Een financiële wereld inbeweging ten dienste van mens,maatschappij en economieMichel Vermaerke, gedelegeerd bestuurderFebe...
1. Belgische financiële en bancaire sector   • Wat is Febelfin?   • Internationaal & gediversifieerd karakter   • Ke...
KULeuven | 26 april 2012  3
KULeuven | 26 april 2012  4
Wat is Febelfin? Febelfin vertegenwoordigt 238 financiële instellingen in België Opgebouwd uit 5 deelverenigingen 9 aanges...
Belgische financiële multi-sectorfederatie•Banken•Kredietverstrekkers•Vermogensbeheerders en fondsen           ...
KULeuven | 26 april 2012  7
Karakteristieken Belgisch financieel landschap:internationaal en gediversifieerd karakter• 238 financiële instellingen• 5 ...
Kerntaken Febelfin             Positiebepaling voor en             door de leden (        ...
2. Bancaire balans spil in bancair systeem   •  Hoe ziet een bancaire balans eruit?   •  Financiële crisis 2008 & Eu...
„De bankbalans, ofwel de „fabriek‟ waarmeebankiers geld verdienen‟                       Het Financi...
Een zicht op de bancaire balans                 KULeuven | 26 april 2012  12
Bankbalans Belgische bancaire sector eind 2011 (in mio €)*          Actief                    ...
“De bankbalans, ofwel de „fabriek‟ waarmee bankiers geld verdienen” - Toelichting essentiële begrippen (2)        ...
2. Bancaire balans spil in bancair systeem   •  Hoe ziet een bancaire balans eruit?   •  Financiële crisis 2008 & Eu...
Oorzaken financiële crisis 2008                    1. Global imbalances en paradigma van de efficiënte ...
Liquiditeit versus solvabiliteit                          Liquiditeit = De contanten of direct ...
5% CT1R treshold Luc Coene geeft toe dat de stress test naging of er zich een solvabiliteitsprobleem stelde en dat was er...
Korte termijn financiering (= snel opvraagbaar)                                      ...
Liquiditeit neemt toe en afhankelijkheid vanwholesale funding neemt af        Bron:NBB (in mia EUR)        ...
Europese Schuldencrisis 2011 - OorzakenFinanciële crisis 2008            Schuldencrisis 2011      Financi...
European Central Bank•  Monetaire expansie of restrictief beleid?•  Bepalen rentevoet•  Lender of last resort?     ...
2. Bancaire balans spil in bancair systeem   •  Hoe ziet een bancaire balans eruit?   •  Financiële crisis 2008 & Eu...
Balansomvang Belgische banksector daaltmet een kwart - België voorop in “deleveraging”           Totale passiva ...
Deleveraging hoofdzakelijk door sterke afbouw  van buitenlandse activiteiten                      ...
Omvang financiële sector neemt af t.a.v. grootte vande Belgische economie (BBP)                      ...
Omvang financiële sector neemt af t.a.v. groottevan de Belgische economie (BBP)       Totale activa van de gezamenl...
Solvabiliteit is substantieel versterkt• Afname van risk weighted assets (data uit IMF Rapport):          Evolut...
Kapitaal is gezonder en minder risicovolRegulatory capital: Regulatory capital is the amount of risk capital held by finan...
2. Bancaire balans spil in bancair systeem   •  Hoe ziet een bancaire balans eruit?   •  Financiële crisis 2008 & Eu...
Nieuwe regelgeving en wetgeving – globale coördinatie Time line  Political  Coordination   Objective        ...
Sector werkt mee aan crisispreventie via nieuweregelgeving & wetgevingBasel III & CRD IV • Nieuwe kapitaal- & liquiditieit...
Macro-economic imbalances within the EU   Bail out              Temporary      Permanent Financial ...
Wisselwerking economische & regulatoire context             economische context            Nieuwe ...
Nieuwe Europese toezichtsorganen sinds 1 januari2011                   Sector pleit voor        ...
Nieuw toezicht in België sinds 1 april 2011 “Twin Peaks wordt van kracht” (De Tijd, 1 april 2011)            S...
3. Sleutelfuncties van klassiek bancairsysteem   Sleutelfuncties binnen de bancaire balans:   • Sparen & beleggen  ...
Uitoefenen van kernactiviteit staat meerdan ooit centraal                       Zuurstof voor   ...
A. Gereglementeerde spaardeposito‟s blijven hoogVertrouwen in Belgische banksector blijft             Volume ...
Sinds eind 2007                                                      ...
Kredietverlening aan bedrijven  Kredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten          ...
Sinds eind 2007                                             tot eind 2011:  ...
Kredietverlening aan particulieren Hypothecaire kredieten in België aan concurrentiële rentevoet             ...
In totaal injecteert banksector ruim 86 mia EUR inde Belgische economie (eind 2007 – eind 2011)              ...
C. Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropFinanciële sector stimuleert efficiënt elektronisch betaalverkeer     ...
