Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                   TAHUN 2MINGGU       ...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                      TAHUN 2      Pe...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                      TAHUN 2      Pe...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                      TAHUN 2      Pe...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                       TAHUN 2      ...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                       TAHUN 2      ...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                      TAHUN 2      M...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                     TAHUN 2      Man...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                     TAHUN 2      Per...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                      TAHUN 2      Gi...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                       TAHUN 2      ...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                     TAHUN 2      Rek...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                       TAHUN 2      ...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                    TAHUN 2      Kecer...
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012                         TAHUN 2    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpt pj-tahun-2-kssr sk

1,631 views

Published on

OK

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rpt pj-tahun-2-kssr sk

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KANDUNGAN/FOKUS (OBJEKTIF) (RUJUK BUKU PANDUAN) PENTAKSIRAN/ CATATAN Konsep Pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am Aktiviti: 1 yang telah ditetapkan. 1. Memanaskan badan. • Senarai Tajuk: 2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut 2. Bergerak dalam semak @ Kesedaran Ruang ruang. ruang terbuka. • Lembaran 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang 3. Petak sempit dan (unit 1) Fokus: selamat. luas. Berkebolehan Melakukan 4. Bergerak Pelbagai Pergerakan berhalangan. Berdasarkan Kesedaran 5. Permainan kecil Ruang. ‘Finding Nemo’/Ikan bilis dan jerung . 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Konsep Pergerakan 1.1.2 Meningkatkan kelajuan semasa Aktiviti: • Senarai 2 bergerak. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh 2. Meniru pergerakan • Lembaran Kelajuan Pergerakan meningkatkan kelajuan. haiwan. (unit 2) 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa 3. Segitiga haiwan. Fokus: seronok semasa melakukan aktiviti. 4. Permainan kecil Berkebolehan melakukan ‘Musang dan ayam’. pelbagai pergerakan 5. Menyejukkan badan. berdasarkan kelajuan. 6. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan. Aktiviti: • Senarai 3 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: lokomotor. 2. Berjalan bebas • Lembaran Berjalan 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa dalam pelbagai arah dan (unit 3) seronok semasa melakukan aktiviti. kelajuan. Fokus: 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan 3. Berjalan mengikut Berkebolehan melakukan ahli kumpulan semasa melakukan arah jam/gerak ke kemahiran berjalan ke pelbagai aktiviti fizikal. nombor jam. arah. 4. Permainan kecil ‘Bola sentuh’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran. Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berlari. Aktiviti: • Lembaran 4 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan 1. Memanaskan badan. (unit 4) Tajuk: lokomotor dan bukan lokomotor. 2. Berlari bebas. Berlari 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa 3. “Here, There and seronok semasa melakukan aktiviti. Everywhere” Fokus: 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan 4. Permainan kecil ‘Ikan Berkebolehan melakukan ahli kumpulan semasa melakukan dan jaring’. kemahiran berlari ke pelbagai aktiviti fizikal. 5. Menyejukkan badan. arah dan 6. Pentaksiran. kelajuan. Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang Aktiviti: • Senarai 5 (galloping). 