Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Column goeie zaken

147 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Column goeie zaken

  1. 1. Fotografie: John ClaessensColumn Creatieve Industrie Een nieuwe markt? Ik was zeer vereerd met het verzoek van de Creatieve Industrie? Wat is dat? De creatieve redactie of ik columns wil schrijven voor Goeie industrie is een uiteenlopende verzameling Zaken. Maar zitten ondernemers wel te wachten van sectoren waarin de creativiteit centraal staat. op een column van een ambtenaar? Ok, ik werk De eerste poot creatieve zakelijke dienstverlening bij de sector Economie & Cultuur, afdeling Eco- waarbij gedacht kan worden aan grafisch ontwerp, nomische Zaken & Arbeidsmarkt, dus de link is architectuur, modeontwerp enz.. De tweede er. Daarnaast maak ik binnen mijn vakgebied poot is ‘media en entertainment’; dit omvat alles zoveel leuke en interessante dingen mee, dat wat te maken heeft met schrijven, radio, tv en het goed is om u als ondernemer eens mee te film. De derde poot is ‘kunsten’; podiumkunsten, laten lezen over wat we allemaal doen binnen beeldende kunst, fotografie, enz.. Een eerste de afdeling en wat u als ondernemer daarvan stap om binnen de gemeente de creatieve merkt of waar u een bijdrage aan kunt leveren. industrie verder te krijgen is het samenvoegen Daarom hoor ik graag van u hoe u denkt over van de sectoren Economie en Kunst & Cultuur deze column. tot één sector. Ondernemers meer verbinden aan de meerwaarde van creativiteit en kunst- Mijn naam is Fancy van de Vorst. Ik heb rechten en cultuur instellingen meer verbinden aan gestudeerd in Maastricht. Ik werk bij de het ondernemerschap. Gemeente Eindhoven en ben daar, na werk- Zoals vanuit Europa en het Rijk gesteld; willen zaam geweest te zijn bij verschillende andere wij in de veranderende globale omgeving blijven werkgevers, begonnen in een juridische functie. concurreren dan moeten creativiteit en innova- Vervolgens was ik het eerste aanspreekpunt tie kunnen blijven bloeien. De creatieve indus- voor alle stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen trie bezit hiertoe mogelijkheden. Creativiteit, in de stad. Ondernemers die willen innovatie en ondernemerschap zijn bepalend investeren in de stad, om de voor de toekomst van het land. In het recent stad mooier te maken. Snel uitgebrachte bedrijvenbeleid door het nieuwe zaken doen past bij deze ministerie Economische Zaken, Landbouw en branche en de rol om onder- Innovatie is de creatieve industrie dan ook nemers binnen een kort tijds- aangewezen als één van de negen topsectoren. bestek een eerste antwoord te kunnen geven op mogelijkheden Mooi deze woorden, maar heeft u als onder- tot investering in Eindhoven nemer al kennis gemaakt met ondernemers beviel me goed. Toen werd ik uit de creatieve industrie en heeft dit voor uw gevraagd te gaan werken bij de bedrijf wat opgeleverd? sector Economische Zaken, die sinds een paar jaar, op verzoek Graag verneem ik uw reactie via van ondernemers, als aparte sector f.vorst@eindhoven.nl was opgericht. Daar werk ik nu als twitter fancy van de vorst beleidsontwikkelaar/accountmanager creatieve industrie. Fancy van de Vorst Sector Economie & Cultuur Gemeente EindhovenFancy van de Vorst g o eie za ke n magazi n e vo or succe svol o n de r n e m e n 93

×