Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PELAN STRATEGIKInterimKementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020
Pel an S t r a teg ik In ter im KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA     2011 - 2020
II   Cetakan Pertama 2012   ©Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012   ISBN 978-983-9522-26-6   Semua hak cipta terpe...
IIIKandungan......................             Tajuk	 	                            ...
IV                   KATA ALU-ALUAN | KETUA SETIAUSAHA                    KEMENTERIA...
VKATA ALU-ALUAN | KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu...
7  Pelan Strategik Interim 	             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 20207777          ...
VII     SETIAP MURID BERPOTENSI        UNTUK BERJAYA Pemantapan Pengupaya          Pembaharuan & Lonj...
Pelan Strategik Interim 	  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020
BAB 1:PENGENALAN
10   Pelan Strategik Interim  	              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020   Aspirasi Nega...
11	Pendidikan        merupakanelemen utama yang menjadi asasuntuk merealisasikan aspirasi negara.Perubahan yang be...
12   Pelan Strategik Interim  	               KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020        ...
13arah pelaksanaan sistem pendidikanyang berkualiti tinggi, PIPP telah                    5  Memanta...
14   Pelan Strategik Interim  	              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020          ...
1524 Mengkaji semula syarat lulus    Tumpuan Pendidikandi Institut Pendidikan Guru (IPG)   2011-2020:bagi memastikan ...
16   Pelan Strategik Interim  	              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020         ...
17dasar memartabatkan bahasa Melayu     	    Tumpuan diberikan kepadasebagai bahasa rasmi dan memperkukuh    me...
18   Pelan Strategik Interim  	               KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020         ...
19	   Orientasi kepada peperiksaanakan berkurangan.    Transformasikandungan kurikulum yang berasaskanhasil  pembe...
BAB 2:  MEMARTABATKANPROFESION KEGURUAN
Pelan Strategik Interim  	              KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202022        	   ...
23                      RAJAH 2.1   Pada  masa   yang   sama,     Pembangunan     ...
Pelan Strategik Interim  	                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202024        ...
25      INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama  Agensi    Tempoh        Akti...
Pelan Strategik Interim  	                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202026         ...
27      INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama   Agensi    Tempoh        Ak...
Pelan Strategik Interim   	                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202028         I...
29      INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama    Agensi   Tempoh      Aktivi...
BAB 3 :   MEMPERKUKUHPENGHAYATAN AKIDAH  DAN NILAI MURNI
Pelan Strategik Interim  	               KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020            ...
Peranan   pendidikan  amat                     Akidah yang kukuh dan mantappenting sebagai alat ...
Pelan Strategik Interim   	                  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020       INI...
INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama    Agensi    Tempoh        ...
BAB 4:MENGUKUHKAN  STRUKTURPERSEKOLAHAN
Pelan Strategik Interim  	               KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020            ...
Kemasukan Awal 5+                Pembelajaran   akan    lebih                    ...
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

20,378 views

Published on

Published in: Education

Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

 1. 1. PELAN STRATEGIKInterimKementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020
 2. 2. Pel an S t r a teg ik In ter im KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020
 3. 3. II Cetakan Pertama 2012 ©Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012 ISBN 978-983-9522-26-6 Semua hak cipta terpelihara. Semua bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik secara sebahagian atau keseluruhan, tanpa izin bertulis daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan PELAN STRATEGIK INTERIM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Disediakan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Putrajaya Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putajaya Tel: +603-8884 6000 Fax: +603-8884 6439 Web: www.moe.gov.my/bppdp
 4. 4. IIIKandungan...................... Tajuk Halaman Kata Alu-Aluan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia.................. iv Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia......................................... v Misi, Visi dan Matlamat .......................................................... vi Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 - 2020........................... vii Bab 1 Pengenalan............................................................... 9 Bab 2 Memartabatkan Profesion Keguruan........................ 21 Bab 3 Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni............................................. 31 Bab 4 Mengukuhkan Struktur Persekolahan....................... 37 Bab 5 Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM.......................................... 43 Bab 6 Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum...................................................... 49 Bab 7 Mentransformasikan Pentaksiran............................. 57 Bab 8 Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris................................ 63 Bab 9 Inovasi dan Kreativiti................................................ 69 Bab 10 Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional............................................................... 75 ISI KANDUNGAN Bab 11 Pendidikan Awal Kanak-Kanak................................. 81 Bab 12 Pendidikan Inklusif................................................... 87 Bab 13 1Murid 1Sukan......................................................... 93 Bab 14 Pembelajaran Maya................................................. 99 Bab 15 Perkongsian Pintar Awam, Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa............................... 105 Bab 16 Penutup................................................................... 111
 5. 5. IV KATA ALU-ALUAN | KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Modal insan merupakan satu elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Modal insan yang berkualiti akan memberi nilai tambah yang diperlukan oleh sesebuah negara yang sedang membangun bagi meningkatkan produktiviti yang dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Sesungguhnya usaha ke arah penjanaan modal insan yang berkualiti mencakupi bidang pendidikan. Kepesatan pembangunan negara sememangnya memerlukan modal insan yang berilmu dan berkemahiran dalam Dato’ Dr. Rosli Bin Mohamed melaksanakan tanggungjawab pembangunan. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Selaras dengan kesedaran tersebut, saya mengucapkan syabas kepada semua yang telah berjaya menghasilkan Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 bagi merealisasikan hasrat Wawasan 2020. Saya yakin inisiatif-inisiatif yang dikemukakan dalam Pelan Strategik Interim ini akan dapat melahirkan modal insan yang berupaya membawa negara kita ke puncak kemajuan dan kejayaan. Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011- 2020 akan digunapakai sementara menantikan blueprint Hala Tuju dan Transformasi Pendidikan Negara yang sedang dibangunkan siap sepenuhnya. Pelan Strategik Interim ini akan memastikan setiap murid akan diberi peluang untuk berjaya. Penyediaan pelan strategik ini telah mengambilkira agenda penting negara termasuklah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan yang akan terus diperkasa demi memperluas akses pendidikan berkualiti dan menggalakkan peranan swasta sebagai pelengkap utama agenda pendidikan negara. Saya amat berharap penerbitan buku Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semua objektif serta sasaran program akan sentiasa difahami dan dihayati oleh semua pelaksana. Sekian, terima kasih. DATO’ DR. ROSLI BIN MOHAMED
 6. 6. VKATA ALU-ALUAN | KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhTerlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat Allah SWT atas nikmat danlimpah kurnia-Nya serta keizinan-Nya, dokumen Pelan Strategik InterimKementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 berjaya direalisasikan.Syabas dan tahniah ditujukan kepada seluruh warga KPM yang terlibatdalam menjayakan usaha murni ini. Semoga segala usaha cemerlang iniakan melonjakkan Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah pencapaianWawasan 2020. Dalam memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti Dato’ Sri Abd Ghafar Bin Mahmuddapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia, satu pelan yang mantap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysiadisediakan. Dengan terhasilnya Pelan Strategik Interim Kementerian Kementerian Pelajaran MalaysiaPelajaran Malaysia 2011-2020 ini, maka usaha untuk melahirkan modalinsan mengikut acuan kita sendiri dapat direalisasikan. Pelan StrategikInterim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini diharap dapatmenjadi pemangkin kepada semua warga Kementerian, JabatanPelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah dalammemastikan pelaksanaan inisiatif dan aktiviti berjalan dengan lancardan sistematik. Harapan saya adalah supaya Pelan Strategik Interim KementerianPelajaran Malaysia 2011-2020 ini sewajarnya dijadikan panduan untukmelaksanakan perancangan dengan berkesan dan mencapai sasaranserta hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian, usaha melahirkanmodal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilandapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhir kata, saya berharap agarkesemua inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan secara cekapdan tersusun bagi menjayakan kemajuan dan pembangunan negara.Sekian, terima kasih. KATA ALU-ALUANDATO’ SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD
 7. 7. 7 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 20207777 VISI SEKOLAH UNGGUL7 PENJANA GENERASI TERBILANG MISI7 MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI7 MATLAMAT 1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.
