Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Büyük Veri ve Risk Yönetimi

Günümüz dünyasında “performansın zaman metriği değişmiştir, aynı zamanda performans düzeyi de artmıştır”. Dolayısıyla gerçek zamanlı bir analizden söz ediliyorsa firmanın yarattığı gerçek değerin ölçülmesine ve görselleştirilmesine olanak sağlayacak Grafik DataMining tekniğine yoğunlaşmaları ve bunu öğrenmeleri gerekiyor. Bu bağlamda günümüz iş modelinin temel sorunu “hâlâ analitik dünyanın ölü diyagramlarına itibar ediliyor olmasıdır”. Yaşayan çok boyutlu işletmeleri kâğıt üzerindeki iki boyutlu ölü diyagramlara indirgemek faydadan çok zarara yol açmaktadır.

Gelişen enformatik teknolojisinin olanak sağladığı veri depolama kapasitesinin konvansiyonel tekniklerle stratejik bilgiye dönüştürülemediği yaygın olarak paylaşılan bir gerçek. ASO Dergisi 2015 Aralık Sayısında yayınlanan bu çalışma dosyası matematiğin ve istatistiğin ötesinde bu verilerin bilgiye dönüştürülmesi ve risk yönetiminde kullanılması olanaklarını araştırıyor.

  • Login to see the comments

×