Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SISTEM MATA BAGI PROGRAMPENDIDIKAN BERTERUSANCONTINUOUS EDUCATIONPROGRAM (CEP) POINT SYSTEMIR. ZULKAFLI BIN ZAINUDDINBAHAG...
1. Skop Pemakaian2. Klasifikasi CEP3. Pengiraan Mata CEP4. Perlaksanaan
SKOP PEMAKAIAN SISTEM MATA CEP1. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)Peraturan 7, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan K...
SKOP PEMAKAIAN SISTEM MATA CEP5. Juruteknik HigienPeraturan 2, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Pen...
CEP?PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATANPEKERJAAN (PEGAWAI KESELAMATAN DANKESIHATAN) 1997 (P.U.(A)315)Peraturan 2 (Tafsiran...
MENGAPA PERLU CEP? OYK/OYB sentiasa mempunyai dan meningkatkanpengetahuan yang terkini untuk - Bantu JKKP Bantu / nasih...
KLASIFIKASI CEPKLASIFIKASI CEPMesyuaratPerkhidmatanPendidikandan latihanKursus/Seminar/Persidangan/Dialog/KonvensyenBerkai...
KLASIFIKASI CEPI. Mesyuarata) Mewakili apa-apa Jawatankuasa teknikal JKKPatau apa-apa jawatankuasa teknikal bersama wakilJ...
Bil Program yang dikelaskansebagai CEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yang perludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmat...
KLASIFIKASI CEPII. Perkhidmatana) Penceramah/pembentang kertas kerjabagi topik berkaitan KKPdi persidangan/seminar/bengkel...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
KLASIFIKASI CEPIII. Pendidikan dan latihan formala) Ijazah sarjana muda / Ijazah sarjanadalam bidang KKP secarasepenuh mas...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
KLASIFIKASI CEPIV. Kursus / Seminar / Persidangan / Dialog /Konvensyen Berkaitan KKPMenghadiri kursus / seminar/ persidang...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
KLASIFIKASI CEPV. Lain-lain kursus Menghadiri kursus yang mengandungi elemen KKPVI. Aktiviti pembelajaran dan pendidikan ...
BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata ...
PERSEDIAAN SEBELUMPEMBAHARUAN PENDAFTARANSimpan dokumen-dokumen pembuktian seperti:- Surat lantikan Surat pengesahan Mi...
PENGIRAAN MATA CEPMATAJUMLAH MATA TAHUNAN(Jumlah mata yang wajib dikumpulsetiap tahun)30JUMLAH MATA YANGDIBAWA KE TAHUNBER...
CONTOH PENGIRAAN Pemohon adalah Orang Kompeten Major Hazard TAHUN PERTAMA: 6/10 hadir mesyuarat J/kuasa ABC dihadiri pe...
PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegaw...
PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegaw...
PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegaw...
PERLAKSANAANTahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014OYK / OYBselainSHO30mata30mata30mata30mata30mataPenguatkuasaanPenuhTahun 20...
RUJUKANPortal rasmi Jabatan www.dosh.gov.my Garis Panduan Sistem MataBagi Program PendidikanBerterusan Senarai program p...
