Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA
PROGRAMI STUDIMOR – NDËRTIMTARI
Projekt semestral
Lënda...
Përcaktimi i gjendjes fizike të dheut
1). Shtresa e parë – 1

Fq=45
Poroziteti relative

Fq=45
Lageshtia nepermjet tregu...
2). Shtresa e dytë – 13
Kufiri I plasticitetit

Fq=45
Poroziteti relative

Fq=45
Lageshtia nepermjet treguesit te konsis...
). Shtresa e tretë – 15
Kufiri I plasticitetit

Fq=45
Poroziteti relative

Fq=45
Lageshtia nepermjet treguesit te konsis...
Metoda e pikave këndore
P = = = 250 KN
Pika 0=6
Siperfaqja 1: l=2.5m ; b= 1m
= = = 2 β = = = 1 kc1 = 0.20266
Siperfaqja 2:...
Siperfaqja 3: l= 1m ; b= 0.5m
= = = 2 β = = = 2 kc3 = 0.1202
Siperfaqja 4: l=2m ; b= 0.5m
= = = 4 β = = =2 kc4=0.1350
z 2=...
Pika 2 = 4:
Siperfaqja 1: l=1m ; b= 0.5m
= = = 2 β = = = 2 kc1 = 0.1202
Siperfaqja 2: l=1.5m ; b= 1m
= = = 1 5 β = = = 1 k...
Pika 3
Siperfaqja 1 = l = 2m ; b = 1m
= = = 2` β = = =1 kc1 = 0.1899
Siperfaqja 2 l = 2m ; b = 1m
= = = 2` β = = =1 kc2 = ...
Pika 5
Siperfaqja 1: l=2m ; b= 1m
= = = 2 β = = 1 kc1 = 0.1899
Siperfaqja 2: l=2m ; b= 2m
= = = 2 β = = 0.5 kc2 = 0.229
z ...
Metoda e mbledhjeve elementare
Pika 0=6
2*r1= = =0.901=> =0.901=>k=0.1083
2*r2= = =1.3462=> =1.3462=>k=0.0365
2*r3= = =0.8...
Pika 1=5
2*r1= = =0.559 =>k=0.2466
2*r2= = =0.901 =>k=0.1083
2*r3= = =1.346 k=0.0365
2*r4= = =3.288 =>k=0.0010
r5= = =1.52...
Pika 2=4
4*r1= = =0.559 =>k=0.2466
2*r2= = =0.901 =>k=0.1083
2*r3= = =1.346 k=0.0365
2*r4= = =1.520 =>k=0.0240
r5= = =1.67...
Me ujë
Hao= 6.43 ≈5
Hac= 4.69 ≈5
Z α=z/b Β=z/b Ko Ϭzo Ϭ˔ Ϭmes kc Ϭzc Ϭmes
0 1.5 0 1 218.64 31.36 0.250 54.66
0.5 1.5 0.25 ...
Pika Qendrore
So=S1+S2
S1=hi *ao1*Σ Ϭmes= 50*0.222* *(208.1+177.09+139.16)=0.581cm
S2=hi*ao2* Σ Ϭmes=
=50*0.333* (93.57+69...
Pa ujë
Hao= 4.72≈5
Hac= 4.72 ≈5
=Ko*Plog
Plog=p- *hth=218.64
=h*
Ϭzo=Kc*Plog
Z α=z/b Β=z/b Ko Ϭzo Ϭ˔ Ϭmes kc Ϭzc Ϭmes
0 1....
Sh1 Koficienti reduktuar I ngjeshëshmëris
ao1= B=Fq=225
Sh2
ao2== =0.333
Sh3
ao3== =0.27778
Llogaritja e uljes së themelit...
Uljet në skaj të themelit
S=S1+S2
S1=hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.222* *(54.56+52.58+48.77)=0.173 cm
S2= hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.333* *...
Koha e uljes se themelit , ne rastin kur nuk kemi ujra nentokesor Ha=4.6m , ku
perfshin shtresen H1 = 3m - k1 = 10-7
dhe s...
N = = x t = =
0.00000010238 x t
Per shkalle te ngjeshmerise Q = 0.95
V = = = 3.87 < 20
N0-2 = N2 + (N0N2) x I = 2.55 + (2....