Betaalverkeer: veilig en efficiëntBelgische retailklant geniet van lage kosten voor betaalverkeer             ...
Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropExtra maatregelen maken betaalverkeer nog veiligerSkimming • Extra veiligheid...
D. Internetbankieren groeit sterk & blijft veiligAantal fraudegevallen blijft minimaal t.a.v. sessies Internetbankieren i...
E. WerkgelegenheidFinanciële sector is belangrijke werkgever en actor van de economie                 Rech...
Business &                            Merchant                 Audit &    ...
F. IntermediatierisicoFinanciële sector absorbeert risico‟s          Risico  • Kredietrisico  • Liquiditeitsris...
4. Werking van de financiële markten   •  Primaire financiële markten: uitgiften   •  Secundaire financiële markten:...
Primaire financiële markt : Nieuwe emissies• Primaire markt = deel kapitaalmarkt dat de                  ...
Secundaire financiële markt: koop/verkoop Secundaire markt = Deel kapitaalmarkt waar de  financiële instrumenten vrij wo...
69Financiële instrumenten : AandelenDe 15 grootste aandelenmarkten van de wereld, op basis van              ...
70Financiële instrumenten : Obligaties    Internationale schuldbewijzen (1)    (uitstaande bedragen, in miljard USD,...
71Financiële instrumenten : Afgeleide producten
België thuisland voor Centres of Excellence vanwereldniveau Euroclear en SWIFT                     KU...
EuroclearEuroclear = vereffeningsinstelling (settlement & clearing)       “The importance of simultanous delivery ve...
SWIFTSWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial TelecommunicationBiedt een veilige plaats om financiële informatie ...
5. Uitdagingen – Wat brengt de toekomst?   • Uitdagingen voor de Europese bankensector   • Uitdagingen voor de Belgisc...
Zal banksector die rol kunnen blijven spelen?              TRANSFORMATIE         Kredietverlening aan...
Toenemende regelgeving & veranderendemarktomgeving             • Bazel III - CRD IV (= internationaal &   ...
Bijzondere aandachtspunten en uitdagingen   Basel III & CRD IV      Rendabiliteit (ROE)     Gediversifieerd b...
Dialoog over duurzaam & vitaal financieel model Verder uitbouwen van duurzaam & vitaal financieel model: • Dialoog met ov...
Een financiële sector, ten dienste vanmens, maatschappij en economie        Financiële sector in zijn transformatie...
www.febelfin.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KuLeuven 26 april 2012 presentatie gastcollege

1,272 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KuLeuven 26 april 2012 presentatie gastcollege

 1. 1. Een financiële wereld inbeweging ten dienste van mens,maatschappij en economieMichel Vermaerke, gedelegeerd bestuurderFebelfin KULeuven | 26 april 2012
 2. 2. 1. Belgische financiële en bancaire sector • Wat is Febelfin? • Internationaal & gediversifieerd karakter • Kerntaken KULeuven | 26 april 2012 2
 3. 3. KULeuven | 26 april 2012 3
 4. 4. KULeuven | 26 april 2012 4
 5. 5. Wat is Febelfin? Febelfin vertegenwoordigt 238 financiële instellingen in België Opgebouwd uit 5 deelverenigingen 9 aangesloten leden met bijzonder statuut Erkenningsraad voor Effectenmakelaars KULeuven | 26 april 2012 |5
 6. 6. Belgische financiële multi-sectorfederatie•Banken•Kredietverstrekkers•Vermogensbeheerders en fondsen 238 financiële instellingen•Beursvennootschappen en effectenmakelaars•Beursleden • ± 75% van de gehele financiële sector•Leasemaatschappijen•Euroclear • Rechtstreekse jobs ± 100.000•SWIFT (+ 120.000 onrechtstreekse jobs)•… |6
 7. 7. KULeuven | 26 april 2012 7
 8. 8. Karakteristieken Belgisch financieel landschap:internationaal en gediversifieerd karakter• 238 financiële instellingen• 5 deelverenigingen van Febelfin: Gediversifieerd karakter • Internationaal karakter • Banken en niet-banken • Grote en niet-grote spelers • Universele en nichespelers • World class centres of excellence KULeuven | 26april 2012 8
 9. 9. Kerntaken Febelfin  Positiebepaling voor en door de leden ( stellingname door Raad van Bestuur)  Belangenbehartiging in België en Europa, sociale onderhandelingen en ombudsdienst  Dienstverlening (info, advies en vorming )  Communicatie en deelname aan debatten |9
 10. 10. 2. Bancaire balans spil in bancair systeem • Hoe ziet een bancaire balans eruit? • Financiële crisis 2008 & Europese schuldencrisis 2011 • Bancaire sector past zich aan • Regulatoire gevolgen & antwoorden KULeuven | 26 april 2012 10
