Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornades informacio recerca

193 views

Published on

La recerca com base de l’aprenentatge: el paper la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jornades informacio recerca

  1. 1. La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí Sílvia Redondo Iniesta. sredondo@escolesgarbi.cat Alba Aguilar aaguilar@escolesgarbi.cat Laura Valencia http://www.escolesgarbi.cat/ La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València 11 de maig de 2018 1
  2. 2. 11 de maig de 2018 2 Escola concertada catalana i laica Un projecte, dues escoles Infantil, Primària Secundària 2064 alumnes 173 professors 52 anys d’història ESPLUGUES BADALONA 1. Les escoles Garbí Pere Vergés La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València
  3. 3. 11 de maig de 2018 3 2. Les escoles Garbí Pere Vergés PERE VERGÉS ESCOLA NOVA CIUTAT-ESCOLA PENSAR SENTIR ESTIMAR FINALITATS EDUCATIVES COMPETÈNCIES D’APRENENTATGE La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València
  4. 4. 11 de maig de 2018 4 PENSAR COMPETÈNCIA COMUNICATIVA COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL COMPETÈNCIA CIENTÍFICA I MATEMÀTICA SENTIR COMPETÈNCIA ESTÈTICA COMPETÈNCIA DE SALUT I BENESTAR ESTIMAR COMPETÈNCIA CIUTADANA COMPETÈNCIA DE RESPECTE I ESTIMA COMPETÈNCIA PER A LA CONVIVÈNCIA I EL COMPROMÍS COMPETÈNCIA DE RESPECTE I SOLIDARITAT Optimitzar l’ús dels diferents recursos per informar-se, aprendre, comunicar- se i resoldre situacions reals de manera eficient ÀMBITS DES D’ON ES TREBALLEN LES FINALITATS EDUCATIVES PEDAGOGIS DE PROJECTES I MÈTODE CIENTÍFIC La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València
  5. 5. 11 de maig de 2018 5 3. Biblioteca, personal bibliotecari DADES BADALONA ESPLUGUES Horari Dill-Div. 8.30-18.30 Div. 8.30-15.30 Dill-Div. 8.30-18.30 Div. 8.30-15.30 Superfície 160 m2 165m2 Punts de lectura 47 66 Personal 1 bibliotecària 1 bibliotecària Fons 6170 volums Fons Pere Vergés Arxiu 2000 volums 10.966 volums Subscripcions 17 11 Usuaris 970 1332 Préstecs mensuals 700 900 BIBLIOTECÀRIES PROFESSORS I ALUMNAT Suport a la recerca Suport al professorat Foment de la lectura Suport alumnes Foment de la cultura La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València
  6. 6. 11 de maig de 2018 6 4. Accions Recerca • Sortides a biblioteques públiques. • Visites periòdiques a la biblioteca del centre • Preparació de materials amb lots de documents i recursos digitals de suport a les UT . • Sessions de recerca a la biblioteca a l’inici de cada UT per buscar informació. • Exposicions i centres d’interès en relació a diferents temàtiques i efemèrides en general. • Dinamització d’activitats relacionades amb els projectes que es treballen a les aules (visites d’autors, conferències, tardes de biblioteca...) Només a Primària. • Difusió de notícies culturals d’ interès, recursos d’informació i efemèrides, entre d’altres, al claustre de professors, un cop per setmana. INFANTIL I PRIMÀRIA • Visita amb els alumnes de 4t ESO a un centre de documentació relacionat amb el projecte que estan treballant. • Preparació de materials amb lots de documents i recursos digitals de suport a les UT. • Sessions de formació en la recerca d’informació per tal de dotar d’eines i recursos als alumnes. • Organització del Congrés de Treball de Recerca • Suport al treball de recerca: sessions de formació en la recerca d’informació. • Acompanyament en el procés de recerca. • Exposicions i centres d’interès en relació a diferents temàtiques i efemèrides en general. • Dinamització d’activitats relacionades amb els projectes que es treballen a les aules ( visites d’autors, xerrades especialitzades...). • Difusió de notícies culturals d’ interès, recursos d’informació i efemèrides, entre d’altres, al claustre de professors, un cop per setmana. SECUNDÀRIA La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València
  7. 7. 7  Millorar el suport virtual.  Col·lecció física i virtual actualitzada.  Tenir un pla de formació per a alumnes i professors.  Promoció de la col·laboració entre professorat i personal bibliotecari.  Compartir, intercanviar idees entre altres biblioteques escolars i entitats diverses.  Millorar la visibilitat de la biblioteca i del bibliotecari.  Adaptar el perfil de la bibliotecària a les necessitats actuals.  Repensar l’espai físic de la biblioteca.  Gestionar, preservar i difondre la documentació generada a les escoles. 5.Reptes de futur La recerca com a base de l’aprenentatge: el paper de la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València 11 de maig de 2018
  8. 8. Sílvia Redondo Iniesta. sredondo@escolesgarbi.cat Alba Aguilar aaguilar@escolesgarbi.cat Laura Valencia http://www.escolesgarbi.cat/ La recerca com base de l’aprenentatge: el paper la biblioteca escolar i el bibliotecari dins del Projecte Pedagògic de la Fundació Escoles Garbí. Sílvia Redondo, Alba Aguilar i Laura València 11 de maig de 2018 8 Moltes gràcies!

×