Norway

1,221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Norway

 1. 1. NORVEÇ EĞĠTĠM SĠSTEMĠĠÇERĠK Norveç Krallığı Demografi Tarihçe Norveç’te Hayat Norveç’te Eğitim Norveç ve Türkiye’de Eğitim Yönetimi Norveç Okul Sisteminin yapısı/Eğitim Basamakları Türk Eğitim Sisteminin yapısı Türk ve Norveç Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç ve DeğerlendirmeNorveç KrallığıBaşkent: OsloResmi Dil: NorveççeEtnik Gruplar: 88.6% Norveçli ve Sami 11.4%Milliyet: NorveçliYönetim Biçimi: Anayasal Monarşi – Parlamenter DemokrasiAnayasa: 17 Mayıs 1814Para Birimi: Norveç Kronu (NOK)Slogan: “Alt for Norge”(“Herşey Norveç için")Norveç, Ġskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını ihtiva eden, Batı Avrupanın enkuzeyinde kalan bağımsız bir krallık.Finlandiya, Ġsveç ve Rusya Federasyonu ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusununbir kolu olan Norveç Denizine kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir
 2. 2. .DEMOGRAFĠYüzölçümü: 323.878 km2dir.Nüfus: 4.916.500Nüfus Yoğunluğu: Km2’ye 13 kişiNüfus Artış Oranı: % 0.49Mülteci Oranı: %2.11 / 1,000 kişiOrtalama Hayat süresi: 78 – 79 yaşOrtalama Çocuk sayısı: 1 Kadın – 1.81 ÇocukDin: Evangelik Lutherciler %86, Protestanlar ve Roma Katolikleri %3,diğer %1, bilinmeyen %10Okur – Yazar Oranı: 15 yaş ve üzeri % 100GSMH: 194.1 Milyar $Ġşsizlik Oranı: %0.3Tarihçe8.-11. yüzyıl: Vikingler.1030 : Danimarka işgali.1397 : Kalmar Birliği (büyük bir Ġskandinav Ġmparatorluğu)
 3. 3. 1521 : Kalmar Birliğinden ayrıldı ve 1821 yılına kadar Danimarka-Norveç.1814 :Kiel Antlaşması.1905 : Norveçin bağımsızlığı.1940 : Nazi Almanyası işgali.8 Mayıs 1945 : Almanyanın teslim olması. 1700lerin ortalarına kadar çoğu Norveçli okuma-yazma bilmiyordu. Kilise insanlarınĠncili okuyabilmesi için bunun önemli olduğu kanaatindeydi. Bu nedenle, Norveç1739 yılında ilk eğitim yasasına kavuştu. 1827 yılında, yazma, matematik ve şarkı söyleme konuları başlatıldı. 1936 yılında, 7 yıllık zorunlu okul eğitimi uygulanmaya başlamıştır. Norveç 1940 ile 1945 yılları arasında Almanya tarafından işgal edilmiştir. Savaşsırasında büyük bir yıkım yaşanmıştır. 1969 yılında, zorunlu okul eğitimi 9 yıla, 1997 yılında da herkes için 10 yılaçıkarılmıştır.Norveç’te HayatNorveç Avrupa’nın 2. küçük ülkesidir. Nüfusun % 44,2ye yakın bir bölümüşehir merkezlerinde oturur. Nüfus dağılımı, bölgelere göre eşit değildir ve Toplam nüfusunyaklaşık % 75i Oslo-Trondheim arası bölgededir.Norveç Neyiyle ÜnlüFiyordKış OlimpiyatlarıRen Geyikleri24 Saat Batmayan GüneşAB yi Reddetmesi
 4. 4. Norveç idari olarak;NORVEÇ EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ:Fırsat eşitliğiĠyi ve donanımlı halk eğitimiDemokrasinin teşvikiGeniş eğitim amaçları: öğretim ve eğitimOkulları bir merkeze toplamamak, dağıtmak; okul komşuluklarıUluslar arası düzeyde ortalama sonuçlar elde etmekAna mücadele: Öğretmen eğitiminin geliştirilmesiNORVEÇ’TE EĞĠTĠM• 900 bin insan aktif olarak eğitim görmektedir. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 1 milyoninsan yetişkinlere yönelik eğitim veren kurumlarda çeşitli eğitimler almaktadır.