SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
1.0 TAJUK DAN BIODATA PENULIS
Tajuk jurnal yang pengkaji ulaskan ialah Pemikiran Pendidikan Ibnu Sina dan
Aplikasinya dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. Jurnal ini ditulis
oleh Fathor Rachman Utsman Dosen di STIK Annuqayah Guluk-Guluk Sumenepdan
diterbitkan pada bulan Jun 2009. Fathor Rachman Utsman merupakan seorang
pensyarah dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakulti Tarbiyah Institut
Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep. Kini beliau
melanjutkan pelajar pada peringkat Master Strata Tiga (S3) di Sekolah Pascasarjana
UIN Maliki Malang. Jurnal ini ditulis dan diterbitkan dalam Bahasa Malaysia di
http://www.teknologipendidikan.net/sistemdan-pendidikan-menurut-Ibnuu-sina.
2.0 ULASAN TERHADAP JURNAL
Jurnal ini membincangkan tetang aplikasi pemikiran Ibnu Sina terhadap sistem
pendidikan di Indonesia. Ibnu Sina dijadikan role model dalam perkembangan
pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ibnu Sina dijadikan alternative untuk mewujudkan
sistem pendidikan berasaskan islam.
Terdapat 5 idea yang diketengahkan oleh Ibnu Sina antaranya kepentingan
pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dan
seiring dengan berkembangan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak akan mempelajari
apa yang ada disekelilingnya dengan ilmu yang diperolehi. Seterusnya, akan
mengaplikasikan apa yang dipelajari untuk kegunaan masa kini ataupun masa akan
datang.
Seterusnya, pembangunan sahsiah perlu dititkberatkan. Menurut Ibnu Sina,
pembangunan sahsiah merupakan salah satu elemen penting dalam menimba ilmu.
Sahsiah merupakan indicator yang penting dalam bidang pendidikan. Namun begitu,
sistem pendidikan di Indonesia masih tidak menekankan pembentukan sahsiah
seseorang. Isu utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah berkaitan dengan
pembangunan sahsiah individu.
Disamping itu, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam bidang
pendidikan. Hal ini kerana, Ibnu Sina terkenal dalam bidang perubatan moden kerana
menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Di Indonesia, ajaran Al-Quran kurang
diamalkan oleh para pendidik. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu subjek
utama dan digabungkan dengan hadis dan hanya focus kepada cara membaca dan
menulis ayat Al-Quran.
Selain daripada itu, Ibnu Sina menekankan aspek kerohanian dalam menuntut
ilmu . Hal ini kerana konsep jiwa meliputi kecerdasan, intektual, emosional dan
spiritual. Dengan adanya jiwa yang suci, anak-anak mudah mempelajari sesuatu ilmu
dan akan membentuk peribadi yang baik terhadap seseorang khususnya di Indonesia.
Akhir sekali, pendidikan perlu dibangunkan secara integrasi. Dalam perkara ini,
jasmani, emosi, rohani, intektual dan sahsiah perlulah seimbang agar dapat melahirkan
generasi yang berkualiti dan mempunyai pekerti yang mulia khasnya di Indonesia.
3.0 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN JURNAL
Kelebihan
Jurnal ini menekankan kepentingan penggunaan Al-Quran dalam sistem pendidikan di
Indonesia. Selain itu, jurnal mengetengahkan kepentingan pendidikan Islam melalui
tokoh iaitu Ibnu Sina. Disamping itu, pengkaji telah mengklasifikasikan keperluan-
keperluan untuk menuntut ilmu mengikut pandangan Ibnu Sina. Lain daripada itu,
pengkaji turut memberikan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan lagi mutu
pendidikan di Indonesia.
Kekurangan Jurnal
Antara kekurangan jurnal ini ialah jurnal lebih tertumpu kepada masyarakat yang
berada di Indonesia. Selain itu, info mengenai jurnal agak terbatas dan terdapat banyak
kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam jurnal tersebut. Hal ini menyukarkan
pengkaji untuk memahami isi kandungan jurnal. Disamping itu, tokoh dalam kajian
jurnal tidak mencakupi sistem pendidikan di Indonesia. Oleh itu, pengkaji perlu
meletakkan lebih daripada satu tokoh mengembangkan lagi isi jurnal berkaitan dengan
pendidikan Islam.
4.0 METODOLOGI
Kaedah kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif. Kajian kualitatif ialah
merupakan suatu bentuk pertanyaan sosial yang memfokuskankepada cara interpretasi
manusia dan logikal terhadap pengalaman mereka serta persekitaran di mana mereka
tinggal.
Pengaji menggunakan kaedah pengumpulan maklumat dan data daripada sekolah-
sekolah. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah rujukan iaitu merujuk dengan
pengkaji-pengkaji lain mengenai kajian yang dilakukan. Di samping itu, pengkaji
menggunakan kaedah dan pemerhatian di tempat kajian. Hal ini kerana pengkaji
memerhatikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh para
pendidik di Indonesia.
5.0 KESIMPULAN
Tuntasnya, pendidikan awal kanak-kanak perlu diterapkan sejak awal lagidalam
kalangan anak-anak agar dapat membina tingkah laku yang baik. Selain itu, para
pendidik perlu menjadi role model agar jadi contoh teladan yang baik untuk pelajar.
Nilai-nilai murni juga perlu di amalkan. Tugas untuk membentuk sahsiah pelajar
bukan tugas guru agama semata-mata malahan tugas semua para pendidik. Para
pendidik juga perlu menerapkan nilai-nilai murni selaras dengan ajaran Islam. Selain
itu, ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ibu
bapa bukan sahaja perlu memberkan didikan agama yang secukupnya malah perlu
mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana ibu bapa merupakan
role model kepada anak-anak. Bagi pihak sekolah pula, Al-Quran perlu dijadikan
subjek wajib untuk semua golongan masyarakat. Subjek Al-Quran bukan sahaja
untuk dibaca dan ditulis malah perlu diamalkan segala nilai-nilai murni yang
terkandung dalam Al-Quran. Pemikiran Ibn Sina di atas membuktikan bahwa ia
adalah seorang tokoh pendidikan Islam, di samping bidang-bidang lain yang
dikuasainya. Oleh karena itu di antara pemikirannya patut dianalisis dan perlu
dijadikan referensi dalam pengembangan pendidikan Islam saat ini. Dalam hal ini,
pemikirannya patut dikembangkan dan diaktualisasikan karena dianggap relevan
dengan kondisi pendidikan Islam,
khususnya di Indonesia

