Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vub calewaert lecture 4 education

636 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vub calewaert lecture 4 education

 1. 1. Sport en Onderwijs: EQF: Een mysterieuze kracht? Bart Ooijen Willy Calewaert Chair, 3rd Lecture VUB, Brussels, Thursday, 10 February 2011, 6.00-7.30 pm
 2. 2. <ul><ul><li>INHOUD </li></ul></ul><ul><ul><li>Introductie </li></ul></ul><ul><ul><li>EQF mysterie </li></ul></ul><ul><ul><li>EQF </li></ul></ul><ul><ul><li>De kracht van EQF </li></ul></ul><ul><ul><li>Sport en EQF </li></ul></ul>introductie
 3. 4. <ul><ul><li>EU: Sport en Onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevordering van lichamelijke activiteiten en sport in school en de </li></ul></ul><ul><ul><li>schoolomgeving. </li></ul></ul><ul><ul><li>Combinatie van onderwijs en sport voor jonge talenten in sport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wederzijdse erkenning van kwalificaties/ invoering van Europees </li></ul></ul><ul><ul><li>referentie kader voor diploma’s van (sport) opleidingen (EQF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Erkenning van eerder opgedane leerervaringen als sporter, </li></ul></ul><ul><ul><li>vrijwilligers of specifieke sportopleidingen elders dan in de formele </li></ul></ul><ul><ul><li>onderwijsinstituten. </li></ul></ul>introductie
 4. 5. Sport in Lissabon Verdrag, December 2009 EU en sport <ul><ul><ul><ul><li>TITEL I </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Artikel 6 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>a) bescherming en verbetering van de volksgezondheid; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>b) industrie; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>c) cultuur; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>d) toerisme; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e) onderwijs, beroepsopleiding , jongeren en sport; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>f) civiele bescherming; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>g) administratieve samenwerking. </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 6. <ul><ul><li>Nieuws - 20/12/2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Op 18 en 19 december kwamen meer dan 80 experts uit </li></ul></ul><ul><ul><li>24 EU-lidstaten samen op de Europese Dag van de Trainer in Gent. </li></ul></ul><ul><ul><li>De belangrijkste conclusie waren dat: </li></ul></ul><ul><ul><li>Sport niet mag ontbreken in het gemeenschappelijke Europese kwalificatiekader EQF. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportkwalificaties moeten opgenomen worden in het nationale </li></ul></ul><ul><ul><li>kwalificatieraamwerk om zo consequent in de kwalificatie </li></ul></ul><ul><ul><li>databases te worden opgenomen. </li></ul></ul><ul><ul><li>• Het EQF als referentieraamwerk garandeert de mobiliteit van </li></ul></ul><ul><ul><li>Europese sportkwalificaties en draagt bij tot het vrije verkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>van mensen en diensten binnen de Europese Unie. </li></ul></ul>EQF
 6. 7. <ul><ul><li>2. Het EQF Mysterie </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><ul><li>Het EQF Mysterie </li></ul></ul>EQF & Sport Bologna Kopenhagen Mobliteit, ENSSEE Diploma’s, Onderwijs - arbeidsmarkt
 8. 9. Land A Land B EQF Level 1 EQF Level 2 EQF Level 3 EQF Level 4 EQF Level 5 EQF Level 6 EQF Level 7 EQF Level 8 Q Q Q Q NQF/ NQS NQF/ NQS NQF/ NQS NQF/ NQS Q Q Q NQF/ NQS NQF/ NQS NQF/ NQS
 9. 10. Swedish post-secondary engineering education (Påbygnadsutbildning) = EQF Level 4 = Irish post secondary education at national level 6 (Advanced certificate) E Q F