Themeli 2*3 N=1500KN
1 0.016 1.70 1.70
2 0.064 1.11 2.22
3 0.144 0.78 2.37
4 0.256 0.53 2.12
5 0.4 0.27 1.35
6 0.576 0 0...
Themeli 2*4 N=1500KN
1 0.125 0.84 0.84
2 0.5 0 0
3 1.125
4 2
5 3.125
6 4.5
7
8
9
1,0 3,0m 1,0 3,0m
8,0m q
HKa qKa
Eq1
Eq0
B
A
F
C
60°
30°
30°
H1=505,38
Ngarkesa e dytë nuk ka ndikim.
Nga tabela për i β d...
G1
G2
G3
G4
6,6
38
2 2
62
M
*** Përcaktimi I gjendjes së murit (gjendje aktive apo pasive)
Forcat që e zhvendosin murin:
F...
Meqë nuk plotësohet kushti që , atëherë e rrisim gjerësinë e themelit nga 6 m në
19.5 m.
H=11m,
Për , kemi: A=1.15; B=5.59...
LLogaritja e uljes së themelit të murit mbajtës
Z [m] K0
0 1.5 0 1 674.46 209
1,9 1.5 0,125 0,952 642.2 245,1
658.23
3,8 1...
Përfundimisht muri i dimensionuar sipas figurës në vijim I plotëson kushtet e të dy
gjendjeve kufitare.
G1
G2
G3
G4
38
62
...
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Punimi seminarik ,,mekanika e dherave
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Punimi seminarik ,,mekanika e dherave


Punim seminarik nga lënda ,,Mekanika e Dherave''
Fakulteti i Shkencave të Zbatuara - Ndërtimtari pranë
,,Universitetit Shtetëror të Tetovës''

