Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers

 1. Welcome Parents
 2. Leonardo DaVinci… „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 3. Dvě ot{zky: 1. Jak se velcí myslitelé jako Da Vinci.… a ty…poprvé naučili přemýšlet ? 2. Přemýšlel jsi ty někdy o tom, jak jsi se naučil dělat rozhodnutí ?
 4. Co je FasTracKids? „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 5. Výukové cíle - Připravit děti do školy a na život - Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů - Budovat komunikační a řečnické schopnosti - Učit aplikovat a přev{dět znalosti do praxe - Podporovat vůdčí schopnosti a osobní rozvoj - Povzbuzuvat celoživotní lásku k učení Co je FasTracKids?
 6. Zaměřujeme se na 5 K Co je FasTracKids? „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 7. Co je FasTracKids? Tradice: Studenti si osvojují znalosti opakováním a učením se nazpaměť FTK Metoda: Povzbuzuje uplatnění a přenos znalostí do praxe Vyzývá studenty k analyzování a vyhodnocování informací
 8. Jak se učíme
 9. Nezávislý výzkum Děti navštěvující FasTracKids zdokonalily svou slovní zásobu a sociální dovednosti o 100-150% rychleji než jejich vrstevníci ! Podrobnosti
 10. Nezávislý výzkum „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 11. Nezávislý výzkum Expressive Vocabulary Test (EVT) - Aktivní slovní zásoba Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) - Pasivní slovní zásoba  Social Skills Rating Scale (SSRS) -Sociální chování: spolupráce, empatie, asertivita, odpovědnost & sebekontrola
 12. Nezávislý výzkum „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 13. Prezentace FasTracKids „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 14. Unikátní Interaktivní Technologie FasTrack učící stanice
 15. Zapojí dětí do učení Vytv{ří povědomí o technologiích Rozvíjí lásku k učení Podporuje objevy a výzkum Rozvíjí kreativitu, myšlení a řešení problémů Učí děti, jak se učit
 16. ▪ Podporuje vysoké zaujetí ▪ Monitoruje zdokonalení a rozvoj ▪ Zdůrazňuje “myšlení před mluvením” ▪ Buduje seběvědomí ▪ Posiluje učení pomocí poskytování a obdržení zpětné reakce
 17. Proč je nat{čení prospěšné ? ▪ Kultivuje mluvený projev  Podívej se do kamery  Mluv nahlas a srozumitelně  Vyjadřuj se celou větou  Používej správný výraz a řeč těla  Usmívej se „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 18. FasTracKids v akci!
 19. FTK objevitelé a výzkumníci „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 20. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 21. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 22. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 23. Explorers a Discoverers Děti baví se učit díky: Experimentům FTK učící stanici
 24. “Dětský intelektuální rozvoj se může lišit až o 25 %, v závislosti na kvalitě a kvantitě brzké stimulace.”* Zdroj: Neurobiolog Peter Huttenlocker Chicagská univerzita, USA „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 25. Největší možnosti jsou na poč{tku života Rozvoj schopnosti učení Celkový čas učení 50% do 5 let 80% do 8 let
 26. “ .” Glenn Doman autor & vzděl{vací expert „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 27. Otázky jsou v učení zásadní Máte nějaké otázky ?
 28. Naše centrum Těšnov 1744/15 Nové Město 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 262 090 Mobil: +420 730 802 507 Skype: kinderskills Email: Praha1@FasTracKids.cz facebook: Fastrackids YouTube: FasTracKids - Praha 1 slideshare: FasTracKids_CZ Adresa: www.FasTracKids.cz
Advertisement