 8. 8. VII SETIAP MURID BERPOTENSI UNTUK BERJAYA Pemantapan Pengupaya Pembaharuan & Lonjakan Memartabatkan Bahasa Malaysia Memartabatkan Profesion Memperkukuh Bahasa Inggeris Keguruan Inovasi dan Kreativiti Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional Mengukuhkan Struktur Persekolahan Pendidikan Awal Kanak-kanak Memantapkan Infrastruktur Pendidikan Inklusif Institusi Pendidikan KPM 1Murid 1Sukan Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum Pembelajaran Maya Perkongsian Pintar Awam, Mentransformasikan Pentaksiran Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUSW 2020 RMK 10 PTK PTE MBE FPK PIPP AKSES | EKUITI | KUALITI Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
 9. 9. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020
 10. 10. BAB 1:PENGENALAN
 11. 11. 10 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Aspirasi Negara Malaysia berhasrat menjadi dan integriti. Program transformasi sebuah negara maju mengikut cara kerajaan yang dilancarkan oleh YAB tersendiri tanpa terikut kepada cara Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, dan corak negara maju lain. Kemajuan Perdana Menteri Malaysia, pada 2 April yang dimaksudkan bukan terhad 2010 pula memberi penekanan kepada kepada bidang ekonomi sahaja malah keberkesanan dalam penyampaian merangkumi segala aspek kehidupan perkhidmatan dan tanggungjawab atas seperti ekonomi, politik, sosial, keberhasilan yang memberi keutamaan kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. kepada rakyat. Sejak Wawasan 2020 Selaras dengan Bidang dilancarkan pada 28 Februari 1991, Keberhasilan Utama Negara (NKRA), kerajaan telah memberi tumpuan Kerajaaan menyasarkan untuk kepada perpaduan, pembangunan memperbaiki pencapaian pendidikan teknologi, produktiviti dan nilai-nilai dengan memastikan setiap murid moral bagi menghadapi persaingan mempunyai akses kepada pendidikan globalisasi. Dalam merealisasikan berkualiti dan berkemampuan. Wawasan 2020 dan dalam usaha negara mengharungi cabaran abad ke-21, Model Baru Ekonomi merupakan Kerajaan telah memperkenalkan empat tunjang penting yang dibentuk (4) tonggak penting, iaitu Gagasan khusus untuk memberi perkhidmatan 1Malaysia, Program Transformasi kepada masyarakat pada masa akan Kerajaan, Rancangan Malaysia Ke-10 datang. Model yang melibatkan tiga (RMKe-10) dan Model Baru Ekonomi (3) prinsip hasil daripada laporan (MBE). Empat (4) tonggak inilah yang Majlis Perundingan Ekonomi Negara mendasari transformasi pendidikan. (MPEN) iaitu, 1) berpendapatan tinggi, 2) kemapanan dan 3) keterangkuman Konsep Gagasan 1Malaysia akan memacu kemajuan ekonomi telah diperkenalkan bertujuan negara menjadi sebuah negara yang menyatupadukan rakyat Malaysia membangun sepenuhnya; meletakkan dengan fikiran dan tindakan menjurus kedudukan negara yang berdaya saing kepada satu matlamat umum. Lapan secara strategik di dalam ekonomi (8) nilai yang diterapkan dalam konsep serantau dan global, persekitaran yang 1Malaysia ialah budaya kecemerlangan, mapan dan kualiti kehidupan secara ketabahan, rendah hati, penerimaan, menyeluruh. kesetiaan, meritokrasi, pendidikan
 12. 12. 11 Pendidikan merupakanelemen utama yang menjadi asasuntuk merealisasikan aspirasi negara.Perubahan yang berlaku di peringkatglobal memberi cabaran terhadapperancangan pendidikan negara.Kesan globalisasi, liberalisasi danperkembangan teknologi maklumat diseluruh dunia memerlukan KementerianPelajaran Malaysia (KPM) membuatpenyesuaian dan penambahbaikanterhadap sistem pendidikan yang sediaada. RMKe-10 penting dalammemperkukuh sistem pendidikanbermula daripada pendidikan awalkanak-kanak sehingga ke pengajiantinggi. Perkara ini terkandung dalamsatu (1) daripada lima (5) teras strategikke arah mencapai matlamat RMKe-10. Carta Asas Pembentukan Pelan StrategikDemi membangunkan dan mengekalkan Interim KPM 2011-2020modal insan bertaraf dunia, kerajaanmemberi penekanan ke arahpencapaian aspek meningkatkan kualiti Pelan Indukguru, meningkatkan bilangan sekolah Pembangunanberprestasi tinggi, memperkenalkan Pendidikan (PIPP)sekolah amanah, meningkatkan 2006-2010penyertaan murid dan kesaksamaanpendidikan. PIPP 2006-2010 dihasilkan bagi merealisasikan Misi Nasional yang bertujuan meningkatkan prestasi dan impak pembangunan negara. PIPP PENGENALAN menjurus untuk mencapai Misi Nasional di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’.