 • Be the first to comment

Punimi seminarik ,,mekanika e dherave

 1. 1. UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA PROGRAMI STUDIMOR – NDËRTIMTARI Projekt semestral Lënda: „Mekanika e dherave“ Bartës i lëndës: Studenti: Prof.Dr.Luljeta Bozo Feradin Azizi Ass.Mr.sc.Semijal Hasani Tetovë, 2013
 2. 2. Përcaktimi i gjendjes fizike të dheut 1). Shtresa e parë – 1  Fq=45 Poroziteti relative  Fq=45 Lageshtia nepermjet treguesit te konsistences   Fq=45 G-Kofcienti I lageshtis G= ; Wplot= =29.28 G= = =1.0382% 0.8<G>1 dheu esht I ngopur me uje Fq=44 Shtresa 1 eshte lym argjilor ranor (6)
 3. 3. 2). Shtresa e dytë – 13 Kufiri I plasticitetit  Fq=45 Poroziteti relative  Fq=45 Lageshtia nepermjet treguesit te konsistences  Fq=45 Shtresa 2 = Lym argjilor (5)  . G-Kofcienti I lageshtis G= ; Wplot= =20.139% G= = =0.983 0.8<G<1 dheu esht I ngopur me uje Fq=44
 4. 4. ). Shtresa e tretë – 15 Kufiri I plasticitetit  Fq=45 Poroziteti relative  Fq=45 Lageshtia nepermjet treguesit te konsistences  Fq=45 Shtresa 3 = Lym argjilor ranor (6)  . G-Kofcienti I lageshtis G= ; Wplot= =28.596% G= = =0.983 0.8<G<1 dheu esht I ngopur me uje Fq=44
 5. 5. Metoda e pikave këndore P = = = 250 KN Pika 0=6 Siperfaqja 1: l=2.5m ; b= 1m = = = 2 β = = = 1 kc1 = 0.20266 Siperfaqja 2: l=2.5m ; b= 2m = = = 1 25 β = = = 0.5 kc2 = 0.2275
 6. 6. Siperfaqja 3: l= 1m ; b= 0.5m = = = 2 β = = = 2 kc3 = 0.1202 Siperfaqja 4: l=2m ; b= 0.5m = = = 4 β = = =2 kc4=0.1350 z 2=4 =P (kc1 + kc2 -kc3 -kc4) = 250 x 0.17496 = = 43.74 KN Pika 1=5 Siperfaqja 1 : l=2m ; b= 1m = = = 2 β = = 1 kc1 = 0.1899 Siperfaqja 2: l=2m ; b= 2m = = = 1 β = = 0.5 kc1 = 0.229 z 2 =P (kc1 + kc2 ) = 250 (0.1899 + 0.229) = =250 x 0.4189 = 104.725 KN
 7. 7. Pika 2 = 4: Siperfaqja 1: l=1m ; b= 0.5m = = = 2 β = = = 2 kc1 = 0.1202 Siperfaqja 2: l=1.5m ; b= 1m = = = 1 5 β = = = 1 kc2 = 0.1955 Siperfaqja 3: l=2m ; b= 0.5m = = = 4 β = = = 2 kc3 = 0.1350 Siperfaqja 4: l=2m ; b= 1.5m = = = 1 333 β = = =0.666 kc4=0.2300 z 2=4 =P (kc1 + kc2 +kc3 +kc4) = 250 x 0.6808 = = 170.2 KN
 8. 8. Pika 3 Siperfaqja 1 = l = 2m ; b = 1m = = = 2` β = = =1 kc1 = 0.1899 Siperfaqja 2 l = 2m ; b = 1m = = = 2` β = = =1 kc2 = 0.1899 z 1 = 2 x P (kc1 + kc2 ) = 2 x 250(0.1899 + 0.1899) = 500 x 0.3798 = z 1 = 189.9 KN
 9. 9. Pika 5 Siperfaqja 1: l=2m ; b= 1m = = = 2 β = = 1 kc1 = 0.1899 Siperfaqja 2: l=2m ; b= 2m = = = 2 β = = 0.5 kc2 = 0.229 z 5 =P (kc1 + kc2 ) = 250 (0.1899 + 0.229) = 250 x 0.4189 = = 104.725 KN Pika 6: Siperfaqja 1: l=2.5m ; b= 1m = = = 2 β = = = 1 kc1 = 0.20266 Siperfaqja 2: l=2.5m ; b= 2m = = = 1 25 β = = = 0.5 kc2 = 0.2275 Pika 6 Pika 0 z 6 = 43.74