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.2.3 Menyatakan postur badan semasa 2. Mencongklang • Lembaran Mencongklang melakukan pergerakan lokomotor individu (unit 5) dan bukan lokomotor. 3. Mencongklang Fokus: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bulatan (Dunia Muzik Berkebolehan mencongklang bahagian secara aktif. Tahun 2 Trek 35: See the ke pelbagai arah dengan pony galloping) lakuan yang betul. 4. Permainan kecil ‘Polo bersyarat’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Pergerakan Lokomotor 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am Aktiviti: • Senarai 6 yang telah ditetapkan. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 1.2.1 Melakukan pergerakan 2. Gelongsor solo. • Lembaran Menggelongsor menggelongsor. 3. Gelongsor (unit 6) 2.2.3 Menyatakan postur badan semasa berpasangan mengikut Fokus: melakukan pergerakan lokomotor muzik. (Dunia Muzik Berkebolehan melakukan dan bukan lokomotor. Tahun 2 Trek 24: Jom pergerakan menggelongsor 5.4.2 Melakukan aktiviti secara mengira) berdasarkan berpasangan dan berkumpulan 4. Permainan kecil konsep pergerakan. dengan seronok. ‘Mengelongsor pundi kacang’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran. Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Aktiviti: • Senarai 7 sebelah kaki (hopping). 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.2.3 Menyatakan postur badan semasa 2. Cuit-cuit • Lembaran Melompat Sebelah Kaki melakukan pergerakan lokomotor 3. Stesen Berhalangan. (unit 7) (Hopping) dan bukan lokomotor. 4. Permainan kecil ‘Lari 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa arnab lari’. Fokus: seronok semasa melakukan aktiviti. 5. Menyejukkan badan. Berkebolehan melakukan 6. Pentaksiran. kemahiran melompat sebelah kaki dengan betul. Pergerakan Lokomotor 1.2.2 Melompat pada satu jarak, mendarat Aktiviti: • Senarai 8 menggunakan kedua-dua belah kaki 1. Lompatan. semak @ Tajuk: dengan lutut dan pergelangan kaki 2. Memanaskan badan. • Lembaran Melompat difleksi. 3. Melompat halangan. (unit 8) 2.2.2 Mengenal pasti kepentingan fleksi 4. Permainan kecil ‘Bola Fokus: dalam pergerakan lokomotor dan kandang’. Berkebolehan melakukan bukan lokomotor. 5. Menyejukkan badan. kemahiran melompat pada satu 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil 6. Pentaksiran. jarak dengan bahagian secara aktif. betul.SK SERKAT Seyha Shahida
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Pergerakan Lokomotor 1.2.3 Melompat berterusan tali yang diayun Aktiviti: • Senarai 9 berulang-ulang oleh dua orang 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: rakan. 2. Melompat ayunan • Lembaran Melompat Ayunan Tali 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan kayu. (unit 9) lokomotor dan bukan lokomotor. 3. Melompat tali Fokus: 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, mengikut muzik. (Dunia Berkebolehan melompat tali Muzik Tahun 2 Trek 18: yang diayun oleh dua orang Mari mencari) rakan. 4. Permainan kecil ‘Jangan tertinggal’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran. Pergerakan Bukan 1.3.1 Melakukan pergerakan mengilas dan Aktiviti: • Senarai 10 Lokomotor memusing. 1. Memanaskan badan. semak @ 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan 2. Mengilas. • Lembaran Tajuk: pergerakan lokomotor dan bukan 3. Memusing. (unit 10) Mengilas dan memusing lokomotor. 4. Permainan kecil 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil ‘Lumba kilas’. Fokus: bahagian secara aktif. 5. Menyejukkan badan. Berkebolehan melakukan 6. Pentaksiran. aktiviti mengilas dan memusing. Pergerakan Bukan 1.3.1 Melakukan pergerakan menolak dan Aktiviti: • Senarai 11 Lokomotor menarik. 1. Memanaskan badan. semak @ 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan 2. Menolak. • Lembaran Tajuk: pergerakan bukan lokomotor. 3. Menarik beban. (unit 11) Menolak dan menarik 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan 4. Permainan kecil dan berkumpulan dengan seronok. ‘Ketam kembar’. Fokus: 5. Menyejukkan badan. Berkebolehan melakukan 6. Pentaksiran. pelbagai aktiviti menolak dan menarik.SK SERKAT Seyha Shahida