 11. 11. „De bankbalans, ofwel de „fabriek‟ waarmeebankiers geld verdienen‟ Het Financieel Dagblad, 8 september 2009. KULeuven | 26 april 2012 11
 12. 12. Een zicht op de bancaire balans KULeuven | 26 april 2012 12
 13. 13. Bankbalans Belgische bancaire sector eind 2011 (in mio €)* Actief PassiefEigen aandelen 0 Eigen vermogen 53.741Vorderingen op cliënten Schulden tegenover cliënten(=kredieten) 389.917 (= depositos, e.a.) 579.043Effecten en ander waardepapier In schuldbewijzen(2) 277.599 belichaamde schulden 51.999 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgsfondsen enVaste activa 36.010 uitgestelde belastingen 9.440Overige activa 199.991 Overige passiva 202.903 Achtergestelde schulden 29.047Thesaurietegoeden eninterbankvorderingen 305.497 Interbankschulden 282.841Totaal actief 1.209.014 Totaal passief 1.209.014* Op basis van banken geïncorporeerd in België, vennootschappelijke situatie 13
 14. 14. “De bankbalans, ofwel de „fabriek‟ waarmee bankiers geld verdienen” - Toelichting essentiële begrippen (2) Actief Passief Effectisering • Kredieten • Eigen Vermogen FinanciëleFinanciële markten markten vb: fondsen •Beleggingen • Deposito‟s • Wholesale funding Risico  Eigen vermogen 14
 15. 15. 2. Bancaire balans spil in bancair systeem • Hoe ziet een bancaire balans eruit? • Financiële crisis 2008 & Europese schuldencrisis 2011 • Bancaire sector past zich aan • Regulatoire gevolgen en antwoorden KULeuven | 26 april 2012 15
 16. 16. Oorzaken financiële crisis 2008 1. Global imbalances en paradigma van de efficiënte markten 2. Deregulering consolidatie desintermediatie shadow bankingMeerdere negatieve ontwikkelingen 3. Financiële innovatie effectisering „Originatehebben elkaar versneld en hebben & Distribute‟ 4. Zeepbellen (“speculatie” en leverage) , kortegeleid tot een besmettingsscenario : termijn-cultuur en onvoldoende oog voor systeemrisico 5. Tekortkomingen op vlak van toezicht 6. Moral hazard en kuddegeest 7. De trigger crash huizenmarkt VS in 2007 Opnieuw financiële crisis? VS Vastgoed Krediet Liquiditeit Solvabiliteit Overheidsschulden Financieel Economisch Maatschappelijk KULeuven | 26 april 2012 16
 17. 17. Liquiditeit versus solvabiliteit Liquiditeit = De contanten of direct opvraagbare tegoeden waarover een bank beschikt om aan haar korte termijn betalingsverplichtingen te voldoenSolvabiliteit = Een onderneming is solvabelwanneer het vermogen dat zij kan liquideren,d.w.z. te gelde maken, minstens even groot is dande schulden die op dezelfde termijn opeisbaarworden KULeuven | 26 april 2012 17
 18. 18. 5% CT1R treshold Luc Coene geeft toe dat de stress test naging of er zich een solvabiliteitsprobleem stelde en dat was er niet bij Dexia. “De liquiditeit werd niet onderzocht. Maar ik kan u verzekeren dat wij al meer dan een jaar dagelijks de liquiditeitsproblemen bij Dexia aan het volgen waren. Toen we vaststelden dat het niet de goede richting uitging zijn we naar alternatieven gaan zoeken. “ Luc Coene op Kanaal Z KULeuven | 26 april 2012 18
 19. 19. Korte termijn financiering (= snel opvraagbaar) Lange termijn Kort vreemd financiering vermogen + uitstaande kredieten Eigen vermogen, lang vreemd vermogen en voorzieningen ! Liquiditeitsproblemen ! Interbancair kredietmarkt droogt op KULeuven | 26 april 2012 19
 20. 20. Liquiditeit neemt toe en afhankelijkheid vanwholesale funding neemt af Bron:NBB (in mia EUR) KULeuven | 26 april 2012 20
 21. 21. Europese Schuldencrisis 2011 - OorzakenFinanciële crisis 2008 Schuldencrisis 2011 Financiële crisis 2008 Europese Schuldencrisis 2011 Brandhaard: VS  Brandhaard: Europa Oorzaak: Gebruik van toxische  Oorzaak: De problematiek van deproducten, waarvan risico moeilijk is in te overheidschuld in Europa en de Eurozoneschatten. heeft geen voldoende snel politiek antwoord gekend Bankencrisis heeft geleid tot gebrek aan  Overheidsschulden hebben de economievetrouwen en de bankensector in Europa aangetast  Dexia slachtoffer van de Europese schuldencrisis, gekoppeld aan zijn groepsstructuur Gebrek aan toezicht, financiële innovatie,  In België: Banken zijn betertoxische producten, gebrek aan gekapitaliseerd; de eigen middelen van derisicobeheersing,… banken, het risicobeheer en het toezicht zijn versterkt; banken bezitten veel minder risicovolle producten en blootstelling aan derde landen werd teruggedrongen. presentation | 21 Title
 22. 22. European Central Bank• Monetaire expansie of restrictief beleid?• Bepalen rentevoet• Lender of last resort? Macro economische impact• Exit strategy• Rol opgenomen interbancaire markt? De Tijd 16 april De Tijd 17 april KULeuven | 26 april 2012 22
