vahvimpiin. – Saavutettu tulosta- so suhteessa riskeihin on OP-Pohjola-ryhmän par- haimmistoa, sanoi toimi- tusjohtaja Jukka Sipilä. Pankin asiakasmää- rä ylitti 12000. Jäseniä oli vuoden lopussa 5716. Heille maksettiin bonuk- sia 686000 euroa. Orimattilan pankki yksi vauraimmista LYHYESTI PANKKITULOS Etelä-Päijänteen Osuus- pankin kehitys oli viime vuonna vakaata. Talletuksetkasvoivat5,3 prosenttia126miljoonaan euroon.Luotonantokasvoi 5,2 prosenttia 114 miljoo- naan euroon. Liikevoitto supistui muutamia prosentteja 842000 euroon. Vakava- raisuusoli21,5prosenttia. –Tuloksen pienenemi- seen vaikutti matalasta korkotasosta johtuva kor- kokatteen 161 000 euron lasku. Palkkiotuottojen kasvu ja hallintokulujen supistuminen pitivät tu- lostasonhyvintyydyttävä- nä, kertoi toimitusjohtaja Jari Laaksonen. Arvoalennuksia kirjat- tiin vain 25 000 euroa. Valtiovallan määräämän pankkiveron, 53 000 eu- roa, pankki pystyi katta- maanläheskokonaanku- lusäästöillä. Bonuksiamaksettiinjä- Tasaisen kasvun ja kulusäästöjen vuosi EPOP:ssa JaniWalleniusnäyttää,millaisiaosiakäytetäänapuna,kunharjoitellaanhoitotilanteitatosielämäävarten.NordicSimulatorsinkehittämiinharjoitustiloihinkuuluvatlisäksi kameratjamikrofonitmonipuolisineohjelmistoineen. KATJA LUOMA Rosatomillekelpaalisäsiivu TELAKKA STX Finlandin Turun telakalla onedessävaikeakevät.Telakal- la rakenteilla olevista kahdesta TUI-risteilijästä toinen valmis- tuu toukokuussa ja toinen vuo- den päästä. Tämä tarkoittaa li- sääntyviä lomautuksia jo muu- taman kuukauden sisällä. –Runkotyöt saadaan päätök- seen kevään aikana, ja niissä on töissä700–800henkeäyhtiöm- me omaa väkeä, varatoimitus- johtaja Jari Anttila sanoo. Yhtiöllä on vakavia rahoitus- ongelmia, minkä takia se me- nettiviimeviikollatanskalaisen Scandlinesin jo tekemän laiva- tilauksen. –Uskon ja toivon, että jokin ratkaisu löydetään. Turkuuntulossauseiden satojen lomautukset
 3. 3. BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista •  Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen. •  Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii usein ulkopuolista osaamista ja rahoitusta, mutta ovat sijoituskohteina liian riskipitoisia pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. •  Bisnesenkelisijoitukset on tehokas tapa vastata yrityksen alun kasvuhaasteisiin. •  Sijoitus tyypillisesti per enkeli per yritys € 10.000 – € 50.000. 10/03/14 FiBAN ry
 4. 4. JOHDANTO •  Järjestäytynyt bisnesenkelitoiminta kasvussa Suomessa ja maailmalla. •  Finnveran bisnesenkeliverkosto siirtynyt FiBANiin 2013 alken. •  FiBANissa yli 350 rekisteröitynyttä jäsentä, sekä yli 100 tapahtumaa ja on näin yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista enkeliverkostoista. 10/03/14 FiBAN ry
 5. 5. FIBAN – BISNESENKELIVERKOSTO Perustettu 2010 Jäseniä 358 hlö (kasvoi 58% vuodesta 2012) FiBANin jäsenistöstä naisia 30 hlö (8%) Paikkakunnat 11 kpl aktiivista alueellista enkeliryhmää Hankevirta (deal flow) 2013 380 yritystä 10/03/14 FiBAN ry Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkeli- toimintaan on kasvussa. Erityisesti ovat aktivoituneet alueelliset ja toimialakohtaiset enkeliryhmät. FiBAN on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista enkeliverkostoista.
 6. 6. 10/03/14 FiBAN ry YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET
 7. 7. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Kyselyn tausta Kyselyjä lähetetty 525 hlö Vastanneita 157 hlö (30%) Ei jäseniä enkeliverkostossa 4 hlö (3%) 10/03/14 FiBAN ry Vastaajien määrä kasvoi. Vastausprosentti pysyi samana kuin vuonna 2013 tehdyssä. Vastaukset kerättiin verkko- lomakkeeseen 24.1. – 12.2.2014.