 13. 13. 12 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dengan matlamat melahirkan pelaksanaan PIPP 2006–2010 bagi modal insan kelas pertama, setiap teras diukur berdasarkan Kementerian Pelajaran Malaysia indikator yang telah ditetapkan. (KPM) melalui PIPP telah memastikan agenda pendidikan yang dirangka Secara keseluruhannya, dalam Pembangunan Pendidikan prestasi pencapaian pelaksanaan 2001-2010 diteruskan melalui dua hampir 300 pelan tindakan bagi semua pendekatan iaitu kesamarataan teras PIPP telah berjaya mencapai peluang pendidikan dan prestasi lebih 80 peratus sasaran kecemerlangan institusi pendidikan. yang ditetapkan. Sehingga Disember PIPP dilaksanakan melalui enam (6) 2010, prestasi pencapaian bagi setiap teras strategik iaitu: teras ialah Teras 1 (87.9%), Teras 2 (92.9%), Teras 3 (86.0%), Teras 4 1. Membina Negara Bangsa (98.0%), Teras 5 (90.8%) dan Teras 6 (95.2%). Walaupun terdapat pelbagai 2. Membangunkan Modal Insan kekangan akibat kegawatan ekonomi di peringkat global, KPM terus 3. Memperkasakan Sekolah mempertingkat usaha agar sasaran Kebangsaan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Ini membuktikan kesungguhan 4. Merapatkan Jurang Pendidikan KPM melaksanakan usaha untuk mengangkat pendidikan negara ke 5. Memartabatkan Profesion peringkat yang lebih tinggi. Keguruan 6. Melonjakkan Kecemerlangan Agenda Belum Institusi Pendidikan Selesai Sepanjang pelaksanaan Kini, PIPP menjadi asas PIPP, pelbagai cabaran telah dilalui lonjakan sistem pendidikan negara oleh KPM bagi memastikan bahawa ke tahap yang lebih tinggi dan segala perancangan yang telah dibuat menjadikannya bertaraf dunia bagi dapat dilaksanakan sepenuhnya. membantu kejayaan Misi Nasional Pelaksanaan PIPP 2006-2010 selama dan Wawasan 2020. Kejayaan yang lima (5) tahun menunjukkan prestasi diperoleh turut dipengaruhi oleh pencapaian yang memberansangkan kekuatan jalinan kerjasama di dalam bagi setiap teras. Kejayaan dan di luar KPM. Bagi memacu KPM ke
 14. 14. 13arah pelaksanaan sistem pendidikanyang berkualiti tinggi, PIPP telah 5 Memantapkan aktiviti Pendidikan Islam bagi menanganimencetuskan beberapa perkara baru gejala sosial dan salah laku dalamyang menambah baik dan memberi kalangan murid dengannilai tambah pada setiap teras PIPP. mempelbagaikan aktiviti Pendidikan Islam, dakwah serta aktiviti sivik dan kewarganegaraan. Berdasarkan Laporan AkhirPIPP 2006-2010 ini, KPM jugatelah mengenal pasti isu-isu yang 6 Melestarikan Pendidikan Vokasional sejajar denganmemerlukan perhatian dan tindakan Transformasi Pendidikan Vokasionallanjut dalam perancangan pendidikan melalui hubungan kolaboratif dengan industri. Tujuannya adalahdan cabaran masa hadapan. Bagi terus bagi menginovasikan pengajaranmemastikan semua murid mendapat dan pembelajaran yang berupayaakses kepada pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja mahir.terus melonjakkan kecemerlangansistem pendidikan negara, KPM 7 Menubuhkan Majlis Standardmencadangkan tindakan susulan Kualiti Bahasa Inggeris bagiseperti yang berikut: melaksanakan penarafan standard pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid di sekolah. 1 Menetapkan sasaran barubagi Projek Nadi Ilmu AmalanMembaca (NILAM). 8 Memantapkan kemenjadian murid dengan tujuan untuk memastikan murid yang dihasilkan 2 Meneruskan program melalui sistem pendidikanpendidikan yang mempunyai impak kebangsaan mempunyai ilmutinggi bagi memupuk perpaduan pengetahuan, dilengkapi kemahiran,dalam kalangan murid seperti komunikasi berkesan, kebolehanRancangan Integrasi Murid untuk menggunakan teknologi maklumatPerpaduan (RIMUP) agar dengan baik, berupaya berfikirmenggalakkan kerjasama dan secara kreatif dan kritis sertapersefahaman antara mereka. mampu bertindak secara rasional. 3 Mengukuhkan konsep sekolah 9 Memantapkan Transformasiwawasan bagi menarik minat ibu Kurikulum dengan pemugaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan PENGENALANbapa menjadikan sekolah ini sebagaisekolah pilihan. Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni 4 Menempatkan guru opsyen Visual. 10mata pelajaran Bahasa Malaysia. Memantapkan Transformasi Pentaksiran yang holistik, bersepadu dan seimbang.
 15. 15. 14 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 11 Menyelenggara peralatan 18 Mereka bentuk bangunan dan perkakasan Teknologi sekolah dengan lima (5) kaedah reka Maklumat dan Komunikasi (TMK) bentuk menggunakan ‘lightweight secara intensif dan bersepadu. building system’ (LBS) merangkumi bilik darjah, bilik guru, kuarters 12 Mengkaji semula syarat guru dan asrama. pemberian Tawaran Baru (Bai’ah) dengan mengambil kira pelbagai 19 Mengubah suai dan menaik aspek seperti pencapaian murid taraf bangunan bagi sekolah daif dalam kokurikulum dan dan uzur berdasarkan dapatan audit kemenjadian serta potensi murid. fizikal. 13 Menaraf semula Sekolah 20 Menyediakan infrastruktur Kebangsaan Orang Asli dan Sekolah TMK yang bersepadu dan berterusan Kebangsaan Pendidikan Khas di luar bandar dan pedalaman. daripada sekolah kebangsaan aliran perdana. 21 Meluaskan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak 14 Menyelaraskan penubuhan terpinggir yang tidak berpeluang prasekolah baru mengikut lokasi. mendapatkan pendidikan formal terutama bagi mereka yang tinggal 15 Memperluas penawaran mata di kawasan pedalaman, pulau dan terpencil, dalam kalangan Orang pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Asli, Penan dan peribumi serta Tamil di sekolah kebangsaan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. mengambil kira bilangan guru yang mencukupi, pengajaran dalam waktu persekolahan dan 22 Menjalin kerjasama dengan kepelbagaian alat bantu mengajar. agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi menyediakan pendidikan 16 Meningkatkan kemahiran khusus terpinggir. kepada kanak-kanak dan disiplin guru melalui program pemugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif . 23 Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru 17 Melaksanakan dasar bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. pendidikan wajib sembilan tahun, iaitu dari enam (6) tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6) kepada sembilan (9) tahun (Tahun 1 hingga Tingkatan 3).