More Related Content

What's hot

40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah
40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah
40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadahAishah Umairah
 
Falsafah Eksistensialisme
Falsafah EksistensialismeFalsafah Eksistensialisme
Falsafah EksistensialismeSiti Zulaikha
 
Elemen dalam merancang kurikulum
Elemen dalam merancang kurikulumElemen dalam merancang kurikulum
Elemen dalam merancang kurikulumHerney Aqilah Kay
 
Sejarah pendidikan di malaysia
Sejarah pendidikan di malaysiaSejarah pendidikan di malaysia
Sejarah pendidikan di malaysiaSiti Rohayu Rohan
 
Contoh pernyataan masalah
Contoh pernyataan masalahContoh pernyataan masalah
Contoh pernyataan masalahyulin_eunice
 
Pengenalan Etika, Akhlak dan Moral
Pengenalan Etika, Akhlak dan MoralPengenalan Etika, Akhlak dan Moral
Pengenalan Etika, Akhlak dan MoralThomas Mon
 
Konsep psikologi
Konsep psikologiKonsep psikologi
Konsep psikologiCik BaCo
 
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...MOHD ZAHID ABDUL TALIB
 
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysia
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysiaTakrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysia
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysiaDorma Jn
 
Model pengajaran
Model pengajaranModel pengajaran
Model pengajaranfiro HAR
 
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKASISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKAasyikin hashim
 
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz salleh
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz sallehKeberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz salleh
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz sallehadimal69
 
