SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
TEORITEORI
KAREN HORNEYKAREN HORNEY
kandungan
1. Latarbelakang
2. Keperluan Keselamatan Kanak-kanak
(Rasa Selamat)
3. Konsep-konsep Asas:
a) Kerisauan Asas (Basic Anxiety)
b) Intrapsychic Conflict
c) Mekanisme Lindung Diri
i. Harap Belaian dan Kasih Sayang
ii. Menjadi Patuh dan Pasrah
iii. Memperolehi Kuasa
iv. Menarik Diri
kandungan
4. Strategi-strategi bagi memenuhi keperluan-
keperluan neurotik. Ada 10 keperluan
neurotik yang digunakan oleh individu untuk
memperolehi rasa selamat.
5. 3 jenis Aliran watak:
a) Personaliti Pak Turut
b) Personaliti Agresif
c) Personaliti Terpisah
kandungan
6. Gambaran Kendiri (Idealized Self Image)
 (cari sendiri)
6. Externalization
 (cari sendiri)
6. Pandangan Horney Tentang Manusia
7. Perbezaan Teori Karen Horney dengan
Freud.
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
 Dilahirkan di Hamburg, Jerman pada 1885
 Anak ke 2, sangat mengkagumi abangnya,
Bernardt (kerana abangnya seorang lelaki)
 Sumber kekuatan bagi diri Horney
adalah:“perhubungan dengan
ayahnya.”
 Ayah dan ibu mempunyai pandangan
yang berbeza, sering berlaku
pertengkaran
 Horney merasakan ibubapa kurang
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
 Horney sangat memerlukan perhatian dan kasih
sayang dari orang tuanya.
 “Tuhan memberikan segala-galanya kepada beliau
tetapi tidak kasih sayang.”
 Horney cuba memberi komitmen pada pelajaran
 Walaupun bijak, beliau tetap diperkecilkan oleh
bapanya
 Karen Horney dalam teorinya berpendapat:
 “Kekurangan kasih sayang pada zaman kanak-kanak
akan memupuk kerisauan dan permusuhan /
pemberontakan.”
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
 AyahAyah
 Umur 50 tahun
 Bangsa Norway
 Kapten kapal
 Sangat berpegang kuat pada agama
 Sangat angkuh
 Pendiam dan pemurung
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
 IbuIbu
 33 tahun
 Bangsa Belanda
 Suri rumah
 Menarik
 Bersemangat dalam hidup
 Berpandangan terbuka.
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
 Perkahwinan dan KerjayaPerkahwinan dan Kerjaya
 Waktu belajar di Universiti, Horney berkenalan
dengan 2 orang lelaki.
 Kahwin dengan Oscar Karen lulusan Ph.D
bidang sains politik dan aktif dalam perniagaan.
 1913 dapat ijazah dalam bidang perubatan dari
University of Berlin.
 Ada 3 orang cahayamata perempuan
 1938 Horney berpisah dengan suaminya kerana
tidak bersefahaman

17 tahun di alam perkahwinan
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
 Perkahwinan dan KerjayaPerkahwinan dan Kerjaya
 Selama perkahwinannya Horney, rasa sedih dan
tertekan, selalu sakit perut, letih, kedinginan, selalu
ingin tidur.
 Bagi mengurangi tekanan, Horney dan suaminya
telah menjalinkan hubungan sulit diluar
pengetahuan (open marriage)
 Untuk mengurangkan tekanannya, beliau
mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam
psikoanalisis.
 Hubungan sulit tidak menyelesaikan masalah
emosinya