 10. 10. Metoda e mbledhjeve elementare Pika 0=6 2*r1= = =0.901=> =0.901=>k=0.1083 2*r2= = =1.3462=> =1.3462=>k=0.0365 2*r3= = =0.85=> =0.85=>k=0.0124 2*r4= = =2.30=> =2.30=>k=0.0048 r5= = =1.677=> =1.677=>k=0.0171 r6= = =3.8125=> =3.8125=>k=0.0006 r7……..……………………………………………………………………k=0.00001 r8……..……………………………………………………………………k=0.00001 Σ=0.863 ΔA=1*0.5=0.5 Ni= ΔA*P=0.5*250=125 Ϭzo= * Σk=125*0.34472=42.737 KN
 11. 11. Pika 1=5 2*r1= = =0.559 =>k=0.2466 2*r2= = =0.901 =>k=0.1083 2*r3= = =1.346 k=0.0365 2*r4= = =3.288 =>k=0.0010 r5= = =1.520=>=>k=0.0240 r6= = =1.677=>=>k=0.0171 r7= = =1.925=>k=0.0093 r8= = =2.30=>k=0.0048 Σ=0.8262 Ϭzo= * Σk=125*0.8262=103.275 KN
 12. 12. Pika 2=4 4*r1= = =0.559 =>k=0.2466 2*r2= = =0.901 =>k=0.1083 2*r3= = =1.346 k=0.0365 2*r4= = =1.520 =>k=0.0240 r5= = =1.677=>k=0.0167 r6= = =1.952=>=>k=0.0093 Σ=1.3484 Ϭzo= * Σk=125*1.3484=168.55 KN Pika 3 4*r1= = =0.90 =>k=0.1083 4*r2= = =0.559 =>k=0.2466 2*r3= = =1.677 =>k=0.0167 2*r4= = =2.3125=>k=0.0048 Ϭzo= * Σk=125*1.4418=182.825 KN
 13. 13. Me ujë Hao= 6.43 ≈5 Hac= 4.69 ≈5 Z α=z/b Β=z/b Ko Ϭzo Ϭ˔ Ϭmes kc Ϭzc Ϭmes 0 1.5 0 1 218.64 31.36 0.250 54.66 0.5 1.5 0.25 0.904 197.65 41.16 208.1 0.248 54.46 54.56 1 1.5 0.5 0.716 156.54 50.96 177.09 0.231 50.615 52.58 1.5 1.5 0.75 0.557 121.78 65.60 139.16 0.214 46.94 48.77 2 1.5 1 0.428 93.57 86.36 107.67 0.195 42.74 44.84 2.5 1.5 1.25 0.316 69.199 112.23 81.38 0.175 38.8 40.77 3 1.5 1.5 0.257 56.190 143.28 62.69 0.395 30.52 34.66 3.5 1.5 1.75 0.207 45.25 179.50 50.72 4 1.5 2 0.157 34.32 220.9 39.78 4.5 1.5 2.25 0.13 28.42 267.47 5 1.5 2.5 5.5 1.5 2.75 6 1.5 3 6.5 1.5 3.25 7 1.5 3.5 7.5 1.5 3.75 8 1.5 4
 14. 14. Pika Qendrore So=S1+S2 S1=hi *ao1*Σ Ϭmes= 50*0.222* *(208.1+177.09+139.16)=0.581cm S2=hi*ao2* Σ Ϭmes= =50*0.333* (93.57+69.199+56.190+45.25+34.32=0.497 cm So=S1+S2 =0.581+0.497=1.078cm Llogaritja e uljes ne pikat e skajit Sc=S1+S2 S1=hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.222* *(54.56+52.58+48.77)=0.173 cm S2= hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.333* *(44.84+40.77+34.66)=0.200cm Sc=S1+S2=0.173+0.200=0.3732cm
 15. 15. Pa ujë Hao= 4.72≈5 Hac= 4.72 ≈5 =Ko*Plog Plog=p- *hth=218.64 =h* Ϭzo=Kc*Plog Z α=z/b Β=z/b Ko Ϭzo Ϭ˔ Ϭmes kc Ϭzc Ϭmes 0 1.5 0 1 218.64 31.36 0.250 54.66 0.5 1.5 0.25 0.904 197.65 41.16 208.1 0.248 54.46 54.56 1 1.5 0.5 0.716 156.54 60.79 177.09 0.231 50.615 52.58 1.5 1.5 0.75 0.557 121.78 90.16 139.16 0.214 46.94 48.77 2 1.5 1 0.428 93.57 131.56 107.67 0.195 42.74 44.84 2.5 1.5 1.25 0.316 69.199 183.31 81.38 0.175 38.8 40.77 3 1.5 1.5 0.257 56.190 245.41 62.69 0.395 30.52 34.66 3.5 1.5 1.75 0.207 45.25 317.86 4 1.5 2 0.157 34.32 400.66 4.5 1.5 2.25 0.13 28.42 5 1.5 2.5 5.5 1.5 2.75 6 1.5 3 6.5 1.5 3.25 7 1.5 3.5 7.5 1.5 3.75 8 1.5 4
