Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
15.3.2016. - 13:48:15
::
Početna
strana > Arhiva
vesti > Otvaranje
EMW
OTVARANJE EVROPSKE NEDELЈE
NOVCA 2016.
U UBS je 14....
dr Slađana Sredojević
Cilј je podizanje svesti o značaju blagovremenog upravlјanja ličnim finansijama, kao i sticanje
razu...
odabranimgradovimaSrbije) uzmaterijal koji smozaovugodinupripremili usaradnji sa
bankama– brošure.
dr Veroljub Dugalić
Gen...
dr Srđan Verbić
Ministar prosvete u Vladi Srbije dr Srđan Verbić svojim govorom svečano je otvorio Evropsku
nedelјu novca ...
Michel Saint-Lot
Direktor kancelarije UNICEF za Srbiju, Mišel San-Lot, istakao je da je finansijska edukacija
pravo dece, ...
Svetlana Tolmačeva
Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke u Srbiji Svetlana Tolmačeva detalјno je iznela
iskustvo ove ...
Biljana Stepanović
Predstavnik medija – Bilјana Stepanović, direktor i glavni i odgovorni urednik Nove Ekonomije
istakla j...
Janko Sikošek
Predstavnik mladih – Janko Sikošek, učesnik na takmičenjima studenata u znanju izneo je
podatke o značaju ko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.

Download to read offline

U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.