melibatkan diri dalam bidang psikoanalisis.
PSIKOANALISIS DANPSIKOANALISIS DAN
KOMPENSASIKOMPENSASI
 Freudian psychoanalysis memberi bantuan
minima.
 Horney terpengaruh dengan andaian Adler
terhadap perasaan rendah diri.
 Keadaan fizikal yang tidak menarik adalah
penyumbang kepada perasaan rendah diri
 “Masculine Protest” cuba menandingi lelaki
yang mendominasi bidang perubatan.
PENGENALANPENGENALAN
• Karen Danielson Horney tidak
bersetuju dengan pendapat Sigmund
Freud bahawa tingkahlaku manusia
ditentukan oleh dorongan biologis
dan seks.
• Faktor yang menentukan tingkahlaku
manusia dan kerisauan:
Keperluan untuk mendapat rasa selamat
PENGENALANPENGENALAN
• Teori Horney adalah hasil dari
perubahan sosiobudaya di USA (1930
– 1940 an) iaitu pandangan tentang
seks serta peranan lelaki dan
perempuan.
 Klien mereka dan klien Jerman mempunyai
perbezaan yang besar dari segi neurosis dan
personaliti.
PENGENALANPENGENALAN
• Teori Horney adalah hasil dari
perubahan sosiobudaya di USA (1930
– 1940 an) iaitu pandangan tentang
seks serta peranan lelaki dan
perempuan.
 Klien mereka dan klien Jerman mempunyai
perbezaan yang besar dari segi neurosis dan
personaliti.
PENGENALANPENGENALAN
• Horney membahaskan bahawa
personaliti bukan bergantung
sepenuhnya oleh dorongan seks semata-
mata
• Karen Horney bersetuju dengan Alfred
Adler:
 Menekankan bahawa perhubungan sosial faktor penting
dalam pembentukan personaliti.
PENGENALANPENGENALAN
• Horney berpendapat bahawa :
 “Manusia dimotivasi oleh keperluan untuk memperolehi
keselamatan dan kasih sayang”
• Faktor seks
• Konsep Oedipus
Complex
• Libido
• Struktur
personaliti
Konsep yang
dikemukakan Sigmund
Freud ditolak Horney
KEPERLUANKEPERLUAN
KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK-
KANAKKANAK
♥ Pada dasarnya Horney bersetuju dengan
Freud tentang kepentingan keselamatan
kanak-kanak dibentuk oleh orang tua.
♥ Walaubagaimanapun, ia adalah berbeza
daripada bagaimana personaliti itu dibentuk.
♥ Kuasa sosial dalam kanak-kanak (keperluan
untuk mendapat rasa selamat)
mempengaruhi perkembangan personaliti
bukannya dorongan seksual.
KEPERLUANKEPERLUAN
KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK-
KANAKKANAK
♥ Horney berpendapat keperluan
keselamatan bermaksud:-
 Keperluan untuk bebas daripada rasa
takut.
♥ Keselamatan kanak-kanak bergantung
keseluruhannya bagaimana kanak-
kanak dilayan oleh orang tuanya
KEPERLUANKEPERLUAN
KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK-
KANAKKANAK
♥ Kaedah-kaedah yang digunakan oleh
orang tua yang akan menimbulkan rasa
kurang selamat kanak-kanak:
1. Ibubapa kurang menunjukkan
kehangatan kasih sayang.
KEPERLUANKEPERLUAN
KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK-
KANAKKANAK
2. Memberi perhatian pada anak tertentu sahaja,
hukuman yang tidak adil, tingkahlaku tidak
menentukan yang ditunjukkan oleh orang tua,
tidak menunaikan janji, mencemuh menindas
dan mengasingkan kanak-kanak daripada
rakan-rakan sebaya.
 Horney berpendapat bahawa kanak-
kanak sebenarnya sedar (tahu) sama ada
kasih sayang dari ibubapanya sejati
ataupun tidak. Kanak-kanak tidak
mudah ditipu dengan tingkahlaku yang
palsu untuk menunjukkan kasih sayang.
KEPERLUANKEPERLUAN
KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK-
KANAKKANAK
3. Ibubapa yang beri terlalu banyak
perlindungan, terlalu dimanjakan dan
diletakkan di dalam keadaan selalu
mengharap akan menggalakkan kanak-
kanak tersebut berada dalam keadaan
tidak selamat.
 “Saya mesti menunjukkan rasa tidak
selamat kerana saya memerlukan anda”
KONSEP-KONSEPKONSEP-KONSEP
ASASASAS
• Kerisauan Asas (Basic Anxiety)
• Intrapsychic Conflict
• Mekanisme Bela Diri
KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)
 Dirasai kerana ada perasaan tersingkir,
terbuang dan tidak berupaya yang dialami
oleh kanak-kanak di dalam dunia yang
penuh keagresifan dan permusuhan.
 Keadaan-keadaan ini akan mengganggu
rasa selamat kanak-kanak yang akhirnya
akan menimbulkan kerisauan kepada
dirinya.
KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)
 Pelbagai strategi yang
digunakan:
 Menyerah
 Bertindak kasar
 Menyingkirkan
diri atau
mengagungkan
dirinya sendiri
Untuk
memberi
kepuasan
kepada
dirinya
INTRAPSYCHIC CONFLICTINTRAPSYCHIC CONFLICT
 Konflik dalam diri kanak-kanak akan terbina
apabila perasaan permusuhan (hostility) ditekan
(repressed) ke dalam dirinya kerana keperluan
untuk mendapat kasih sayang dan rasa selamat
tidak dipenuhi akan menimbulkan kerungsingan
asas dan permusuhan yang bertambah.
 Proses ini akan berterusan dalam kitaran atau
pusingan yang tidak akan berhenti.
MEKANISME LINDUNGAN DIRIMEKANISME LINDUNGAN DIRI
 Kanak-kanak melindungi kerisauan kerana
cuba untuk mendapatkan rasa selamat dan
keyakinan diri dengan membentuk 4
mekanisme lindungan diri:
1. Mengharapkan belaian dan kasih sayang
2. Menjadi patuh dan pasrah
3. Memperolehi kuasa
4. Menarik diri
MEKANISME LINDUNGAN DIRIMEKANISME LINDUNGAN DIRI
 Mekanisme lindungan diri boleh kekal
kepada sebahagian daripada dirinya
dan akan membentuk personaliti
seseorang.
10 KEPERLUAN10 KEPERLUAN
NEUROTIK YANGNEUROTIK YANG
DIGUNAKANDIGUNAKAN
INDIVIDU UNTUKINDIVIDU UNTUK
MEMPEROLEHI RASAMEMPEROLEHI RASA
SELAMATSELAMAT
1) Keperluan untuk mendapatkan kasih sayang
2) Keperluan untuk mendapatkan teman yang
berkuasa
3) Keperluan untuk membatasi hidup di dalam
lingkungan yang sempit
4) Keperluan untuk mendapatkan kuasa
5) Keperluan untuk mengeksplotasi orang lain
6) Keperluan untuk mendapatkan prestij
7) Keperluan untuk disanjung
8) Keperluan untuk memperolehi kejayaan
9) Keperluan untuk berdikari dan bebas
10) Keperluan untuk mendapatkan perlindungan
daripada serangan-serangan yang hebat
1. KEPERLUAN UNTUK1. KEPERLUAN UNTUK
MENDAPATKAN KASIHMENDAPATKAN KASIH
SAYANGSAYANG
 Individu akan melakukan berbagai-bagai
tindakan untuk memenuhi jangkaan dan
harapan orang.
 Dengan berbuat demikian, ia pasti tidak
akan berjaya memuaskan semua orang
dan tidak dapat mengambil hati sesiapa
pun, termasuk dirinya sendiri.
 Mereka begitu sensitif kepada penolakan
dan sanggup untuk memberi kasih
sayang dari orang lain.
2. KEPERLUAN2. KEPERLUAN
MENDAPATKAN TEMANMENDAPATKAN TEMAN
YANG LEBIH BERKUASAYANG LEBIH BERKUASA
 Sentiasa ketakutan dan bimbang
ditinggalkan orang. Untuk menghindari
diri dari ditinggalkan orang, mereka
sanggup menurut sahaja.
 Menyerah diri mereka bulat-bulat dengan
harapan mereka akan dijaga dan
dipelihara.
 Hilang identitinya yang unik, dan
menekan semua keinginan dan
hasratnya.
3. KEPERLUAN UNTUK MEMBATASI3. KEPERLUAN UNTUK MEMBATASI
HIDUP SESEORANG DI DALAMHIDUP SESEORANG DI DALAM
LINGKUNGAN YANG SEMPITLINGKUNGAN YANG SEMPIT
 Berpuas hati dengan mengikuti hidup
yang sempit sahaja, hanya berharapkan
perkara-perkara yang kecil sahaja,
mereka selalu berjaya.
 Tidak suka kembara dan mencabardiri
mereka sendiri untuk meneroka liku-liku
hidup yang baru.
 Lebih utamakan keselamatan dari
pertumbuhan.
4. KEPERLUAN UNTUK4. KEPERLUAN UNTUK
MENDAPATKAN KUASAMENDAPATKAN KUASA
 Gila kuasa – orang lain tidak dapat
berbuat apa-apa ke atas dirinya.
 Tidak memperdulikan orang lain,
suka mengawal dan memanipulasi
orang lain.
 Biasanya keperluan ini timbul dari