 23. 23. 2. Bancaire balans spil in bancair systeem • Hoe ziet een bancaire balans eruit? • Financiële crisis 2008 & Europese schuldencrisis 2011 • Bancaire sector past zich aan • Regulatoire gevolgen en antwoorden KULeuven | 26 april 2012 23
 24. 24. Balansomvang Belgische banksector daaltmet een kwart - België voorop in “deleveraging” Totale passiva Totaal eigen Leverage Belgische vermogen (in eenheden) banksector Belgische België is goede leerling op (in mia EUR) banksector vlak van deleveraging (in mia EUR) Size of MFIs as % of GDP 450Eind juni 2007 1.595,2 48,5 31,9 EMU BG 400 FR DE 350Eind september 1.184,7 55,8 20,22011 300Evolutie in % - 25,7 % + 15,0 % - 36,7 % 250 200 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Bron: berekeningen Febelfin op basis van gegevens NBB (geconsolideerde basis) Bron: ECB KULeuven | 26 april 2012 24
 25. 25. Deleveraging hoofdzakelijk door sterke afbouw van buitenlandse activiteiten 300 % 72 % Bron grafiek: „Belgium 2012 Article IV Consultation‟ International Monetary Fund (IMF)• IMF Rapport (publicatie maart 2012): • Claims abroad of BIS-reporting Belgian banks dropped from their peak of 300% of Belgium GDP at end-2008 to about 72% at end-September 2011 …..below the current levels of France (110%) and the Netherlands (164%) • Exposure to resident counterparties have increased from 352 billion EUR (end 2007) to about 420 Bijzondere Opvolgingscommissie | 20 april 2012 25 billion EUR (September 2011)
 26. 26. Omvang financiële sector neemt af t.a.v. grootte vande Belgische economie (BBP) KULeuven | 26 april 2012 26
 27. 27. Omvang financiële sector neemt af t.a.v. groottevan de Belgische economie (BBP) Totale activa van de gezamenlijke kredietinstellingen t.a.v. het BBP (in %)450% 418% België400% Eurozone 345%350% 317% 328%300%250% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bron : Febelfin berekeningen op gegevens NBB, ECB en Eurostat. Voor België : activa van de kredietinstellingen op vennootschappelijke basis (inclusief de bijkantoren maar exclusief de dochterondernemingen gevestigd in het buitenland). KULeuven | 26 april 2012 27
 28. 28. Solvabiliteit is substantieel versterkt• Afname van risk weighted assets (data uit IMF Rapport): Evolutie risk weighted assets (IMF Rapport, in mia EUR) 2007 2008 2009 2010 Sept. 2011 Verschil (%) 583,5 491,7 407,5 372,5 361,3 - 38,1• Vertaalt zich in versterkte risk assets ratio: EBA stresstest van o.a. solvabiliteit (juni 2011) : Betrokken Belgische banken beantwoorden aan de gestelde vereisten Derisking met hogere concentratie op België KULeuven | 26 april 2012 28
 29. 29. Kapitaal is gezonder en minder risicovolRegulatory capital: Regulatory capital is the amount of risk capital held by financialservices company to enable them to survive any difficulties such as market or creditrisks. The amount is determined by legislation or regulatorsTier I capital: equity, disclosed reserves KULeuven | 26 april 2012 29
 30. 30. 2. Bancaire balans spil in bancair systeem • Hoe ziet een bancaire balans eruit? • Financiële crisis 2008 & Europese schuldencrisis 2011 • Bancaire sector past zich aan • Regulatoire gevolgen en antwoorden KULeuven | 26 april 2012 30
 31. 31. Nieuwe regelgeving en wetgeving – globale coördinatie Time line Political Coordination Objective Concrete Basel II Pre-crisis G8 FSAP Integration IFRS MiFID International Basel III, Strengthened TARP Crisis bodies G20 financial MiFID II 2008 Individual regulation De Larosière , ESA‟s jurisdictions Bern I, Vickers EU Summits Bail out PSI Crisis Financial stability Six-pack EU EU Eurozone 2011 Econ semester Fiscal H. Merkosy Governance compact KULeuven| 26 april 2012 31
 32. 32. Sector werkt mee aan crisispreventie via nieuweregelgeving & wetgevingBasel III & CRD IV • Nieuwe kapitaal- & liquiditieitsvereistenTwin Peaks • Europese en Belgische structuren aangepastCrisispreventie en beheer • Nieuwe bevoegdheden en instrumenten • Nieuw DGS en Financial Stability Contribution • Enkele openstaande dossiers: Living Will,…Complexe producten • Moratorium voor retailklantenAndere • Bankgeheim •… KULeuven | 26 april 2012 32
 33. 33. Macro-economic imbalances within the EU Bail out Temporary Permanent Financial Greek Loan Facility Stability Bonds Stability EFSF ESM More credit into the system ECB ECB Economic Euro Plus Governance Six Pack Pact Budget discipline Fiscal Austerity & Reform plans compact KULeuven| 26 april 2012 33
