Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tarikh : 22 April 2010Masa   : 8.30 – 9.30 pagiTahun : 5 DedikasiTempat : KelasTajuk   : Lebah Madu Objektif   :Fo...
Pengisian Kurikulum :   a) Ilmu – Sains, Agama dan Moral   b) Nilai Murni – kerjasama, tanggungjawab, bersyukur, ker...
SEBELUM ( 10 minit )     Isi Pelajaran            Aktiviti              CatatanTeka-teki:  ...
SEMASA ( AKTIVITI 1 – 10 Minit )Kosa kata- Mengawan       - Guru memberikan petikan       BBM :- Nektar   ...
SEMASA ( AKTIVITI 2 – 30 Minit )            - Guru membahagikan murid BBM:             kepada 10 ku...
SELEPAS ( 10 Minit )Penutup Kognitif :      -  Guru   meminta    murid BBM:Membuat     rumusan     men...
LEBAH                  MADU   Lebah madu merupakan sejenis serangga sosial yang hidupberkelompok. Leba...
INILAH                                        LEBAH                ...
Cari perkataan tersembunyi di dalam kotak.LEBAH MADU        LARVA       LEBAH JANTANSARANG         ...
P R T U X A R V W N M H A B E L U T A RQ B P A B A T L L U T B R D U I P R B M
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rph lebah