rasa tidak berupaya, bertujuan untuk
melindungi rasa rendah diri yang
ada padanya.
5. KEPERLUAN UNTUK5. KEPERLUAN UNTUK
MENGEKSPLOITASIMENGEKSPLOITASI
ORANG LAINORANG LAIN
 Akan menggunakan orang lain untuk
kepentingan dirinya.
 Tidak memberi perhatian langsung
kepada keperluan dan kebajikan orang
lain tetapi lebih kepada apa yang orang
lain dapat beri kepadanya. Tidak
memperdulikan orang lain, suka
mengawal dan memanipulasi orang lain.
6. KEPERLUAN UNTUK6. KEPERLUAN UNTUK
MENDAPAT PRESTIJMENDAPAT PRESTIJ
 Untuk dihormati, gila pangkat dan
darjat.
 Tidak yakin pada diri dan sentiasa
mencari pengiktirafan dari luar
melaui kedudukan dan darjat.
7. KEPERLUAN UNTUK7. KEPERLUAN UNTUK
DISANJUNGDISANJUNG
 Orang yang rasa kekurangan di
dalam dirinya akan cuba sedaya
upaya untuk orang lain menghormati
dan menyanjunginya.
8. KEPERLUAN UNTUK8. KEPERLUAN UNTUK
MEMPEROLEHIMEMPEROLEHI
KEJAYAANKEJAYAAN
 Tidak pernah puas hati dengan
kejayaan yang dicapainya
 Ia terus berusaha untuk melindungi
kelemahan dirinya
 Melalui kejayaan yang dicapai, ia
dapat menawan hati orang lain
untuk mengasihinya
9. KEPERLUAN UNTUK9. KEPERLUAN UNTUK
BERDIKARI DAN BEBASBERDIKARI DAN BEBAS
 Mengasingkan dirinya daripada
orang lain dengan alasan untuk
berdikari dan mencari kebebasan,
sebenarnya ialah untuk melindungi
dirinya daripada ditolak oleh orang
lain di dalam sesuatu interaksi.
10. KEPERLUAN UNTUK10. KEPERLUAN UNTUK
PERLINDUNGAN DAN MENGELAKPERLINDUNGAN DAN MENGELAK
DARIPADA SERANGAN-SERANGANDARIPADA SERANGAN-SERANGAN
YANG HEBATYANG HEBAT
 Begitu takut membuat kesilapan sehingga
sedaya upaya mereka berusaha mencapai
kesempurnaan.
 Jika mencapai kesempurnaan tidak ada
orang lain akan mengkritiknya.
 Berusaha mencari kelemahan-kelemahan diri
sendiri dan memperbaiki untuk menutupi
kelemahan yang ada pada dirinya supaya ia
tidak diserang atau dikritik.
KEPERLUAN NEUROTIKKEPERLUAN NEUROTIK
DAN ALIRAN NEUROTIKDAN ALIRAN NEUROTIK
((MENURUT KAREN HORNEYMENURUT KAREN HORNEY))
• Kasih sayang dan
persetujuan pasangan
dominant
• Kuasa
• Eksploitasi
• Prestij
• Sanjungan
• Kejayaan
• Kepuasan diri
• Kesempurnaan
• Pembatasan (limit) hidup
Pergerakan terhadap
orang lain
(Personaliti Pak Turut)
Pergerakan menentang
orang lain
(Personaliti Agresif)
Pergerakan keluar dari
orang lain
(Personaliti Terpisah)
Keperluan Aliran
ALIRANALIRAN
NEUROTIKNEUROTIK
 Menurut Horney (1945), terdapat 3
jenis aliran (watak) berdasarkan
keperluan induk. Setiap satu aliran
membentuk satu personaliti.
1. Personaliti Pak Turut
2. Personaliti Agresif
3. Personaliti Terpisah
PERSONALITIPAKTURUTPERSONALITIPAKTURUT
 Orang yang suka menurut orang lain.
 Suatu keperluan yang kuat untuk dikasihi
dan diterima
 Mereka rasa lemah dan tiada upaya
 Suka menghambakan diri kepada orang
lain
 Bergantung kepada orang lain
PERSONALITIPAKTURUTPERSONALITIPAKTURUT
 Rasa hormat diri mereka bergantung
kepada orang lain
 Mempunyai watak yang digemari
 Segala tindakan mereka adalah harapan
orang lain
PERSONALITIAGRESIFPERSONALITIAGRESIF
 Mereka menganggap semua orang perengus
 Kuat secara fizikal dan mental
 Berjuang untuk hidup dan mengawal orang lain
 Selalu berwaspada supaya tidak tertipu
 Berusaha bersungguh-sungguh untuk capai
kesempurnaan
 Zahir kelihatan tenang dan yakin, dalaman
mereka sebenarnya rasa tidak selamat dan
risau.
PERSONALITITERPISAHPERSONALITITERPISAH
 Suka menjauhkan diri dari orang
 Berusaha untuk berdikari dan bebas
 Pentingkan privacy
 Utamakan penilaian yang logik dan
rasional dalam hidup mereka
PERSONALITITERPISAHPERSONALITITERPISAH
 Sentiasa mengawal emosi
 Tidak mempunyai perasaan terhadap
orang lain, tidak benci, juga tidak
mengasihi orang lain
 Rasa superior mereka unik, agung dan
tidak menyerupai orang.
RUMUSANRUMUSAN
 Horney merumuskan:
 Manusia neurotik terdapat satu aliran yang
dominant dan dua lagi hadirpada tahap
yang rendah. Aliran dominant dalam diri si
neurotik di tonjolkan melalui tingkahlaku
dan attitudenya terhadap orang lain.
Seandainya berlaku penonjolan dua aliran
tidak dominant terhadap tingkahlaku si
neurotik, maka akan timbul konflik. Menurut
Horney, kecelaruan asas dalam aliran
GAMBARAN KENDIRIGAMBARAN KENDIRI
IDEALIDEAL
 Bagi manusia normal, gambaran kendiri
ideal terbentuk atas landasan yang
fleksibel, realistik.
 Bagi manusia neurotik, gambaran kendiri
yang ideal berasaskan sesuatu yang tidak
fleksibel dan tidak realisatik.
 Mereka kurang keyakinan diri dan
terganggu dengan apa yang dinamakan
Horney ‘tranny of the shoulds’.
GAMBARAN KENDIRIGAMBARAN KENDIRI
IDEALIDEAL
 Dalam tranny of the shoulds itu tergambar segala
yang paling perfect, best student, best spouse,
lover, pekerja, sahabat atau menjadi anak paling
baik.
 Illusi tentang gambaran perfect itu adalah jauh
dari pencapaian mereka.
 Andainya manusia neurotik ingin mencapai
gambaran kendiri ideal mereka ‘externalization’
perlu hadir.
 Melalui externalisation, konflik yang muncul
diunjurkan ke ‘dunia luar’.
PSIKOLOGIKEWANITAANPSIKOLOGIKEWANITAAN
 Womb Envy
 lelaki cemburu pada wanita
 peranan lelaki amat kecil dalam kehidupan
 lelaki selalu merendah-rendahkan wanita
 Dunia luar wanita
 wanita secara tidak sedar ingin jadi lelaki
PSIKOLOGIKEWANITAANPSIKOLOGIKEWANITAAN
 The Oedipus Complex
 konflik antara anak dan penjaga atau ibubapa
 pergantungan pada ibubapa dan rasa hormat
 Motherhood or Carier
 Tradisional
 wanita sebagai lambang suami
 Moden
 berkarier
PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY
TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA
a. Manusia lebih optimistic, mempunyai
potensi semulajadi untuk
berkembang ke arah nirwana kendiri
b. Faktor penting menentukan
tingkahlaku dan kerunsingan asas
seseorang ialah keperluan untuk rasa
selamat bukan dorongan seks
semata-mata.
PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY
TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA
c. Tingkahlaku neurotik boeh terjadi dan
dihilangkan hasil dari pengalaman-
pengalaman agresif, “hostile” semasa di
alam kanak-kanak dan juga kesan dari
perhubungan social ibubapa, keluarga dan
masyarakat disekitarnya.
d. Potensi untuk individu berkembang akan
terbantut jika keperluan keselamatan asas
semasa kanak-kanak gagal dipenuhi.
PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY
TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA
e. Pengalaman di waktu kanak-kanak menjadi
asas pembentukan watak kanak-kanak.
Asas ini akan berkembang ke zaman
remaja, dewasa malah hingga ke zaman
tua seseorang.
f. Setiap individu berkemampuan untuk
sedar membentuk dan menukar personaliti
diri ke arah yang lebih baik.
PERBANDINGAN TEORIKARENPERBANDINGAN TEORIKAREN
HORNEY DAN FREUDHORNEY DAN FREUD
Ciri Freud Horney
Personaliti individu Dorongan seks + biologi Faktor sosial
Pandangan terhadap
manusia
Kurang optimistik
- menjadi mangsa baka
Lebih optimistik
- teori-teori psikologi
Konsep - Mekanisme bela diri
- Saintifik
Mekanisme lindung diri +
psikologi sosial
Terkenal Dibentang + disebar Tidak disebar
Perkembangan
nirwana kendiri
Menekankan 5 tahun yang
pertama
Dari zaman kanak-kanak,
remaja, dewasa hingga tua
Punca kerunsingan - Oedipus Complex
- Elektra Complex
Emosi
a. Penolakan
b. Terlalu dilindungi ibubapa