Pendidikan falsafah islam dan timur
Pendidikan falsafah islam dan timurPendidikan falsafah islam dan timur
Pendidikan falsafah islam dan timurAna Roshila
 
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...KaNa RaJan
 
Sistem 4 mat
Sistem 4 matSistem 4 mat
Sistem 4 matmimi
 
taksonomi bloom dan domain krathwohl
taksonomi bloom dan domain krathwohltaksonomi bloom dan domain krathwohl
taksonomi bloom dan domain krathwohlnsmm
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islammzaidin
 
Konsep pendidikan islam
Konsep pendidikan islamKonsep pendidikan islam
Konsep pendidikan islamCak Mujib
 

What's hot (20)

40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah
40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah
40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah
 
Falsafah Eksistensialisme
Falsafah EksistensialismeFalsafah Eksistensialisme
Falsafah Eksistensialisme
 
Elemen dalam merancang kurikulum
Elemen dalam merancang kurikulumElemen dalam merancang kurikulum
Elemen dalam merancang kurikulum
 
Sejarah pendidikan di malaysia
Sejarah pendidikan di malaysiaSejarah pendidikan di malaysia
Sejarah pendidikan di malaysia
 
Contoh pernyataan masalah
Contoh pernyataan masalahContoh pernyataan masalah
Contoh pernyataan masalah
 
Pengenalan Etika, Akhlak dan Moral
Pengenalan Etika, Akhlak dan MoralPengenalan Etika, Akhlak dan Moral
Pengenalan Etika, Akhlak dan Moral
 
Konsep psikologi
Konsep psikologiKonsep psikologi
Konsep psikologi
 
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
CTU 551: Pengaruh Islam Dalam Bidang Sosio - Budaya Masyarakat Melayu Di Mala...
 
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysia
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysiaTakrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysia
Takrifan ketaksamaan peluang pendidikan dalam konteks malaysia
 
Model pengajaran
Model pengajaranModel pengajaran
Model pengajaran
 
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKASISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
 
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz salleh
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz sallehKeberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz salleh
Keberkesanan mempelajari ilmu qiraat muhammad hafiz salleh
 
Pendidikan falsafah islam dan timur
Pendidikan falsafah islam dan timurPendidikan falsafah islam dan timur
Pendidikan falsafah islam dan timur
 
Ulasan jurnal
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnal
 
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
 
Sistem 4 mat
Sistem 4 matSistem 4 mat
Sistem 4 mat
 
taksonomi bloom dan domain krathwohl
taksonomi bloom dan domain krathwohltaksonomi bloom dan domain krathwohl
taksonomi bloom dan domain krathwohl
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islam
 
Apakah teori itu
Apakah teori ituApakah teori itu
Apakah teori itu
 
Konsep pendidikan islam
Konsep pendidikan islamKonsep pendidikan islam
Konsep pendidikan islam
 

Similar to Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal

Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]
Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]
Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]riskitheeaa1234567890
 
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdfssusere283431
 
Ppt manajemen khusnul kotimah
Ppt  manajemen khusnul kotimahPpt  manajemen khusnul kotimah
Ppt manajemen khusnul kotimahKhusnul Kotimah
 
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.doc
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.docEVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.doc
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.docKhoiriyatul Ma'rufah
 
Bab iii landasan dan asas
Bab iii landasan dan asasBab iii landasan dan asas
Bab iii landasan dan asasRizmanz Rizky
 
Bab i proposal
Bab i proposalBab i proposal
Bab i proposalAbie Tomy
 
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...Imron Fauzi
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiancciran
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiancciran
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiancciran
 
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdf
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdfIMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdf
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdfWENGDRIYANTO
 

Similar to Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal (20)

Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]
Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]
Resensi artikel jurnal_siti_monalisa[1]
 
G000060008
G000060008G000060008
G000060008
 
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf
385493303-KURIKULUM-PESANTREN-SALAFIYAH-pdf.pdf
 
Ppt manajemen khusnul kotimah
Ppt  manajemen khusnul kotimahPpt  manajemen khusnul kotimah
Ppt manajemen khusnul kotimah
 