• 2003-2004 yılı verilerine göre 620 bin öğrenci okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde,200 bin civarında öğrenci ise ortaöğretimde eğitim görmektedir.• 2002 verilerine göre üniversite düzeyinde 200 bin öğrenci eğitim görmektedir.• Son on yıl içerisinde öğrenci sayısında %70 oranında artış olmuştur.• Yaklaşık 15bin öğrenci yurtdışında eğitim görmek için devlet tarafından çeşitliburslarla desteklenmektedir.Mahalli idare450’den fazla belediye19 EyaletEyalet Yönetimi Konseyi
 5. 5. • Devlet bütçesinden ayrılan eğitime ayrılan pay %6.6dır.• Okul öncesi zorunlu değil.• Zorunlu eğitim 10 yıl.• Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır ve ebeveynler sorumludur.• Ġlk ve orta okullar ücretsizdir ve yerel yetkililer çocukların okul masraflarınıkarşılamaktadır. Çocuklar 6 yaşına bastıkları yılın ağustos ayında okula başlar.• Okullarda öğrencilere her konuda ders verilmektedir. Yalnızca ebeveynlerin isteğidoğrultusunda Hıristiyanlık bilgisi ve din ve ahlak eğitimi dersinden muafolabilmektedirler.• Bunun dışında 1. Ve 2. Yıllarında okula normalde 4,5 saat gitmektedirler daha ilerikiyaşlarda bu süre artmaktadır. Ġlk yıllardan itibaren ev ödevi verilir ve ebeveynlerkontrolden sorumludur.Norveç’te Eğitim Yönetimi Norveç eğitiminin yapısı parlamentonun ve hükümetin belirlediği kanunlarla vekurallarla belirlenir. En üst karar alma organı Eğitim ve Araştırma Bakanlığıdır. Temel eğitimi ve ortaöğretimi yerel yönetimler, yüksek öğretimi ise Eğitim veAraştırma Bakanlığı yönetmektedir.Türkiye’de Eğitim Yönetimi Türkiye’de en yetkili organ Milli Eğitim Bakanlığıdır. MEB merkez örgütü, Bakanlık makamı, Ana hizmet birimleri, Danışma ve denetimbirimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumları MEB’e, yükseköğretim kurumları YÖK’ebağlıdır.NORVEÇOKUL SĠSTEMĠNĠN YAPISI/ EĞĠTĠM BASAMAKLARIDört öğretim düzeyinden oluşmaktadır;• Okul öncesi eğitim• Temel eğitim (3 kademeye ayrılmaktadır.)• Ortaöğretim
 6. 6. • yükseköğretimOKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM• Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve paralıdır.• 3 yaşında başlamakta ve çocukların okula kabul edildiği 6 yaşa kadar devametmektedir.• Yaklaşık 235.000 öğrenci, 6.440 okul öncesi eğitim kurumunda eğitim görmektedir.Bu kurumların %55’i özeldir.OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM• Norveç’te ilk gündüz bakım evi 1837 yılında kurulmuştur.• Günümüzde bakım veya hem bakım hem eğitim amaçlı kurumlar vardır.• Çocuk ve Aile Ġşleri Bakanlığına bağlıdır.• Çocukları yaşama hazırlayıcı oyunlar ve serbest yaratıcı faaliyetler ön plandadır.• Formal bir denetleme ve değerlendirme yoktur, kurumlar kendi kendilerini denetlemekzorundadır.