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Pergerakan Bukan 1.3.1 Melakukan pergerakan mengayun dan Aktiviti: • Senarai 12 Lokomotor mengimbang. 1. Memanaskan badan. semak @ 2.2.3 Menyatakan postur badan semasa 2. Mengayun. • Lembaran Tajuk: melakukan pergerakan lokomotor 3. Mengimbang. (unit 12) Mengayun dan mengimbang dan bukan lokomotor. 4. Permainan kecil 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan ‘Rentak kami’ (Dunia Fokus: dan berkumpulan dengan seronok. Muzik Tahun 2 Trek 38: Berkebolehan melakukan Hidup semut). pelbagai aktiviti mengayun dan 5. Menyejukkan badan. mengimbang 6. Pentaksiran. Manipulasi Alatan 1.4.1 Melambung, melantun dan menangkap Aktiviti: • Senarai 13 bola. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi 2. Lantun bola. • Lembaran Melambung, melantun dan daya dengan pergerakan objek. 3. Bola 3M. (unit 13) menyambut. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan 4. Permainan kecil ‘Bola dalam permainan secara positif. tali bersyarat’. Fokus: 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. 5. Menyejukkan badan. Berkebolehan melambung, 6. Pentaksiran. melantun dan menangkap bola. Manipulasi Alatan 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak. Aktiviti: • Senarai 14 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: melakukan kemahiran manipulasi 2. Mari menggolek. • Lembaran Menggolek bola. alatan. 3. Bola terowong. (unit 14) 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil 4. Permainan kecil ‘Golf Fokus: bahagian secara aktif. golek’. Berkebolehan menggolek bola 5. Menyejukkan badan. pada satu jarak dengan lakuan 6. Pentaksiran. yang betul. Manipulasi Alatan 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak. Aktiviti: • Senarai 15 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: daya dengan pergerakan objek. 2. Menggolek bola. • Lembaran Golek Bola Ke Sasaran. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan 3. Permainan kecil (unit 15) ahli kumpulan semasa melakukan ‘Menggolek dan Fokus: aktiviti fizikal. menghentam bola.’ Berkebolehan menggolek bola 4. Menyejukkan badan. pada satu jarak dengan lakuan 5. Pentaksiran. yang betul.SK SERKAT Seyha Shahida
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Manipulasi Alatan 1.4.3 Membaling bola pada satu jarak. Aktiviti: • Senarai 16 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: daya dengan pergerakan objek. 2. Membaling bola. • Lembaran Membaling Bola. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan 3. Membaling segi tiga. (unit 16) dan berkumpulan dengan seronok. 4. Permainan kecil Fokus: ‘Menolak bola’. Berkebolehan membaling bola 5. Menyejukkan badan. pada satu jarak dengan lakuan 6. Pentaksiran. yang betul. Manipulasi Alatan 1.4.4 Menangkap bola dengan serapan Aktiviti: • Senarai 17 daya. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 2. Menangkap bola • Lembaran Menangkap Bola. melakukan kemahiran manipulasi pelbagai aras. (unit 17) alatan. 3. Menangkap bola Fokus: 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa pelbagai arah. Berkebolehan menangkap bola seronok semasa melakukan aktiviti. 4. Berputar dan tangkap dengan lakuan yang betul. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan 5. Permainan kecil ‘Bola ahli kumpulan semasa melakukan kapten bersyarat’. aktiviti fizikal. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Manipulasi Alatan 1.4.5 Menendang bola yang digolekkan. Aktiviti: • Senarai 18 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: yang dipukul atau ditendang. 2. Menendang bola • Lembaran Tendang Dan Tendang. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil berpasangan. (unit 18) bahagian secara aktif. 3. Bola penjuru. Fokus: 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan 4. Permainan kecil Berkebolehan menendang bola ahli kumpulan semasa melakukan ‘Target ball’. yang bergolek. aktiviti fizikal. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Manipulasi Alatan 1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke Aktiviti: • Senarai 19 hadapan dengan menggunakan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: pemukul yang mempunyai 2. Memukul belon • Lembaran Rali Belon. permukaan luas seperti raket. dengan pemukul. (unit 19) 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek 3. Voli belon. Fokus: yang dipukul atau ditendang. 