 16. 16. 1524 Mengkaji semula syarat lulus Tumpuan Pendidikandi Institut Pendidikan Guru (IPG) 2011-2020:bagi memastikan tahap kualitipelatih guru dari IPG kekal berada Inisiatif Strategikpada tahap yang baik dan cemerlang. “Setiap murid berpotensi25 Mempergiat peranan Guru untuk berjaya” menjadi matlamatCemerlang sebagai mentor bagi kepada perancangan KPM denganmemotivasikan guru lain supaya keyakinan bahawa semua muridmeningkatkan kualiti dan mempunyai peluang dan potensikemahiran dalam bidang masing-masing. untuk berjaya. Setiap murid berpotensi untuk berjaya bermaksud26 M e n u b u h k a n Pasukan murid yang memiliki pengetahuanPengajaran dan Perkembangan dan kemahiran, mengamalkan nilai(Teaching and Development Teams) murni yang tinggi, berfikiran kreatifdengan tujuan memupuk rasa dan inovatif, mengamalkan sikappemilikan terhadap amalan bersatu padu dalam masyarakat danpengajaran terbaik sertamengamalkan konsep ketekalan gaya hidup sihat. Bagi memastikanpengajaran serta menjalin matlamat ini dapat dicapai, dua (2)hubungan kolaboratif di dalam pendekatan utama dalam Pelansekolah dan antara sekolah. Strategik telah dikenal pasti iaitu:27 Meningkatkan jalinan dan • Pemantapan pengupaya inisiatifjaringan sekolah melalui program sedia ada untuk memacu perubahandan aktiviti antarabangsa. dalam sistem pendidikan.28 Menilai semula kriteria • Pembaharuan dan lonjakan dimensi- dimensi baru bagi mencapaipenganugerahan Sekolah Berprestasi kecemerlangan dan pendidikanTinggi supaya tidak berpaksikan yang berkualiti.kepada akademik semata-mata. Pelan Strategik Interim KPM29 Mengkaji semula syarat 2011-2020 merangkumi 14 inisiatifpemilihan guru besar dan pengetua. strategik atau teras strategik untukPemilihan menggunakan pelbagai mencapai visi dan misi KPM. Bagikaedah seperti ‘head hunting’, PENGENALAN‘grooming’ dan temu duga membangunkan sekolah yang unggul,berdasarkan penyelesaian masalah transformasi sistem pendidikan sepertiakan dicadangkan dalam penstrukturan semula persekolahan,perancangan akan datang. kurikulum dan pentaksiran serta mengarusperdanakan pendidikan vokasional merupakan inisiatif yang diberi keutamaan.
 17. 17. 16 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Memartabatkan instrinsik ini akan mengurangkan Profesion Keguruan masalah sosial dan jenayah dalam negara. Tenaga, masa, kewangan dan Kualiti guru merupakan pemikiran akan dapat ditumpukan faktor utama pembinaan modal insan kepada pembangunan negara kerana sesebuah negara maju. Kualiti guru juga masalah dalaman negara telah pun akan menentukan kualiti pembelajaran dapat diselesaikan melalui pendidikan murid. Justeru, usaha meningkatkan yang memberikan penekanan kepada kualiti guru tidak boleh dipinggirkan penghayatan akidah. dalam usaha memantapkan pendidikan negara. Memartabatkan Profesion Perpaduan berasaskan Perguruan telah dijadikan satu semangat 1Malaysia terus diterapkan daripada enam (6) teras dalam PIPP dalam kalangan murid. Dalam PIPP, 2006-2010. Usaha ini akan diteruskan Membina Negara Bangsa merupakan dalam Pelan Strategik Interim KPM teras kedua yang dikembangkan 2011-2020 melalui pelbagai insentif melalui pelbagai aktiviti seperti kepada guru seperti memantapkan memperkasakan Bahasa Kebangsaan proses pengambilan guru, program dan memupuk kecintaan murid terhadap pembangunan profesionalisme yang kesenian, budaya dan sukan. Perpaduan berterusan, laluan kerjaya yang wajar menjadi keutamaan dalam Pelan menarik, dan melestarikan pendekatan Strategik Interim KPM 2011–2020 agar pengajaran dan pembelajaran. tercapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara maju dengan acuan Memperkukuh tersendiri. Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Memartabatkan Bahasa Malaysia Sahsiah yang unggul Memperkukuh Bahasa merupakan nilai yang perlu ada dalam Inggeris (MBMMBI) diri setiap warga Malaysia. Karakter murid merupakan satu aset yang paling Matlamat bagi membangunkan berharga bagi menentukan modal dan mengekalkan modal insan insan yang dilahirkan memiliki sahsiah merupakan satu usaha penting untuk unggul. Keperluan memiliki modal menjamin keutuhan negara. Justeru, insan seperti ini akan dapat digarap Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia melalui penghayatan akidah. Memperkukuh Bahasa Inggeris, (MBMMBI) telah dirancang bagi Penghayatan akidah akan mencapai matlamat tersebut. Dasar ini menjadi benteng yang dapat mengawal akan dapat memperkukuh daya saing tingkah laku murid secara intrinsik. negara dengan mengangkat bahasa Pengawalan tingkah laku secara sebagai mediumnya. Sehubungan itu,
 18. 18. 17dasar memartabatkan bahasa Melayu Tumpuan diberikan kepadasebagai bahasa rasmi dan memperkukuh meningkatkan penyertaan kanak-kanakpenguasaan bahasa Inggeris perlu dalam prasekolah. Bagi meluaskan lagidilaksanakan bagi mencapai hasrat akses kepada pendidikan prasekolahnegara. Dasar ini juga akan menjayakan yang berkualiti beberapa usaha akanmatlamat Malaysia sebagai pusat dipertingkat seperti pelaksanaankecemerlangan pendidikan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, penyeragaman bantuan Dasar MBMMBI memberikan kepada murid prasekolah kerajaan,penekanan kepada lima (5) bidang utama meningkatkan kualiti guru dankemahiran. Kemahiran membaca, pembantu guru, menambahkan bilanganmendengar dan berucap, menulis, kelas prasekolah di kawasan miskintatabahasa dan seni bahasa akan bandar, luar bandar dan pedalaman,diperkukuh lagi. Malahan, pengajaran meningkatkan perkongsian pintarKesusasteraan Melayu akan diperluas kerajaan-swasta dalam pendidikandi peringkat sekolah rendah. Langkah prasekolah dan mewujudkan Sistemini akan membantu mempercepat Maklumat Prasekolah Kebangsaan.penguasaan bahasa Melayu dan bahasaInggeris dalam kalangan murid. Kefasihan Keperluan menyediakandalam berbahasa akan dapat memacu program Pendidikan Awal Kanak-Kanakkecemerlangan negara di peringkat yang berkualiti sangat penting keranaantarabangsa kerana kemampuan pelaburan yang dibuat untuk setiapwarga Malaysia berkomunikasi dengan kanak-kanak yang dilahirkan pada hari iniberkesan di peringkat global. akan memberikan pulangan yang besar pada masa hadapan. Program AsuhanPendidikan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PusatPrasekolah dan Anak PERMATA Negara KPM dirangkaPendidikan Awal untuk menyediakan program asuhanKanak-Kanak dan didikan awal kepada kanak-kanak di bawah umur empat (4) tahun. Pendidikan Prasekolah masihmenjadi agenda utama KPM dalam usaha Terdapat beberapa isu yangmembangunkan modal insan berkualiti. dikaitkan dengan PERMATA, antaranya PENGENALANMenyedari kepentingan pendidikan kekurangan akses dan ketiadaan puncaprasekolah ke arah memperkembang kuasa perundangan bagi melaksanakanpotensi kanak-kanak bagi menyediakan asuhan kanak-kanak (bawah umur 4asas kukuh sebelum pendidikan formal, tahun) dalam Akta Pendidikan 1996salah satu bidang NKRA pendidikan yang (Akta 550). Justeru, KPM akan memberidikenal pasti merujuk kepada pendidikan tumpuan dalam pembinaan danprasekolah. pengambilalihan Pusat Anak PERMATA Negara dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011 – 2020.