 8. 8. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoitukset 2013 2012 Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 234 kpl 235 kpl Kohdeyrityksiä 164 yritystä 69 yritystä 10/03/14 FiBAN ry Sijoituksia tehtiin saman verran kuin vuonna 2012, mutta positiivista on että yksittäisten kohdeyritysten osuus yli tuplaantui.
 9. 9. 2013 2012 Rahasijoituksia (€) Yli 11 M€ Yli 14 M€ Keskimääräinen rahasijoitus 49.000€ 60.000€ Mediaani rahasijoituksille 25.000€ 30.000€ 10/03/14 FiBAN ry Rahasijoitusten osuus laski vuodesta 2012, mutta Suomen yksityinen startup- sijoitustoiminta on edelleen yksi Euroopan aktiivisimmista. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoituksia
 10. 10. 10/03/14 FiBAN ry BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Toimialat joihin sijoitettu 2013 2012 ICT 21% ê 47 % Health care / Med Tech 19% ! 8 % Manufacturing 11% 6 % Retail and distribution 9% 5 % Finance and business services 9% 6 % Creative industries 4% 4 % Logistics and transport 4% 3 % Mobile 3% " 10 % Environment and Clean Tech 2% 6 % Biotech and life sciences 2% 1 % Energy 2% 2 % Other 12% 5 % Unknown 1% ICT:n ja mobiilin yhteisosuus 57% tippui 24%. Healthcare kasvoi viidennekseen sijoituksista. Voidaan todeta että hajautus eri toimialoille on parantunut merkittävästi.
 11. 11. Skaala Tuhansista - >500.000€ Sijoituksia keskimäärin per sijoittaja 1,5 Keskimääräinen omistusosuus sijoituskohteesta 8% Mediaani omistusosuudelle sijoituskohtessa 4% 10/03/14 FiBAN ry Ensimmäistä kertaa kysyttiin bisnesenkelien keskimääräistä omistusosuutta. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoitusten osuus
 12. 12. 2013 2012 Siemenrahoitus (Seed) 13% 23 % Käynnistys (Start-up) 47% 38 % Aikainen kasvu (Early growth) 21% 39 % Kasvuvaihe (Growth) 20% Ei kysytty 2012 10/03/14 FiBAN ry Siemen- rahoituksen osuus laski hieman mikä kertoo markkinoiden ”kypsymisestä”. Bisnesenkelien osuus alkuvaiheen sijoitustoiminnasta Suomessa on edelleen kasvussa. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskohteen kasvuvaihe
 13. 13. Enkelit sijoittivat toisten enkelien kanssa 39% Yhteissijoitukset joissa mukana julkinen instituutti 10% Syndikoitujen sijoituskierrosten kokonaissumma 62M€ 10/03/14 FiBAN ry Yhteissijoitusten summa oli 62M€. Enkeliosuuden lisäksi mukana muita yksityissijoittajia, pääomasijoittajia, sekä julkisia. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Yhteissijoitukset (Syndikointi)
 14. 14. Ensisijoitus (Initial) 59% Jatkosijoitus (2nd round) 17% Kolmas kierros (3rd round) 9% Neljäs kierros (4th round) 5% Myöhemmän vaiheen kierros (Later round) 9% 10/03/14 FiBAN ry Bisnesenkelien on tärkeä huomioida että lähes aina yritykselle tulee tarve myös uusille suunnittele- mattomille rahoitus- kierroksille, johon rahoitus kannattaa olla varattuna. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskierrosten jakautuminen
 15. 15. 10/03/14 FiBAN ry Osaamispääoma- sijoitusten osuus tehdyissä sijoituksissa kasvoi vuoden 2012 kyselyn, jossa osuus 25%. Osuus tehdyistä sijoituksista Sijoittajat jotka tehneet yhden tai enemmän osaamispääomasijoituksia ”sweat equity” 49 sijoittajaa (31%) Tehtyjä Sweat equity sijoituksia 80 kierrosta (34 %) Yrityksiä jotka saaneet sweat equity sijoituksia 57 yritystä (35 %) BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Osaamispääomasijoitus (Sweat equity)
