Advertisement

240621095847.pptx

 1. 6.2 6.8 7.5 8.2 8.8 5 6 7 8 9 2020 2025 2030 2035 2040 ‫ملیۆنان‬ ‫بە‬ ‫وەزارەتی‬ ‫پالندانان‬
 2.  ‫شورد‬ ‫مییی‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫دانیکییتوان‬ ‫یکییتایرش‬ ‫کیییکردنەوەیەشی‬ ‫فەراهەمکردنییی‬ ‫سییتان‬ ‫یییانی‬‫ی‬‫ەش‬ ‫ۆ‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫یییارش‬‫ی‬‫یۆەانک‬ ‫یییاریاەرش‬‫ی‬‫ش‬ ‫یییردنەوەش‬‫ی‬‫روونک‬ ‫یییا‬‫ی‬‫هەروەه‬ ‫یییرار‬‫ی‬ ‫ع‬ ‫بەردەوام‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫یەسەر‬ ‫دانیکتوان‬ .  ‫یۆەانکار‬ ‫یییانی‬‫ی‬‫کەوتەش‬ ‫ی‬ ‫بە‬ ‫یییەبارەک‬‫ی‬‫س‬ ‫یییتان‬‫ی‬‫بەیاربەدەس‬ ‫یییادارشردنەوەش‬‫ی‬‫ئای‬ ‫یییانی‬‫ی‬‫یەش‬ ‫شۆمەاڵیەتی‬ ‫و‬ ‫ئابوورش‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫یەسەر‬ ‫دانیکتوان‬ . ‫راپۆرت‬ ‫ئامانجەکانی‬
 3. .1 ‫کەشی‬ ‫پ‬ .2 ‫و‬ ‫یۆەانکارش‬ ‫و‬ ‫خەسڵەتەشان‬ ،‫ئاەاستە‬ ،‫دانیکتوان‬ ‫قەبارەش‬ ‫ەشان‬ ‫ۆ‬ ‫مو‬ . .3 ‫پەنابەران‬ ‫و‬ ‫ناوخۆیی‬ ‫ئاوارەبوونی‬ . .4 ‫دانیکتوان‬ ‫کبینیەشانی‬ ‫پ‬ . .5 ‫مرۆیی‬ ‫سەرمایەش‬ . .6 ‫بەردەوام‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ . .7 ‫ندەرش‬ ‫یەشسانی‬ ( ‫شۆمەاڵیەتی‬ ‫ۆرش‬ ‫بنەماش‬ ‫یەسەر‬ .) .8 ‫راسپاردەشان‬ . ‫راپۆرت‬ ‫بەشەکانی‬ ‫و‬ ‫ناوەڕۆک‬
 4. ‫راقدا‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫ئاوارەشان‬ • ‫سایێ‬ ‫یە‬ ‫ئاوارەشان‬ ‫ژمارەش‬ 2016 ‫یەیکتە‬ ‫دا‬ 1.1 ‫شەس‬ ‫ملیۆن‬ . ‫ئاوارە‬ ‫زانە‬ ‫خ‬ ‫نیوەش‬ ‫یە‬ ‫زیاتر‬ ‫هەروەها‬ ‫نەینەوان‬ ‫زیاش‬ ‫پار‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫ناوخۆییەشان‬ 20 % ‫سەاڵحەددینن‬ ‫زیاش‬ ‫پار‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫یان‬ . ‫ئ‬ ‫بەاڵم‬ ‫دایە‬ ‫ت‬ ‫یاوازیان‬ ‫نەتەوەش‬ ‫و‬ ‫دانیکتوان‬ ‫زیاتر‬ ‫مانی‬ ‫سل‬ ‫رو‬ ‫هەوی‬ ‫زیاش‬ ‫پار‬ ‫هەردوو‬ ‫اوارە‬ ‫نەینەوان‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫زیاتر‬ ‫دهۆک‬ ‫ناوخۆییەشانی‬ . • ‫ی‬ ‫سا‬ ‫یە‬ 2016 ‫ژمارەیان‬ ‫شە‬ ‫ناوخۆییەشان‬ ‫ئاوارە‬ ،‫دا‬ 1.1 ،‫بوون‬ ‫شەس‬ ‫ملیۆن‬ 18 % ‫شۆش‬ ‫هەروەها‬ ‫نا‬ ‫کدەه‬ ‫پ‬ ‫راقیان‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫دانیکتوانی‬ 200 ‫شە‬ ‫هەبوون‬ ‫پەنابەر‬ ‫هەزار‬ 3 % ‫نا‬ ‫کدەه‬ ‫پ‬ ‫شوردستانیان‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫دانیکتوانی‬ . ‫د‬ ‫شە‬ ‫بەرزتربوو‬ ‫دهۆک‬ ‫یە‬ ‫ئاوارەشان‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫ەیەیکتە‬ 29 % ‫شە‬ ‫ر‬ ‫هەوی‬ ‫یەیەڵ‬ ‫بەراوورد‬ ‫بە‬ 15 % ‫دەیەیکتە‬ ‫مانی‬ ‫سل‬ ‫یە‬ ‫هەروەها‬ ‫بوو‬ 10 .% ‫و‬ ‫یەن‬ 1.1 ،‫ناوخۆییەشان‬ ‫ئاوارە‬ ‫ملیۆن‬ 625 ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫شە‬ ‫دهۆشن‬ ‫یە‬ ‫ئاوارە‬ ‫هەزار‬ 56 % ‫ئاوارەشان‬ ‫ەم‬ ‫سەر‬ ‫ش‬ ‫دەژین‬ ‫رار‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫شە‬ ‫نن‬ ‫کد‬ ‫پ‬ .
