Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie workshop 4: Focus op kwaliteit leidraad bij vinden juiste schoonmaakdienstverlener

210 views

Published on

Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep (een fusie van Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder) is optimale schoonmaak van groot belang, niet alleen omdat men een technisch en hygiënisch schoon ziekenhuis wil zijn, maar ook omdat men een optimale schoonbeleving wil realiseren. Deze focus op kwaliteit was medio 2016 reden om de aanbesteding schoonmaak volgens een volwaardige Best Value Procurement-procedure (BVP) te starten, inclusief risicodossier, toegevoegde waarde-plan, implementatieplan, interviews met sleutelfiguren en verificatie.
Uiteindelijk werd Asito geselecteerd om voor 3 jaar het schoonmaakonderhoud, de beddenreiniging en de glasbewassing op de twee hoofdlocaties en enkele nevenlocaties in Alkmaar en Den Helder (totaal ca. 100.000 m2) te verzorgen.

Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

Wat waren de afwegingen voor Noordwest Ziekenhuisgroep om een BVP-procedure te starten?
Waarom is voor een volwaardige BVP-procedure gekozen (en geen hybride vorm)?
Welke aanpak is gehanteerd (fases)?
Op basis van welke criteria is het begeleidings- en beoordelingsteam samengesteld (voor o.a. beoordeling van dossiers en interviews)?
Hoe zijn de stakeholders meegenomen in het traject?
Hoe heeft Asito als schoonmaakdienstverlener zich voorbereid op de procedure?
Waar zaten voor Asito de uitdagingen tijdens de procedure (denk aan realiseren bewijslast e.d.)?
In welke mate zijn partijen er, vanaf start contractuitvoering, werkelijk in geslaagd op een andere manier met elkaar samen te werken?

Published in: Leadership & Management
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentatie workshop 4: Focus op kwaliteit leidraad bij vinden juiste schoonmaakdienstverlener

 1. 1. Samen Beter
 2. 2. pagina 2 Even voorstellen… | Samen beter Martijn van Dijken Noordwest Ziekenhuisgroep Patrick Kloosterman Asito Medical Peggy van der Kamp Noordwest Ziekenhuisgroep
 3. 3. pagina 3 Keuze BVP Belangrijkste wensen Noordwest: Schoonmaakcontract/partner: ● Resultaatgericht contract ● Sterke focus op kwaliteit & beleving (impuls tevredenheid) ● Verbinding met de zorg – nauwe communicatie vanuit expert ● Kostenreductie & -beheersing (transparant prijsbeleid) ● Flexibiliteit (groei & krimp) | Samen beter
 4. 4. pagina 4 Keuze BVP Belangrijkste wensen Noordwest: Interne organisatie: ● Ontwikkelen naar een regie-organisatie → zelf meer afstand nemen en de expert ‘in the lead’ ● Ontwikkelen C&L Management Om dit te kunnen bereiken moeten we leren ‘loslaten’. De aanbesteding op basis van BVP helpt ons hierin. | Samen beter
 5. 5. pagina 5 | Samen beter Hoe BVP? Welke fases? Opdrachtgever maakt gewenste resultaten transparant.  Noordwest heeft dus veel tijd besteed aan het formuleren van de gewenste prestaties en resultaten (geen uitgebreid programma van eisen). Beoordelen aanbieders op:  Wijze waarop opdracht gerealiseerd wordt en in- vulling wordt gegeven aan, door opdrachtgever gefor- muleerde doelstellingen.  Welke opdrachtgever- risico's en hoe aanbieder daarmee omgaat.  Welke kansen hij ziet en hoe hij die benut. Doorgronden van project door voorgestelde sleutel- figuren. INTERVIEWS! Belangrijkste fase! Leverancier is in de regie. Leverancier werkt zijn offerte nader uit en con- cretiseert (visiedocu- menten meer concreet). De beloofde resultaten tijdens de uitvoering worden meetbaar gemaakt (o.a. prestatie- monitor). Groot voordeel: Plan van aanpak is klaar voor start uitvoering Voor uitvoering is gereed: - Gedetailleerde planning van evaluatiemomenten en activiteiten. - Uitwerking van risico's en de mogelijkheden om die risico's te beperken. - De afbakening van het aanbod van Asito. - Uitwerking van de kansen en de manieren om die te benutten. - Prestatie-indicatoren om prestaties van zowel op- drachtnemer als opdracht- gever te meten.
 6. 6. pagina 6 Beoordelingsteam Belangrijkste criteria: Kennis, kunde (ter beoordeling) en creëren van breed draagvlak in een complexe organisatie. De drie klanten vertegenwoordigden hun achterban en hadden ook de verantwoordelijkheid hen te informeren over de voortgang. Tevens werd de gehele organisatie geïnformeerd bij mijlpalen en volgende stappen door middel van intranetberichten en/of informatiebijeenkomsten. | Samen beter
 7. 7. pagina 7 BROOD! Bakker, hoe doet u dat? | Samen beter
 8. 8. pagina 8 Conclusie? | Samen beter Brood is wel of niet lekker.
 9. 9. pagina 9 Asito, hoe maakt u schoon? | Samen beter
 10. 10. pagina 10 Conclusie? | Samen beter De ruimte is wel of niet hygiënisch schoon genoeg.
 11. 11. pagina 11 Best Value Procurement: | Samen beter Vakmanschap en Vertrouwen
 12. 12. pagina 12 BVP uitgangspunten VS contractmanagement | Samen beter ● Maximale ruimte aan de schoonmaakpartner over hoe zij de dienstverlening vormgeven. ● Outputgericht werken dus een overeenkomst gebaseerd op resultaten (flexibiliteit naar gebruik & vervuiling ruimte). ● Toetsen van geleverde dienst- verlening aan gecontracteerde dienstverlening. ● Nastreven van optimale dienstverlening op kwaliteit, kosten en klanttevredenheid. Bewaken en optimaliseren Best value Contractmanagement
 13. 13. pagina 13 Consequenties BVP voor opdrachtgever | Samen beter ● Verschuiving van traditioneel naar regie: ● Met herziening van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor operationele aansturing, inkoop, klantmanagement, contractmanagement en leverancier. Dit maakt de weg vrij om een samen- werking te realiseren vanuit het BVP-gedach- tengoed.
 14. 14. pagina 14 Tools voor succesvolle samenwerking | Samen beter ● Vooraf overeengekomen prestaties vastgelegd in prestatiemonitor (kwaliteit, klantbeleving, proces) ● Communicatiematrix (operationeel, tactisch, strategisch; onderwerpen, frequentie) ● Procesafspraak voor mutatiebeheer (flexibiliteit naar gebruik) ● Vaststellen RASCI (procesactiviteiten vs rollen, taken en verantwoordelijkheden)
 15. 15. pagina 15 Voorwaarden voor succes | Samen beter ● Durven loslaten: Schoonmaakpartner in regie op basis van expertise! ● Inrichten plan-do-check-act: Zitten we samen nog op de goede weg, kunnen we elkaar nog vinden? ● Dialoog: Communicatie gericht op samenwerken, optimaliseren en verbeteren. Gedeelde visies: klantbeleving, schoonmaak, procesverbetering VERTROUWEN Transparantie over prestaties (financieel, kwaliteit)
 16. 16. pagina 16 | Samen beter Goed contract- management geeft richting en ruimte tegelijk.
 17. 17. pagina 17 Wij beantwoorden graag uw vragen | Samen beter
 18. 18. Staan voor schoon. Gaan voor verbinding.

×