 34. 34. Wisselwerking economische & regulatoire context economische context Nieuwe financiële regelgevingsolvabiliteitliquiditeitrendabiliteit Twin peaks Micro + macro prudentieel Toezicht financiële markten toezicht en consumentenbescherming financieel economische stabiliteit KULeuven | 26 april 2012 34
 35. 35. Nieuwe Europese toezichtsorganen sinds 1 januari2011 Sector pleit voor European Securities & maximale harmonisatie en 1 Markets level playing field Authority proportionaliteit 2 European Banking Authority continue consultatie markten European bijzondere aandacht voor Insurance & kleine/middelgrote lidstaten 3 Occupational Pensions Authority cumulatieve impact assessment 35
 36. 36. Nieuw toezicht in België sinds 1 april 2011 “Twin Peaks wordt van kracht” (De Tijd, 1 april 2011) Sector pleit voor FSMA Nationale Bank van België duidelijkheid over nieuwe regels, invulling functies en Macro-prudentieel toezicht kosten proportionaliteit Liquiditeit banken Level playing field Toezicht op Toezicht op financiële (goldplating van EU-regelgeving)gedragsregels markten + tijd voor verwerking Micro-prudentieel Micro-prudentieel kwalitatief overleg en toezicht toezicht kwalitatieve dialoog met nieuwe toezichthouders cumulatieve impact assessment KULeuven | 26 april 2012 36
 37. 37. 3. Sleutelfuncties van klassiek bancairsysteem Sleutelfuncties binnen de bancaire balans: • Sparen & beleggen • Kredietverlening • Betaalsystemen • Distributienetwerken • Werkgelegenheid • Intermediatierisico Sleutelfuncties buiten de bancaire balans: • Toegang tot de financiële markten • Beleggingsfondsen • Leasingactiviteiten KULeuven | 26 april 2012y 37
 38. 38. Uitoefenen van kernactiviteit staat meerdan ooit centraal Zuurstof voor de Belgische economie TRANSFORMATIE Kredietverlening aan Spaartegoeden • ondernemingen, • gezinnen & • overheid 38
 39. 39. A. Gereglementeerde spaardeposito‟s blijven hoogVertrouwen in Belgische banksector blijft Volume gereglementeerde spaardeposito‟s (in mia EUR) 218,7 221,7 210,9 183,4 Bron: Nationale Bank van België KULeuven | 26 april 2012 39
 40. 40. Sinds eind 2007 tot januari 2012: B. Kredietverlening aan bedrijven toename met Kredietverlening aan KMO‟s op hoog niveau 19,7 mia EUR Omloop ( in mio EUR) 129.391 130.000 126.954 125.000 122.296 120.712 120.944 120.000 120.608 117.411 120.920 116.729 116.737 118.033 118.445 115.000 116.705 116.986 Omloop ( x 1.000.000 €) 112.696 111.573 115.776 114.655 110.000 110.866 112.607 111.090 110.069 108.531 105.000 106.447 104.350 104.696 105.069 105.501106.354 100.000 100.335 95.000 Febelfin Observatorium NBB Febelfin (volume opgenomen kredieten vennootschappen, met inbegrip van kredieten aan zelfstandigen en verbinteniskredieten) Observatorium (volume opgenomen kredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen).Opgenomen kredieten Eind dec 2007 Eind januari 2012 Toename (gemiddeld gewogen rentevoet: 3,22%)Totaal uitstaand volume 97,1 mia EUR 116,7 mia EUR + 19,7 mia EUR (+ 20,3%)Kredieten op lange termijn 59,7 mia EUR 80,2 mia EUR + 20,5 mia EUR (+ 34,4%)Krediet en aan KMO’s 54,4 mia EUR 70,5 mia EUR + 16,1 mia EUR (+ 29,6%) 40
 41. 41. Kredietverlening aan bedrijven Kredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten Rentevoet verschillende types ondernemingskredieten Vergelijking tussen België & het Eurogebied ( in %, nov 2011, bron NBB) -1 mio +1 mioLegende:- a: < 0,25 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma -e: > 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-b: < 0,25 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja -f: > 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja-c: 0,25 tot 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma -g: <1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja-d: 0,25 tot 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja -h: > 1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja 2012 41 Febelfin | 13 februari
 42. 42. Sinds eind 2007 tot eind 2011: Kredietverlening aan particulieren toename met Hypothecaire kredieten blijven op hoog niveau 48 mia EUR Omloop hypothecair krediet (in mia EUR)• Toename in 2011 mee te verklaren door succes van groene kredieten (in totaal voor 3,5 mia EUR aan groene kredieten) KULeuven | 26 april 2012 42