 5. 23% 56% 21% ‫ئاوارەکان‬ 39% 46% 15% ‫پەنابەران‬ 1.1 ‫ملیۆن‬ 201 ‫هەزار‬ ‫دهۆک‬ ‫هەولێر‬ ‫هەولێر‬ ‫سلێمانی‬ ‫ساڵی‬ ‫لە‬ 2016 ،‫دا‬ 718 ‫دهۆک‬ ‫پارێزگای‬ ‫لە‬ ‫پەنابەر‬ ‫و‬ ‫ئاوارە‬ ‫هەزار‬ ‫دەژیان‬ . ‫پەنابەرانە‬ ‫و‬ ‫ئاوارە‬ ‫ئەم‬ ‫رێژەی‬ 50 % ‫دانیشتوانی‬ ‫رێژەی‬ ‫پێکدەهێنا‬ ‫شارەکەیان‬ ‫رەسەنی‬ .
 6.  ‫شۆڤید‬ ‫پەتاش‬ - 19 ‫یەسەر‬ ‫هەبوو‬ ‫زۆرش‬ ‫شاریاەرش‬ ‫مردوو‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫دواییەش‬ ‫ئەم‬ ‫ئاراستەشانی‬ ‫ان‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫تەندروستی‬ ‫رەوکی‬ ‫یەسەر‬ ‫هەبوو‬ ‫ەریبەش‬ ‫شاریاەریەشی‬ ‫شە‬ ‫رار‬ .  ‫یە‬ ‫زانیاریەشان‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫بە‬ 4 ‫حوزەیرانی‬ ‫ش‬ 2021 ‫یە‬ ‫زییاتر‬ ،‫دا‬ 172 ‫تووکیبوون‬ ‫ەتی‬ ‫حیا‬ ‫هەزار‬ ‫پەتاشەوە‬ ‫دانی‬ ‫سەرهە‬ ‫یەوەتەش‬ ‫پکتەاستکراوەتەوە‬ .  92 % ‫ییا‬‫ی‬‫هەروەه‬ ‫ییەرشراون‬‫ی‬‫ەارەس‬ ‫ییان‬‫ی‬‫ەتەش‬ ‫حا‬ ‫ش‬ 4،308 ‫بە‬ ‫ییارشراوە‬‫ی‬‫تۆم‬ ‫ییردنیر‬‫ی‬‫م‬ ‫ەتی‬ ‫ییا‬‫ی‬‫ح‬ ‫شۆڤید‬ ‫پەتاش‬ ‫هۆش‬ – 19 .  ‫تیر‬ ‫کیی‬ ‫یەش‬ ‫بیۆ‬ ‫زییایەشەوە‬ ‫پار‬ ‫یە‬ ‫ییاوازبوو‬ ‫پەتیاشە‬ ‫ەتەشیانی‬ ‫حا‬ ‫بوونی‬ . ‫سیا‬ ‫یە‬ ‫ی‬ 2020 ،‫دا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫یە‬ ‫تووکبووان‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 100،000 ‫شە‬ ‫بەرزتربوو‬ ‫دهۆک‬ ‫یە‬ ‫شەسدا‬ ( 2،359 ‫هەبوو‬ ‫ەتی‬ ‫حا‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ 100،000 ‫شەسدا‬ ) ‫شە‬ ‫دەهاک‬ ‫دووەم‬ ‫پلەش‬ ‫بە‬ ‫ر‬ ‫هەوی‬ ‫دواتر‬ ( 1،822 ‫یە‬ ‫هەبیوو‬ ‫ەک‬ ‫حا‬ ‫هەر‬ 100،000 ) ‫شە‬ ‫ییک‬‫ی‬ ‫د‬ ‫مانی‬ ‫ییل‬‫ی‬‫س‬ ‫ییا‬‫ی‬ ‫ئین‬ ‫ییدا‬‫ی‬‫شەس‬ ( 1،407 ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫ییوو‬‫ی‬‫ب‬ ‫ەک‬ ‫ییا‬‫ی‬‫ح‬ 100،000 ‫شەسدا‬ .)  ‫یید‬‫ی‬‫شۆڤی‬ ‫ییاش‬‫ی‬‫پەت‬ ‫ییۆش‬‫ی‬‫ه‬ ‫بە‬ ‫ییردووان‬‫ی‬‫م‬ ‫ییارەش‬‫ی‬‫ژم‬ - 19 ‫ییزیکەش‬‫ی‬‫ن‬ 20 % ‫ییااڵنەش‬‫ی‬‫س‬ ‫ییژەش‬‫ی‬ ‫ر‬ ‫ییۆش‬‫ی‬‫ش‬ ‫ش‬ ‫شۆڤید‬ – 19 ‫راقدا‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫یە‬
 7. 6.2 6.8 8.2 8.8 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2020 2025 2030 2035 2040 ‫ملیۆن‬ ‫بە‬ ‫نێ‬ ‫عێراق‬ ‫کوردستانی‬ ‫هەرێمی‬ ‫بۆ‬ ‫دانیشتوان‬ ‫گەشەی‬ ‫پێشبینیەکانی‬ ‫سااڵنی‬ ‫وان‬ 2020 - 2040 2020-2040 ‫ک‬ ‫دەب‬ ‫زیاد‬ : 2.68 million 43% 7.5 ‫ملیۆن‬ 2030
 8. ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫دانیکتوان‬ ‫هەەەمی‬ ‫راقدا‬ ‫ع‬ 7.2% 34.7% 27.8% 2020 2040 65.0% 60.7% 4.6% -450,000 -300,000 -150,000 0 150,000 300,000 450,000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Male Female -450,000 -300,000 -150,000 0 150,000 300,000 450,000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Male Female ‫ر‬ ‫ن‬ ‫مێ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫مێ‬
 9. 2020 2030 2040 ‫رەیەز‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫بە‬ ‫ژە‬ ‫ر‬ ( ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ژمارەش‬ 100 ‫مێ‬ ) 101 101.5 102 ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫تەمەن‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫بە‬ ‫بەستن‬ ‫پ‬ ‫پکک‬ ( ‫شارنەشردن‬ ‫تەمەنی‬ ‫یە‬ / ‫شارشردن‬ ‫تەمەنی‬ ) 64% 57% 54% ‫تەمەنی‬ ‫مامناوەندش‬ ( ‫مامناوەندش‬ ‫تەمەنی‬ ‫یە‬ ‫بەووشترن‬ ‫دانیکتوان‬ ‫نیوەش‬ ) 22 25 28 ‫وەەەخستنەوە‬ ‫کەاش‬ ‫ت‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ( ‫ک‬ ‫ئافرەت‬ ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫شەان‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ) 1.51 1.36 1.22 ‫وەەەخستنەوە‬ ‫تەواوش‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ( ‫شەان‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ئافرەت‬ ‫هەر‬ ‫بۆ‬ + ‫مردن‬ ‫شاریاەرش‬ ) 1.45 1.32 1.18 ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫بووندا‬ ‫یەدایک‬ ‫شاتی‬ ‫یە‬ ‫و‬ ‫دووییانی‬ ‫یە‬ ‫مامناوەندش‬ 29.1 28.8 28.7 ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫ئافرەک‬ ‫بۆ‬ ‫منداڵ‬ ( ‫یە‬ ‫شەمتر‬ ‫تەمەن‬ ‫مندااڵنی‬ ‫ژمارەش‬ 5 ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫ساڵ‬ 100 ‫تەمەنی‬ ‫یە‬ ‫ئافرەک‬ 15 - 49 ‫ساڵ‬ ) 47% 41% 37% ‫دایکبووان‬ ‫یە‬ ‫کەاش‬ ‫ت‬ ( ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫بووان‬ ‫یەدایک‬ ‫ژمارەش‬ 1000 ‫هاوواڵتی‬ ) 24.8 22.3 19.1 ‫دایکبووان‬ ‫یە‬ ‫کبینیکراوش‬ ‫پ‬ ‫ژمارەش‬ 153,076 166,924 168,635 ‫مردووان‬ ‫کراش‬ ‫ت‬ ( ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫مردووان‬ ‫ژمارەش‬ 1000 ‫هاوواڵتی‬ ) 4.3 4 4.4 ‫مردووان‬ ‫کبینیکراوش‬ ‫پ‬ ‫ژمارەش‬ 26,611 30,213 38,551 ‫ئاسایی‬ ‫زیادبوونی‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ )%( 1.93 1.65 1.36 ‫زیادبوون‬ ‫ندە‬ ‫دووه‬ ( ‫ک‬ ‫ب‬ ‫بەردەوام‬ ‫زیادبوون‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫ئەیەر‬ ‫زیادبوون‬ ‫ندە‬ ‫دووه‬ ‫بۆ‬ ‫ماوە‬ ) ‫دانیکتوان‬ ‫یەکەش‬ ‫کبینیەشانی‬ ‫پ‬ ‫یە‬ ‫امەشان‬ ‫ئەن‬
 10. ‫بە‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫یەسەر‬ ‫دانیکتوان‬ ‫یۆەانکاریەشانی‬ ‫و‬ ‫ۆڵ‬ ‫مو‬ ‫کەوتەشانی‬ ‫ی‬ ‫ردەوام‬ Room for improving quality More resources needed Large increase in resources needed 2020 2030 2040 ‫لە‬ ‫گۆڕانکاری‬ 2020 ‫بۆ‬ 2030 ‫گۆڕانکاری‬ ‫لە‬ 2030 ‫بۆ‬ 2040 ‫دانیشتوان‬ 0-4 757,213 805,272 829,660 6.3 3.0 ‫دانیشتوان‬ 5-14 1,379,451 1,519,691 1,626,533 10.2 7.0 ‫دانیشتوان‬ 15-24 1,228,950 1,375,408 1,516,147 11.9 10.2 ‫دانیشتوان‬ 15-64 3,753,047 4,767,264 5,751,659 27.0 20.6 ‫دانیشتوان‬ 65+ 281,372 408,927 639,712 45.3 56.4 ‫ئافرەتان‬ 15-49 1,613,054 1,953,735 2,245,345 21.1 14.9 ‫دانیشتوان‬ 6-11 829,400 923,669 982,991 11.4 6.4 ‫دانیشتوان‬ 12-14 407,819 439,352 477,576 7.7 8.7 ‫دانیشتوان‬ 15-17 411,814 421,786 464,152 2.4 10.0