More Related Content

What's hot

Teori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personalitiTeori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personaliti
fong kai hung
 
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl JungPerbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
HazimHazim7
 
Sejarah kaunseling kerjaya
Sejarah kaunseling kerjayaSejarah kaunseling kerjaya
Sejarah kaunseling kerjaya
Khairuddin Nisa
 
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSONPERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
Aina Faatihah
 
Teori personaliti the big 5. cattell
Teori personaliti the big 5. cattellTeori personaliti the big 5. cattell
Teori personaliti the big 5. cattell
nikmanjahidin
 
Teori pemusatan klien
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan klien
siewling1988
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasser
adeendra
 

What's hot (20)

Teori keperibadian psikodinamik
Teori keperibadian psikodinamikTeori keperibadian psikodinamik
Teori keperibadian psikodinamik
 
Teori Rollo May
Teori Rollo MayTeori Rollo May
Teori Rollo May
 
Biodata eric erikson
Biodata eric eriksonBiodata eric erikson
Biodata eric erikson
 
Teori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personalitiTeori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personaliti
 
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
 
Teori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya SuperTeori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya Super
 
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl JungPerbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
Perbandingan teori Sigmund Freud dan Carl Jung
 
Sejarah kaunseling kerjaya
Sejarah kaunseling kerjayaSejarah kaunseling kerjaya
Sejarah kaunseling kerjaya
 
Teori REBT
Teori REBTTeori REBT
Teori REBT
 
Teori kaunseling kerjaya
Teori kaunseling kerjaya Teori kaunseling kerjaya
Teori kaunseling kerjaya
 
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSONPERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
PERSONALITI EGO PSIKONALISIS ERIK ERIKSON
 
Teori personaliti the big 5. cattell
Teori personaliti the big 5. cattellTeori personaliti the big 5. cattell
Teori personaliti the big 5. cattell
 
Teori tret allport
Teori tret allportTeori tret allport
Teori tret allport
 
Teori kewujudan
Teori kewujudanTeori kewujudan
Teori kewujudan
 
Teori pemusatan klien
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan klien
 
perhubungan menolong
perhubungan menolongperhubungan menolong
perhubungan menolong
 
teori kewujudan
teori kewujudanteori kewujudan
teori kewujudan
 
Etika kaunselor
Etika kaunselorEtika kaunselor
Etika kaunselor
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasser
 
Teori psikoanalisis
Teori psikoanalisisTeori psikoanalisis
Teori psikoanalisis
 

Viewers also liked

Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
Ryan Advan
 

Viewers also liked (10)

Teori karen horney ( Psikologi Kepribadian)
Teori karen horney ( Psikologi Kepribadian)Teori karen horney ( Psikologi Kepribadian)
Teori karen horney ( Psikologi Kepribadian)
 
Karen horney
Karen horneyKaren horney
Karen horney
 
Psikoanalisis sosial
Psikoanalisis sosialPsikoanalisis sosial
Psikoanalisis sosial
 
Psikoanalisis sosial
Psikoanalisis sosial Psikoanalisis sosial
Psikoanalisis sosial
 
Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
 
Psikologi Kepribadian: Teori Kepribadian Karen Horney
Psikologi Kepribadian: Teori Kepribadian Karen HorneyPsikologi Kepribadian: Teori Kepribadian Karen Horney
Psikologi Kepribadian: Teori Kepribadian Karen Horney
 