4. Permainan kecil ‘Rali Berkebolehan memukul belon 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil belon’. ke atas dan ke hadapan bahagian secara aktif. 5. Menyejukkan badan. dengan menggunakan 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan 6. Pentaksiran. raket. dan berkumpulan dengan seronok. Manipulasi Alatan 1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke Aktiviti: • Senarai 20 hadapan dengan menggunakan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: pemukul yang mempunyai 2. Pukul pelbagai cara. • Lembaran Pukul Belon Lagi permukaan luas seperti raket. 3. Memukul belon (unit 20) 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek berpasangan. Fokus: yang dipukul atau ditendang. 4. Permainan kecil Berkebolehan memukul belon 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang ‘Rondas belon’. ke atas dan ke hadapan selamat. 5. Menyejukkan badan. dengan menggunakan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk 6. Pentaksiran. raket. membentuk kumpulan. Manipulasi Alatan 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di atas Aktiviti: • Senarai 21 tee dengan menggunakan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: pemukul berbentuk silinder seperti bat 2. Pukul atas tee. • Lembaran Pukul Bola Atas Tee. sofbol. 3. Pukul bola dan lari. (unit 21) 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek 4. Permainan kecil Fokus: yang dipukul atau ditendang. ‘pemukul dan pemadang’. Berkebolehan memukul bola 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa 5. Menyejukkan badan. atas tee dengan menggunakan seronok semasa melakukan aktiviti. 6. Pentaksiran. pemukul. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.SK SERKAT Seyha Shahida
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Manipulasi Alatan 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan Aktiviti: • Senarai 22 tangan. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 2. Melantun bola. • Lembaran Mengelecek Bola melakukan kemahiran manipulasi 3. Melantun dan (unit 22) Menggunakan Tangan. alatan. mengelecek bulatan. 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang 4. Permainan kecil Fokus: selamat. ‘Lumba mengelecek Berkebolehan mengelecek bola 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. bola’. menggunakan tangan dengan 5. Menyejukkan badan. lakuan 6. Pentaksiran. yang betul. Manipulasi Alatan 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan Aktiviti: • Senarai 23 kaki. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 2. Mengelecek bebas. • Lembaran Kelecek Bola Dengan Kaki. melakukan kemahiran manipulasi 3. 3 lawan 3. (unit 23) alatan. 4. Permainan kecil Fokus: 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang ‘Serang kelecek’. Berkebolehan menggelecek selamat. 5. Menyejukkan badan. bola menggunakan kaki 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan 6. Pentaksiran. dengan lakuan yang dalam permainan secara positif. betul. Pergerakan Berirama 1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan Aktiviti: • Senarai 24 lokomotor dan bukan lokomotor 1. Memanaskan badan. semak Tajuk: mengikut tempo. 2. Mendengar lagu dan (unit 24) Gerak Edar Gurau Senda. 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan menepuk tangan. (Trek 7: yang sesuai mengikut tempo. Siapa gurau senda). Fokus: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil 3. Aktiviti berpasangan- Berkebolehan melakukan bahagian secara aktif. tanpa muzik. pelbagai gerak edar mengikut 4. Aktiviti berpasangan- irama. dengan muzik. (Dunia Muzik Tahun 1 Trek 7: Siapa gurau senda). 5. Persembahan ‘Mari bergerak’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Pergerakan Berirama 1.5.2 Melakukan rangkaian pergerakan Aktiviti: • Senarai 25 lokomotor dan bukan lokomotor 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: dengan alatan mengikut tempo. 2. Gerak dengan skarf. • Lembaran Gerak Dengan Skarf 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan 3. Ayunan skarf dengan (unit 25) yang sesuai mengikut tempo. pergerakan lokomotor. Fokus: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil 4. Bulatan skarf. (Dunia Berkebolehan melakukan bahagian secara aktif. Muzik Tahun 1 Trek 16: rangkaian pergerakan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk Gajah menari). lokomotor dengan skarf membentuk kumpulan. 