 11. ‫هەیی‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫ۆر‬ ‫باککردنی‬ ‫یان‬ ‫یەشسانی‬ ‫بۆ‬ ‫ویستە‬ ‫پ‬ ‫زیاتر‬ ‫سەرمایەش‬ ‫یەشس‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫ۆر‬ ‫باکترشردنی‬ ‫انی‬ ‫بەردەوامیدان‬ ‫بە‬ ‫ککەککردنی‬ ‫پ‬ ‫ئەستەمە‬ ‫خزمەتاوزارش‬ ‫بەردەوامیدان‬ ‫ککەککردنی‬ ‫پ‬ ‫بە‬ ‫ئەستەمە‬ ‫زۆر‬ ‫خزمەتاوزارش‬ ‫لە‬ ‫گۆڕانکاری‬ 2020 ‫بۆ‬ 2030 ‫گۆڕانکاری‬ ‫لە‬ 2030 ‫بۆ‬ 2040 ‫پرۆگرام‬ ‫دانیشتوان‬ 0-4 6.3 3.0 ‫منداڵ‬ ‫چاودێری‬ ‫دانیشتوان‬ 5-14 10.2 7.0 ‫پرۆگرامەکانی‬ ‫هەرزەکاران‬ ‫دانیشتوان‬ 15-24 11.9 10.2 ‫پرۆگرامەکانی‬ ‫دامەزراندن‬ ‫و‬ ‫گەنجان‬ ‫دانیشتوان‬ 15-64 27.0 20.6 ‫دامەزراندن‬ ‫دانیشتوان‬ 65+ 45.3 56.4 ‫چاودێری‬ ‫پزیشکیان‬ ‫و‬ ‫بەسااڵچووان‬ ‫ئافرەتان‬ 15-49 21.1 14.9 ‫تەندروستی‬ ‫منداڵبوون‬ ‫دانیشتوان‬ 6-11 11.4 6.4 ‫پەروەردە‬ ‫دانیشتوان‬ 12-14 7.7 8.7 ‫پەروەردە‬ ‫دانیشتوان‬ 15-17 2.4 10.0 ‫پەروەردە‬ ‫بە‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫یەسەر‬ ‫دانیکتوان‬ ‫یۆەانکاریەشانی‬ ‫و‬ ‫ۆڵ‬ ‫مو‬ ‫کەوتەشانی‬ ‫ی‬ ‫ردەوام‬
 12. ‫دیمۆیرافی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫ب‬ ‫امی‬ ‫دەرەن‬ ‫یە‬ ‫شە‬ ‫رایە‬ ‫خ‬ ‫ئابوورش‬ ‫کی‬ ‫دان‬ ‫یەکەپ‬ ‫دیمۆیرافی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫اکیکردنی‬ ‫ییا‬‫ی‬‫هەروەه‬ ‫ییتنەوە‬‫ی‬‫خس‬ ‫ییداڵ‬‫ی‬‫من‬ ‫ییژەش‬‫ی‬ ‫ر‬ ‫ییراش‬‫ی‬ ‫خ‬ ‫ییدنی‬‫ی‬‫دابەزان‬ ‫و‬ ‫بوون‬ ‫ییدا‬‫ی‬‫من‬ ‫ییتی‬‫ی‬‫تەندروس‬ ‫تەشایەوە‬ ‫د‬ ‫دانیکتوان‬ ‫تەمەنی‬ ‫کهاتەش‬ ‫پ‬ ‫یە‬ ‫یۆەانکارش‬ ‫امدانی‬ ‫ئەن‬ . ‫شەسیانەش‬ ‫ئەو‬ ‫یژەش‬ ‫ر‬ ،‫ک‬ ‫سیا‬ ‫هەمیوو‬ ‫یەدایکبووان‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫شەمبوونەوەش‬ ‫یەیەڵ‬ ‫یە‬ ‫شە‬ ‫یانەش‬ ‫یەن‬ ‫بەو‬ ‫بەراوورد‬ ‫بە‬ ‫وواڵتیدا‬ ‫یە‬ ‫یک‬ ‫دەب‬ ‫زیاتر‬ ‫شارشردنن‬ ‫تەمەنی‬ ‫بە‬ ‫پکیک‬ ‫دەبەستن‬ ‫تر‬ ‫شەسی‬ . ‫هاوشیارش‬ ‫شردنیی‬ ‫فەراهەم‬ ‫هەروەهیا‬ ‫شیاردا‬ ‫یزش‬ ‫ه‬ ‫یەنیاو‬ ‫زییاتر‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫هەبوونی‬ ‫بە‬ ‫یییۆ‬‫ی‬‫ب‬ ‫یییک‬‫ی‬ ‫دەب‬ ‫یییی‬‫ی‬‫ک‬ ‫دەرفەت‬ ‫وواڵک‬ ،‫یییان‬‫ی‬‫ژمارەی‬ ‫یییی‬‫ی‬‫شەم‬ ‫یییۆش‬‫ی‬‫ه‬ ‫بە‬ ‫یییدااڵن‬‫ی‬‫من‬ ‫یییۆ‬‫ی‬‫ب‬ ‫یییر‬‫ی‬‫شەمت‬ ‫ییییابوورش‬‫ی‬‫ئ‬ ‫ییییەندنی‬‫ی‬‫یەکەس‬ ‫و‬ ‫ییییابوورش‬‫ی‬‫ئ‬ ‫ییییانی‬‫ی‬‫ن‬ ‫وەبەره‬ ‫و‬ ‫ییییەک‬‫ی‬‫سییاس‬ ‫ییییک‬‫ی‬ ‫مەر‬ ‫بە‬ ‫پەروەردەو‬ ‫و‬ ‫ییییتی‬‫ی‬‫تەندروس‬ ‫ییییی‬‫ی‬‫شەرت‬ ‫یە‬ ‫ییییک‬‫ی‬ ‫هەب‬ ‫ییییک‬‫ی‬‫دروس‬ ‫و‬ ‫ییییک‬‫ی‬‫راس‬ ‫ییییۆمەاڵیەتی‬‫ی‬‫ش‬ ‫ئابووریدا‬ ‫و‬ ‫وەبردن‬ ‫بەە‬ .