SEKIAN, TERIMA KASIHzulkafli@mohr.gov.my03-8871 1319
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminar Cakna KKP - SHO CEP Point Issues

359 views

Published on

1. Skop Pemakaian
2. Klasifikasi CEP
3. Pengiraan Mata CEP
4. Perlaksanaan

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar Cakna KKP - SHO CEP Point Issues

 1. 1. SISTEM MATA BAGI PROGRAMPENDIDIKAN BERTERUSANCONTINUOUS EDUCATIONPROGRAM (CEP) POINT SYSTEMIR. ZULKAFLI BIN ZAINUDDINBAHAGIAN KESELAMATAN INDUSTRIJABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANMALAYSIAJABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANKEMENTERIAN SUMBER MANUSIAMALAYSIA
 2. 2. 1. Skop Pemakaian2. Klasifikasi CEP3. Pengiraan Mata CEP4. Perlaksanaan
 3. 3. SKOP PEMAKAIAN SISTEM MATA CEP1. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)Peraturan 7, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PegawaiKeselamatan dan Kesihatan) 19972. Orang Kompeten Major HazardPeraturan 13, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996[CIMAH]3. Orang Kompeten Pendedahan BisingPeraturan 2, Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Pendedahan Bising) 19894. Pengapit (Assessor)Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya KepadaKesihatan) 2000 [USECHH]
 4. 4. SKOP PEMAKAIAN SISTEM MATA CEP5. Juruteknik HigienPeraturan 2, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya KepadaKesihatan) 2000 [USECHH]6. Doktor Kesihatan Pekerjaan (OHD)Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya KepadaKesihatan) 2000 [USECHH]7. Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ)Tataamalan Industri Kualiti Udara Dalaman 2010
 5. 5. CEP?PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATANPEKERJAAN (PEGAWAI KESELAMATAN DANKESIHATAN) 1997 (P.U.(A)315)Peraturan 2 (Tafsiran)Program Pendidikan Berterusan ertinya kursus,seminar, persidangan atau program pendidikan lain dalamkeselamatan dan kesihatan pekerjaan atau setarafdengannya, yang diluluskan oleh Ketua Pengarah
 6. 6. MENGAPA PERLU CEP? OYK/OYB sentiasa mempunyai dan meningkatkanpengetahuan yang terkini untuk - Bantu JKKP Bantu / nasihat majikan Bantu JKK dalam menyediakan tempat kerja yangselamat dan sihat Jaringan pengamal OSH Kongsi pengalaman Pertukaran idea
 7. 7. KLASIFIKASI CEPKLASIFIKASI CEPMesyuaratPerkhidmatanPendidikandan latihanKursus/Seminar/Persidangan/Dialog/KonvensyenBerkaitan KKPLain-lainkursusAktivitipembelajarandanpendidikantidak formal
 8. 8. KLASIFIKASI CEPI. Mesyuarata) Mewakili apa-apa Jawatankuasa teknikal JKKPatau apa-apa jawatankuasa teknikal bersama wakilJKKPb) Bekerjasama dalam jawatankuasaJKKP untuk menggubalpiawaian/tataamalan/garis panduan
 9. 9. Bil Program yang dikelaskansebagai CEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yang perludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun1 MESYUARAT1.1 Mewakili apa-apaJawatankuasa Teknikal JKKPatau apa-apa Jawatankuasabersama wakil JKKP4 Surat lantikan Surat pengesahankehadiran Minit mesyuarat121.2 Bekerjasama dalamJawatankuasa JKKP untukmenggubal standard /tataamalan / garis panduana. Ahli Jawatankuasab. Ahli sub- jawatankuasac. Pengerusi445 Surat lantikan Surat pengesahankehadiran Minit mesyuarat121215
 10. 10. KLASIFIKASI CEPII. Perkhidmatana) Penceramah/pembentang kertas kerjabagi topik berkaitan KKPdi persidangan/seminar/bengkelb) Penceramah/pembentang kertas kerja bagi topik berkaitanKKP untuk latihan dalaman (in-house)(*Kecuali SHO)c) Penceramah/pembentang kertas kerja bagi program KKP diInstitut Pengajian Tinggid) Jurulatih dan mentor (coaching and mentoring)