 19. 19. 18 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Pendidikan Sehubungan itu, pendidikan Vokasional vokasional perlu diperkasakan bagi memenuhi keperluan untuk menambah Transformasi pendidikan akan tenaga mahir dan melonjakkan menjadi asas kepada penghasilan tenaga pendapatan negara ke peringkat yang kerja yang berpengetahuan dan selaras lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan dengan kemahiran abad ke-21. Justeru, MBE. KPM telah mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional untuk melahirkan Transformasi tenaga manusia berkemahiran tinggi Kurikulum dan fleksibel bagi menghasilkan pekerja yang inovatif, kreatif dan berdaya saing Transformasi kurikulum amat selaras dengan keperluan semasa. perlu kerana melaluinya kemajuan negara dapat dipacu. Transformasi Pendidikan yang berorientasikan kurikulum mampu mengupayakan akademik telah memerangkap negara tahap kesediaan tinggi dalam diri kita dalam pendapatan sederhana rakyat Malaysia dengan keperluan berbanding dengan negara lain. intelek, rohani, emosi, jasmani dan Akibatnya negara berhadapan dengan sosial yang lengkap dan sempurna ke masalah kekurangan tenaga mahir arah menghadapi cabaran abad ke-21. yang merupakan satu aset penting bagi Melalui transformasi kurikulum ini, mata pembangunan negara. pelajaran yang kurang sesuai akan dikaji semula. Ruang bagi pemikiran kreatif Malaysia yang terletak di dan kritis akan diperluas. Perkembangan individu akan ditaksir dari pelbagai satu rantau yang pesat dalam dimensi . pertumbuhan produktiviti buruh, belum lagi dapat melahirkan Melalui transformasi kurikulum pekerja berkemahiran tinggi. pelbagai perubahan akan dilaksanakan. Hanya 27 peratus sahaja tenaga Sistem pentaksiran akan menjadi lebih holistik serta fleksibel dan memberi kerja kita berkemahiran tinggi penilaian yang lebih menyeluruh dan masih mengharapkan untuk pembangunan individu secara sumber tenaga dari luar. Oleh menyeluruh. itu, peranan KPM perlu berubah untuk menyahut cabaran bagi menghasilkan sumber manusia yang inovatif, kreatif dan berkemahiran tinggi serta mempunyai sahsiah yang terpuji.
 20. 20. 19 Orientasi kepada peperiksaanakan berkurangan. Transformasikandungan kurikulum yang berasaskanhasil pembelajaran akan lebihmemberi makna. Justeru, pengajaranguru tidak lagi berfokus kepadapeperiksaan, sebaliknya lebih holistikdan memberikan peluang kepada muridmenambah pengalaman dan kemahiran. Bab-bab yang seterusnyaialah huraian terperinci setiap inisiatifstrategik yang telah dirangka bagimemastikan semua murid berjaya danberlakunya peningkatan dalam kualitisistem pendidikan negara. PENGENALAN
 21. 21. BAB 2: MEMARTABATKANPROFESION KEGURUAN
 22. 22. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202022 Sistem pendidikan negara guru. Pemimpin yang bijak berupaya dirancang dengan menyasarkan menyedia prasarana dan persekitaran pembangunan modal insan kelas pembelajaran yang kondusif dan pertama yang bakal menerajui bersesuaian dengan keperluan pembangunan negara pada masa depan. pembelajaran murid. Kejayaan pendidikan negara sangat bergantung kepada guru dan pemimpin Keupayaan serta kompetensi sekolah yang menjadi tunjang kepada guru dan pemimpin amat penting, pelaksanaan pendidikan negara. Oleh maka pembangunan keupayaan kerana realiti semua pelaksanaan dasar mereka dirancang di sepanjang kerjaya adalah tercermin daripada perkara yang mulai di peringkat pemilihan. Oleh sebenarnya berlaku di sekolah dan bilik itu, pembangunan profesionalisme darjah, KPM merancang pembangunan guru termasuk pemimpin merupakan pendidikan dengan memberi keutamaan suatu kontinuum yang dirancang di kepada pembangunan kualiti guru dan sepanjang kerjaya mereka. Proses pemimpin. ini berfokus kepada keperluan guru bersesuaian dengan ciri murid serta Usaha memartabatkan profesion konteks persekitaran pembelajaran keguruan dengan meningkatkan kualiti yang dihadapi. Hal ini dapat ditunjukkan guru, kerjaya guru, dan kebajikan guru dalam Model Kontinuum Pembangunan dimantapkan dalam perancangan ini Guru (Rajah 2.1). dengan matlamat menjadikan profesion keguruan dihormati serta dipandang Meningkatkan kualiti guru Matlamat : dan pemimpin pendidikan tinggi. Ini bersesuaian dengan amanah bagi meningkatkan kemenjadian murid yang dipikul oleh guru dalam pembinaan generasi masa depan negara. Objektif : 1. Meningkatkan strategi mendapatkan guru baharu terbaik. Selain guru, pemimpin 2. Meningkatkan yang cekap menyumbang dalam kompetensi guru dan pemimpin pendidikan. kecemerlangan pencapaian murid di 3. Memastikan setiap samping menjadikan sekolah sebagai guru dan pemimpin organisasi pembelajaran kepada pendidikan berprestasi tinggi. murid dan guru. Kejayaan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang Outcome: Meningkatkan kualiti penyampaian di sekolah dan dirancang di peringkat pusat meletakkan institusi latihan. cabaran dan tanggungjawab kepada pemimpin sekolah dalam merealisasikan perkara yang dirancang dengan bantuan
 23. 23. 23 RAJAH 2.1 Pada masa yang sama, Pembangunan profesionalismeakauntabiliti kepemimpinan dalam guru bukan hanya berfokus kepadamenentukan peningkatan pencapaian latihan melalui kursus rasmi semata-matapembelajaran murid dipertingkat malahan merangkumi elemen sokongandengan meningkatkan pengupayaan profesional daripada pemimpin, rakandan kebertanggungjawaban pemimpin sekerja, dan juga komuniti setempatterhadap pengurusan instruksional bagi serta persekitaran pembelajaran yang MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANmeningkatkan pencapaian pembelajaran disediakan di sekolah.murid di sekolah masing-masing. Olehitu, pelbagai tawaran baru kepada Jadual berikut menerangkan secarapemimpin dilaksanakan melalui inisiatif terperinci pelan tindakan utama, agensiini. pelaksana, tempoh, aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik memartabatkan Pembangunan profesionalisme profesion keguruan:guru termasuk pemimpin sekolahmerangkumi aktiviti formal danpengalaman tidak formal yang dapatmenyokong perkembangan kerjaya disepanjang perkhidmatan mereka secaraberterusan.