Pembelajaran PAI
Pembelajaran PAIPembelajaran PAI
Pembelajaran PAI
 
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.doc
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.docEVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.doc
EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER ASWAJA.doc
 
Kertas cadangan
Kertas cadanganKertas cadangan
Kertas cadangan
 
Pbm
PbmPbm
Pbm
 
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN ISLAMPENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN ISLAM
 
Bab iii landasan dan asas
Bab iii landasan dan asasBab iii landasan dan asas
Bab iii landasan dan asas
 
File
FileFile
File
 
Bab 1234 (1)
Bab 1234 (1)Bab 1234 (1)
Bab 1234 (1)
 
Bab i proposal
Bab i proposalBab i proposal
Bab i proposal
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN NABI YUSUF
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN NABI YUSUFKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN NABI YUSUF
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN NABI YUSUF
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM | Imron Fauzi | Mahasiswa INA...
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran pai
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran pai
 
Tugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran paiTugas metode pembelajaran pai
Tugas metode pembelajaran pai
 
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdf
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdfIMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdf
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PAI.pdf
 

More from Fathmalyn Abdullah

More from Fathmalyn Abdullah (20)

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
 
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10  Halangan Dalam KaunselingBab 10  Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8  Kemahiran Asas KaunselingBab 8  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7  Kemahiran Asas KaunselingBab 7  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6  Kemahiran Asas KaunselingBab 6  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
 
Teori Alfred Adler
Teori Alfred AdlerTeori Alfred Adler
Teori Alfred Adler
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 
Teori Sigmund Freud
Teori Sigmund FreudTeori Sigmund Freud
Teori Sigmund Freud
 
Teori Rollo May
Teori Rollo MayTeori Rollo May
Teori Rollo May
 

Recently uploaded

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxHermawati Dwi Susari
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMAgungJakaNugraha1
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxyosp418
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRahmiRauf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfRahayanaDjaila2
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfssuser8410f71
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1AdiKurniawan24529
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdfindahningsih541
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAkhyar33
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 

Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal

 • 1. 1.0 TAJUK DAN BIODATA PENULIS Tajuk jurnal yang pengkaji ulaskan ialah Pemikiran Pendidikan Ibnu Sina dan Aplikasinya dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Fathor Rachman Utsman Dosen di STIK Annuqayah Guluk-Guluk Sumenepdan diterbitkan pada bulan Jun 2009. Fathor Rachman Utsman merupakan seorang pensyarah dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakulti Tarbiyah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep. Kini beliau melanjutkan pelajar pada peringkat Master Strata Tiga (S3) di Sekolah Pascasarjana UIN Maliki Malang. Jurnal ini ditulis dan diterbitkan dalam Bahasa Malaysia di http://www.teknologipendidikan.net/sistemdan-pendidikan-menurut-Ibnuu-sina.
 • 2. 2.0 ULASAN TERHADAP JURNAL Jurnal ini membincangkan tetang aplikasi pemikiran Ibnu Sina terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Ibnu Sina dijadikan role model dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ibnu Sina dijadikan alternative untuk mewujudkan sistem pendidikan berasaskan islam. Terdapat 5 idea yang diketengahkan oleh Ibnu Sina antaranya kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dan seiring dengan berkembangan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak akan mempelajari apa yang ada disekelilingnya dengan ilmu yang diperolehi. Seterusnya, akan mengaplikasikan apa yang dipelajari untuk kegunaan masa kini ataupun masa akan datang. Seterusnya, pembangunan sahsiah perlu dititkberatkan. Menurut Ibnu Sina, pembangunan sahsiah merupakan salah satu elemen penting dalam menimba ilmu. Sahsiah merupakan indicator yang penting dalam bidang pendidikan. Namun begitu, sistem pendidikan di Indonesia masih tidak menekankan pembentukan sahsiah seseorang. Isu utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah berkaitan dengan pembangunan sahsiah individu. Disamping itu, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana, Ibnu Sina terkenal dalam bidang perubatan moden kerana menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Di Indonesia, ajaran Al-Quran kurang diamalkan oleh para pendidik. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu subjek utama dan digabungkan dengan hadis dan hanya focus kepada cara membaca dan menulis ayat Al-Quran. Selain daripada itu, Ibnu Sina menekankan aspek kerohanian dalam menuntut ilmu . Hal ini kerana konsep jiwa meliputi kecerdasan, intektual, emosional dan spiritual. Dengan adanya jiwa yang suci, anak-anak mudah mempelajari sesuatu ilmu dan akan membentuk peribadi yang baik terhadap seseorang khususnya di Indonesia. Akhir sekali, pendidikan perlu dibangunkan secara integrasi. Dalam perkara ini, jasmani, emosi, rohani, intektual dan sahsiah perlulah seimbang agar dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan mempunyai pekerti yang mulia khasnya di Indonesia.
 • 3. 3.0 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN JURNAL Kelebihan Jurnal ini menekankan kepentingan penggunaan Al-Quran dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, jurnal mengetengahkan kepentingan pendidikan Islam melalui tokoh iaitu Ibnu Sina. Disamping itu, pengkaji telah mengklasifikasikan keperluan- keperluan untuk menuntut ilmu mengikut pandangan Ibnu Sina. Lain daripada itu, pengkaji turut memberikan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan di Indonesia. Kekurangan Jurnal Antara kekurangan jurnal ini ialah jurnal lebih tertumpu kepada masyarakat yang berada di Indonesia. Selain itu, info mengenai jurnal agak terbatas dan terdapat banyak kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam jurnal tersebut. Hal ini menyukarkan pengkaji untuk memahami isi kandungan jurnal. Disamping itu, tokoh dalam kajian jurnal tidak mencakupi sistem pendidikan di Indonesia. Oleh itu, pengkaji perlu meletakkan lebih daripada satu tokoh mengembangkan lagi isi jurnal berkaitan dengan pendidikan Islam.
 • 4. 4.0 METODOLOGI Kaedah kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif. Kajian kualitatif ialah merupakan suatu bentuk pertanyaan sosial yang memfokuskankepada cara interpretasi manusia dan logikal terhadap pengalaman mereka serta persekitaran di mana mereka tinggal. Pengaji menggunakan kaedah pengumpulan maklumat dan data daripada sekolah- sekolah. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah rujukan iaitu merujuk dengan pengkaji-pengkaji lain mengenai kajian yang dilakukan. Di samping itu, pengkaji menggunakan kaedah dan pemerhatian di tempat kajian. Hal ini kerana pengkaji memerhatikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik di Indonesia.
 • 5. 5.0 KESIMPULAN Tuntasnya, pendidikan awal kanak-kanak perlu diterapkan sejak awal lagidalam kalangan anak-anak agar dapat membina tingkah laku yang baik. Selain itu, para pendidik perlu menjadi role model agar jadi contoh teladan yang baik untuk pelajar. Nilai-nilai murni juga perlu di amalkan. Tugas untuk membentuk sahsiah pelajar bukan tugas guru agama semata-mata malahan tugas semua para pendidik. Para pendidik juga perlu menerapkan nilai-nilai murni selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa bukan sahaja perlu memberkan didikan agama yang secukupnya malah perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak. Bagi pihak sekolah pula, Al-Quran perlu dijadikan subjek wajib untuk semua golongan masyarakat. Subjek Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca dan ditulis malah perlu diamalkan segala nilai-nilai murni yang terkandung dalam Al-Quran. Pemikiran Ibn Sina di atas membuktikan bahwa ia adalah seorang tokoh pendidikan Islam, di samping bidang-bidang lain yang dikuasainya. Oleh karena itu di antara pemikirannya patut dianalisis dan perlu dijadikan referensi dalam pengembangan pendidikan Islam saat ini. Dalam hal ini, pemikirannya patut dikembangkan dan diaktualisasikan karena dianggap relevan dengan kondisi pendidikan Islam, khususnya di Indonesia