5. Persembahan ‘Tari mengikut irama. skarf’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Pergerakan Berirama 1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan Aktiviti: • Senarai 26 lokomotor dan bukan lokomotor 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: mengikut tempo. 2. Kombinasi • Lembaran Rangkaian Kreatif 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan pergerakan. (unit 26) yang sesuai mengikut tempo. 3. Ikut ketua dengan Fokus: 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan muzik (Dunia Muzik Berkebolehan melakukan dan berkumpulan dengan seronok. Tahun 2 Trek 18: Mari rangkaian pergerakan mencari). lokomotor dan bukan 4. Persembahan lokomotor mengikut irama. ‘Bergerak mengikut kad’ (Dunia Muzik Tahun 2 Trek 18: Mari mencari). 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran. Pergerakan Berirama 1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan Aktiviti: • Senarai 27 lokomotor dan bukan lokomotor 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: mengikut tempo. 2. Menyanyi dan • Lembaran Mari Bergerak 2.4.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor bergerak. (Dunia Muzik (unit 27) dan bukan lokomotor yang sesuai Tahun 2 Trek 1: Mari Fokus: dalam satu rangkaian pergerakan bergerak). Berkebolehan melakukan mengikut tempo. 3. Persembahan pergerakan mengikut tempo. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil ‘Kumpulan kami’. bahagian secara aktif. 4. Menyejukkan badan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk 5. Pentaksiran. membentuk kumpulan.SK SERKAT Seyha Shahida
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Gimnastik Asas 1.6.1 Melakukan hambur dengan kedua-dua Aktiviti: • Senarai 28 belah tangan dalam pelbagai arah. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 1.6.2 Melakukan hambur di atas peti lombol 2. Hambur badan lurus • Lembaran Hambur Dan Mendarat dan mendarat menggunakan kedua- secara berulang. (unit 28) dua belah kaki dengan lutut difleksi. 3. Hambur badan lurus Fokus: 2.5.1 Mengenal pasti postur badan semasa ke atas mini trampoline Berkebolehan melakukan hambur dan mendarat. dan mendarat. kemahiran hambur dan 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa 4. Hambur badan lurus mendarat. seronok semasa melakukan aktiviti. ke atas peti lombol dan mendarat. 5. Persembahan ‘Rangkaian pergerakan’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan Aktiviti: • Senarai 29 dan peralatan. 1. Memanaskan badan. semak @ 2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan 2. Imbangan atas • Lembaran Tajuk: tapak sokongan. bangku. (unit 29) Jom Imbang ! 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan 3. Pergerakan stesen. ahli kumpulan semasa melakukan 4. Cabaran bangku. Fokus: aktiviti fizikal. 5. Permainan kecil Berkebolehan melakukan ‘Upin berkata…’. imbangan. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Gimnastik Asas 1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua Aktiviti: • Senarai 30 dan satu tapak sokongan 1. Memanaskan badan. semak @ menggunakan bahagian badan 2. Tarian huruf. (Dunia • Lembaran Tajuk: secara berpasangan. Muzik Tahun 2 Trek 14: (unit 30) Tarian Patung 1.7.3 Melakukan rangkaian pergerakan Isai karuvigal). lokomotor dengan imbangan statik 3. Permainan kecil ‘’. Fokus: mengikut iringan muzik. 4. Menyejukkan badan. Berkebolehan melakukan 2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan 5. Pentaksiran. pergerakan yang memerlukan tapak sokongan. imbangan dan 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan sokongan badan mengikut dan berkumpulan dengan seronok. irama.SK SERKAT Seyha Shahida