 16. 16. Sijoitettu ”osaaminen” Markkinointi ja myynti 32% Taloudellista 29% Juridista 7% Hallitustyöskentelyäwork 22% Muuta osaamista 10% 10/03/14 FiBAN ry Osaamispääoma- sijoitusten osuus tehdyissä sijoituksissa kasvoi vuoden 2012 kyselyn, jossa osuus 25%. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Osaamispääomasijoitus (Sweat equity)
 17. 17. 10X or better 9% 5X - 9X 19% 2X - 4X 16% 1X 13% Lost everything 38% Unknown 6% 10/03/14 FiBAN ry Tehtyjen positiivisten irtautumisten määrä kasvoi ja yli 10X irtautumisten määrä oli kansainvälisen keskiarvon mukaan. Positiivisia irtautumisia 56% (18 kpl) BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Irtautumiset (Exit)
 18. 18. Kohdeyritysten työpaikkojen määrän kasvu n. 1000 työpaikkaa (kasvu 19%) Näissä kohdeyrityksissä työpaikkoja yhteensä vuoden 2013 lopussa n. 6400 10/03/14 FiBAN ry 1000 työpaikkaa luotiin yhden vuoden aikana. Kolme yritystä lisäsi yli 100 työpaikkaa vuonna 2013 (yksi jopa 170). BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskohteissa luodut työpaikat
 19. 19. Aikoo käyttää verokannustinta vuoden 2013 sijoituksessa 28% Suunnittelee käyttävänsä verokannustinta vuoden 2014 sijoituksessa 68% 10/03/14 FiBAN ry Bisnesenkelien verokannustin astui voimaan 5/2013 mutta ei lisännyt tuntuvasti uusia sijoituksia vielä syksyllä 2013. Verokannustimen roolin odotetaan kasvavan vuonna 2014 tehdyissä sijoituksissa. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Verokannustimen käyttö
 20. 20. Täysipäiväinen (Full-time) 15% Osa-aikaista (Part-time) 36% Harrastustoimintaa (Hobby) 22% Ei tiedetä 27% 10/03/14 FiBAN ry Täysipäiväisten aktiivisten sijoittajien rooli on usein hankkia muita vähemmän aktiivisia sijoittajia mukaan. Passiiviset sijoittajat jättävät helposti sijoittamatta jollei kohteella ole ”vetäjää”. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Bisnesenkeliaktiivisuus
 21. 21. Arvioitu bisnesenkelien kokonaisaktiivisuus n. 50M€ Olettamukset 1.  Rekisteröityneet bisnesenkelit = n. 33 M€ (kyselyyn vastanneet 11M€ ja arvio ei-vastanneista). 2.  Suursijoittajat (ei jäseniä): n. 30 hlö x 200k€= 6 M€. 3.  Piensijoittajat (ei jäseniä): 1000 hlö x 1k€ = 1 M€. 4.  Julkisen rahan kanssa: 10M€ Finnvera (vuonna 2012). Vertailu •  Suomessa arvioidaan olevan n. 1000 enkeliä. •  Enkeliaktiivisuus Suomen kokoisissa maissa, esimerkiksi Uusi-Seelanti 600 rekisteröitynyttä enkeliä. •  Yhdysvalloissa yksityiset sijoittavat kaksi kertaa enemmän kuin VC-kenttä. 10/03/14 FiBAN ry BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013
 22. 22. YHTEENVETO •  Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkelitoimintaa kohtaan kasvaa koko Suomessa (11 kpl alueellista ja 8 kpl toimialakohtaista enkeliryhmää) •  Sijoituksia on tehty ”viisaammin” eli useampaan kohteeseen muiden sijoittajien kanssa ja vähemmällä raha-osuudella. •  Exitien ja suurten exitien (irtaantumiset) määrä kasvoi. 10/03/14 FiBAN ry
 23. 23. YHTEYS HALLITUS 2014 Riku Asikainen, pj. Jaakko Salminen, vpj. Anne Berner Juha Kurkinen Aarne Sipilä Pekka Vartiainen Ari Hyppönen HALLINTO Jan Oker-Blom, tj. jan@fiban.org (+358)405517551 Claes Mikko Nilsen, koordinoija claes.mikko@fiban.org (+358)504913001 ALUEELLISET BISNESENKELIT Jyväskylä: Sami Etula Kokkola: Tarmo Pallari Kuopio: Jari Osmala Lahti: Jaakko Salminen Lappeenranta: Ari Korhonen Mikkeli: Heiki Sundqvist Oulu: Raimo Kuismin Pori: Kari Ollila Tampere: Sari Vaajanen Turku: Petri Lehmuskoski Vaasa: Kaj Rönnlund
 24. 24. www.fiban.org info@fiban.org

×