Horney ppt
Horney pptHorney ppt
Horney ppt
 
Slide Kepribadian (Jung)
Slide Kepribadian (Jung)Slide Kepribadian (Jung)
Slide Kepribadian (Jung)
 
tugas kelompok 4 psikososial (UMB MENTENG)
tugas kelompok 4 psikososial (UMB MENTENG)tugas kelompok 4 psikososial (UMB MENTENG)
tugas kelompok 4 psikososial (UMB MENTENG)
 
Karen horney hilda dkk
Karen horney hilda dkkKaren horney hilda dkk
Karen horney hilda dkk
 

Similar to Teori Karen Horney

Pendekatan konseling psykoanalisis
Pendekatan konseling psykoanalisisPendekatan konseling psykoanalisis
Pendekatan konseling psykoanalisis
varizalamir
 
Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
Chaedar Inas
 
Neo freudianisme
Neo freudianismeNeo freudianisme
Neo freudianisme
elmakrufi
 
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdfidoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
HoirulIhsan
 
Pengembangan kepribadian
Pengembangan kepribadianPengembangan kepribadian
Pengembangan kepribadian
panamjayait
 

Similar to Teori Karen Horney (20)

Pendekatan konseling psykoanalisis
Pendekatan konseling psykoanalisisPendekatan konseling psykoanalisis
Pendekatan konseling psykoanalisis
 
Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
 
Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
 
Neo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horneyNeo psikoanalisis horney
Neo psikoanalisis horney
 
terapi psikoanalitik
terapi psikoanalitikterapi psikoanalitik
terapi psikoanalitik
 
BIMBINGAN DAN KAUSELING
BIMBINGAN DAN KAUSELINGBIMBINGAN DAN KAUSELING
BIMBINGAN DAN KAUSELING
 
Teori psikonalisis
Teori psikonalisisTeori psikonalisis
Teori psikonalisis
 
Anna freud
Anna freud Anna freud
Anna freud
 
PPT KEL 9 TK.pdf
PPT KEL 9 TK.pdfPPT KEL 9 TK.pdf
PPT KEL 9 TK.pdf
 
Neo freudianisme
Neo freudianismeNeo freudianisme
Neo freudianisme
 
Pertemuan ke-15 Alfred Adler
Pertemuan ke-15 Alfred AdlerPertemuan ke-15 Alfred Adler
Pertemuan ke-15 Alfred Adler
 
Pertemuan ke-15 Alfred Adler
Pertemuan ke-15 Alfred AdlerPertemuan ke-15 Alfred Adler
Pertemuan ke-15 Alfred Adler
 
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdfidoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
idoc.pub_asuhan-keperawatan-teoritis-isolasi-sosial.pdf
 
konsep kendiri personaliti perbezaan individu.pptx
konsep kendiri personaliti perbezaan individu.pptxkonsep kendiri personaliti perbezaan individu.pptx
konsep kendiri personaliti perbezaan individu.pptx
 
Pengembangan kepribadian
Pengembangan kepribadianPengembangan kepribadian
Pengembangan kepribadian
 
Nama
NamaNama
Nama
 
TEORI HUMANISTIK
TEORI HUMANISTIKTEORI HUMANISTIK
TEORI HUMANISTIK
 
teori tumpuan insan
teori tumpuan insanteori tumpuan insan
teori tumpuan insan
 
Modul 2 psikologi perkembangan sosial-emosional
Modul 2 psikologi perkembangan sosial-emosionalModul 2 psikologi perkembangan sosial-emosional
Modul 2 psikologi perkembangan sosial-emosional
 
Ppt pak.okta
Ppt pak.oktaPpt pak.okta
Ppt pak.okta
 

More from Fathmalyn Abdullah

More from Fathmalyn Abdullah (18)

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
 
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10  Halangan Dalam KaunselingBab 10  Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8  Kemahiran Asas KaunselingBab 8  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7  Kemahiran Asas KaunselingBab 7  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6  Kemahiran Asas KaunselingBab 6  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
 
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan JurnalFalsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 

