Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prof.dr Mihailo Crnobrnja, Večernje Novosti, 10.06.2012.

291 views

Published on

Veći porezi, štednja i razvoj trebalo bi da dovedu do boljitka 2014.godine.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prof.dr Mihailo Crnobrnja, Večernje Novosti, 10.06.2012.

  1. 1. Biće nam bolje od 2014. godineLJ. BEGENIŠIĆ | 10. jun 2012. 20:56 | Komentara: 3Mihailo Crnobrnja, dekan Fakulteta za ekonomiju kaže da će i ova i sledeća godina bititeške.Veći porez neizbežan. Potrebni i štednja i razvojMihailo CrnobrnjaTEŠKA ekonomska situacija u Srbiji neće se popraviti bar još dve godine. Čak i da se nova vladanajpredanije okrene proizvodnji, rastu društvenog proizvoda i povećavanju zaposlenosti, što bitrebalo da joj bude i prva briga, iz sadašnjih teškoća ne možemo se izvući ni ove, a ni sledećegodine, procena je Mihaila Crnobrnje, dekana i profesora Fakulteta za ekonomiju, finansije iadministraciju.- Meni se 2014. čini najrealnija kao godina zaokreta ka poboljšanju - navodi Crnobrnja, urazgovoru za "Večernje novosti".* Skoro je izvesno da će nova vlada povećati PDV. Koje su koristi, a koje štete od ove merei da li je to novo opterećenje za džep građana neophodno?
  2. 2. - I meni izgleda da je povećanje PDV neizbežno, jer Vlada mora da smanji "rupu" u budžetu.Putem povećanja PDV to se može učiniti brzo i efikasno. To je prednost. Nedostatak je što će todovesti do porasta inflacije i udarca na kupovnu moć graĎana. MeĎutim, treba napomenuti da ćeizlazak iz sadašnje teške situacije imati neku svoju cenu, bez obzira na to da li će ona biti plaćenakroz PDV, kroz smanjene plate, ili povećanu nezaposlenost. Važi narodna izreka "Ako se neplati na mostu, platiće se na ćupriji".* Da li su Srbiji potrebnije mere štednje, po receptu Merkelove, ili bi zamajac za izlaz izekonomskih teškoća mogla biti potrošnja koja će podstaći razvoj, kako sugeriše njenfrancuski kolega?- Srbiji je potrebno i jedno i drugo. Uostalom, to je upravo formula koju u poslednje vremerazraĎuju i u Evropskoj uniji. Nema sumnje da su deficiti i dugovi nastali kao rezultatprekomerne i često neracionalne potrošnje. Pravo rešenje je u smanjivanju neracionalnepotrošnje i povećavanju investicione kako bi se podstakao rast i povećalo zapošljavanje. To je,meĎutim, vrlo lako reći, a mnogo teže uraditi.* Jedna od tema oko koje se lome koplja jeste i uloga MMF. Koliko je Srbiji važansporazum sa MMF, šta ako do njega ne dođe?SRBIJA I GRČKA * PRETI li Srbiji potpuni ekonomski kolaps poput onog u Grčkoj?- Ni ta mogudnost ne može da se isključi, mada u ovom trenutku takva opasnost nije neposredna. Dotoga bi došlo kada se ništa ne bi promenilo, kada bismo i dalje trošili više nego što stvaramo, kada nebismo paralelno radili na smanjivanju neracionalne potrošnje i povedavanju ekonomski opravdaneproizvodnje.- Sporazum sa MMF jeste važan, ne toliko zbog para, već zbog stvaranja pozitivnije poslovneklime i izvesnog pritiska na vrstu politike koju treba voditi. Sredstva MMF se ne mogu koristitiza investicije. Ona služe kao podrška stabilnosti dinara. Ali MMF uslovljava davanje sredstavapreporukama ekonomskoj politici, koje su gotovo isključivo usmerene na štednju. I tu se lomekoplja. Da li ili ne zamrznuti plate i penzije, i slično. Moguće je prevladati sadašnje teško stanje ibez sporazuma sa MMF, ali će biti teže. Dosadašnje iskustvo ukazuje da srpske vladejednostavno nemaju potrebnu meru samodiscipline da realizuju neophodne mere.* Da li ćemo kraj godine dočekati sa kursom od 150 dinara za jedan evro, kako nekiekonomisti prognoziraju?- Tendencija slabljenja dinara u odnosu na strane valute će se nastaviti, sa malim oscilacijamanagore ili nadole, sve dok se ne otklone gorepomenuti problemi koji se odražavaju na ponudu itražnju deviza. Narodna banka može da utiče na nivo dnevnih i nedeljnih oscilacija koristećidevizne rezerve, ali te rezerve jednostavno ne mogu da pokriju sve rupe u sistemu. Nezahvalnoje prognozirati kurs za šest meseci, ali će on svakako biti viši nego danas. Prognoza o rastu evrado 150 dinara mi se čini preteranom.
  3. 3. Sigurno je da pad vrednosti nacionalne valute mora da se prenese i na maloprodajne cene. Ali usituaciji kada je teško prodati robu zbog pada tražnje, deo tereta će i trgovci primiti na sebe da neizgube prevelik broj mušterija.PEVAJU DVE SIRENE* SMATRATE li da se promenom predsednika promenila politička klima kada je u pitanjuinvestiranje...- Ne. Sama promena je rezultat demokratski izražene volje naroda. Ono što će odrediti, ilipromeniti, političku klimu jeste način na koji će se i predsednik i Vlada odnositi premaizazovima i problemima koje treba rešavati. Lako je moguće da doĎemo u "kohabitaciju" dvejuglavnih političkih opcija. To samo po sebi nije loše kad je reč o stranim investicijama. Sve zavisiod toga koliko će skladno da "pevaju dve sirene" u privlačenju investitora. Samo da podsetim,dosad najveća strana investicija u Srbiju ušla je 2006. godine, upravo u vreme kohabitacije DS iDSS i stranaka oko njih

×