 10. 11. <ul><li>Bijzonder proces van EQF </li></ul><ul><li>- Discussies over harmonisering studies en opleidingen </li></ul><ul><li>Studieduur, curriculum </li></ul><ul><li>Bologna verklaring </li></ul><ul><li>Harmonisering van het hoger onderwijs 1999 </li></ul><ul><li>Lissabon Strategie Europese Commissie 2000 </li></ul><ul><li>Kopenhagen verklaring </li></ul><ul><ul><li>Europese samenwerking beropesonderwijs </li></ul></ul><ul><li>Voorstel Europese Commissie EQF 2006! </li></ul><ul><li>Testfase projecten in diverse sectoren incl sport </li></ul><ul><ul><li>EOSE, ENSSEE </li></ul></ul>EU en sport
 11. 12. <ul><ul><li>3. EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>EQF & Sport
 12. 13. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>EQF & Sport
 13. 14. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>EQF & Sport
 14. 15. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>EQF & Sport
 15. 16. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>Introductie EU & Sport Descriptoren van de niveaus in het Europees kwalificatie kader (EKK) KENNIS - VAARDIGHEDEN - COMPETENTIE Kennis: theoretische kennis en/of feitenkennis. Vaardigheden: cognitief (betreffende logisch, intuïtief en creatief denken) en praktisch (betreffende handigheid en toepassing van methodes, materialen, hulpmiddelen en instrumenten) Competentie: verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 16. 17. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>EQF & Sport
 17. 18. <ul><ul><li>EQF: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>4. Kracht van EQF </li></ul><ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><li>Op leerresultaten gebaseerd kader (output) </li></ul><ul><li>Referentiepunt dat alle nationale kaders intact laat </li></ul><ul><li>Bologna (Hoger onderwijs) </li></ul><ul><li>Kopenhagen (beroepsonderwijs) samenbrengt </li></ul><ul><li>Complementair aan Europass, ECVET </li></ul>3. EU en sport
 19. 20. <ul><li>Bijzondere krachten van EQF </li></ul><ul><li>- Ruimte voor diversiteit, curricula, onderwijsmethoden </li></ul><ul><li>Validatie van niet formeel en informeel leren </li></ul><ul><li>Kader voor eerder verworven competenties </li></ul><ul><li>Aanduiding niveaus in europass </li></ul><ul><li>Geeft inzichten in behaalde en formeel erkende leerresultaten </li></ul><ul><li>indirecte relatie met arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>maakt mobiliteit in onderwijs eenvoudiger </li></ul>EU en sport
 20. 21. <ul><li>Beperkingen van EQF </li></ul><ul><li>- Niet bindend </li></ul><ul><li>erkende leerresulaten van onderwijstraject uitgegeven door </li></ul><ul><li>onderwijsinstituten </li></ul><ul><li>Werkervaring telt niet mee als deze niet gevalideerd is </li></ul><ul><li>Geen directe link met arbeidsclassificatiesysteem, </li></ul><ul><li>beroepsprofielen </li></ul><ul><li>Geen onderdeel van kwalificatiesystemen gereguleerde </li></ul><ul><li>beroepen </li></ul>EU en sport
 21. 22. <ul><li>RICHTLIJN 2005/36/EG </li></ul><ul><li>VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD </li></ul><ul><li>7 september 2005 </li></ul><ul><li>betreffende de erkenning van beroepskwalificaties </li></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeelden van landen waar sportberoepen gereglementeerd zijn: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Sport instructeurs (in alle sporten) (FR); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- General sport instructor (CY, CZ, FR, PL); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Sports Professional (SI); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Trainer/coach (GR, CZ, PL); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Ski/mountain/canyon guide (AT, CZ, DE, IT, SE, CH); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Ski instructor (AT, DE, IT, CH); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Zwem instructeur (DE); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Duik instructeur (EL, MA, ES); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Bron : http://ec.europa.eu/internal_market ) </li></ul></ul></ul>EU en sport