Teori Karen Horney

 • 2. kandungan 1. Latarbelakang 2. Keperluan Keselamatan Kanak-kanak (Rasa Selamat) 3. Konsep-konsep Asas: a) Kerisauan Asas (Basic Anxiety) b) Intrapsychic Conflict c) Mekanisme Lindung Diri i. Harap Belaian dan Kasih Sayang ii. Menjadi Patuh dan Pasrah iii. Memperolehi Kuasa iv. Menarik Diri
 • 3. kandungan 4. Strategi-strategi bagi memenuhi keperluan- keperluan neurotik. Ada 10 keperluan neurotik yang digunakan oleh individu untuk memperolehi rasa selamat. 5. 3 jenis Aliran watak: a) Personaliti Pak Turut b) Personaliti Agresif c) Personaliti Terpisah
 • 4. kandungan 6. Gambaran Kendiri (Idealized Self Image)  (cari sendiri) 6. Externalization  (cari sendiri) 6. Pandangan Horney Tentang Manusia 7. Perbezaan Teori Karen Horney dengan Freud.
 • 5. LATARBELAKANGLATARBELAKANG  Dilahirkan di Hamburg, Jerman pada 1885  Anak ke 2, sangat mengkagumi abangnya, Bernardt (kerana abangnya seorang lelaki)  Sumber kekuatan bagi diri Horney adalah:“perhubungan dengan ayahnya.”  Ayah dan ibu mempunyai pandangan yang berbeza, sering berlaku pertengkaran  Horney merasakan ibubapa kurang
 • 6. LATARBELAKANGLATARBELAKANG  Horney sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.  “Tuhan memberikan segala-galanya kepada beliau tetapi tidak kasih sayang.”  Horney cuba memberi komitmen pada pelajaran  Walaupun bijak, beliau tetap diperkecilkan oleh bapanya  Karen Horney dalam teorinya berpendapat:  “Kekurangan kasih sayang pada zaman kanak-kanak akan memupuk kerisauan dan permusuhan / pemberontakan.”
 • 7. LATARBELAKANGLATARBELAKANG  AyahAyah  Umur 50 tahun  Bangsa Norway  Kapten kapal  Sangat berpegang kuat pada agama  Sangat angkuh  Pendiam dan pemurung
 • 8. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG  IbuIbu  33 tahun  Bangsa Belanda  Suri rumah  Menarik  Bersemangat dalam hidup  Berpandangan terbuka.
 • 9. LATARBELAKANGLATARBELAKANG  Perkahwinan dan KerjayaPerkahwinan dan Kerjaya  Waktu belajar di Universiti, Horney berkenalan dengan 2 orang lelaki.  Kahwin dengan Oscar Karen lulusan Ph.D bidang sains politik dan aktif dalam perniagaan.  1913 dapat ijazah dalam bidang perubatan dari University of Berlin.  Ada 3 orang cahayamata perempuan  1938 Horney berpisah dengan suaminya kerana tidak bersefahaman  17 tahun di alam perkahwinan
 • 10. LATARBELAKANGLATARBELAKANG  Perkahwinan dan KerjayaPerkahwinan dan Kerjaya  Selama perkahwinannya Horney, rasa sedih dan tertekan, selalu sakit perut, letih, kedinginan, selalu ingin tidur.  Bagi mengurangi tekanan, Horney dan suaminya telah menjalinkan hubungan sulit diluar pengetahuan (open marriage)  Untuk mengurangkan tekanannya, beliau mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam psikoanalisis.  Hubungan sulit tidak menyelesaikan masalah emosinya  melibatkan diri dalam bidang psikoanalisis.
 • 11. PSIKOANALISIS DANPSIKOANALISIS DAN KOMPENSASIKOMPENSASI  Freudian psychoanalysis memberi bantuan minima.  Horney terpengaruh dengan andaian Adler terhadap perasaan rendah diri.  Keadaan fizikal yang tidak menarik adalah penyumbang kepada perasaan rendah diri  “Masculine Protest” cuba menandingi lelaki yang mendominasi bidang perubatan.
 • 12. PENGENALANPENGENALAN • Karen Danielson Horney tidak bersetuju dengan pendapat Sigmund Freud bahawa tingkahlaku manusia ditentukan oleh dorongan biologis dan seks. • Faktor yang menentukan tingkahlaku manusia dan kerisauan: Keperluan untuk mendapat rasa selamat
 • 13. PENGENALANPENGENALAN • Teori Horney adalah hasil dari perubahan sosiobudaya di USA (1930 – 1940 an) iaitu pandangan tentang seks serta peranan lelaki dan perempuan.  Klien mereka dan klien Jerman mempunyai perbezaan yang besar dari segi neurosis dan personaliti.
 • 14. PENGENALANPENGENALAN • Teori Horney adalah hasil dari perubahan sosiobudaya di USA (1930 – 1940 an) iaitu pandangan tentang seks serta peranan lelaki dan perempuan.  Klien mereka dan klien Jerman mempunyai perbezaan yang besar dari segi neurosis dan personaliti.
 • 15. PENGENALANPENGENALAN • Horney membahaskan bahawa personaliti bukan bergantung sepenuhnya oleh dorongan seks semata- mata • Karen Horney bersetuju dengan Alfred Adler:  Menekankan bahawa perhubungan sosial faktor penting dalam pembentukan personaliti.
 • 16. PENGENALANPENGENALAN • Horney berpendapat bahawa :  “Manusia dimotivasi oleh keperluan untuk memperolehi keselamatan dan kasih sayang” • Faktor seks • Konsep Oedipus Complex • Libido • Struktur personaliti Konsep yang dikemukakan Sigmund Freud ditolak Horney
 • 17. KEPERLUANKEPERLUAN KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK- KANAKKANAK ♥ Pada dasarnya Horney bersetuju dengan Freud tentang kepentingan keselamatan kanak-kanak dibentuk oleh orang tua. ♥ Walaubagaimanapun, ia adalah berbeza daripada bagaimana personaliti itu dibentuk. ♥ Kuasa sosial dalam kanak-kanak (keperluan untuk mendapat rasa selamat) mempengaruhi perkembangan personaliti bukannya dorongan seksual.
 • 18. KEPERLUANKEPERLUAN KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK- KANAKKANAK ♥ Horney berpendapat keperluan keselamatan bermaksud:-  Keperluan untuk bebas daripada rasa takut. ♥ Keselamatan kanak-kanak bergantung keseluruhannya bagaimana kanak- kanak dilayan oleh orang tuanya
 • 19. KEPERLUANKEPERLUAN KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK- KANAKKANAK ♥ Kaedah-kaedah yang digunakan oleh orang tua yang akan menimbulkan rasa kurang selamat kanak-kanak: 1. Ibubapa kurang menunjukkan kehangatan kasih sayang.
 • 20. KEPERLUANKEPERLUAN KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK- KANAKKANAK 2. Memberi perhatian pada anak tertentu sahaja, hukuman yang tidak adil, tingkahlaku tidak menentukan yang ditunjukkan oleh orang tua, tidak menunaikan janji, mencemuh menindas dan mengasingkan kanak-kanak daripada rakan-rakan sebaya.  Horney berpendapat bahawa kanak- kanak sebenarnya sedar (tahu) sama ada kasih sayang dari ibubapanya sejati ataupun tidak. Kanak-kanak tidak mudah ditipu dengan tingkahlaku yang palsu untuk menunjukkan kasih sayang.