3,973 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rph lebah

 1. 1. Tarikh : 22 April 2010Masa : 8.30 – 9.30 pagiTahun : 5 DedikasiTempat : KelasTajuk : Lebah Madu Objektif :Fokus :6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 3 : Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.Pada akhir pengajaran dan pembelajaran:i) Murid dapat membaca dan mengenalpasti empat isi utama dan isi sampingan daripada teksKemahiran Bahasa :Membaca, menulis, mendengar dan bertutur,Sistem Bahasa : a) Sebutan dan Intonasi – Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. b) Kosa kata – Nektar, Jeli raja, Debunga, Aktif, Larva, Pupa, Protein, Zat, Mengawan
 2. 2. Pengisian Kurikulum : a) Ilmu – Sains, Agama dan Moral b) Nilai Murni – kerjasama, tanggungjawab, bersyukur, kerajinan keyakinan diri, kejujuran c) Peraturan sosiobudaya - kesantunan bahasa dalam berbicara. d) Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir – menyelesaikan masalah, mengkategorikan isi, menghubung kait, menganalisis teks, menyusun maklumat, membuat rumusan Kemahiran Belajar Cara Belajar – memindahkan maklumat, memproses maklumat Kecerdasan Pelbagai – Verbal-Linguistik,Interpersonal,Bahan Bantu Mengajar : - Puzzle - Lembaran Pengurusan Grafik ( LPG ) Peta minda Mencari Perkataan Menyusun MaklumatPengetahuan sedia ada : a) Mengkategorikan isi utama dan isi sampingan.
 3. 3. SEBELUM ( 10 minit ) Isi Pelajaran Aktiviti CatatanTeka-teki: - Guru memberi teka teki Bahan Bantu MengajarRumah saya berada di kepada murid berkaitan tajuk (BBM) :atas.. pelajaran. - - PuzzleSaya suka pada - Guru memberikan masa ( Rujuk lampiran 1 )bunga.. kepada murid untuk cubaTetapi saya berbahaya.. meneka jawapan kepada Kemahiran Berfikir (KB):Manusia tidak suka teka teki yang diberikan. - Menghubungkaitpada saya.. - Guru meminta dua orangMereka hanya suka apa murid tampil kehadapanyang saya hasilkan.. untuk mencantumkan puzzleSiapa saya…? bagi mendapatkan jawapan yang betul. - Gambar yang terhasil daripada puzzle tersebut adalah jawapan kepada teka teki tersebut. - Guru akan mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pelajaran yang akan dilaksanakan.
 4. 4. SEMASA ( AKTIVITI 1 – 10 Minit )Kosa kata- Mengawan - Guru memberikan petikan BBM :- Nektar teks bertajuk „ Lebah - Teks bertajuk „Lebah -- Jeli raja Madu.‟ Madu‟- Debunga - Guru meminta murid ( Rujuk lampiran 2 )- Aktif membaca secara mentalis- Larva dan mengenal pasti isi Ilmu :- Pupa utama dan isi sampingan. - - Sains- Protein - Guru meminta beberapa- Zat murid membaca teks KB: secara mekanis dengan - Menganalisis teks -Sebutan dan Intonasi sebutan, dan intonasi yang - Mengkategori isi utama- Membaca dengan betul. dan isi sampingan sebutan dan intonasi - Guru membetulkan yang betul kesalahan sebutan dan Belajar Cara Belajar intonasi yang dilakukan (BCB): murid semasa mereka - Memproses maklumat membaca secara mekanis. Nilai Murni : - - Rajin - - Pengorbanan
 5. 5. SEMASA ( AKTIVITI 2 – 30 Minit ) - Guru membahagikan murid BBM: kepada 10 kumpulan yang - LPG 1 Peta Minda terdiri daripada tiga orang ( Rujuk lampiran 3) murid. - LPG 2 Mencari Perkataan - Guru mengedarkan ( Rujuk lampiran 4) Lembaran Pengurusan Grafik ( LPG ) Peta Minda KB: untuk memindahkan - Menyelesaikan masalah maklumat berdasarkan teks. - Mengkategorikan isi - Guru memilih kumpulan secara rawak untuk BCB: memberikan jawapan - Memindahkan maklumat kepada Peta Minda yang yang diperlukan telah diisi jawapan. - Guru memberikan LPG KP: Mencari Perkataan kepada - Interpersonal murid. - Verbal-linguistik - Guru akan memilih kumpulan yang berjaya Nilai Murni: menyelesaikan LPG Mencari - Kerjasama antara ahli Perkataan dengan pantas kumpulan. dan betul untuk berkongsi - Bertanggungjawab untuk jawapan dengan murid lain. terlibat dalam aktiviti kumpulan
 6. 6. SELEPAS ( 10 Minit )Penutup Kognitif : - Guru meminta murid BBM:Membuat rumusan menyebutkan kembali apa - LPG 3 Susun Maklumatmengenai tajuk yang telah dipelajari bagi ( Rujuk Lampiran 5 )pelajaran. sesi pelajaran tersebut. - Guru mengajak murid Ilmu:Penutup Sosial: merenungi hikmah - Agama Islam dan MoralMerenungi kehebatan penciptaan lebah madu.ciptaan Tuhan. KB : Aktiviti susulan : - Menyusun maklumat - Guru memberikan tugasan - Membuat rumusan LPG 3 Susun Maklumat untuk diselesaikan di rumah Nilai Murni: sebagai pengukuhan. - Bersyukur - Kerajinan
 7. 7. LEBAH MADU Lebah madu merupakan sejenis serangga sosial yang hidupberkelompok. Lebah madu mempunyai tiga pasang kaki dan duapasang kepak. Lebah membuat sarang di atas bukit, di pohon kayudan pada atap rumah. Sarang lebah dibina daripada lilin yang terdapatdalam badannya. Dalam sesuatu kumpulan, lebah dapat dibahagikan kepada tigajenis iaitu lebah ratu, lebah betina dan lebah jantan. Setiap jenis lebahmenjalankan tugas masing-masing. Lebah ratu ialah lebah yang mengawal keseluruhan aktivitilebah betina dan lebah jantan. Badannya lebih besar kerana diberimakan jeli raja yang kaya dengan khasiat. Tugas utama lebah ratuialah bertelur. Lebah ratu yang aktif mampu bertelur kira-kira 2000 bijisehari. Lebah betina juga dikenali sebagai lebah pekerja. Lebahpekerja mengumpul debunga dan nektar untuk lebah ratu dan anaklebah. Ada juga lebah pekerja yang bertugas membersihkan sarangdan menjaga anak-anak lebah. Lebah jantan bertugas mengawandengan lebah ratu dan akan mati sebaik-baik sahaja selepasmengawan. Kitar hidup lebah madu dibahagikan kepada empat peringkatiaitu telur, larva, pupa dan lebah dewasa. Telur yang menetas akanmenjadi larva. Pada peringkat ini, lebah pekerja akan memberi larvamakan nektar dan debunga. Setelah beberapa hari, larva bertukarkepada pupa dan seterusnya manjadi anak lebah. Nektar yang dikumpul oleh lebah pekerja sebahagiannyadisimpan sebagai madu. Madu lebah kaya dengan protein dan zat gulayang mampu merawat dan menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.
 8. 8. INILAH LEBAH MADUBerdasarkan teks “Lebah Madu”, susun pernyataan di bawah mengikut urutan isi Madu lebah boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Lebah jantan bertugas mengawan dengan lebah ratu. Lebah melindungi diri dengan sengat yang terletak di hujung ekornya. Madu lebah boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Peringkat hidup lebah terbahagi kepada empat. Lebah merupakan sejenis serangga sosial. Lebah ratu makan jeli raja untuk menguatkan badan. Jenis – jenis lebah ialah lebah ratu, lebah betina dan lebah jantan. Di dalam badan lebah terdapat lilin yang digunakan untuk membina sarangnya. Lebah betina dikenali sebagai lebah pekerja. Lebah pekerja mengumpulkan debunga dan nektar untuk lebah ratu dan anak lebah.
 9. 9. Cari perkataan tersembunyi di dalam kotak.LEBAH MADU LARVA LEBAH JANTANSARANG PUPA ZAT GULARATU LEBAH TELUR MENETASJELI RAJA PROTIEN SERANGGANEKTAR LILIN AKTIFS A K R F M L P I Q W E R T Y M T S Y AE X C V B N M M L J H G D S W F L F J GR F L E B A H M A D U G R H O P Q A S BA A W E F T H U K O L P N M T F R D X ZN D A E X C L F Z Q A D H J E I E J O AG E W U L Z A Q F P O N U Y L E B A J PG P M S N J R L I E Y A I E U A I T A RA D Q M B C V B T R Q T J E R T L K J OJ H G N F D A S K A A N Q S E F T H U TH B H U I I O P A Q Z A A W S X E D C IR F V T G L B Y H N U J M I K O L P A EQ W E R T Y I A A S D H O D F J P S I NA Z Y K I L O L D R S A R A N G A J U OG Y Z A T G U L A I P B M B V T X S E YS E R H K G F G N M L E Q E E Z A W C NR A T K E N K H A J R L A N P Y T R B TY Z U S W A Y I P F A B E E S Q N M H RW R N O P L J Z C B N M Q G N Q L O Z R
 10. 10. P R T U X A R V W N M H A B E L U T A RQ B P A B A T L L U T B R D U I P R B M

×