 11. 11. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun2 PERKHIDMATAN2.1 Penceramah / Pembentang dipersidangan / seminar / ceramah /bengkel –a. topik KKP yang berlainan.b. topik KKP yang samasepanjang tahun.53 Suratjemputanpenceramah Slide ppt 1592.2 Penceramah/pembentang kertaskerja berkaitan KKP untuk latihandalaman (in house training)(*Nota : tidak terpakai untuk SHO)5 Suratjemputanpenceramah Slide ppt152.3 Penceramah / Pembentang di IPTa. Topik KKP berlainanb. Topik KKP yang samasepanjang tahun53 Suratjemputanpenceramah Slide ppt159
 12. 12. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun2 PERKHIDMATAN2.4 Jurulatih dan mentor(Coaching and Mentoring)a. Mengambil atau menerimaseorang individu dalam IKSdan melatih dalam bidang KKPantaranya HIRARC,pemeriksaan keselamatan dllb. Melatih seorang individudengan tujuan mendapatkankompetensi dalam organisasiyang sama Permulaan5 Perkembangan5 Keputusanakhir55 Perjanjianbersama(MoU) Laporanperkembangan Laporan akhir Surat lantikandaripadaorganisasi Buku log155
 13. 13. KLASIFIKASI CEPIII. Pendidikan dan latihan formala) Ijazah sarjana muda / Ijazah sarjanadalam bidang KKP secarasepenuh masab) Diploma pasca-siswazah dalam bidang KKP secaraseparuh masa / pendidikan jarak jauhc) Ijazah sarjana muda / Ijazah sarjana dalam bidang KKPsecara separuh masa / pendidikan jarak jauh
 14. 14. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun3 PENDIDIKAN DAN LATIHAN FORMAL SEHINGGA TAMAT PENGAJIAN3.1 Ijazah sarjana muda / Ijazah sarjanadalam bidang KKP secara sepenuhmasa.30  Surat tawaran Surat rujukan Transkripkeputusan303.2 Diploma pasca-siswazah dalambidang KKP secara separuh masa /pendidikan jarak jauh.20  Surat tawaran Surat rujukan Transkripkeputusan203.3 Ijazah sarjana muda / Ijazah sarjanadalam bidang KKP secara separuhmasa / pendidikan jarak jauh.30  Surat tawaran Surat rujukan Transkripkeputusan30
 15. 15. KLASIFIKASI CEPIV. Kursus / Seminar / Persidangan / Dialog /Konvensyen Berkaitan KKPMenghadiri kursus / seminar/ persidangan / dialog /bengkel / konvensyen atau ceramah pembangunanprofesional berterusan (CPD talks) bagi KKP.a) anjuran JKKPb) Program anjuran luar yangdiiktiraf JKKPa) Program anjuran luar yangtidak diiktiraf JKKP
 16. 16. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun4 MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR / PERSIDANGAN / DIALOG / KONVENSYEN KKP4.1 1 hari Kursus / Seminar / Persidangan /Dialog / Bengkel / Konvensyen /Ceramah pembangunan profesionalberterusan berkaitan KKP anjuranJKKP atau bersama JKKP8  Sijilkehadirankursus244.2 2 hari Kursus / Seminar / Persidangan /Dialog / Bengkel / Konvensyen /Ceramah pembangunan profesionalberterusan berkaitan KKP anjuranJKKP atau bersama JKKP15  Sijilkehadirankursus304.3 2 hari Kursus / Seminar / Persidangan /Dialog / Bengkel / Konvensyen /Ceramah pembangunan profesionalberterusan berkaitan KKP yangdiiktiraf oleh JKKP15  Sijilkehadirankursus30
 17. 17. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun4 MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR / PERSIDANGAN / DIALOG / KONVENSYEN KKP4.4 1 hari Kursus / Seminar / Persidangan /Dialog / Bengkel / Konvensyen /Ceramah pembangunan profesionalberterusan berkaitan KKP anjuran olehpenganjur selain JKKP (kursus tidakdiiktiraf JKKP)5  Sijilkehadirankursus154.5 2 hari Kursus / Seminar / Persidangan /Dialog / Bengkel / Konvensyen /Ceramah pembangunan profesionalberterusan berkaitan KKP anjuran olehpenganjur selain JKKP (kursus tidakdiiktiraf JKKP)10  Sijilkehadirankursus20
 18. 18. KLASIFIKASI CEPV. Lain-lain kursus Menghadiri kursus yang mengandungi elemen KKPVI. Aktiviti pembelajaran dan pendidikan tidak formal Penulisan jurnal Buku Artikel