• Okul öncesi olanakların bütün çeşitleri (gündüz bakım merkezleri) çocuk bahçesi yada anaokulu olarak bilinen BARNEHAGER’lerdirNORVEÇ YASASINDA TEMEL EĞĠTĠM ” Temel eğitim, okul ile aile işbirliği içinde öğrencilere Hıristiyanlık ve ahlak eğitimiverecek, kabiliyetlerini hem ruh hem de bedensel açıdan geliştirecek ve genel bilgiverip toplumda ve ailede kendinden emin kişiler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.” ” Okul, düşünce ve vicdan hürriyeti geliştirecek, öğretmenler arasında ve evle okularasında iyi bir işbirliği yaratılmasına ağırlık verecektir.”ZORUNLU EĞĠTĠM• 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7’den 6’ya indirilmiş ve zorunlu eğitim 9 yıldan10 yıla çıkarılmıştır. 3 kademeden oluşmaktadır:
 7. 7. Ġlköğretim I.kademe 1. – 4. sınıflar (6 – 10 yaş)Ġlköğretim II. Kademe 5. – 7. sınıflar (10 – 13 yaş)Ġlköğretim III. Kademe(Alt Ortaöğretim basamağı)8. – 10. sınıflar (13 – 16 yaş) Kademeler arasında resmi bir ayırım yoktur. Bazı okullarda bu kademelerin tamamıbulunur. Genellikle çocuk evinin bulunduğu bölge için belirlenmiş okula gönderilir amakontenjan varsa isteğe bağlı seçim de yapılabilir. Temel eğitim devlet okullarında ücretsiz, özel okullarda ücretlidir. 1994 yılından beri akademik yıl öğretmenler için 39 hafta, öğrenciler için 38 haftadır.Bir ders saati 45 dakikadır. Kanun ile ilköğretim I.ve II.kademelerde sınıf mevcutları maksimum 28 öğrenci,III.kademede ise maksimum 30 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Çocuklar 1. ve 2. yıllarında 4-5 saat derse girerler, fakat bu sayı ilerleyen yıllardaartmaktadır.ZORUNLU EĞĠTĠMDE DERSLER• Zorunlu dersler; Din bilgisi, Norveç dili, Matematik, Sosyal Çalışmalar, Resim ve ElSanatları, Bilim ve Çevre, Ġngilizce, Müzik, Ev Ekonomisi, Beden Eğitimi.• Zorunlu Seçmeli Dersler1- Ġkinci yabancı dil: Fransızca veya Almanca.2- Ġlave dil dersi; Ġngilizce, Norveç dili, Sami dili veya Ġşaret dili3- Uygulamalı proje çalışması: Proje planlaması, Sınıf içi faaliyetler ve Serbestfaaliyetlerdir.
 8. 8. ZORUNLU EĞĠTĠMDE DEĞERLENDĠRME Ġlköğretim I. ve II. kademede (7. sınıfa kadar) sınav yoktur. Ġlköğretim III. kademede tüm derslerden yılda en az 2 kere not vermeye yönelik sınavyapılmaktadır. III. Kademede 1-6 arasında not uygulaması yapılmaktadır. En yüksek not 6, en düşüknot 1’dir. Sınıfta kalma yoktur. III. kademenin sonunda tüm öğrenciler ulusal bir sınava girerek tüm notların yer aldığıbir sertifika almaktadırlar. Ulusal sınavların uygulanmasından ”Öğrenim Departmanı” sorumludur.ZORUNLU EĞĠTĠM Eğitim-öğretim sürecinin bir bölümü tema ve proje çalışmalarına ayrılmak zorundadır.(I.kademede %60’ı, II.Kademede %30’u ve III. kademede %20’si). Mesleki rehberlik ve çalışma dünyası konusunda bilgilendirme eğitimin önemliunsurlarındandır. Öğrencilerin neredeyse tamamı zorunlu eğitim almaktadır. %94-95’i zorunlu eğitimden sonra genel veya mesleki ortaöğretime başlamakta, gerikalanı ise bir işe girmekte veya çalışmamaktadır.REHBERLĠK HĠZMETLERĠ• Belediyeler veya il yönetimleri tarafından sağlanmaktadır.• Rehberlik hizmeti merkezi, özel durumları olan öğrencilerin bulunduğu okullarapedagojik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.• Rehberlik hizmeti ücretsizdir.VELĠ BĠRLĠĞĠ• Okul ve aileler arasında etkili işbirliği kurulması için çalışmalar yapmaktadır.