 43. 43. Kredietverlening aan particulieren Hypothecaire kredieten in België aan concurrentiële rentevoet Rentevoet verschillende types hypothecaire kredieten Vergelijking tussen België en Nederland ( in %,nov 2011, bron NBB & DNB)Legende:- a: Initiële rentevaste periode < 1 jaar - c: Initiële rentevaste periode van 5 tot 10 jaar- b: Initiële rentevaste periode van 1 tot 5 jaar - d: Initiële rentevaste periode > 10 jaar Febelfin | 13 februari 2012 43
 44. 44. In totaal injecteert banksector ruim 86 mia EUR inde Belgische economie (eind 2007 – eind 2011) + 86 mia EUR KULeuven| 26 april 2012 44
 45. 45. C. Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropFinanciële sector stimuleert efficiënt elektronisch betaalverkeer Cash kost jaarlijks 129 EUR per Europeaan. (‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, januari 2010) Aantal transacties met debetkaart, kredietkaart en proton aan betaalterminals (in mio) 1400 Proton 1249 1128 Kredietkaart 1200 1068 1015 Debetkaart 1000 841 Totaal 800 946 885 828 600 497 660 400 380 112 121 200 79 102 106 81 66 71 51 61 0 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Febelfin beschikt nog niet over cijfers voor 2011 45 Aantal elektronische verrichtingen (POS) in 2011 = 1.248.556.716 volgens Atos
 46. 46. Betaalverkeer: veilig en efficiëntBelgische retailklant geniet van lage kosten voor betaalverkeer Jaarlijkse bankkosten per consument (met gemiddeld Europees profiel) Gemiddelde: 137 EUR Bain & Company heeft het Kuneva rapport (2009) verder uitgebouwd met meer differentiatie naar bankgebruiken per land en per levensstandaard  België blijft onder het gemiddelde van de omliggende landen KULeuven | 26 april 2012 46
 47. 47. Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropExtra maatregelen maken betaalverkeer nog veiligerSkimming • Extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd 17 januari 2011 Daling aantal skimming gevallen met 95,09 %! Skimming 17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11 Aantal 1.425 70 Bron: AtosShouldersurfing • Sensibiliseringscampagne van Febelfin en de federale gerechtelijke politie KULeuven | 26 april 2012 47
 48. 48. D. Internetbankieren groeit sterk & blijft veiligAantal fraudegevallen blijft minimaal t.a.v. sessies Internetbankieren in België is populair en blijft groeien Aantal fraudegevallen blijft minimaal (0,00002176%) in vergelijking met aantal geregistreerde sessies Website www.safeinternetbanking.be Febelfin | 13 februari 2012 48
 49. 49. E. WerkgelegenheidFinanciële sector is belangrijke werkgever en actor van de economie Rechtstreekse jobs Vorming ±100.000 bij leden Febelfin 200 mio (2,6% van personeels- kost)Raming 2011 : daling tewerkstelling met 2% Uitsplitsing volgens leeftijd (in %) 29,9 % • Financiële sector is gekenmerkt door hoge gemiddelde leeftijd (bijna 30% is ouder dan 51 ja) positieve impact op aanwervingen Bron: Febelfin KULeuven | 26 april 2012 49
 50. 50. Business & Merchant Audit & Management Retail Banking banking Finance & Risk Compliance support Brokering of bank 1 financial services 1 Financial marktets 1 Finance 1 Audit 1 Introduction to banking Introduction to brokering (introduction) Financial Management Financial Integrity Orientation in the of bank fin. services markets Institute management banking business Asset & Liabilities The banking business : Compliance Economic indicators * Management * Internal audit overview Payment systems Interest curve Economics* Introduction to banking Techniques to cover theContinue vorming Loans / credits Investment products interest risk Back-office of market operations * Finance concepts* 2 Compliance Compliance officer 2 Banking : context Financial markets & Anti money Legal products* 2 Value & Risk laundering in banks context/environment Introduction Basel II & Anti money Financial markets & 2 Loans Basel III laundering life ins. operations Intrinsic value of Products & structured Basel II & Basel III : Governance, risk & guaranties 2 Finance developments compliance* Credits / Loans Financial analysis SME / Enterprise risk consumers Financial derivatives management International banking Consumer and mortgage Financial Risk loans Exotic options management Taxes Risk management Mortgages : tax aspects Exotic swaps concepts* Payment systems Credit derivatives & CDO* Real option valuation* Interest rate & bond Payment systems & cash Asset backed Securities management* 3 management Brokering of insurance Commodity risk 3 services Repos management* European context Introduction to brokering of insurance services Derivative valuation* Risk Mgm - risk Solvay Master Class Third