 24. 24. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202024 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pemasaran dan BPG Berterusan 1. Mempromosikan 1. Mengambil 20% guru Pengambilan Calon Guru profesion keguruan. pelatih dalam kalangan pelajar/graduan cemerlang. BPG 2015 2. Membangunkan 2. Mulai tahun 2013, standard profesional graduan dengan PNGK guru. 3.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru. BPG, BPSM, Berterusan 3. Memantapkan IAB, IPG kriteria dan prosedur 3. Mulai tahun 2013, pengambilan guru/ pelatih guru di IPG/ pemimpin / pensyarah. IPTA/IPTS ditawarkan Biasiswa Cemerlang BPG, Berterusan 4. Menghapus jaminan atau Pinjaman Boleh BTajaan, penempatan dan Ubah (PBU) dan IPG melaksanakan Biasiswa jaminan penempatan Cemerlang serta dimansuhkan. Pinjaman Boleh Ubah (PBU) untuk pengajian bidang pendidikan di semua institusi latihan. 5. Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. 6. Mengkaji semula syarat lulus di IPG bagi memastikan tahap kualiti pelatih guru dari IPG kekal berada pada tahap baik dan cemerlang. Pemastian Kualiti JNJK 2011 1. Memantapkan kualiti 1. Mensifarkan tahap p&p Pengajaran dan penaziran. lemah dan sederhana Pembelajaran serta dalam kalangan guru Latihan menjelang tahun 2015. JNJK 2012 2. Membangunkan 2. Mensifarkan bilangan Performance sekolah pada tahap Management System Band 6 dan 7 (PMS). menjelang tahun 2020. BPG 2012 3. Meningkatkan effective 3. Memastikan kualiti instructional time guru/ latihan perguruan dan pensyarah. kepimpinan 100% berkualiti menjelang JNJK 2015 4. Memperteguh 2015. penaziran ke arah pendidikan berkualiti. 4. Melaksanakan sistem penarafan IPG dan membuat ranking IPG mulai tahun 2013.
 25. 25. 25 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaPemastian Kualiti BPG Berterusan 5. Membangunkan dan 5. Meningkatkan 10%Pengajaran dan memastikan pematuhan pensyarah menghasilPembelajaran serta standard program dan membentangkanLatihan (sambungan) pendidikan guru. kertas kerja penyelidikan peringkat IPG, ELTC, Berterusan 6. Memantapkan antarabangsa setiap IAB kurikulum/program tahun. latihan. 6. Menjelang tahun BPSH 2016 7. Memantapkan program 2016, hanya guru penempatan semula opsyen sahaja yang guru / pensyarah dibenarkan mengajar mengikut opsyen. subjek berkaitan. BPG, IPG, 2015 8. Meningkatkan 7. Menjelang tahun 2020, ELTC & IAB infrastruktur dan 20% program latihan infostruktur institusi berkolaboratif dengan latihan. institusi swasta dalam dan luar negara. IPG, ELTC, 2013 9. Membangunkan 8. 100% sekolah IAB Program Sistem membangunkan Penarafan Institusi sokongan profesional Latihan untuk kepada guru secara penandaarasan. berasaskan sekolah BPG, IPG, Berterusan 10. Menambah baik dan kolaboratif. IAB, BPSH penyampaian melalui Professional Learning Community (PLC). BPG, BTP, Berterusan 11. Membudayakan BPSH pengintegerasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran serta latihan. BPK, BPG, Berterusan 12. Membudayakan BPSH kreativiti dan inovasi dalam penyampaian MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN pengajaran dan pembelajaran serta latihan. BPG, IAB, Berterusan 13. Melonjakkan ELTC, IPG kecemerlangan institusi latihan. JNJK, BPG Berterusan 14. Meningkatkan kemahiran dan disiplin guru melalui program pembugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif.
 26. 26. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202026 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pemilihan dan BPG 2015 1. Membangunkan dan 1. Mengambil 20% guru Penempatan Guru Baharu memastikan pematuhan pelatih dalam kalangan standard professional pelajar/graduan guru / pemimpin / cemerlang. pensyarah. 2. Mulai tahun 2013, Biasiswa Cemerlang IAB, BPG 2015 2. Membangunkan Teach dan PBU ditawarkan for Malaysia (TFM) kepada pelajar dalam BPG, BPSM, 2017 3 Membangunkan dan bidang pendidikan/ BT, IPG melaksanakan sistem perguruan di IPG, IPTA terbuka dan IPTS. 3. Mulai tahun 2017, graduan dengan PNGK 3.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru. Program Induksi Guru BPG Berterusan 1. Membangunkan 1. Semua (100%) guru Baharu Program Pembangunan baharu menjalani Guru Baharu. program induksi setiap tahun. IAB Berterusan 2. Membangunkan Program Kursus / 2. Semua (100%) Orientasi Pemimpin pemimpin baharu Baharu. menjalani program induksi setiap tahun. IAB, IPG, Berterusan 3. Membangunkan ELTC Program Kursus / 3. Semua (100%) Orientasi Pensyarah pensyarah baharu Baharu. menjalani program induksi setiap tahun. Pembangunan BPG 2015 1. Membangunkan 1. Semua (100%) guru Profesionalisme standard profesional berprestasi tinggi dan Berterusan guru dan standard kompeten mengajarkan program pendidikan mata pelajaran. guru. 2. Semua (100%) guru BPG 2020 2. Memantapakn Program mempunyai ijazah Pensiswazahan pertama menjelang Guru (PPG) untuk tahun 2020. meningkatkan tahap 3. Meningkatkan kelayakan pendidikan sokongan profesional guru / pemimpin untuk guru melalui melalui perkongsian penglibatan komuniti pintar awam-swasta. setempat.
 27. 27. 27 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaPembangunan BPG, ELTC Berterusan 3. Memantapkan 4. 100% pensyarahProfesionalisme kompetensi guru mendapat skor tahapBerterusan (sambungan) melalui pembangunan cemerlang (66-84). profesionalisme berterusan dalam 5. 100% pensyarah pelbagai bidang mata mempunyai ijazah pelajaran, kokurikulum, sarjana dan sukan, voktek, 50% mempunyai pendidikan khas, ijazah kedoktoran prasekolah, PERMATA, menjelang tahun dan keperluan dasar 2020. KPM dengan cara 6. Menjelang tahun perkongsian pintar 2020, terhasil awam-swasta serta pangkalan data berasaskan sekolah. jurulatih sukan dalam kalangan guru BPG Berterusan 4. Memberi nilai sekolah. tambah kepada aktiviti pembangunan 7. Menjelang tahun profesionalisme. 2020, terhasil kumpulan specialist BPG, ELTC, 2015 5. Meningkatkan peluang coaches mengikut IAB, IPG dan saluran bagi mata pelajaran bagi guru dan pemimpin membantu p&p guru. pendidikan mengikuti latihan pembangunan 8. Menambah bilangan profesionalisme mod latihan untuk berterusan. meningkatkan peluang latihan BPG 2015 6. Meningkatkan bilangan kepada guru. jurulatih utama dalam pelbagai bidang mata 9. Semua (100%) pelajaran, kokurikulum, pendidik asuhan sukan, voktek, kanak-kanak pendidikan khas, mendapat latihan prasekolah, PERMATA, bertauliah dan dan keperluan dasar mempunyai tahap KPM dengan cara kelayakan akademik perkongsian pintar diploma menjelang awam-swasta. tahun 2020. BPG, IAB Berterusan 7. Membangunkan 10. Menjelang tahun program School 2020, semua aktiviti MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Improvement Specialist pembangunan Coaches untuk guru/ profesionalisme pensyarah dan School guru mendapat Improvement Partner pengiktirafan untuk untuk pemimpin. pindah kredit/nilai taraf. BPG, IPG, Berterusan 8. Membudayakan ELTC, IAB Professional Learning Community sebagai sokongan profesional kepada guru/pensyarah /pemimpin. BPSH 2015 9. Meningkatkan penglibatan komuniti setempat/ibu bapa.