 9. 9. • Dört yıllık bir süreç için oluşturulur.• Ebeveynler ve okul, çocukları yetiştirmek için beraber çalışırlar. Sınıftaki tümçocukların ebeveynleri yılda iki kez çocuklarının öğretmenleri ile görüşmeyeçağırılırlar. Buna veli toplantısı adı verilir.• Ebeveynler tavsiyeye ihtiyaç duyduklarında ya da diğer meseleler hakkında görüşmekistediklerinde çocuğun öğretmenleriyle görüşme talep edebilirler.ORTAÖĞRETĠM”Tüm öğrencilerin tanınmakta olan bir nitelik/kalifikasyonu(belge, sertifika) edinmelerinisağlamak.” 16 – 19 yaş gruplarından oluşmaktadır. (11-13.sınıflar). Bu kademede; liselerde genel ve mesleki öğretim, teknik okullarda mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi verilir. Liseler (videregăende skole), başlıca okul türüdür ve illerin yönetimindedir. Buokulların büyük bir bölümünde hem genel eğitim hem de mesleki eğitim birarada verilmektedir. 38 haftalık toplam eğitim süresi içinde haftalık 30 –35 saat ders yapılır. Eğitim 1 yıllık temel ve 2 yıllık ileri programlardan oluşmaktadır (ileri programlaryalnızca mesleki eğitimde uygulanmaktadır) 15 temel (3 genel – yüksek öğrenimegeçiş-, 12 mesleki eğitim) ve daha fazla sayıda da ileri program vardır. Çıraklıkeğitiminde ise eğitimin son yılında (3.yıl) resmi onaylı bir eğitim kuruluşunda 1 yıllıktam zamanlı eğitim verilir. Ardından aynı kuruluşta 1 yıl üretime yönelik faaliyetleryaptırılır. Ders programları; bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, etik değerler ve davranışlar,sosyal rekabet/ iletişim becerileri, girişimcilik becerileri gibi niteliklerinkazandırılması, uluslar arası ilişkiler, çevre bilinci ve bilgisayar teknolojisinikapsamaktadır.ORTAÖĞRETĠMDE DERS KĠTAPLARIDers kitapları ve yardımcı materyaller herhangi bir resmi onay olmaksızın serbest şekildekullanılabilmektedir. Piyasada birbiriyle rekabet eden çeşitli ders kitapları bulunduğundanyetkili makamlar ders kitapları konusunda öneride bulunmamaktadır. Hangi ders kitabınınokutulacağına okul ve öğretmenler karar verir. Öğrenciler ders kitaplarını ve diğer dersmateryallerini kendileri satın alırlar.
 10. 10. ORTAÖĞRETĠMDE DEĞERLENDĠRME• 2 farklı sertifika verilmektedir;- Mesleki eğitim kanunundaki el sanatları ve zanaatlar için „Zanaat/ Kalfalık‟ sertifikası- 3 yıllık ortaöğretimin sonunda verilen ve yükseköğretime götüren sertifika• Ortaöğretimde süreç değerlendirmeleri ve yılsonu sınavları benimsenmiştir. Sınavlarsınıf geçme performans gelişimine bağlı olarak yapılmaktadır. Okullardaki asıl amaçyükseköğretime hazırlamaktır. Mesleki yeterlilikleri ise bölge sınav kuruludeğerlendirmektedir.TEMEL MESLEKĠ EĞĠTĠM• Kanun kapsamında merkezi organ Mesleki Eğitim Ulusal Konseyi’dir.• Eğitim planları ve müfredatlar Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanır.• Her ilde çıraklık sözleşmelerini düzenleyen, eğitim işletmelerini belirleyen, onaylayan,sınavları düzenleyen Mesleki Eğitim Komiteleri bulunmaktadır.• Okul eğitimi + Çıraklık (3 veya 4 yıl)• 2 yıl okul eğitimi + 2 yıl işyerinde eğitim (laerebedrift)• Çıraklara ücret ödenmektedir.