party insurances 3 Corporate & Institutional organisation* 4 (coop with VUB) Financial risk Motor insurances Corporate finance* management Fire insurances Cash Management* 3 Accounting & controlling Treasury Mgt & bank Introduction to bank Personal insurances relationship* accounting 5 Personal development Banking English, French, “Diverse” insurances Portfolio Management* Bank accounting Dutch Industrial insurances Introduction to IAS/IFRS French in insurances Boost your brain-training * Certified Risk Mgt cycle Fin. accounting & sessions (26 days) statement analysis* Assertiveness Private banking (in coop. Efficiently organizing 4 with PBA) IFRS/IAS : analysis your tasks Certified Private Banker “Estate planning” (20 Common & Financial How to deal with difficult days) Reporting customers Investment management for private Self confidence & force bankers (8 days) to convince 4 Fiscality Self development VAT for banks Informatics "à la carte" The bank secret Efficiency of meetings Me, myself and I The QI-system & FATCA (personal motivation) KULeuven | 26 april 2012 50
 51. 51. F. IntermediatierisicoFinanciële sector absorbeert risico‟s Risico • Kredietrisico • Liquiditeitsrisico • Risico op intrestvoeten KULeuven | 26 april 2012 51
 52. 52. 4. Werking van de financiële markten • Primaire financiële markten: uitgiften • Secundaire financiële markten: verhandelingen • Financiële instrumenten • Centers of Excellence KULeuven | 26 april 2012 52
 53. 53. Primaire financiële markt : Nieuwe emissies• Primaire markt = deel kapitaalmarkt dat de Openbaar beroep op Belgische primaire markt van emissie van nieuwe effecten faciliteert vastrentende effecten op meer dan één jaar (in miljoen EUR, 1° semester 2010) Openbaar beroep op Belgische primaire aandelenmarkt (in miljoen EUR, 1° semester 2010) Belgische vennootschappen 1.018 Buitenlandse vennootschappen 3.340 Obligaties 4.358 Aandelen 321 Achtergestelde certificaten van (niet relevant)* kredietinstellingen Deelnemingsrechten en aandelen van 20,560 Belgische ICBs Staatsbons 133 Schuldinstrumenten met kapitaalrisico (1) 166 Warrants (1) 0 Kapitalisatiebons aan toonder (niet relevant)* 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 0 1000 2000 3000 4000 5000 Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens CBFA. (1) Toelating van warrants. De beursnotering betekent niet dat de bedragen werden gaplaats tegen de koers van de bedoelde periode. Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens CBFA. (1) Het betrof overwegend uitgiften van buitenlandse vennootschappen (209 miljoen EUR). * Enkel beschikbaar op het einde van het jaar.
 54. 54. Secundaire financiële markt: koop/verkoop Secundaire markt = Deel kapitaalmarkt waar de financiële instrumenten vrij worden verhandeld• Beursmarkten, vb zoals NYSE Euronext, Xetra of de Beurs van Londen, kunnen gedefinieerd worden als secundaire markten• Belgische gereglementeerde markten: • NYSE Euronext Brussels + markt voor afgeleide producten Euronext Brussels NV • Gereglementeerde buitenbeursmarkt voor een gehele reeks van waardepapieren• Beursen zijn meer dan ooit geglobaliseerd en gebaseerd op technologieplatformen KULeuven | 26 april 2012 54
 55. 55. 69Financiële instrumenten : AandelenDe 15 grootste aandelenmarkten van de wereld, op basis van Internationale vergelijking van het relatieve belang vande marktkapitalisatie (in miljard USD, eind 2011) de aandelenmarkten (marktkapitalisatie t.a.v. het BBP, in %, 2011) Zwitserland 175.0 NYSE Euronext (US) 11,796 Verenigd Koninkrijk 157,8 (3) NASDAQ OMX 3,845 Luxemburg 124.7 Tokyo SE Group 3,325 Verenigde Staten 111.5 Londen SE 3,266 Spanje 73.9 NYSE Euronext (Europe) 2,447 Japan 69,5 (3) Shanghai SE 2,357 NYSE Euronext (Europe) (1) 60.1 Hong Kong Exchanges 2,258 Ierland 53.5 TMX Group 1,912 BM&FBOVESPA EU 27 (2) 36.8 1,229 Australian SE 1,198 Duitsland 36.5 Deutsche Börse 1,185 Oostenrijk 21.8 Shenzhen SE 1,090 Griekenland 12.0 SIX Swiss Exchange 1,055 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Bombay SE 1,007 Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Eurostat. National Stock Exchange India 985 (1) Landen die deel uitmaken van NYSE Euronext (Europe), namelijk: België, Frankrijk, Nederland, Portugal. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 (2) Gewogen gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. (3) Gegevens voor 2010.Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens van de World Federation of Exchanges.
