Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literasi Undang-undang Syariah

1,233 views

Published on

Slaid dari Kursus Asas Perundangan dan Hak-hak Wanita anjuran MIZAN dengan kerjasama HIKMAH Wilayah & FAME

Published in: Law
 • Be the first to comment

Literasi Undang-undang Syariah

 1. 1. LITERASI UNDANG-UNDANG SYARIAH: PEMBERDAYAAN HAK KELUARGA DAN Do-It-Yourself Law FADHLINA SIDDIQ PEGUAM SYARIE FAME/MIZAN
 2. 2. Keperluan Literasi Undang-undang • Law is a powerful tool-but only if it is undestood well. • Legal literacy is commonly understood as knowing the primary level in law. It deals with the information about legal provisions and process and is an elementary knowledge of law.
 3. 3. Cabaran utama literasi undang-undang • Ketiadaan budaya literasi undang-undang dan kadar literasi undang-undang yang rendah di kalangan rakyat. • Pengetahuan undang-undang adalah kunci untuk merubah kehidupan rakyat yang peka undang-undang. • Wanita mahupun lelaki dan seluruh keluarga memerlukan pencerahan dan pencerdasan literasi undang-undang untuk melindungi diri mereka.
 4. 4. • Meningkatkan kesedaran rakyat tentang keadaan set up politik negara. • Memberikan hakupaya kepada rakyat tentang hak mereka di dalam Perlembagaan Persekutuan. • Menyedarkan rakyat tentang implikasi jenayah dan hukumannya di bawah undang-undang. • Literasi undang-undang membantu menyediakan remedi di sisi undang-undang. • Ia membantu meningkatkan pengetahuan, tuntutan dan amalan undang-undang untuk masyarakat awam.
 5. 5. • Memberdaya hak masyarakat sivil • Melahirkan masyarakat yang adil secara sosial dan patuh kepada keluhuran perlembagaan. • Ketiadaan dan rendahnya tahap literasi undang- undang akan menyebabkan lebih banyak pihak menjadi mangsa. • Literasi undang-undang menyiapkan kita tentang hak, tanggungjawab dan bagaimana menyikapi masyarakat menerusi medium perundangan.
 6. 6. • “The reality is that many Malaysians do not engage the services of lawyers because they are costly. Others are unsure of where and how they can gain access to a good lawyer to meet thheir needs.”- Jenn Beh of BON advocates
 7. 7. • 64% of 300 respondents surveyed admitted to having legal problems, but were put off from approaching lawyers because of the high legal fees. • More than 80% were in agreement that the country’s legal sector needed to be improved
 8. 8. Do- it- yourself Law (DIYL) dalam literasi Undang-undang • Menjimatkan masa, tenaga dan kos • Memberdaya kekuatan, kecerdasan dan kesedaran awam tentang hak dan tanggungjawab • Membolehkan orang awam memahami dan mempelajari isu-isu, prosedur dan pliding ringkas untuk ke mahkamah.
 9. 9. ISU-ISU LITERASI UNDANG-UNDANG SYARIAH • Bila sepatutnya saya mengadu di Pejabat Agama? • Apakah beza di antara Pejabat Agama dan Mahkamah Syariah? • Bolehkah saya keluar dari rumah kelamin? • Adakah saya isteri derhaka apabila memfailkan perceraian? • Masalah stigma bahawa Pejabat Agama dan Mahkamah Syariah adalah chauvinist dan tidak adil
 10. 10. • Mahkamah Syariah adalah Mahkamah kelas kedua? • Hadir ke Mahkamah dengan premis, “ saya tidak tahu hukum, saya hanya orang biasa”. Ignorance of law is not an excuse! • Mahkamah Syariah adalah Mahkamah kampung, toothless dan tiada kuasa. • Kelemahan penguatkuasaan perintah oleh Mahkamah Syariah
 11. 11. Literasi Undang-undang & perceraian • Perkembangan Mahkamah Syariah sangat progresif. • Pengenalan kepada sistem Fast Track, Sulh, Hakam telah banyak membantu mempercepatkan proses perceraian. • Isunya, ramai wanita masih tidak tahu apa yang dipohon di Mahkamah. • Tidak tahu membezakan ta’liq, fasakh dan khulu’
 12. 12. Literasi Undang-undang & nafkah • Apakah maksud nafkah? • Siapakah yang bertanggungjawab menanggung nafkah? • Kewajipan nafkah sehingga bila? • Kemampuan vs. Kewajipan vs. Keperluan
 13. 13. Literasi Undang-undang & hadhanah • Syarat menjadi hadhin • Perkara yang menyebabkan seorang wanita kehilangan hak hadhinah • Mumaiyiz dan kepentingannya • Hak nafkah dan kebajikan anak
 14. 14. Literasi undang-undang & Keganasan rumahtangga • Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumahtangga • Penjelasan nusyuz, syiqaq dan dhirar • Tindakan yang perlu diambil apabila berlaku keganasan rumahtangga • Battery & assault • Lafaz takliq dan Fasakh berkaitan mudharat
 15. 15. Penutup • Literasi Undang-undang Syariah sebagai asas pencerdasan tanggungjawab terhadap keluarga • Do-it-yourself Law berperanan dalam memberdaya pencerahan hak wanita, kanak- kanak dan keluarga Sekian, Terima Kasih ;)

×