• Ġzleme ve sınav faaliyetleri devlet tarafından yapılmaktadır.• Çıraklıktan sonra zanaat sınavına (fagproue) veya kalfalık sınavına (suenneproue)girilmektedir. Başarılı olmaları halinde sertifikaları verilmektedir.YÜKSEKÖĞRETĠM• 3 yıllık genel veya mesleki ortaöğretimi tamamlayanlar yükseköğretime geçişyaparlar.• Norveç halkının %3’ü üniversite veya dengi, %56’sı ise yetişkin eğitimiprogramlarında eğitim görmüştür. (2004 yılı verileri)• Günümüzde Norveç üniversitelerinde 195.000 öğrenci bulunmaktadır. (%60 bayanlar)
 11. 11. • Devlet üniversitelerine girişte kurumun öğrenci kontenjanı önemlidir.• 3 yıllık ortaöğretim diplomasına sahip olmak üniversiteye kabulde yeterlidir.• 23 yaşın üzerindekiler için ise 5 yıllık iş veya iş –eğitim-uygulama tecrübesiaranmaktadır.• Temel kriterler Ġngilizce, Tarih, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilimlerialanlarında bilgi sahibi olmaktır.• Toplumsal Eğitim sistemi 6 üniversite, 6 Özellikli Üniversite Enstitüsü, 26 ÜniversiteKoleji ve 2 Ulusal Sanat Enstitüsünden oluşmaktadır.• Üniversiteler büyük oranda akademik konular sunmaktadır.• Özellikli Üniversite Enstitüleri iş hayatında, spor, ziraat, mimarlık, müzik veveterinerlik gibi birçok alanda eğitimler sunmaktadır.• Üniversite kolejlerinin birçoğu özel meslek kursları sunmaktadır.Örneğin bunlaröğretmenlik, hemşirelik, sosyal işler, gazetecilik v.b. dir.• Lisans 3 yıl, master 2 yıldır. Master düzeyinde eğitim yapanlar 1 veya 2 sömestri tezyazımına ayırmaktadır.Doktora eğitimi daha çok teori ve araştırma tekniklerinikapsamaktadır.BUNLARIN DIġINDA Özel Eğitim Yetişkin Eğitimi- Devlet desteklemektedir.- Yaşam boyu süren bir görev.- 1976 Yetişkin Eğitimi Kanunu ve 1998 Eğitim KanunuYETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ Study associations (kapsamlı program ve çalışma grubu faaliyetleri) Folk High schools (Genel eğitim veren dini kuruluşlara ait okullar) Uzaktan öğretim Ġkinci dil olarak Norveç dilinde kurslar (Göçmenler için) Ġş Piyasası kursları (Ġşi olmayanları işe hazırlar)
 12. 12.  Ġlköğretim düzeyi Lise düzeyiNorveç Eğitim Sistemi Türkiye Eğitim SistemiNüfus: 4.916.500 74.724.269Doğum Hızı: % 0.49 %1.8Ġşsizlik Oranı: % 0.3 %8.8Yetişkin Okur-YazarlıkOranı:% 100 % 86.15Eğitime ayrılan pay: % 6.6 %2.74Eğitim Yönetimi: Merkezi MerkeziEğitim Düzeyi: 4 Kademe 4 KademeOkul Öncesi: Zorunlu Değil Zorunlu DeğilZorunlu Eğitim: 10 yıl 8 yılĠlköğretim: 3 Kademe (4+3+3) 2 Kademe (5+3)Ortaöğretime Geçiş: Merkezi Sınav Merkezi SınavOrtaöğretim: 3 yıl, Zorunlu değil 4 yıl, zorunlu değilYükseköğretime Geçiş: Sınav yok Merkezi SınavLisans Eğitimi: 3 yıl 4 yıl
 13. 13. SONUÇ & DEĞERLENDĠRMEBENZERLĠKLER:Eğitim sisteminin 4 kademe oluşu, ilköğretim zorunlu, okulöncesi zorunlu değil,ortaöğretime geçiş için merkezi sınav, merkezden eğitim yönetimi, ortaöğretim zorunlu değilFARKLILIKLAR:Zorunlu eğitim süresi, ortaöğretim süresi, eğitime ayrılan pay, yüksek öğrenim süresi,yükseköğretime geçiş sınavı

×