 56. 56. 70Financiële instrumenten : Obligaties Internationale schuldbewijzen (1) (uitstaande bedragen, in miljard USD, december 2011) Totaal 28,715.0 In EUR 12,104.6 In USD 11,613.9 In JPY 781.2 Andere munten 4,215.3 Commercial paper 578.0 Andere geldmarktinstrumenten 317.4 Obligaties met vlottende rente 7,706.8 Obligaties met vaste rente 19,625.3 Met aandelen verbonden obligaties 487.6 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Bron: Berekeningen en voorstelling Febelfin op gegevens van de Bank for International Settlements (BIS). (1) De betrokken schuldbewijzen omvatten de titels in vreemde valuta’s door niet-residenten uitgegeven op de diverse nationale markten, alsook de titels in de nationale munten door residenten uitgegeven op de diverse nationale markten doch bestemd voor beleggers niet-residenten.
 57. 57. 71Financiële instrumenten : Afgeleide producten
 58. 58. België thuisland voor Centres of Excellence vanwereldniveau Euroclear en SWIFT KULeuven | 26 april 2012 58
 59. 59. EuroclearEuroclear = vereffeningsinstelling (settlement & clearing) “The importance of simultanous delivery versus payment”“vereffeningsinstelling" : instelling die de vereffening verzekert van orders vanoverdracht van financiële instrumenten (o.a.: aandelen, obligaties, fondsen enafgeleide producten), van rechten met betrekking tot deze financiëleinstrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen, met of zonder afwikkelingin contanten(art. 2, 17 wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten)Euroclear = wereldleider• Handelt meer dan 163 miljoen transacties af per jaar in meer dan 50 verschillende valuta• De waarde van het totale aantal transacties afgehandeld door Euroclear bedraagt meer dan € 580 triljoen per jaar (= € 580.000 miljard)• De waarde van de effecten bijgehouden voor klanten bedraagt ongeveer € 22,1 triljoen KULeuven | 26 april 2012 59
 60. 60. SWIFTSWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial TelecommunicationBiedt een veilige plaats om financiële informatie en software uit te wisselenvoor financiële instellingenMeer dan 9000 banken, effecten-instellingen en bedrijven in 209 verschillendelanden wisselen elke dag via SWIFT miljoenen financiële berichten uit. KULeuven | 26 april 2012 60
 61. 61. 5. Uitdagingen – Wat brengt de toekomst? • Uitdagingen voor de Europese bankensector • Uitdagingen voor de Belgische bankensector KULeuven | 26 april 2012 61
 62. 62. Zal banksector die rol kunnen blijven spelen? TRANSFORMATIE Kredietverlening aan Spaartegoeden ondernemingen, gezi nnen & overheid ? Funding/ Solvabiliteit Rendabiliteit liquiditeit Stijgende kost regelgeving & Bankenheffing Eurocrisis toezicht ….. KULeuven | 26 april 2012 62
 63. 63. Toenemende regelgeving & veranderendemarktomgeving • Bazel III - CRD IV (= internationaal & Europees sleutelstuk als antwoord op crisis Groot aantal 2008) • MiFID II nieuwe • Bankenheffing & FTT maatregelen • Credit Rating Agencies zoals onder • Gereglementeerde spaardeposito‟s meer: • Structurele hervormingen bankensector • Begrotingsmaatregelen • …. • Duidelijke wetgeving • Stabiele wetgeving In dit kader is • Nodige implementatietijd voor de sector essentieel: • Maximale harmonisatie op Europees niveau • Proportionaliteit • Level Playing Field 63
 64. 64. Bijzondere aandachtspunten en uitdagingen Basel III & CRD IV Rendabiliteit (ROE) Gediversifieerd bancair landschap• Sleutelstuk antwoord op crisis • Kost kapitaal vergoeden Innovatie Variabele vergoeding en• Debat aanvaardbaar op Europees consumentenbescherming en maatschappelijk niveau Bankenheffing • Enkele voorbeelden:• Behouden en aantrekken van • Vergoeding spaarboekje activiteiten • Moratorium 64
 65. 65. Dialoog over duurzaam & vitaal financieel model Verder uitbouwen van duurzaam & vitaal financieel model: • Dialoog met overheden & consumenten (particulieren, bedrijven, NGO‟s), in het belang van maatschappij ‘Building bridges through dialogue’ • Constructieve houding van de sector • Sector is én zal naar de toekomst een constructieve partner zijn • Recente voorbeelden: moratorium, bankgeheim, bankenheffing • Dialoog met drie dimensies: • Maximale ondersteuning van de economie • Verantwoordelijke rol in ondersteunen van de overheid • Meer robuuste, maar ook leefbare bancaire sector KULeuven | 26 april 2012 65
 66. 66. Een financiële sector, ten dienste vanmens, maatschappij en economie Financiële sector in zijn transformatie en intermediatie rol staat ten dienste van mens, maatschappij en economie Financiële sector nauw verbonden met economie en overheidsfinanciën Financiële sector is wereldwijd, Europees, nationaal en lokaal Event | dd month yyyy 66
 67. 67. www.febelfin.be

×