 22. 24. <ul><li>5. Sport en EQF </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van Sport specifieke kwalificaties </li></ul><ul><li>Opleidingen voor leraren lichamelijke opvoeding </li></ul><ul><li>Opleiding voor vrijwilligers in sport </li></ul><ul><li>Formele opleidingen voor beroepen in sport </li></ul><ul><li>Informeel overleg tussen Nationale Sportfederaties en </li></ul><ul><li>overheden over sportopleidingen </li></ul><ul><li>- Delbeck groep (sportdirecteuren) - ENSHEE 1989 </li></ul><ul><li>Indruk: Sport moet mee met ‘EU’ kwalificatiestructuur van </li></ul><ul><li>5 niveaus - EOSE Vocasport project 2003 </li></ul>EU en sport
 23. 25. <ul><li>Formele onderwijs opleidingen voor beroepen in sport </li></ul><ul><li>beroepsonderwijs, hoger onderwijs </li></ul><ul><li>breed opgeleid, inclusief burgerschapscompetenties </li></ul><ul><li>dagopleidingen voor jeugd en jong volwassenen </li></ul><ul><li>Specifieke Sportopleidingen voor sportfuncties </li></ul><ul><li>Kenmerken: vrijwilligers, semi-professionals, professionals </li></ul><ul><li>trainers, scheidsrechters, sportbestuurders) </li></ul><ul><li>Veelal georganiseerd door branche organisaties in sport, sportbonden of onder auspicien van sportorganisaties en sportagentschappen </li></ul>EQF en sport
 24. 26. EU en sport
 25. 27. EU en sport
 26. 28. EU en sport
 27. 29. <ul><li>FCS Level </li></ul><ul><li>FQF/EQF </li></ul>SQF
 28. 30. EU en sport
 29. 31. Enkele observaties Het proces van transparante sportkwalificaties is nog onderweg Diversiteit is groot ook in de sport en EQF kan prima als toekomstig referentiepunt gelden (meta framework). EQF biedt indirect veel mogelijkheden tot vernieuwing van het onderwijs omdat het nadruk legt op output van onderwijssysteem. EU en sport
 30. 32. EU en sport
 31. 33. <ul><li>Enkele observaties (2) </li></ul><ul><li>EQF biedt mogelijkheden om een brug te slaan tussen: </li></ul><ul><li>sectorale non formele en formele onderwijstrajecten </li></ul><ul><li>overheid en autonome sportorganisaties </li></ul><ul><li>Validatie en assementent van kennis, vaardigheden en competenties is cruciaal. Een sluitend systeem van Proeven van bekwaamheid, portofolio’s en andere assessment instrumenten moeten garantie geven voor kwaliteit van de gediplomeerde coach. </li></ul>EU en sport
 32. 34. Enkele observaties (3) Eerder verworven competenties als sporter, leraar, coach en elders afgelegde onderwijstrajecten bepalen het startniveau van een cursist en bepalen in feite de duur van het nog af te leggen onderwijstraject om tot niveau van een functie te komen. Top en beroepssporters kunnen zo gelegitimeerd een verkorte cursus volgen om trainer te worden. EU en sport
 33. 35. EU en sport
 34. 36. Uitdagingingen EQF beperkt zich tot leerresultaten van onderwijsinstellingen. Het is noodzakelijk dat die leerresultaten duidelijk gekoppeld worden aan de behoefte in de sportarbeidsmarkt. bv op basis van beroepscompetentieprofielen ontwikkeld door werkgevers in de sport in samenspraak met werknemers. Dat hoort onderdeel te zijn van de sociale dialoog. EU en sport
 35. 37. EU en sport
 36. 38. Uitdagingingen Er blijft voorlopig nog een spanning bestaan over waarde van sportkwalificaties in die sporten waar Internationale Sportfederatie zelf standaards heeft en deze niet via de Nationale Kwalificatiestructuur in een land geregeld zijn. Bv UEFA, Cricket, Rugby EQF dient basis te worden voor kwalificatiestructuur die gebruikt wordt in de Richtlijn 2005/36 (beroepskwalificaties) EU en sport
 37. 39. Georges Heylens (69) trainer vrouwen voetbal team Woluwe 2. Sport in EU Europe Coaches en EU Sport
 38. 40. EU en sport
 39. 41. Dank u voor uw aandacht! http:// ec.europa.eu/sport/index_en.html

×