 • 21. KEPERLUANKEPERLUAN KESELAMATAN KANAK-KESELAMATAN KANAK- KANAKKANAK 3. Ibubapa yang beri terlalu banyak perlindungan, terlalu dimanjakan dan diletakkan di dalam keadaan selalu mengharap akan menggalakkan kanak- kanak tersebut berada dalam keadaan tidak selamat.  “Saya mesti menunjukkan rasa tidak selamat kerana saya memerlukan anda”
 • 22. KONSEP-KONSEPKONSEP-KONSEP ASASASAS • Kerisauan Asas (Basic Anxiety) • Intrapsychic Conflict • Mekanisme Bela Diri
 • 23. KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)  Dirasai kerana ada perasaan tersingkir, terbuang dan tidak berupaya yang dialami oleh kanak-kanak di dalam dunia yang penuh keagresifan dan permusuhan.  Keadaan-keadaan ini akan mengganggu rasa selamat kanak-kanak yang akhirnya akan menimbulkan kerisauan kepada dirinya.
 • 24. KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)KERISAUAN ASAS (BASIC ANXIETY)  Pelbagai strategi yang digunakan:  Menyerah  Bertindak kasar  Menyingkirkan diri atau mengagungkan dirinya sendiri Untuk memberi kepuasan kepada dirinya
 • 25. INTRAPSYCHIC CONFLICTINTRAPSYCHIC CONFLICT  Konflik dalam diri kanak-kanak akan terbina apabila perasaan permusuhan (hostility) ditekan (repressed) ke dalam dirinya kerana keperluan untuk mendapat kasih sayang dan rasa selamat tidak dipenuhi akan menimbulkan kerungsingan asas dan permusuhan yang bertambah.  Proses ini akan berterusan dalam kitaran atau pusingan yang tidak akan berhenti.
 • 26. MEKANISME LINDUNGAN DIRIMEKANISME LINDUNGAN DIRI  Kanak-kanak melindungi kerisauan kerana cuba untuk mendapatkan rasa selamat dan keyakinan diri dengan membentuk 4 mekanisme lindungan diri: 1. Mengharapkan belaian dan kasih sayang 2. Menjadi patuh dan pasrah 3. Memperolehi kuasa 4. Menarik diri
 • 27. MEKANISME LINDUNGAN DIRIMEKANISME LINDUNGAN DIRI  Mekanisme lindungan diri boleh kekal kepada sebahagian daripada dirinya dan akan membentuk personaliti seseorang.
 • 28. 10 KEPERLUAN10 KEPERLUAN NEUROTIK YANGNEUROTIK YANG DIGUNAKANDIGUNAKAN INDIVIDU UNTUKINDIVIDU UNTUK MEMPEROLEHI RASAMEMPEROLEHI RASA SELAMATSELAMAT
 • 29. 1) Keperluan untuk mendapatkan kasih sayang 2) Keperluan untuk mendapatkan teman yang berkuasa 3) Keperluan untuk membatasi hidup di dalam lingkungan yang sempit 4) Keperluan untuk mendapatkan kuasa 5) Keperluan untuk mengeksplotasi orang lain
 • 30. 6) Keperluan untuk mendapatkan prestij 7) Keperluan untuk disanjung 8) Keperluan untuk memperolehi kejayaan 9) Keperluan untuk berdikari dan bebas 10) Keperluan untuk mendapatkan perlindungan daripada serangan-serangan yang hebat
 • 31. 1. KEPERLUAN UNTUK1. KEPERLUAN UNTUK MENDAPATKAN KASIHMENDAPATKAN KASIH SAYANGSAYANG  Individu akan melakukan berbagai-bagai tindakan untuk memenuhi jangkaan dan harapan orang.  Dengan berbuat demikian, ia pasti tidak akan berjaya memuaskan semua orang dan tidak dapat mengambil hati sesiapa pun, termasuk dirinya sendiri.  Mereka begitu sensitif kepada penolakan dan sanggup untuk memberi kasih sayang dari orang lain.
 • 32. 2. KEPERLUAN2. KEPERLUAN MENDAPATKAN TEMANMENDAPATKAN TEMAN YANG LEBIH BERKUASAYANG LEBIH BERKUASA  Sentiasa ketakutan dan bimbang ditinggalkan orang. Untuk menghindari diri dari ditinggalkan orang, mereka sanggup menurut sahaja.  Menyerah diri mereka bulat-bulat dengan harapan mereka akan dijaga dan dipelihara.  Hilang identitinya yang unik, dan menekan semua keinginan dan hasratnya.
 • 33. 3. KEPERLUAN UNTUK MEMBATASI3. KEPERLUAN UNTUK MEMBATASI HIDUP SESEORANG DI DALAMHIDUP SESEORANG DI DALAM LINGKUNGAN YANG SEMPITLINGKUNGAN YANG SEMPIT  Berpuas hati dengan mengikuti hidup yang sempit sahaja, hanya berharapkan perkara-perkara yang kecil sahaja, mereka selalu berjaya.  Tidak suka kembara dan mencabardiri mereka sendiri untuk meneroka liku-liku hidup yang baru.  Lebih utamakan keselamatan dari pertumbuhan.
 • 34. 4. KEPERLUAN UNTUK4. KEPERLUAN UNTUK MENDAPATKAN KUASAMENDAPATKAN KUASA  Gila kuasa – orang lain tidak dapat berbuat apa-apa ke atas dirinya.  Tidak memperdulikan orang lain, suka mengawal dan memanipulasi orang lain.  Biasanya keperluan ini timbul dari rasa tidak berupaya, bertujuan untuk melindungi rasa rendah diri yang ada padanya.
 • 35. 5. KEPERLUAN UNTUK5. KEPERLUAN UNTUK MENGEKSPLOITASIMENGEKSPLOITASI ORANG LAINORANG LAIN  Akan menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya.  Tidak memberi perhatian langsung kepada keperluan dan kebajikan orang lain tetapi lebih kepada apa yang orang lain dapat beri kepadanya. Tidak memperdulikan orang lain, suka mengawal dan memanipulasi orang lain.
 • 36. 6. KEPERLUAN UNTUK6. KEPERLUAN UNTUK MENDAPAT PRESTIJMENDAPAT PRESTIJ  Untuk dihormati, gila pangkat dan darjat.  Tidak yakin pada diri dan sentiasa mencari pengiktirafan dari luar melaui kedudukan dan darjat.
 • 37. 7. KEPERLUAN UNTUK7. KEPERLUAN UNTUK DISANJUNGDISANJUNG  Orang yang rasa kekurangan di dalam dirinya akan cuba sedaya upaya untuk orang lain menghormati dan menyanjunginya.
 • 38. 8. KEPERLUAN UNTUK8. KEPERLUAN UNTUK MEMPEROLEHIMEMPEROLEHI KEJAYAANKEJAYAAN  Tidak pernah puas hati dengan kejayaan yang dicapainya  Ia terus berusaha untuk melindungi kelemahan dirinya  Melalui kejayaan yang dicapai, ia dapat menawan hati orang lain untuk mengasihinya
 • 39. 9. KEPERLUAN UNTUK9. KEPERLUAN UNTUK BERDIKARI DAN BEBASBERDIKARI DAN BEBAS  Mengasingkan dirinya daripada orang lain dengan alasan untuk berdikari dan mencari kebebasan, sebenarnya ialah untuk melindungi dirinya daripada ditolak oleh orang lain di dalam sesuatu interaksi.