 16. 16. Sh1 Koficienti reduktuar I ngjeshëshmëris ao1= B=Fq=225 Sh2 ao2== =0.333 Sh3 ao3== =0.27778 Llogaritja e uljes së themelit në qender So=S1+S2 S1: kemi 3 shtresa Si= Σ hi*a* Ϭmes=hi*ao1* Σ Ϭimes=50*0.222 *(208.1+177.0+139.16)=0.00111*524.26=0.581cm S2: kemi 2 shtresa Si= Σ hi*a* Ϭmes=hi*ao1* Σ Ϭimes=50*0.333 *(107.67+81.38+62.69)= =0.001665*251.7=0.4197cm So=S1+S2=0.581+0.4197=1.000cm
 17. 17. Uljet në skaj të themelit S=S1+S2 S1=hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.222* *(54.56+52.58+48.77)=0.173 cm S2= hi *ao1*Σ Ϭmes=50*0.333* *(44.84+40.77)= =0.001665*85.16=0.114254 cm Sc=S1+S2=0.173+0.14254=0.3155 cm Ulja e skajit të themelit ësht 3 her më e vogel se në qender të themelit
 18. 18. Koha e uljes se themelit , ne rastin kur nuk kemi ujra nentokesor Ha=4.6m , ku perfshin shtresen H1 = 3m - k1 = 10-7 dhe shtresen ,nje pjese H2 = 1.5m - k2 = 1.5 x 10-6 he= Aw0 x b = 1.91 x 2 = 3.82 Ha = 2he = 2 x 3.82 = 7.64m Ha – perfshine dy shtresat Z1 = 4.64 + = 4.64 + 1.5 = 6.14m Z2 = = 2.32m a0 mes = = = = = = 0.00002627 k k mes = = = = = = 0.000000254 cm/s Cv = = = = 0.0000076132 K1 < k2
 19. 19. N = = x t = = 0.00000010238 x t Per shkalle te ngjeshmerise Q = 0.95 V = = = 3.87 < 20 N0-2 = N2 + (N0N2) x I = 2.55 + (2.8 – 2.55) x 0.43 = 2.6575 prej N = N0-2 0.00000010238 x t = 2.657 t = 25952334.440s : 3600 =7208.981788ore : 24 = 300.374241 dite : 365 = 0.8229431 vjet Me lageshti V = = = 6.370 < 20 N0-2 = N2 + (N0 – N2) x I = 2.55 + (2.8 – 2.55) x 0.32 = 2.63 N = N0-2 = t = 24351851.85 : 3600 = 6764.40 : 24 = 281dite : 365 = 0.7 vjet
 20. 20.  Themeli 2*3 N=1500KN 1 0.016 1.70 1.70 2 0.064 1.11 2.22 3 0.144 0.78 2.37 4 0.256 0.53 2.12 5 0.4 0.27 1.35 6 0.576 0 0 7 8 9
 21. 21. Themeli 2*4 N=1500KN 1 0.125 0.84 0.84 2 0.5 0 0 3 1.125 4 2 5 3.125 6 4.5 7 8 9
 22. 22. 1,0 3,0m 1,0 3,0m 8,0m q HKa qKa Eq1 Eq0 B A F C 60° 30° 30° H1=505,38 Ngarkesa e dytë nuk ka ndikim. Nga tabela për i β dhe φ 30˚ lexojmë koeficientin Ka=0.334.
 23. 23. G1 G2 G3 G4 6,6 38 2 2 62 M *** Përcaktimi I gjendjes së murit (gjendje aktive apo pasive) Forcat që e zhvendosin murin: Forcat që e mbajnë murin ***përfundim: Meqë kemi gjendje pasive.
 24. 24. Meqë nuk plotësohet kushti që , atëherë e rrisim gjerësinë e themelit nga 6 m në 19.5 m. H=11m, Për , kemi: A=1.15; B=5.59; D=7.95
 25. 25. LLogaritja e uljes së themelit të murit mbajtës Z [m] K0 0 1.5 0 1 674.46 209 1,9 1.5 0,125 0,952 642.2 245,1 658.23 3,8 1.5 0,25 0,904 609.71 281,2 625.85 7,6 1.5 0,5 0,716 482.9 353,4 546.3 15,2 1.5 1 0,428 288.66 497,8 385.78 22,8 1.5 1,5 0,257 208,2 173.33 230.995 30,4 1.5 2,0 0,157 127,2 105.89 139.61 Për , llogarisim :
 26. 26. Përfundimisht muri i dimensionuar sipas figurës në vijim I plotëson kushtet e të dy gjendjeve kufitare. G1 G2 G3 G4 38 62 M 19.5

×