 19. 19. BilProgram yang dikelaskan sebagaiCEPPeruntukanmata CEP/ ProgramMaklumat yangperludikemukakanJumlahmaksimumperuntukanmata CEP/ Tahun5 MENGHADIRI LAIN-LAIN KURSUS (MENGANDUNGI ELEMEN KKP)5.1 2 hari atau lebih apa-apa kursus yengmengandungi eleman-elemen KKP5  Sijilkehadirankursus Slide ppt106 AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN TIDAK FORMAL6.1 Menulis artikel berkaitan KKPa. Jurnal / buku terbitan antarabangsab. Jurnal / buku terbitan tempatanc. Surat khabar / buletin15105 Laporanartikel Bukti yangberkaitan151515
 20. 20. PERSEDIAAN SEBELUMPEMBAHARUAN PENDAFTARANSimpan dokumen-dokumen pembuktian seperti:- Surat lantikan Surat pengesahan Minit mesyuarat Surat tawaran Transkrip keputusan Surat jemputan Buku log Sijil kehadiran kursus Surat perjanjian Slide presentation
 21. 21. PENGIRAAN MATA CEPMATAJUMLAH MATA TAHUNAN(Jumlah mata yang wajib dikumpulsetiap tahun)30JUMLAH MATA YANGDIBAWA KE TAHUNBERIKUTNYA(Jumlah maksimum yang dibenarkanbawa ke tahun berikutnya)15JUMLAH MATAKESELURUHAN BAGI 3TAHUN90
 22. 22. CONTOH PENGIRAAN Pemohon adalah Orang Kompeten Major Hazard TAHUN PERTAMA: 6/10 hadir mesyuarat J/kuasa ABC dihadiri pegawai JKKP Penceramah Seminar KKP Kursus KKP anjuran JKKP(1 HARI) Kursus anjuran DEF Sdn Bhd(2 HARI DIIKTIRAF JKKP) TAHUN KEDUA Penceramah topik Ergonomik Siri 1,2,3 dan 4 Kursus anjuran GHI Sdn Bhd (2 hari tidak diiktiraf JKKP) TAHUN KETIGA Tamat pengajian Ijazah Sarjana dalam KKP (pendidikan jarak jauh)
 23. 23. PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegawai JKKP12PERKHIDMATANCeramah KKP berlainan topik Penceramah Seminar KKP 55 per event Max:15 per yearJumlah setahun 17Max:15 mata setahun 15PENDIDIKAN FORMALMENGHADIRI KURSUS1 HARI ANJURAN JKKP Kursus KKP 82 HARI DIIKTIRAF JKKP Kursus anjuran DEF 15Jumlah setahun 38Jumlah tahunan 30Bawa tahun hadapan 8Mata keseluruhan 30
 24. 24. PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegawai JKKP12PERKHIDMATANCeramah KKP berlainan topik Penceramah Seminar KKP 55 per event Max:15 per yearCeramah Ergonomik siri 1 5Ceramah topik yang berlainan Ceramah Ergonomik siri 2,3dan 493 per event Max:9 per yearJumlah setahun 17 14Max:15 mata setahun 15 14PENDIDIKAN FORMALMENGHADIRI KURSUS1 HARI ANJURAN JKKP Kursus KKP 82 HARI DIIKTIRAF JKKP Kursus anjuran DEF 152 HARI TIDAK DIIKTIRAF JKKP Kursus anjuran GHI 1010 per event Max:20 per yearJumlah setahun 38 24+8=32Jumlah tahunan 30 30Bawa tahun hadapan 8 2Mata keseluruhan 30 30
 25. 25. PROGRAM PENDIDIKAN BERTERUSAN SENARAI PROGRAM 1 2 3MESYUARATJ/kuasa teknikal 6/10 hadir mesyuaratJ/kuasa ABC dihadiripegawai JKKP12PERKHIDMATANCeramah KKP berlainan topik Penceramah Seminar KKP 55 per event Max:15 per yearCeramah Ergonomik siri 1 5Ceramah topik yang berlainan Ceramah Ergonomik siri 2,3dan 493 per event Max:9 per yearJumlah setahun 17 14Max:15 mata setahun 15 14PENDIDIKAN FORMALIjazah Sarjana Sarjana KKP 30MENGHADIRI KURSUS1 HARI ANJURAN JKKP Kursus KKP 82 HARI DIIKTIRAF JKKP Kursus anjuran DEF 152 HARI TIDAK DIIKTIRAF JKKP Kursus anjuran GHI 1010 per event Max:20 per yearJumlah setahun 38 24+8=32 30+2=32Jumlah tahunan 30 30 30Bawa tahun hadapan 8 2 2Mata keseluruhan 30 30 30
 26. 26. PERLAKSANAANTahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014OYK / OYBselainSHO30mata30mata30mata30mata30mataPenguatkuasaanPenuhTahun 2010 2011 2012 2013 2014Kewajipan SHO 1 kursus 1 kursus /30 mata30 mata 30 mata 30 mataTempohperalihanPENGUAKTKUASAANPENUH
 27. 27. RUJUKANPortal rasmi Jabatan www.dosh.gov.my Garis Panduan Sistem MataBagi Program PendidikanBerterusan Senarai program pendidikan berterusan yangdiiktiraf oleh Jabatan Senarai program pendidikan berterusan yangdiberi mata oleh Jabatan
 28. 28. SEKIAN, TERIMA KASIHzulkafli@mohr.gov.my03-8871 1319

×