 13. ‫پەروەردەکردن‬ ‫تواناپێدان‬ ‫دامەزراندن‬ ‫بەردەوام‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫و‬ ‫دیمۆیرافی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫ژیانی‬ ‫دابینکردنی‬ ‫و‬ ‫تەندروست‬ ‫بژێوی‬ ‫بەهێزکردنی‬ ‫و‬ ‫بۆ‬ ‫خۆشگوزەرانی‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫الیەک‬ ‫هەموو‬ ‫تەمەنێک‬ ‫هەموو‬ ‫دادپەروەری‬ ‫بەدیهێنانی‬ ‫جێندەری‬ ‫یەکسانی‬ ‫و‬ ‫توانابەخشین‬ ‫هەروەها‬ ‫و‬ ‫ئافرەتان‬ ‫سەرجەم‬ ‫بە‬ ‫کچان‬ ‫گەشەسەندنی‬ ‫بەهێزکردنی‬ ‫گشت‬ ‫و‬ ‫بەردەوام‬ ‫ئابووریەکی‬ ‫گر‬ ‫شێوەیەک‬ ‫بە‬ ‫کارکردن‬ ‫هەروەها‬ ‫ی‬ ‫لەگەڵ‬ ‫بەرهەمدار‬ ‫تەواوو‬ ‫ش‬ ‫پیشەی‬ ‫کارو‬ ‫دابینکردنی‬ ‫یاو‬ ‫الیەک‬ ‫هەموو‬ ‫بۆ‬ . ‫پەروەردەو‬ ‫دابینکردنی‬ ‫ب‬ ‫جۆرێتیەکی‬ ‫بە‬ ‫فێرکردن‬ ‫و‬ ‫اش‬ ‫گشتگر‬ ‫و‬ ‫دادپەروەرانەو‬ ‫دەرفەتە‬ ‫هاندانی‬ ‫هەروەها‬ ‫فێرکردن‬ ‫و‬ ‫پەروەردەییەکان‬ ‫ی‬ ‫الیەک‬ ‫هەموو‬ ‫بۆ‬ ‫هەتاهەتایی‬
 14. ‫پەروەردە‬ ‫رزگاربوون‬ ‫سەرمایەی‬ ‫مرۆیی‬ ‫تەندروستی‬ ‫خواردن‬ ‫مرۆیی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫بە‬ ‫تایبەک‬ ‫پیکبینی‬ – ‫ودە‬ ‫ن‬ ‫بانکی‬ ‫ەتی‬ ‫و‬ ‫سەرمایەش‬ ‫مرۆیی‬ ‫ک‬ ‫کد‬ ‫پ‬ ‫یە‬ ‫زانیارش‬ ‫و‬ ‫شارامەییەشان‬ ‫و‬ ‫تەندروستی‬ ‫شە‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫بە‬ ‫ژایی‬ ‫در‬ ‫ژیانیان‬ ‫تەوە‬ ‫شۆدەب‬ ‫یە‬ ‫الیان‬ ‫و‬ ‫توانایان‬ ‫ک‬ ‫دەبەخک‬ ‫پ‬ ‫بۆ‬ ‫دۆزینەوەش‬ ‫تواناشانیان‬ ‫و‬ ‫ببن‬ ‫بە‬ ‫ئەندام‬ ‫کی‬ ‫بەرهەمدار‬ ‫یە‬ ‫ااشانیاندا‬ ‫شۆمە‬ . ‫نان‬ ‫وەبەره‬ ‫شردن‬ ‫یە‬ ‫هاوواڵتیان‬ ‫یە‬ ‫اەش‬ ‫ر‬ ‫فەراهەمکردنی‬ ‫خواردنی‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ ‫تەندروستی‬ ‫و‬ ‫پەروەردەو‬ ‫رشردنی‬ ‫ف‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫شارامەییەشان‬ ‫و‬ ‫شارەشان‬ ‫هاوشارن‬ ‫یە‬ ‫ی‬ ‫دانی‬ ‫ەکەپ‬ ‫سەرمایەش‬ ‫مرۆیی‬ ‫هەروەها‬ ‫ئەمە‬ ‫کی‬ ‫بابەت‬ ‫سەرەشییە‬ ‫یە‬ ‫شۆتایی‬ ‫نان‬ ‫ه‬ ‫بە‬ ‫هەژارش‬ ‫و‬ ‫نانە‬ ‫ه‬ ‫شای‬ ‫ەش‬ ‫ااش‬ ‫شۆمە‬ ‫یکتایرش‬ ‫زیاتر‬ . ‫هاندانی‬ ‫نانی‬ ‫وەبەره‬ ‫شاریاەر‬ ‫یە‬ ‫هاوواڵتیان‬ ‫شە‬ ‫تە‬ ‫دەب‬ ‫هۆش‬ ‫بەرزشردنەوەش‬ ‫ئاستی‬ ‫نان‬ ‫بەرهەمه‬ ‫و‬ ‫دانی‬ ‫پەرەپ‬ ‫ئابوورش‬ ‫و‬ ‫راشردنی‬ ‫خ‬ ‫رەوتکردن‬ ‫بە‬ ‫ئاە‬ ‫استەش‬
 15. ‫پەروەردە‬ ‫رزگاربوون‬ ‫سەرمایەی‬ ‫مرۆیی‬ ‫تەندروستی‬ ‫خواردن‬ ‫بە‬ ‫دان‬ ‫یەکەپ‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫و‬ ‫مرۆیی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫نیکاندەرش‬ ‫ردەوام‬ ‫کۆتایی‬ ‫شێوە‬ ‫بەو‬ ‫هێنان‬ ‫مردنانەی‬ ‫لە‬ ‫تەمەنیان‬ ‫کە‬ ‫مندااڵن‬ 5 ‫کەمترە‬ ‫ساڵ‬ ‫لێبگیرێت‬ ‫رێگەیان‬ ‫دەکرێت‬ ‫وە‬ . ‫رێژەی‬ ‫کەمکردنەوەی‬ ‫دایکان‬ ‫مردنی‬ ‫کەمکردنەوەی‬ ‫و‬ ‫مردووان‬ ‫ژمارەی‬ ‫دەرەنجامی‬ ‫لە‬ ‫بریندراران‬ ‫هاتوچۆ‬ ‫رووداوەکانی‬ . ‫بچووک‬ ‫شێوەکانی‬ ‫سەرجەم‬ ‫بە‬ ‫هێنان‬ ‫کۆتایی‬ ‫کورتبوون‬ ‫و‬ ‫ەوەی‬ ‫لە‬ ‫تەمەنیان‬ ‫مندااڵنی‬ 5 ‫کەمترە‬ ‫ساڵ‬ . ‫بەدیهێنانی‬ ‫تەندروس‬ ‫لەخۆگرتنی‬ ‫تی‬ ‫گشتگر‬ . ‫دەستەبەرکردنی‬ ‫ب‬ ‫گەیشتن‬ ‫دەست‬ ‫ە‬ ‫خزمەتگوزاریەکانی‬ ‫و‬ ‫تەندروستی‬ ‫خستنەوە‬ ‫منداڵ‬ ‫و‬ ‫زاوزێکردن‬ ‫جگەرە‬ ‫لە‬ ‫رێگەگرتن‬ ‫بەهێزکردنی‬ ‫کێشان‬ ‫زیادکردنی‬ ‫ئامادەکردنیا‬ ‫و‬ ‫پێگەیشتووان‬ ‫و‬ ‫گەنجان‬ ‫ژمارەی‬ ‫بە‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫شیاوەکان‬ ‫پیشە‬ ‫و‬ ‫کارکردن‬ ‫بۆ‬ ‫پەیوەندارەکان‬ ‫کارامەییە‬ ‫بوون‬ ‫پێشەنگ‬ ‫دامەزراندن‬ ‫پەروەردەییەکان‬ ‫دامەزراوە‬ ‫پێشخستنی‬ ‫و‬ ‫دابینکردنی‬ ‫زیادکردنی‬ ‫خ‬ ‫مامۆستایانی‬ ‫لە‬ ‫پێویست‬ ‫ژمارەی‬ ‫اوەن‬ ‫توانا‬ ‫رێژەی‬ ‫کەمکردنەوەی‬ ‫ناچنە‬ ‫و‬ ‫ناکەن‬ ‫کار‬ ‫کە‬ ‫گەنجانەی‬ ‫ئەو‬ ‫ناکەن‬ ‫راهێنان‬ ‫و‬ ‫مەشق‬ ‫یاخوود‬ ‫خوێندن‬ ‫ناوەندەنکانی‬
 16. .1 ‫گۆڕانکاریەرکانی‬ ‫دانیشتوان‬ ‫و‬ ‫گەشەپێدانی‬ ‫بەردەوام‬ ‫کیکردنەوەش‬ ‫دانیکتوان‬ ( ‫بە‬ ‫کبینیەشانی‬ ‫پ‬ ‫تایبەک‬ ‫بە‬ ‫دانیکتوانیکەوە‬ ) ‫ویستە‬ ‫پ‬ ‫کی‬ ‫بەک‬ ‫دانە‬ ‫بەاو‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫یە‬ ‫پالنەشانی‬ ‫شۆمەاڵیەتی‬ ‫و‬ ‫ئابوورش‬ . ‫یۆەانکاریەشانی‬ ‫دانیکتوان‬ ‫تیکک‬ ‫دەخەنەسەر‬ ‫ئەم‬ ‫خااڵنەش‬ ‫خوارەوە‬ : .1 ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ‫سااڵنی‬ 2020 ‫تا‬ 2040 ، ‫کبینی‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫دەشر‬ ‫ژمارەش‬ ‫دانیکتوانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستانی‬ ‫رار‬ ‫ع‬ 2.7 ‫ملیۆن‬ ‫شەس‬ ‫زیاد‬ ‫بکاک‬ . ‫زیادبوونەشە‬ ‫بە‬ ‫وەیەشی‬ ‫ک‬ ‫یەشسان‬ ‫دابەککراوە‬ ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ‫هەردوو‬ ‫دەیەشەدا‬ . .2 ‫زیادبوونی‬ ‫ژمارەش‬ ‫هەرزەشاران‬ ‫و‬ ‫انی‬ ‫یەن‬ ‫شە‬ ‫تەمەنیان‬ ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ 15 - 24 ‫ە‬ ‫سا‬ ‫بە‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 12 % ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ 2020 ‫بۆ‬ 2030 ‫هەروەها‬ ‫زیادبوونی‬ ‫ژەیان‬ ‫ر‬ ‫بە‬ 10 % ‫یە‬ ‫دەیەش‬ ‫دواتردا‬ . .3 ‫بەرزبوونەوەش‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 27 % ‫یە‬ ‫زش‬ ‫ه‬ ‫شار‬ ‫شە‬ ‫تەمەنیان‬ ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ( 15 - 64 ) ‫دایە‬ ‫سا‬ ‫یە‬ 2020 ‫تا‬ 2030 ‫هەروەها‬ ‫بەرزبوونەوەش‬ ‫بە‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 21 % ‫یە‬ ‫وانی‬ ‫ن‬ 2030 ‫بۆ‬ 2040 . .4 ‫بەرزبوونەوەش‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫مندااڵن‬ ‫بە‬ 11 % ‫و‬ 8 % ‫و‬ 2 % ‫شە‬ ‫ویستە‬ ‫پ‬ ‫یە‬ ‫قۆناغەشانی‬ ‫سەرەتایی‬ ‫و‬ ‫ناوەندش‬ ‫و‬ ‫ئامادەیی‬ ‫ن‬ ‫تۆماربکر‬ ‫و‬ ‫نن‬ ‫بخو‬ ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ 2020 ‫تا‬ 2030 . ‫یە‬ ‫دەیەش‬ ،‫دواتردا‬ ‫ژەشان‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫دەیۆە‬ ‫بۆ‬ 6 % ‫و‬ 9 % ‫و‬ 10 % . .5 ‫زیادبوونی‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫ئافرەتان‬ ‫یە‬ ‫قۆناغی‬ ‫وەەەخستنەوەدا‬ ‫بە‬ 21 % ‫یە‬ 2020 ‫ەشاندا‬ ‫هەروەها‬ ‫بە‬ 15 % ‫یە‬ 2030 ‫یەشاندا‬ . .6 ‫زیادبوونی‬ ‫بەسااڵەووان‬ ‫شە‬ ‫تەمەنیان‬ ‫یە‬ ( 65 ) ‫ساڵ‬ ‫بە‬ ‫سەرەوەیە‬ ‫بە‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 45 % ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ‫سااڵنی‬ 2020 ‫تا‬ 2030 ‫هەروەها‬ ‫بە‬ ‫ژەش‬ ‫ر‬ 56 % ‫یە‬ ‫وان‬ ‫ن‬ ‫سااڵنی‬ 2030 ‫تا‬ 2040 .
