Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
15.3.2016. - 13:48:15
::
Početna
strana > Arhiva
vesti > Otvaranje
EMW
OTVARANJE EVROPSKE NEDELЈE
NOVCA 2016.
U UBS je 14....
dr Slađana Sredojević
Cilј je podizanje svesti o značaju blagovremenog upravlјanja ličnim finansijama, kao i sticanje
razu...
odabranimgradovimaSrbije) uzmaterijal koji smozaovugodinupripremili usaradnji sa
bankama– brošure.
dr Veroljub Dugalić
Gen...
dr Srđan Verbić
Ministar prosvete u Vladi Srbije dr Srđan Verbić svojim govorom svečano je otvorio Evropsku
nedelјu novca ...
Michel Saint-Lot
Direktor kancelarije UNICEF za Srbiju, Mišel San-Lot, istakao je da je finansijska edukacija
pravo dece, ...
Svetlana Tolmačeva
Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke u Srbiji Svetlana Tolmačeva detalјno je iznela
iskustvo ove ...
Biljana Stepanović
Predstavnik medija – Bilјana Stepanović, direktor i glavni i odgovorni urednik Nove Ekonomije
istakla j...
Janko Sikošek
Predstavnik mladih – Janko Sikošek, učesnik na takmičenjima studenata u znanju izneo je
podatke o značaju ko...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Fidor Bank introduction
Next
Upcoming SlideShare
Fidor Bank introduction
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.

Download to read offline

U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica.

  • Be the first to like this

Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.