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan guling sisi. Aktiviti: • Senarai 31 2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi. 1. Memanaskan badan. semak @ 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang 2. Guling sisi melutut. • Lembaran Tajuk: selamat. 3. Guling sisi sebelah (unit 31) Guling Sisi kaki. 4. Guling sisi Fokus: berterusan. Berkebolehan melakukan 5. (Dunia Muzik Tahun guling sisi dalam pelbagai 2 Trek 10: Tidurlah Adik) variasi. 6. Permainan kecil ‘Guling sisi berkumpulan’ (Dunia Muzik Tahun 2 Trek 10: Tidurlah Adik). 7. Menyejukkan badan. 8. Pentaksiran. Gimnastik Asas 1.8.2 Melakukan guling depan. Aktiviti: • Senarai 32 2.7.2 Mengenal pasti postur badan yang 1. Memanaskan badan. semak @ betul semasa melakukan guling 2. Buai badan. • Lembaran Tajuk: depan. 3. Mengguling bola (unit 32) Guling Depan 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa besar. seronok semasa melakukan aktiviti. 4. Duduk dekam tilam Fokus: tinggi. Berkebolehan melakukan 5. Permainan kecil guling hadapan. ‘Guling dan pundi kacang’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai Aktiviti: • Senarai 33 pandu arah semasa melakukan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: aktiviti menjejak dan Mencari Harta 2. Mengenal arah jam. • Lembaran Kenal Arah Karun. 3. Permainan kecil (unit 35) 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk ‘Menjejak arah’. Fokus: mencari arah dalam aktiviti menjejak 4. Menyejukkan badan. Berkebolehan mengenal pasti dan Mencari Harta Karun. 5. Pentaksiran. arah berdasarkan konsep jam. 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.SK SERKAT Seyha Shahida
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai Aktiviti: • Senarai 34 pandu arah semasa melakukan 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: aktiviti menjejak dan Mencari Harta 2. Mencari harta karun. • Lembaran Menjejak Arah Karun. 3. Menyejukkan badan. (unit 36) 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk 4. Pentaksiran. Fokus: mencari arah dalam aktiviti menjejak Berkebolehan menjejak arah dan Mencari Harta Karun. menggunakan konsep jam. 2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti menjejak dan Mencari Harta Karun. 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran Aktiviti: • Senarai 35 lokomotor dan bukan lokomotor 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: yang sesuai semasa melakukan 2. Permainan galah • Lembaran Galah Panjang aktiviti rekreasi seperti galah panjang. (unit 37) panjang. 3. Menyejukkan badan. Fokus: 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran 4. Pentaksiran. Berkebolehan bermain lokomotor dan bukan lokomotor permainan tradisional. dalam aktiviti rekreasi dan permainan tradisional. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.3 Menggunakan kemahiran lokomotor, Aktiviti: • Senarai 36 bukan lokomotor dan manipulasi 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: alatan yang sesuai semasa 2. • Lembaran Rondas melakukan permainan tradisional 3. Permainan kecil ‘’. (unit 38) seperti rondas dan tuju tin. 4. Menyejukkan badan. Fokus: 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran 5. Pentaksiran. Berkebolehan bermain lokomotor dan bukan lokomotor permainan tradisional. dalam aktiviti rekreasi dan permainan tradisional. 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut peraturan dan fungsi alatan dengan betul. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.SK SERKAT Seyha Shahida
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Kapasiti Aerobik 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat Aktiviti: • Senarai 37 meningkatkan kapasiti aerobik 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: dalam jangka masa yang ditetapkan. 2. Lampu • Lembaran Cabaran Jantung 4.2.2 Membandingkan perubahan kadar nadi Isyarat.kumpulan pantas. (unit 39) sebelum dan selepas melakukan 3. Main sep-sep. Fokus: aktiviti fizikal. 4. Permainan kecil Berkebolehan melakukan 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar ‘Cabut ekor’. aktiviti yang meningkatkan pernafasan semasa melakukan 5. Menyejukkan badan. kapasiti aerobik. aktiviti fizikal. 6. Pentaksiran. 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Kapasiti Aerobik 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat Aktiviti: • Senarai 38 meningkatkan kapasiti aerobik 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: dalam jangka masa yang ditetapkan. 