Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edificio transparente.Euskara Sancho el Sabio Fundazioan

997 views

Published on

Euskara deskribatzeko garaian esan dezakegu Euskaldunen lehen hizkuntza dela, eta horrez gain, Europako mendebaldean oraindik ere
irauten duen hizkuntza ez-indoeuropar bakarra dela. Lurralde mugatu batean erabilia da eta gizarte euskal hiztun minoritario batean (900.000
biztanle inguru).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×