 17. 2 . ‫ئامانجەکانی‬ ‫گەشەپێدانی‬ ‫بەردەوام‬ ‫نیکاندەرەشانی‬ ( ‫وەرەشانی‬ ‫پ‬ ) ‫حکومەتی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستان‬ ‫ئەم‬ ‫بوارانەش‬ ‫خوارەوە‬ ‫دەخاتەەو‬ ‫و‬ ‫بۆ‬ ‫مەبەستی‬ ‫ەاشسازش‬ ‫شردن‬ ‫یاندا‬ ‫ت‬ :  ‫پاراستنی‬ ‫شۆمەاڵیەتی‬ [ ‫ژەش‬ ‫ر‬ ‫سەدش‬ % ‫ئەو‬ ‫زانانەش‬ ‫خ‬ ‫سوودمەندبوونە‬ ‫یە‬ ‫خیزمەتاوز‬ ‫اریە‬ ،‫شۆمەاڵیەتیەشان‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستان‬ : 24 % ‫و‬ ‫یە‬ ‫رار‬ ‫ع‬ : 35 % ]  ‫نانی‬ ‫بەشاره‬ ‫وازە‬ ‫ک‬ ‫تازەشانی‬ ‫اەیرتن‬ ‫ر‬ ‫یە‬ ‫سکپەش‬ ، [ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستان‬ : 26 % ‫و‬ ‫رار‬ ‫ع‬ : 36 % ]  ‫خەتەنە‬ ‫شردنی‬ ‫شەان‬ [ ‫شەان‬ ‫و‬ ‫ئافرەتانی‬ ‫خەتەنە‬ ‫شراو‬ ( 15 - 49 ) ،‫ساڵ‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستان‬ : 37 % ، ‫رار‬ ‫ع‬ : 7 % .  ‫شارشردن‬ ‫بە‬ ‫مندااڵن‬ [ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستان‬ : 10 % ، ‫رار‬ ‫ع‬ : 5 % ] . Source: MICS Survey 2018
 18. 3 . ‫چوارچێوەی‬ ‫دامەزراوەیی‬ ‫و‬ ‫سیاسەتی‬ ‫دانیشتوان‬ ‫داەکتنی‬ ‫کی‬ ‫سییاسەت‬ ‫تازەش‬ ‫تایبەک‬ ‫بە‬ ‫دانیکتوان‬ ‫بۆ‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستانی‬ ‫رار‬ ‫ع‬ ‫کان‬ ‫بەکانی‬ ‫دامەزراندنی‬ ‫کی‬ ‫ومەن‬ ‫ئەن‬ ‫بااڵش‬ ‫دانیکتوان‬ ‫ک‬ ‫دەتوان‬ ‫کی‬ ‫واز‬ ‫ک‬ ‫یکتایر‬ ‫فەراهەم‬ ‫ب‬ ‫کاک‬ ‫بۆ‬ ‫ئاستەناەشانی‬ ‫پەیوەسک‬ ‫بە‬ ‫دانیکتوان‬ ‫هەروەها‬ ‫ک‬ ‫دەتوان‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫دانیکتوان‬ ‫و‬ ‫ئ‬ ‫ەشانی‬ ‫امان‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫بەردەوام‬ ‫کەڵ‬ ‫ت‬ ‫بە‬ ‫یەشتر‬ ‫بکاک‬ . ‫بۆ‬ ‫ئەوەش‬ ‫ئەم‬ ‫وازە‬ ‫ک‬ ‫سەرشەوتووب‬ ،‫ک‬ ‫ویستە‬ ‫پ‬ ‫ئەمانەش‬ ‫خوارەوە‬ ‫بەردەسک‬ ‫ک‬ ‫ب‬ :  ‫دیدێکی‬ ‫گشتگیرو‬ ‫هاوبەش‬ ‫هەبێت‬ ‫سەبارەت‬ ‫بە‬ ‫دانیشتوان‬ .  ‫ئەنجومەنێکی‬ ‫بااڵی‬ ‫دانیشتوانی‬ ‫بە‬ ‫دەسەاڵت‬ ‫و‬ ‫گشتگیرو‬ ‫کارا‬ ‫هەبێت‬ .  ‫میکانیزمێکی‬ ‫روونی‬ ‫هەبێت‬ ‫بۆ‬ ‫لێپێچینەوەو‬ ‫بەرپرسیارێتی‬ ‫هەڵگرتن‬ .  ‫سیستمێکی‬ ‫بەهێزی‬ ‫چاودێری‬ ‫و‬ ‫هەڵسەنگاندن‬ ‫هەبێت‬ .
