Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

penilaian sumatif dan formatif

22,150 views

Published on

penilaian sumatif dan formatif

  1. 1. PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIFNordin TahirIPG Kampus Ipoh Nordin Tahir, IPIP
  2. 2.  3 jenis aktiviti penilaian :  Penilaian Mengesan Penguasaan : semasa guru mengajar utk kesan kelemahan dlm kemahiran dan dibetulkan serta merta.  Penilaian Mengesan Kemajuan : selepas beberapa kemahiran diajar, utk mengesan kemajuan (penilaian) dan tentukan MM yg perlukan pemulihan / pengayaan. / dilakukan secara formal / tdk formal  Penilaian Mengesan Pencapaian : selepas beberapa topik diajar, utk kesan pencapaian MM dan tentukan kedudukan dlm kumpulan. Libatkan banyak kemahiran / dilakukan secara formal Nordin Tahir, IPIP
  3. 3. PENILAIAN MENGESAN PENCAPAIAN Bila : selepas mengajar beberapa topik / penggal Tujuan : mengesan pencapaian MM dlm topik / tentukan kedudukan / menilai pencapaian Cara : Formal / markah dan gred direkodkan PENILAIAN MENGESAN KEMAJUAN Bila : selepas beberapa kemahiran dlm satu topik Tujuan : kesan kemajuan ttg kemahiran yg telah diajar / adakan aktiviti pemulihan / pengayaan Cara : formal / tdk formal (pemerhatian, lisan, hasil kerja) PENILAIAN MENGESAN PENGUASAAN Bila : semasa mengajar Tujuan : mengesan kelemahan penguasaan dlm sesuatu kemahiran Cara : tidak formal / betulkan kelemahan serta merta#. 3 aktiviti penilaian di atas boleh dikelaskan kpd 2 iaitu : € - Penilaian Formatif € - Penilaian Sumatif Nordin Tahir, IPIP
  4. 4. PENILAIAN FORMATIF  Pentaksiran sistematik semasa P&P dlmsatu unit / topik utk baiki proses P&P  Dijalankan sepanjang masa / P&P  Maklumat digunakan dlm P&P utk bantu guna / MM capai HP  Cara :  A. Infomal : melalui pemerhatian, latihan, soal- jawab. : guru betul kelemahan MM ketika aktiviti / semasa P&P berjalan. Nordin Tahir, IPIP
  5. 5.  Formal : penyediaan item ujian libat langkah berikut : * tentukan unit / topik pbj yg dinilai * tetapkan pkat pencapaian yg mahu di capai. * senaraikan aspek yg diuji dlm unit itu * membetulkan item ujian. Ujian dianggap sbg rangsangan pbj MM yg berkembang positif rasa kejayaan ujian beri rangsangan berterusan m.kala MM yg lemah patut diberi bimbangan penyediaan Contoh PF : Penilaian berterusan di sekolah / Penilaian Kendalian Sekolah / Penilaian Portfolio. Nordin Tahir, IPIP
  6. 6. PENILAIAN SUMATIF  Proses pengumpulan maklumat utk kesan tahap pencapaian MM secara keseluruhan ikut kursus, unit pbj / program dlm masa tertentu.  Dijalankan secara berkala (akhir / pertengahan semester, akhir kursus / tahun) dgn beri markah / gred Nordin Tahir, IPIP
  7. 7.  Kepentingan PS kpd guru / murid :  Bukti keberkesanan P&P  Maklum balas tahap prestasi pencapaian pelajar  Data penting buat analisis statistik utk tujuan laporan  Buat ramalan kerjaya / potensi MM utk kursus akan dtg  Pengiktirafan kerjaya (beri sijil / ijazah) Contoh PS :  Peperiksaan Pertengahan Tahun / Semseter  Peperiksaan Akhir Tahun / Semester  UPSR, PMR, SPM, STPM, Akhir Kursus Nordin Tahir, IPIP
  8. 8. PERBEZAAN ANTARA PENILAIAN FORMATIF DAN PENILAIAN SUMATIF JENISPERBEZAAN PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF CIRI-CIRI Ujian formal @ tidak formal Ujian formal utk mengesan utk mengesan penguasaanPENGERTIAN pencapaian dlm sesuatu dan kemajuan pelajaran tahap persekolahan dalam BD Mengesan penguasaan / Mengesan pencapaian murid kemajuan pelajar utk berdasarkan beberapa unit TUJUAN membaiki kelemahannya dgn pembelajaran dan serta merta pemeringkatan gred murid Ujian formal / tdk formal Ujian formal dlm beberapa AKTIVITI semasa P&P secara individu, waktu pelajaran secara kumpulan atau kelas kelas atau tingkatan Nordin Tahir, IPIP
  9. 9. Semasa mengajar sesuatu Selepas mengajar beberapa MASA atau beberapa kemahiran unit pembelajaran Tdk Formal (pemerhatian / soal Formal : Ujian kertas-pensilBENTUK jawab). Formal (ujian kertas ujian lisan dlm masa yg pensil dlm masa singkat) sesuai Secara individu / kumpulan /SASARAN Secara kelas / tingkatan kelas Meliputi sesuatu kemahiran Meliputi beberapa unitLIPUTAN (ujian tdk formal) / Beberapa pembelajaran @ sesuatu kemahiran (ujian formal) tahap persekolahan Nordin Tahir, IPIP
  10. 10. Tiada (bg ujian tdk formal) dan Penggunaan rekod profil REKOD penggunaan senarai semak / atau pensijilan rekod prestasi (ujian formal) Membetulkan kelemahan dgn Menempatkan MM dlm kelas serta merta @ menjalankan yg sesuai / Merancang @ ubahTINDAKAN aktiviti pemulihan / pengayaan suai pelajaran, kurikulum / dlm kelas Pensijilan ikut pencapaianCONTOH Nordin Tahir, IPIP

×