  1. 1. 15.3.2016. - 13:48:15 :: Početna strana > Arhiva vesti > Otvaranje EMW OTVARANJE EVROPSKE NEDELЈE NOVCA 2016. U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica. Koordinator Evropske nedelјe novca (ENN), dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju u UBS, pozdravlјajući prisutne objasnila je da je ENN sedmica u martu mesecu tokom koje se nizom prigodnih aktivnosti stavlјa akcenat na finansijsku edukaciju različitih cilјnih grupa – sadašnjih i budućih korisnika finansijskih usluga, počev od najmlađih, dece, omladine do odraslih i specifičnih cilјnih grupa ili profesija ili životnih faza.
  2. 2. dr Slađana Sredojević Cilј je podizanje svesti o značaju blagovremenog upravlјanja ličnim finansijama, kao i sticanje razumevanja karakteristika finansijskih proizvoda i veština o poređenju, u cilјu donošenja finansijski odgovornih i održivih odluka pojedinaca. Naglašeno je da se radi o edukaciji u bukvalnom smislu reči i društveno odgovornom poslovanju, kao i da ove aktivnosti nisu i ne smeju biti usmerene na prodaju bilo kakvih bankarskih proizvoda i usluga. Kada je reč o samom programu događaja koje će UBS sprovesti, njega je izradio UBS zajedno sa jednim brojem banaka okuplјenih u Radnoj grupi za finansijsku edukaciju i pismenost. Program obuhvata aktivnosti koje će se u periodu 14-19.03.2016. godine realizovati u našoj zemlјi i ima širok obuhvat cilјnih grupa:  edukacijanajmlađih (uzrast3-6godina),i edukaciju nižih razreda osnovne škole (Ii II6-8 g.) gde će se uz prigodaninteraktivni programonovcu,štednji i trošenjupokloniti kasice prasicebez ikakvihoznaka.  edukacijaučenikasrednjihekonomskihškolaširomSrbije(14-18godina) koji će posetiti UBSili će edukacijuimati uodređenimbankama  predavanje većimgrupamastudenata(18-22 godine) nastručne teme  edukacijaodraslihputemakcije Otvorenavrataza finansijskuedukacijugrađanaprolaznika(u
  3. 3. odabranimgradovimaSrbije) uzmaterijal koji smozaovugodinupripremili usaradnji sa bankama– brošure. dr Veroljub Dugalić Generalni sekretar UBS dr Verolјub Dugalić je pozdravio prisutne goste i istakao da UBS već nekoliko godina vrlo aktivno učestvuje u projektima finansijske edukacije u radu različitih tela i organizacija na međunarodnom nivou koja su relevantna za bankarski sektor: Evropska bankarska trening mreža, Evropska bankarska federacija, uz saradnju sa UNICEF u Srbiji. To je omogućilo da UBS ima uvid u najbolјu i najsavremeniju praksu koja se u ovoj oblasti danas primenjuje. Posebno je istaknut značaj mladih kao cilјne grupe, tako da će se predavanjima i razgovorom sa ovom cilјnom grupom dati posebna pažnja u UBS. Stoga, UBS će i nakon završetka Evropske i Svetske nedelјe novca nastaviti da sprovodi prigodne aktivnosti i programe čiji je krajnji cilј pobolјšanje finansijske pismenosti.
  4. 4. dr Srđan Verbić Ministar prosvete u Vladi Srbije dr Srđan Verbić svojim govorom svečano je otvorio Evropsku nedelјu novca u Srbiji. U svojoj prezentaciji izneo je rezultate istraživanja na globalnom nivou, navodeći brojne primere koji ilustruju vezu između nivoa finansijske pismenosti u različitim delovima sveta i drugih faktora u društvu (pol, stepen obrazovanja, dostignuti nivo životnog standarda). Neke od značajnih poruka su da su u dalјim koracima na unapređenju finansijske pismenosti vrlo važne finansijske tehnologije i inovacije, kao što su svakodnevna upotreba mobilnih telefona, Bitkoina, i sl. Ministar je, takođe, istakao značaj kompetencija i tehničkih znanja, ali i veština i motivacija u upravljanju ličnim finansijama. Najavlјeno je i da će se Srbija od 2018. godine uklјučiti u globalni sistem testiranja tzv. PISA testiranje finansijske pismenosti. Istaknuto je i da je vrlo važno pomoći mladima da steknu numeričku pismenost, kao i neposredno iskustvo, čime će se omogućiti njihova bolјa finansijska pismenost.
  5. 5. Michel Saint-Lot Direktor kancelarije UNICEF za Srbiju, Mišel San-Lot, istakao je da je finansijska edukacija pravo dece, što bi za sve nas učesnike u poslovnom životu trebalo da predstavlјa obavezu i smernicu u radu. Postoji direktna veza između izvanrednog privrednog rasta nekih zemalјa (Malezija, Brazil) i ranog ulaganja u finansijsko opismenjavanje najmlađih, stvaranjem kulture štednje i preduzetništva.
  6. 6. Svetlana Tolmačeva Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke u Srbiji Svetlana Tolmačeva detalјno je iznela iskustvo ove banke u raznim projektima finansijske edukacije namenjeno različitim cilјnim grupama: vebsajt, izrada brošura, seminari za novinare, saradnja sa medijima. Naglašavajući da edukacija nema veze sa prodajom, pozdravila je napore mnogih banaka da u sve većem broju sprovode programe finansijske edukacije.
  7. 7. Biljana Stepanović Predstavnik medija – Bilјana Stepanović, direktor i glavni i odgovorni urednik Nove Ekonomije istakla je važnost ranog uklјučivanja dece u programe finansijske edukacije, kako bi se percepcija novca i uloge u životu na kvalitetan način blagovremeno izgrađivala. Zaklјučeno je da bi morala da postoji veća tražnja i interesovanje samih građana za programe edukacije, čime bi se i uloga medija ojačala i njihov doprinos ovoj temi bio vidlјiviji.
  8. 8. Janko Sikošek Predstavnik mladih – Janko Sikošek, učesnik na takmičenjima studenata u znanju izneo je podatke o značaju korišćenja igara u procesu saznanja o finansijskih fenomenima današnjice. Interesovanje za finansijske pojmove bi trebalo kod mladih probuditi mnogo ranije i ne vezivati samo za momenat kada oni počnu da ostvaruju svoje prihode. U tom smeru treba i koncipirati buduće programe. Domaćini skupa su zaklјučili skup navodeći najvažnije zaklјučke, i pozivajući sve zainteresovane da saradnju u ovoj oblasti nastavimo zajedničkim učešćem. Otvaranje ENN je samo početak aktivnosti koje UBS namerava da sprovodi u kontinuitetu tokom godine.

U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica.

Views

Total views

164

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×