2. Aliran darah. • Lembaran Sayangi Jantung Anda 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar 3. Permainan ‘Tom and (unit 40) pernafasan semasa melakukan Jerry’ Fokus: aktiviti fizikal. 4. Permainan kecil Berkebolehan melakukan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan ‘Kumpul harta’. aktiviti yang membina kapasiti dalam permainan secara positif. 5. Menyejukkan badan. aerobik. 6. Pentaksiran. Kelenturan 3.3.1 Melakukan senaman regangan secara Aktiviti: • Senarai 39 dinamik dan statik pada otot-otot 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: utama dengan lakuan yang betul. 2. Mengutip pundi • Lembaran Saya Boleh Lentur 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama pada kacang. (unit 41) bahagian badan yang meregang 3. Mengilas. Fokus: semasa melakukan senaman 4. Kembar siam. Berkebolehan melakukan kelenturan. 5. Kaki temu kaki. aktiviti regangan dinamik. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan 6. Permainan kecil dan berkumpulan dengan seronok. ‘Limbo Rock’. (Dunia Muzik Tahun 2 BPK Trek 18 : Mari Mencari). 7. Menyejukkan badan. 8. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Kecergasan 3.3.1 Melakukan senaman regangan secara Aktiviti: • Senarai 40 dinamik dan statik pada otot-otot 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: utama dengan lakuan yang betul. 2. Gerak siku ke lutut • Lembaran Siapa Boleh Lentur 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama pada (lunge). (unit 42) bahagian badan yang meregang 3. Jangkauan ku / Fokus: semasa melakukan senaman Lunge. Berkebolehan melakukan kelenturan. 4. Renggang sisi. aktiviti kelenturan. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil 5. Ayunan tangan bahagian secara aktif. (Dunia Muzik Tahun 2, Trek 36: Hidup Semut). 6. Permainan kecil ‘Laluan rintangan’. 7. Menyejukkan badan. 8. Pentaksiran. Kekuatan Dan Daya Tahan 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan Aktiviti: • Senarai 41 Otot daya tahan otot yang melibatkan 1. Memanaskan badan. semak @ ringkuk tubi separa, tekan tubi 2. Posmen. • Lembaran Tajuk: ubahsuai, jengkit kaki setempat, dan 3. Stesen kuat. (unit 43) Ototku Hebat posisi separa cangkung (half squat) 4. Permainan kecil dengan lakuan yang betul. ‘Cabutan bertuah’. Fokus: 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama pada 5. Menyejukkan badan. Berkebolehan melakukan bahagian badan yang terlibat 6. Pentaksiran. aktiviti meningkatkan daya semasa melakukan senaman tahan dan kekuatan kekuatan dan daya tahan otot. otot. 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.SK SERKAT Seyha Shahida
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2012 TAHUN 2 Kekuatan Dan Daya Tahan 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan otot Aktiviti: • Senarai 42 Otot dan daya tahan yang melibatkan 1. Memanaskan badan. semak @ tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki 2. Tolak rakan. • Lembaran Tajuk: setempat dan lentik belakang 3. Saya kuat. (unit 44) Saya Kuat Dan Tahan dengan lakuan yang betul. • Menjengket di 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti hujung kaki). Fokus: pada palang menggunakan tangan. 4. Saya kuat dan tahan. Berkebolehan melakukan 4.4.2 Menyatakan kepentingan melakukan • Lentik belakang. aktiviti meningkatkan daya senaman kekuatan dan daya tahan • Jalan anjing laut. tahan dan kekuatan otot. otot. • Tendangan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ketam. ahli kumpulan semasa melakukan • Jalan ketam. aktiviti fizikal. 5. Permainan kecil ‘Menarik gajah’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran. Kompisisi Badan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang Aktiviti: • Senarai 43 berat badan. 1. Memanaskan badan. semak @ Tajuk: 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi 2. Angin bertiup. • Lembaran Badan Saya ketinggian dan berat. • Berjalan atau (unit 45) 4.5.1 Mengenal bentuk badan. berlari kea rah Fokus: 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk rakan. Mengenal pasti tinggi dan berat membentuk kumpulan. 3. Bolos tinggi. badan. 4. Bolos lagi. 5. Permainan kecil ‘Berlari dan membolos’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.SK SERKAT Seyha Shahida

×