 19. 4 . ‫توانادان‬ ‫بە‬ ‫ئافرەتان‬ ‫فراوانکردنی‬ ‫ئابوورش‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ ‫یەیەڵ‬ ‫ەم‬ ‫سەر‬ ‫کهاتەو‬ ‫پ‬ ‫بابەتەشانی‬ ‫یە‬ ‫وەش‬ ‫ەوارە‬ ‫هەر‬ ‫می‬ ‫شوردستاندا‬ ‫ک‬ ‫دەتوان‬ ‫ک‬ ‫بەکدارب‬ ‫یە‬ ‫بەرزشردنەوەش‬ ‫ئاستی‬ ‫بەکدارش‬ ‫ئافرەتان‬ ‫یە‬ ‫بوار‬ ‫ش‬ ‫ئابووریدا‬ ‫هەروەها‬ ‫تە‬ ‫دەب‬ ‫هۆش‬ ‫شەمکردنەوەش‬ ‫باریرانی‬ ‫سەرکانی‬ ‫ئەو‬ ‫ئافرەتانەش‬ ‫شاردەشەن‬ . ‫یە‬ ‫شاتی‬ ،‫ستادا‬ ‫ئ‬ ‫تە‬ ‫دەب‬ ‫هۆش‬ ‫زیادشردنی‬ ‫هەیی‬ ‫شار‬ ‫بۆ‬ ‫ئافرەتان‬ ‫هەروەک‬ ‫ەینی‬ ‫یینە‬ ‫م‬ ‫بە‬ ‫تواناترن‬ ‫بۆ‬ ‫شار‬ ‫شردن‬ ‫یە‬ ‫شەرتی‬ ‫ئابوورش‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ . ‫ئەم‬ ‫ۆرە‬ ‫یۆەانکاریە‬ ‫یە‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ ‫بێ‬ ‫بەرامبەر‬ ‫بۆ‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ ‫بە‬ ‫رامبەر‬ ‫بە‬ ‫پارە‬ ‫تی‬ ‫ۆر‬ ‫پەروەردە‬ ‫باکتر‬ ‫دەشاک‬ ‫هەروەها‬ ‫بەکدار‬ ‫ک‬ ‫دەب‬ ‫یە‬ ‫یەورەشردنی‬ ‫سەرمایەش‬ ‫م‬ ‫رۆیی‬ . ‫یە‬ ‫الیەشی‬ ،‫ترەوە‬ ‫ئەم‬ ‫ئابوورش‬ ‫ریە‬ ‫ەاود‬ ‫تە‬ ‫دەب‬ ‫هۆش‬ ‫باکترشردنی‬ ‫تی‬ ‫ۆر‬ ‫ریکر‬ ‫ەاود‬ ‫دنی‬ ‫بەسااڵەووان‬ ‫و‬ ‫شەسانی‬ ‫شەم‬ ‫ئەندام‬ . ‫یە‬ ،‫شۆتاییدا‬ ‫ئابوورش‬ ‫رش‬ ‫ەاود‬ ‫کە‬ ‫هەی‬ ‫بۆ‬ ‫یەورەبوون‬ ‫ی‬ ‫شەرک‬ ‫تایبەک‬ ‫و‬ ‫ۆرش‬ ‫هەمە‬ ‫ئابوورش‬ ‫یە‬ ‫اەش‬ ‫ر‬ ‫بەرزشردنەوەش‬ ‫ئاستی‬ ‫بایەخدان‬ ‫بە‬ ‫شەرتە‬ ‫نانەوت‬ ‫ییەشان‬ . 4.
 20. 5 . ‫کەم‬ ‫وکورتییەکان‬ ‫لە‬ ‫رووی‬ ‫زانیاریەوە‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫شوردستانی‬ ‫رار‬ ‫ع‬ ‫ویستی‬ ‫پ‬ ‫بە‬ ‫شۆشردنەوەش‬ ‫زانیارش‬ ‫هەیە‬ ‫هەروەها‬ ‫دروستکردنی‬ ‫نیکاندەرەشان‬ ‫بۆ‬ ‫ئەوەش‬ ‫ک‬ ‫بتوان‬ ‫سییاسەتەشان‬ ‫ک‬ ‫ژ‬ ‫دابە‬ ‫و‬ ‫نەخکە‬ ‫بۆ‬ ‫کخەری‬ ‫دەستپ‬ ‫ەشان‬ ‫ک‬ ‫دابن‬ ‫یەسەر‬ ‫بنەماش‬ ‫اە‬ ‫بە‬ ‫بە‬ ‫تایبەتی‬ ‫یەم‬ ‫بوارانەش‬ ‫خوارەوە‬ : .1 ‫زانیارش‬ ‫تازە‬ ‫سەبارەک‬ ‫بە‬ ‫ئاوارەشان‬ ‫وپەنابەران‬ . .2 ‫نیکاندەرە‬ ‫تازەشانی‬ ‫تایبەک‬ ‫بە‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫بەردەوام‬ ‫و‬ ‫سەرمایەش‬ ‫مرۆی‬ ‫ی‬ . .3 ‫ئارەزووش‬ ‫وەەەخستنەوەو‬ ‫حەزش‬ ‫شۆچ‬ ‫شردن‬ ‫یە‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ان‬ ‫یەن‬ . .4 ‫شارشردنی‬ ‫مندااڵن‬ . .5 ‫داویستیە‬ ‫پ‬ ‫دابین‬ ‫نەشراوەشان‬ ‫یە‬ ‫خزمەتاوزریەشانی‬ ‫تایبەک‬ ‫بە‬ ‫کخستنی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫کردنی‬ ‫کە‬ ‫ت‬ ‫میتۆدەشان‬ . .6 ‫مردنی‬ ‫دایکان‬ ( ‫و‬ ‫رووپ‬ / ‫تۆمارشراو‬ )
 21. 6 . ‫زیاتر‬ ‫توێژینەوەی‬ ‫هاوشارش‬ ‫ناو‬ ‫یەپ‬ ‫ژینەوە‬ ‫تو‬ ‫مەبەستی‬ ‫بۆ‬ ‫ن‬ ‫بکر‬ ‫رەەاو‬ ‫ویستە‬ ‫پ‬ ‫خوارەوە‬ ‫بوارانەش‬ ‫ئەم‬ ‫شردنی‬ ‫بەیاربەدەستان‬ :  ‫بەردەوام‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫بە‬ ‫دانیکتوان‬ ‫یۆەانکاریەشانی‬ ‫بەستنەوەش‬ .  ‫شوردستان‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫بۆ‬ ‫بەردەوام‬ ‫دانی‬ ‫یەکەپ‬ ‫ەشانی‬ ‫ئامان‬ ‫شردنی‬ ‫یی‬ ‫خۆ‬ ‫بە‬ .  ‫ئایندە‬ ‫رش‬ ‫سەرژم‬ ‫بە‬ ‫تایبەک‬ ‫کیکردنەوەشانی‬ ‫امەشانی‬ ‫ئەن‬ ‫روونکردنەوەش‬ .  ‫رار‬ ‫ع‬ ‫شوردستانی‬ ‫می‬ ‫هەر‬ ‫یە‬ ‫دیمۆیرافی‬ ‫سەرمایەش‬ .  ‫دایکان‬ ‫مردنی‬ ‫فاشتەرەشانی‬ ‫دیاریکردنی‬ .  ‫شۆڤید‬ ‫شاریاەرش‬ - 19 .
 22. ‫سوپاس‬ magued.osman@baseera.com.eg
Advertisement