Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energies

253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energies

 1. 1. Les energies Nom: Fabio Cognoms: Ferreira Da Costa
 2. 2. Índex <ul><li>Classificacioó de les fonts d'energia
 3. 3. - En funció de la naturaleza
 4. 4. -En funció de les reserves
 5. 5. -En funció del grau d'utilització
 6. 6. Tipus d'energia
 7. 7. - Energia solar
 8. 8. - Energia eòlica
 9. 9. -Energia nuclear </li></ul>
 10. 10. Classificació de les fonts d'energia
 11. 11. En funció de la naturalesa <ul><li>Primaries: És poden trobar a la natura com per exemple: La llenya, l'aigua, etc …
 12. 12. Secundaries: Fonts obtingudes a partir de laes primaries com per exemple: la benzina. </li></ul>
 13. 13. <ul>En funció de les reserves </ul><ul><li>Renovables: Reserves il.limitades, son per exemple les que provenen del sol o del rius, etc
 14. 14. Exhauribles: Es poden gastar. Sòn el carbó, el petroli, etc </li></ul>
 15. 15. En funció del grau d'utilització <ul><li>Convencionals: Son les energies que podueixen més per a la societat com el gas natural.
 16. 16. No convencionals: Al contrari que les convecionals sòn les que produeixen menys com l'energia solar. </li></ul>
 17. 17. Tipus d'energia
 18. 18. Energia Solar <ul><li>Energia del tipus renovable que s'obté a partir de la radiació i la calor que produeix el sol mitjançant plaques solars. Els mes coneguts sòn l'energia solar fotovoltaica i la solar tèrmica.
 19. 19. Energia fotovoltaica: L'energia solar fotovoltaica és la forma d'obtenció d'energia solar a través de dispositius semiconductors que en rebre radiació solar s'exciten, provoquen salts electrònics.
 20. 20. Energia tèrmica : L’energia solar tèrmica és aquella que utilitza la calor directament del sol i que a diferència de l’energia solar fotovoltaica no necessita cap aparell prefabricat d’alt nivell electrònic. </li></ul>
 21. 21. Energia eòlica <ul><li>Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes.
 22. 22. Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. A finals de 2007, la capacitat mundial dels generadors eòlics va ésser de 94,1 gigawatts. Mentre que l'eòlica genera al voltant de l'1% del consum elèctric mundial. </li></ul>
 23. 23. Energia nuclear <ul><li>L'energia nuclear és aquella sorgida de l'aprofitament de la capacitat d'alguns isòtops de certs elements químics per emetre energia al experimentar determinades reaccions nuclears. Una reacció nuclear és aquella en que el nucli atòmic d'un element resulta modificat, ja sigui alterant-se el seus nivells d'energia, passant a esdevenir un isòtop diferent, dividint-se en dos o més fragments , o bé unint-se a un segon nucli. </li></ul>

×