Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REUNIÓ PARES FEBRER 2014

730 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

REUNIÓ PARES FEBRER 2014

 1. 1. REUNIÓ DE PARES 6è Primària FEBRER FEBRER-2014 - 2014
 2. 2. EVOLUCIÓ DEL GRUP CLASSE  HÀBITS DE TREBALL     AGENDA ORGANITZACIÓ ESFORÇ PUNTUALITAT
 3. 3. EVOLUCIÓ DEL GRUP CLASSE ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS - Aspectes positius: - Millora en el treball col.laboratiu i exposicions orals. - A reforçar: - Competència comunicativa (expressió escrita, ortografia…). - Competència matemàtica (càlcul escrit i resolució de problemes).
 4. 4. CONVÉ CONTINUAR TREBALLANT… - Acompanyament escolar -Reforç positiu -Exigència
 5. 5. Young Learners English.FLYERS Examen de Cambridge:  Eina de motivació pels alumnes.  Primer contacte amb els exàmens de Cambridge.  3 parts:  Listening (25 minuts)  Reading and Writing (40 minuts)  Speaking (7-9 minuts)  Possibilitat de realitzar l’examen a l’escola o a un centre del voltant (segons la quantitat d’alumnes).  Preu: 56€ aprox.  Cada participant rebrà un certificat que mostrarà la quantitat de punts que ha aconseguit de cada part, d’un màxim de 5.  Gran experiència any anterior.
 6. 6. PROJECTE 2 X 1 -Ordinadors d’aula -Plataforma Eleven Recursos digitals : Cerca d’informació, Drive, Treball cooperatius…
 7. 7. PROJECTES DE CURS El Gran Dictat. LVA http://youtu.be/3ld0T6YeIqQ Fira de la ciència i la tecnologia. Dramatització de contes. Pintors.
 8. 8. COMPETÈNCIES BÀSIQUES - Proves oficials de la Generalitat. Avaluació: - - Competència matemàtica. Competència lingüística: català, castellà i anglès. Dates: ? Maig. Resultats: amb l’informe de final de curs.
 9. 9. ALTRES INFORMACIONS - Jornada portes obertes 8 de Març. - Reunió informativa ESO ? GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
 10. 10. ALTRES INFORMACIONS - Jornada portes obertes 8 de Març. - Reunió informativa ESO ? GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×