 • 40. 10. KEPERLUAN UNTUK10. KEPERLUAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN MENGELAKPERLINDUNGAN DAN MENGELAK DARIPADA SERANGAN-SERANGANDARIPADA SERANGAN-SERANGAN YANG HEBATYANG HEBAT  Begitu takut membuat kesilapan sehingga sedaya upaya mereka berusaha mencapai kesempurnaan.  Jika mencapai kesempurnaan tidak ada orang lain akan mengkritiknya.  Berusaha mencari kelemahan-kelemahan diri sendiri dan memperbaiki untuk menutupi kelemahan yang ada pada dirinya supaya ia tidak diserang atau dikritik.
 • 41. KEPERLUAN NEUROTIKKEPERLUAN NEUROTIK DAN ALIRAN NEUROTIKDAN ALIRAN NEUROTIK ((MENURUT KAREN HORNEYMENURUT KAREN HORNEY)) • Kasih sayang dan persetujuan pasangan dominant • Kuasa • Eksploitasi • Prestij • Sanjungan • Kejayaan • Kepuasan diri • Kesempurnaan • Pembatasan (limit) hidup Pergerakan terhadap orang lain (Personaliti Pak Turut) Pergerakan menentang orang lain (Personaliti Agresif) Pergerakan keluar dari orang lain (Personaliti Terpisah) Keperluan Aliran
 • 42. ALIRANALIRAN NEUROTIKNEUROTIK  Menurut Horney (1945), terdapat 3 jenis aliran (watak) berdasarkan keperluan induk. Setiap satu aliran membentuk satu personaliti. 1. Personaliti Pak Turut 2. Personaliti Agresif 3. Personaliti Terpisah
 • 43. PERSONALITIPAKTURUTPERSONALITIPAKTURUT  Orang yang suka menurut orang lain.  Suatu keperluan yang kuat untuk dikasihi dan diterima  Mereka rasa lemah dan tiada upaya  Suka menghambakan diri kepada orang lain  Bergantung kepada orang lain
 • 44. PERSONALITIPAKTURUTPERSONALITIPAKTURUT  Rasa hormat diri mereka bergantung kepada orang lain  Mempunyai watak yang digemari  Segala tindakan mereka adalah harapan orang lain
 • 45. PERSONALITIAGRESIFPERSONALITIAGRESIF  Mereka menganggap semua orang perengus  Kuat secara fizikal dan mental  Berjuang untuk hidup dan mengawal orang lain  Selalu berwaspada supaya tidak tertipu  Berusaha bersungguh-sungguh untuk capai kesempurnaan  Zahir kelihatan tenang dan yakin, dalaman mereka sebenarnya rasa tidak selamat dan risau.
 • 46. PERSONALITITERPISAHPERSONALITITERPISAH  Suka menjauhkan diri dari orang  Berusaha untuk berdikari dan bebas  Pentingkan privacy  Utamakan penilaian yang logik dan rasional dalam hidup mereka
 • 47. PERSONALITITERPISAHPERSONALITITERPISAH  Sentiasa mengawal emosi  Tidak mempunyai perasaan terhadap orang lain, tidak benci, juga tidak mengasihi orang lain  Rasa superior mereka unik, agung dan tidak menyerupai orang.
 • 48. RUMUSANRUMUSAN  Horney merumuskan:  Manusia neurotik terdapat satu aliran yang dominant dan dua lagi hadirpada tahap yang rendah. Aliran dominant dalam diri si neurotik di tonjolkan melalui tingkahlaku dan attitudenya terhadap orang lain. Seandainya berlaku penonjolan dua aliran tidak dominant terhadap tingkahlaku si neurotik, maka akan timbul konflik. Menurut Horney, kecelaruan asas dalam aliran
 • 49. GAMBARAN KENDIRIGAMBARAN KENDIRI IDEALIDEAL  Bagi manusia normal, gambaran kendiri ideal terbentuk atas landasan yang fleksibel, realistik.  Bagi manusia neurotik, gambaran kendiri yang ideal berasaskan sesuatu yang tidak fleksibel dan tidak realisatik.  Mereka kurang keyakinan diri dan terganggu dengan apa yang dinamakan Horney ‘tranny of the shoulds’.
 • 50. GAMBARAN KENDIRIGAMBARAN KENDIRI IDEALIDEAL  Dalam tranny of the shoulds itu tergambar segala yang paling perfect, best student, best spouse, lover, pekerja, sahabat atau menjadi anak paling baik.  Illusi tentang gambaran perfect itu adalah jauh dari pencapaian mereka.  Andainya manusia neurotik ingin mencapai gambaran kendiri ideal mereka ‘externalization’ perlu hadir.  Melalui externalisation, konflik yang muncul diunjurkan ke ‘dunia luar’.
 • 51. PSIKOLOGIKEWANITAANPSIKOLOGIKEWANITAAN  Womb Envy  lelaki cemburu pada wanita  peranan lelaki amat kecil dalam kehidupan  lelaki selalu merendah-rendahkan wanita  Dunia luar wanita  wanita secara tidak sedar ingin jadi lelaki
 • 52. PSIKOLOGIKEWANITAANPSIKOLOGIKEWANITAAN  The Oedipus Complex  konflik antara anak dan penjaga atau ibubapa  pergantungan pada ibubapa dan rasa hormat  Motherhood or Carier  Tradisional  wanita sebagai lambang suami  Moden  berkarier
 • 53. PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA a. Manusia lebih optimistic, mempunyai potensi semulajadi untuk berkembang ke arah nirwana kendiri b. Faktor penting menentukan tingkahlaku dan kerunsingan asas seseorang ialah keperluan untuk rasa selamat bukan dorongan seks semata-mata.
 • 54. PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA c. Tingkahlaku neurotik boeh terjadi dan dihilangkan hasil dari pengalaman- pengalaman agresif, “hostile” semasa di alam kanak-kanak dan juga kesan dari perhubungan social ibubapa, keluarga dan masyarakat disekitarnya. d. Potensi untuk individu berkembang akan terbantut jika keperluan keselamatan asas semasa kanak-kanak gagal dipenuhi.
 • 55. PANDANGAN HORNEYPANDANGAN HORNEY TENTANG MANUSIATENTANG MANUSIA e. Pengalaman di waktu kanak-kanak menjadi asas pembentukan watak kanak-kanak. Asas ini akan berkembang ke zaman remaja, dewasa malah hingga ke zaman tua seseorang. f. Setiap individu berkemampuan untuk sedar membentuk dan menukar personaliti diri ke arah yang lebih baik.
 • 56. PERBANDINGAN TEORIKARENPERBANDINGAN TEORIKAREN HORNEY DAN FREUDHORNEY DAN FREUD Ciri Freud Horney Personaliti individu Dorongan seks + biologi Faktor sosial Pandangan terhadap manusia Kurang optimistik - menjadi mangsa baka Lebih optimistik - teori-teori psikologi Konsep - Mekanisme bela diri - Saintifik Mekanisme lindung diri + psikologi sosial Terkenal Dibentang + disebar Tidak disebar Perkembangan nirwana kendiri Menekankan 5 tahun yang pertama Dari zaman kanak-kanak, remaja, dewasa hingga tua Punca kerunsingan - Oedipus Complex - Elektra Complex Emosi a. Penolakan b. Terlalu dilindungi ibubapa