 28. 28. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202028 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pembangunan IPG, ELTC, Berterusan 10. Meningkatkan Profesionalisme IAB kompetensi pensyarah. Berterusan (sambungan) BPG, BPSH, Berterusan 11. Meningkatan peranan BPSBPSK Guru Cemerlang sebagai mentor bagi memotivasikan guru lain supaya meningkatakan kualiti dan kemahiran dalam bidang masing-masing. 12. Menubuhkan pasukan pengajaran dan perkembangan (Teaching & Development Teams) dengan tujuan memupuk rasa pemilikan terhadap amalan pengajaran terbaik serta mengamalkan konsep ketekalan pengajaran serta menjalin hubungan kolaboratif di dalam dan antara sekolah. Tawaran Baru, Penilaian JNJK 2013 1. Memantapkan program 1. Menganugerahkan dan Pengurusan Prestasi Tawaran Baru. sekurang-kurangnya 2% pemimpin BPG, IPG, 2012 2. Membangunkan Tawaran Baru pada BPPK, BPSM penilaian berasaskan tahun 2011 dan kompetensi untuk laluan mencapai 6% pada kerjaya pantas. 2013. BPPDP 2012 3. Memperluas pangkalan 2. 40% pensyarah IPG data EMIS untuk naik gred menjelang pemantapan data tahun 2020 melalui guru yang menyeluruh laluan pantas. serta bersepadu untuk 3. 2% guru setiap tahun kegunaan pelbagai berpeluang mendapat pihak. kenaikan gred melalui laluan pantas.
 29. 29. 29 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaTawaran Baru, Penilaian BPPDP, 2012 4. Membangunkan pelan 4. Menjelang 2012,dan Pengurusan Prestasi BPG, IAB, pelapis pemimpin pangkalan data(sambungan) BPSM pendidikan. pelapis pemimpin pendidikan 5. Mengkaji semula syarat dibangunkan dan pemberian Tawaran Baru digunakan untuk dengan mengambil kira tujuan kenaikan pelbagai aspek seperti pangkat. pencapaian murid dalam kokurikulum dan kemenjadian serta potensi murid. 6. Mengkaji semula syarat pemilihan guru besar dan pengetua dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti head hunting, grooming dan temu duga berdasarkan penyelesaian masalah. MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
 30. 30. BAB 3 : MEMPERKUKUHPENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI
 31. 31. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dunia dahulu adalah amat Globalisasi sosial kini mampu berbeza dengan dunia hari ini. membawa kepada penyebaran budaya Perubahan demi perubahan berIaku yang bertentangan dengan tuntutan32 dengan begitu cepat. Lebih-Iebih nilai kerohanian dan moral yang murni lagi dengan tercetusnya gelombang rakyat Malaysia. Arus globalisasi teknologi maklumat yang membolehkan yang melanda, jika tidak diawasi penyebaran maklumat secara meluas ke dengan bijaksana boleh menyebabkan segenap pelosok dunia tanpa halangan kelunturan akidah dan nilai murni rakyat. dalam masa yang singkat atau disebut sebagai globalisasi. Kita sebagai rakyat Golongan muda khasnya, mudah Malaysia, sebenarnya tidak mempunyai terpengaruh disebabkan oleh akidah dan pilihan melainkan untuk meneliti secara pegangan serta amalan beragama yang kritikal daripada segenap aspek cabaran, lemah. Pendidikan yang berteraskan implikasi dan trend globalisasi ini. akidah yang sahih dengan pengajaran dan pendidikan yang sebenar, penghayatan rohani yang mantap serta Melahirkan modal insan amalan nilai murni yang kukuh mampu Matlamat : yang mantap akidah, berilmu dan berakhlak menjadi paksi dan benteng kehidupan. mulia. 1. Melaksanakan Akidah berasal daripada bahasa Objektif : program pendidikan Arab yang bermakna ‘ikatan’ atau bagi memantapkan ‘sangkutan’ atau menyimpulkan akidah, akhlak sesuatu. Daripada segi istilah pula dan adab warga pendidikan. akidah bererti ‘kepercayaan’, ‘keyakinan’ atau ‘keimanan’ yang mantap dan tidak 2. Meningkatkan kesedaran warga mudah terurai oleh sebarang pengaruh KPM mengenai sama ada dari dalam atau dari luar diri amalan nilai murni. seseorang. 1. Semua warga Justeru, akidah yang sahih Outcome : pendidikan mengajar dan mendidik seseorang menghayati supaya berpegang teguh kepada ajaran akidah agama dan agama. Bagi umat Islam, mentauhidkan mengamalkan nilai murni. Allah dan tidak mensyirikkan Allah merupakan asas kepada amalan nilai 2. Melahirkan murid murni. Manakala, bagi penganut yang mempunyai agama lain, kepercayaan kepada karakter yang tuhan membentuk akidah yang dapat unggul. melahirkan insan atau murid yang mengamalkan nilai-nilai yang baik.