  1. 1. 15.3.2016. - 13:48:15 :: Početna strana > Arhiva vesti > Otvaranje EMW OTVARANJE EVROPSKE NEDELЈE NOVCA 2016. U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica. Koordinator Evropske nedelјe novca (ENN), dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju u UBS, pozdravlјajući prisutne objasnila je da je ENN sedmica u martu mesecu tokom koje se nizom prigodnih aktivnosti stavlјa akcenat na finansijsku edukaciju različitih cilјnih grupa – sadašnjih i budućih korisnika finansijskih usluga, počev od najmlađih, dece, omladine do odraslih i specifičnih cilјnih grupa ili profesija ili životnih faza.
  2. 2. dr Slađana Sredojević Cilј je podizanje svesti o značaju blagovremenog upravlјanja ličnim finansijama, kao i sticanje razumevanja karakteristika finansijskih proizvoda i veština o poređenju, u cilјu donošenja finansijski odgovornih i održivih odluka pojedinaca. Naglašeno je da se radi o edukaciji u bukvalnom smislu reči i društveno odgovornom poslovanju, kao i da ove aktivnosti nisu i ne smeju biti usmerene na prodaju bilo kakvih bankarskih proizvoda i usluga. Kada je reč o samom programu događaja koje će UBS sprovesti, njega je izradio UBS zajedno sa jednim brojem banaka okuplјenih u Radnoj grupi za finansijsku edukaciju i pismenost. Program obuhvata aktivnosti koje će se u periodu 14-19.03.2016. godine realizovati u našoj zemlјi i ima širok obuhvat cilјnih grupa:  edukacijanajmlađih (uzrast3-6godina),i edukaciju nižih razreda osnovne škole (Ii II6-8 g.) gde će se uz prigodaninteraktivni programonovcu,štednji i trošenjupokloniti kasice prasicebez ikakvihoznaka.  edukacijaučenikasrednjihekonomskihškolaširomSrbije(14-18godina) koji će posetiti UBSili će edukacijuimati uodređenimbankama  predavanje većimgrupamastudenata(18-22 godine) nastručne teme  edukacijaodraslihputemakcije Otvorenavrataza finansijskuedukacijugrađanaprolaznika(u
  3. 3. odabranimgradovimaSrbije) uzmaterijal koji smozaovugodinupripremili usaradnji sa bankama– brošure. dr Veroljub Dugalić Generalni sekretar UBS dr Verolјub Dugalić je pozdravio prisutne goste i istakao da UBS već nekoliko godina vrlo aktivno učestvuje u projektima finansijske edukacije u radu različitih tela i organizacija na međunarodnom nivou koja su relevantna za bankarski sektor: Evropska bankarska trening mreža, Evropska bankarska federacija, uz saradnju sa UNICEF u Srbiji. To je omogućilo da UBS ima uvid u najbolјu i najsavremeniju praksu koja se u ovoj oblasti danas primenjuje. Posebno je istaknut značaj mladih kao cilјne grupe, tako da će se predavanjima i razgovorom sa ovom cilјnom grupom dati posebna pažnja u UBS. Stoga, UBS će i nakon završetka Evropske i Svetske nedelјe novca nastaviti da sprovodi prigodne aktivnosti i programe čiji je krajnji cilј pobolјšanje finansijske pismenosti.
  4. 4. dr Srđan Verbić Ministar prosvete u Vladi Srbije dr Srđan Verbić svojim govorom svečano je otvorio Evropsku nedelјu novca u Srbiji. U svojoj prezentaciji izneo je rezultate istraživanja na globalnom nivou, navodeći brojne primere koji ilustruju vezu između nivoa finansijske pismenosti u različitim delovima sveta i drugih faktora u društvu (pol, stepen obrazovanja, dostignuti nivo životnog standarda). Neke od značajnih poruka su da su u dalјim koracima na unapređenju finansijske pismenosti vrlo važne finansijske tehnologije i inovacije, kao što su svakodnevna upotreba mobilnih telefona, Bitkoina, i sl. Ministar je, takođe, istakao značaj kompetencija i tehničkih znanja, ali i veština i motivacija u upravljanju ličnim finansijama. Najavlјeno je i da će se Srbija od 2018. godine uklјučiti u globalni sistem testiranja tzv. PISA testiranje finansijske pismenosti. Istaknuto je i da je vrlo važno pomoći mladima da steknu numeričku pismenost, kao i neposredno iskustvo, čime će se omogućiti njihova bolјa finansijska pismenost.
  5. 5. Michel Saint-Lot Direktor kancelarije UNICEF za Srbiju, Mišel San-Lot, istakao je da je finansijska edukacija pravo dece, što bi za sve nas učesnike u poslovnom životu trebalo da predstavlјa obavezu i smernicu u radu. Postoji direktna veza između izvanrednog privrednog rasta nekih zemalјa (Malezija, Brazil) i ranog ulaganja u finansijsko opismenjavanje najmlađih, stvaranjem kulture štednje i preduzetništva.
  6. 6. Svetlana Tolmačeva Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke u Srbiji Svetlana Tolmačeva detalјno je iznela iskustvo ove banke u raznim projektima finansijske edukacije namenjeno različitim cilјnim grupama: vebsajt, izrada brošura, seminari za novinare, saradnja sa medijima. Naglašavajući da edukacija nema veze sa prodajom, pozdravila je napore mnogih banaka da u sve većem broju sprovode programe finansijske edukacije.
  7. 7. Biljana Stepanović Predstavnik medija – Bilјana Stepanović, direktor i glavni i odgovorni urednik Nove Ekonomije istakla je važnost ranog uklјučivanja dece u programe finansijske edukacije, kako bi se percepcija novca i uloge u životu na kvalitetan način blagovremeno izgrađivala. Zaklјučeno je da bi morala da postoji veća tražnja i interesovanje samih građana za programe edukacije, čime bi se i uloga medija ojačala i njihov doprinos ovoj temi bio vidlјiviji.
  8. 8. Janko Sikošek Predstavnik mladih – Janko Sikošek, učesnik na takmičenjima studenata u znanju izneo je podatke o značaju korišćenja igara u procesu saznanja o finansijskih fenomenima današnjice. Interesovanje za finansijske pojmove bi trebalo kod mladih probuditi mnogo ranije i ne vezivati samo za momenat kada oni počnu da ostvaruju svoje prihode. U tom smeru treba i koncipirati buduće programe. Domaćini skupa su zaklјučili skup navodeći najvažnije zaklјučke, i pozivajući sve zainteresovane da saradnju u ovoj oblasti nastavimo zajedničkim učešćem. Otvaranje ENN je samo početak aktivnosti koje UBS namerava da sprovodi u kontinuitetu tokom godine.

U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica.

Views

Total views

166

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×