 32. 32. Peranan pendidikan amat Akidah yang kukuh dan mantappenting sebagai alat memantapkanakidah dan amalan nilai murni bagi akan dapat melahirkan warganegaramelahirkan modal insan yang berkualiti berkualiti, yang mewarnai 33untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan dengan amalan nilai-nilaikeselesaan hidup yang lebih sempurna. murni dan mempunyai keperibadianHal ini adalah selaras dengan matlamat unggul serta bersifat ehsan, taatpendidikan untuk melahirkan insan mengabdikan diri kepada tuhan, taatyang beriman, berakhlak mulia,berilmu, berketerampilan dan setia kepada pemimpin, menjadisejahtera serta selaras juga dengan rakyat yang bersopan santun danhasrat dan semangat Rukun Negara, beradab tinggi, saling menghormatiFalsafah Pendidikan Kebangsaan serta antara satu dengan yang lain,Gagasan 1Malaysia. Untuk itu, strategi bersatu padu dan seterusnya dapatmemperkukuh penghayatan akidahdan nilai murni dalam Pelan Strategik mencapai kesejahteraan abadi.Interim KPM 2011-2020 bermatlamatuntuk melahirkan modal insan yangmantap akidah, akhlak dan adab. Jadual berikut menerangkansecara terperinci pelan tindakan utama,agensi pelaksana, tempoh, aktivitidan outcome bagi inisiatif strategikmemperkukuh penghayatan akidah dannilai murni: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI
 33. 33. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome34 Pelaksana Memperbanyak Program BPI, BPSH, 2011 - 2020 1. Melaksanakan Mengurangkan gejala sosial Pendidikan Mengenai BS, BKK, program penghayatan dalam kalangan murid. Penghayatan Murid BPG, IPG amalan nilai murni. Terhadap Amalan Nilai 2. Meningkatkan Murni penglibatan ibu bapa dan komuniti. Memperluas BPG, IAB, 2011 - 2020 1. Meningkatkan 1. Mengurangkan gejala Pembangunan Karakter BPI, BPSH, kepimpinan moral sosial dalam kalangan Murid bagi Membentuk BS, BKK yang berkesan di murid. Sahsiah Murid Unggul semua peringkat 2. Melahirkan murid yang persekolahan. mempunyai karakter terpuji. 2. Melahirkan murid yang mempunyai karakter terpuji. Meningkatkan Hubungan BPG, IAB, 2011 - 2020 Mengukuhkan jalinan Mengurangkan gejala sosial Kolaboratif Agensi Luar BPI, BPSH, kerjasama antara sekolah dalam kalangan murid. bagi Menangani Masalah BS, BKK dengan komuniti. Sosial dalam Kalangan Murid Mengukuhkan BPI, BKK, 2011 – 2020 1. Melaksanakan Menyemarakkan semangat Penghayatan Murid BS, BPPDP, Program Cinta Negara. perpaduan dalam kalangan Terhadap Kecintaan LP, BPK, murid. 2. Melaksanakan Terhadap Negara BPSH pengajaran mata pelajaran Sejarah di peringkat Sekolah Rendah. 3. Meningkatkan program pendidikan yang mempunyai impak tinggi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid agar menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara mereka.
 34. 34. INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana 35Memantapkan Pengajaran BPI, BPSH, 2011 – 2020 1. Melaksanakan Program Mengurangkan gejala sosialdan Pembelajaran IPG Pemantapan Akidah. dalam kalangan murid.Pendidikan Islam bagi 2. Melaksanakan ProgramMengukuhkan Akidah, Pematuhan Etika danPenghayatan dan Amalan Moral.Murid terhadap AjaranIslam 3. Menjalankan kajian penghayatan akidah dan amalan nilai murni secara komprehensif. 5. Melaksanakan pendaftaran SAR dan SAN sebagai SABK. 6. Menyediakan dan melaksanakan elemen penghayatan akidah, amalan beragama dan nilai murni merentasi kurikulum dan aktiviti kokurikulum sekolah. 7. Menambah bilangan SMKA. 8. Memartabatkan kurikulum STAM dan Dinie sebagai kurikulum kebangsaan.Memantapkan Etika Kerja BPG, BPI, 2011 – 2020 Mempergiat program Mengurangkan kes salahdan Nilai dalam Kalangan IPG, JNJK pemantapan etika kerja dan laku dalam kalangan wargaWarga KPM nilai dalam kalangan warga pendidik. MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI KPM.
 35. 35. BAB 4:MENGUKUHKAN STRUKTURPERSEKOLAHAN
 36. 36. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Sistem pendidikan negara Model Baru sentiasa mengalami perubahan agar Persekolahan kekal terbaik dan setanding dengan negara maju dalam usaha melahirkan Pengukuhan pendidikan modal insan berkualiti. Perkembangan menengah akan berlaku dengan dunia masa kini menuntut struktur menawarkan pendidikan yang38 pendidikan negara diperkukuh bagi komprehensif dan berkualiti kepada memastikan keberkesanan pengajaran pelajar yang berumur antara 12+ hingga dan pembelajaran yang berasaskan 17+ tahun. Penstrukturan semula sistem kreativiti, penerapan akidah serta persekolahan akan menyediakan moral dan kemahiran teknologi dan pendidikan menengah selama enam komunikasi. tahun. Pada peringkat ini, pilihan jurusan disediakan bagi membina kemahiran Di samping itu, pendidikan dan memenuhi keperluan murid berkualiti untuk semua merupakan mengikut potensi, bakat dan minat asas lonjakan sistem pendidikan serta memperkembangkan sahsiah. negara menelurusi arus perubahan Dengan itu, murid akan menguasai dalam usaha menyediakan modal insan aliran pengkhususan berdasarkan bakat, berpendidikan tinggi, berkeperibadian minat dan kebolehan murid. unggul, berkemahiran tinggi dan mudah dipasarkan di peringkat global. Matlamat : Menyediakan struktur persekolahan yang mantap dan relevan Penstrukturan semula persekolahan bersesuaian dengan perkembangan pendidikan bermaksud penyusunan semula dan keperluan modal daripada segi klasifikasi peringkat insan negara. dan tempoh persekolahan yang akan Objektif : Menyediakan sistem direalisasikan melalui Model Baru persekolahan yang fleksibel dan relevan Persekolahan. Model Baru Persekolahan dengan keperluan semasa akan dimantapkan lagi dengan bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, memulakan kemasukan awal 5+ tahun dihakupaya dengan ke sekolah rendah dan mengubah sistem kemahiran abad ke 21. penggal kepada Sistem Semester. Outcome : Meningkatkan kualiti sistem pendidikan setanding dengan amalan negara maju.
 37. 37. Kemasukan Awal 5+ Pembelajaran akan lebih menyeronokkan kerana penilaian KPM bercadang memulakan dan pentaksiran murid adalah secarakemasukan awal ke Tahun 1 pada berterusan dan berbentuk formatif.umur 5+ tahun memandangkan tahap Fleksibeliti dalam pentaksiran ini akankesediaan kanak-kanak pada usia ini menghasilkan pembelajaran autentikadalah tinggi. Data menunjukkan serta dapat membangunkan murid 39bahawa pada tahun 2009, lebih secara holistik.700,000 orang murid telah mengikutiprasekolah yang merupakan jalan Penstrukturan semula strukturpenghubung antara rumah dan alam persekolahan merupakan asaspersekolahan. yang menjadi pemangkin kepada pencapaian hasrat pendidikan KPM Di samping mencapai kemahiran bagi melahirkan murid yang seimbangasas membaca, menulis dan mengira daripada segi intelek, rohani, emosi(3M), murid juga mendapat kemahiran dan jasmani warganegara yangbersosialisasi dengan rakan sebaya. bertanggungjawab dan global playerHal ini akan memberikan pendedahan bagi meningkatkan daya saing negaraautentik tentang persekitaran dan di pentas dunia.pergaulan di alam persekolahanyang akan mempercepat proses Jadual berikut menerangkanpembelajaran di peringkat lebih tinggi. secara terperinci pelan tindakan utama, agensi pelaksana, tempohSistem Semester aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mengukuhkan struktur Pelaksanaan sistem semester di persekolahan.sekolah berfungsi sebagai satu sistemamaran awal yang dapat memberikan MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHANisyarat berkenaan tahap penguasaandan potensi murid. Sistem semesterini mempunyai nilai tambah danmemberikan kelebihan kepadamurid dan guru memantau tahappencapaian dan merancang programintervensi yang sesuai bagi menanganikelemahan murid.

×