Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

a de Sara e Vera

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

a de Sara e Vera

  1. 1. A REPRODUCIÓNDOSSERES VIVOS
  2. 2. A FUNCIÓN DA REPRODUCIÓN Os seres vivos podemos reproducirnos. Os individuos que se reproducen chámanse proxenitores os individuos que resultan chámanse descendentes ou crías
  3. 3. OS TIPOS DE REPRODUCIÓN un só individuoAsexual descendentes idénticos dous individuosSexual descendentes con características dos dous
  4. 4. A REPRODUCIÓN ANIMAL A formación de células reprodutoras: Os ovarios producen os óvulos. Os testículos producen os espermatozoides. Fecundación Externa: animais acuáticos Interna: case todos os animais Desenvolvemento do cigoto Ovíparo (dentro dun ovo) Vivíparo(dentro do aparato reprodutor da nai)
  5. 5.  Partes da flor: Pistilo: parte feminina da flor, nos seus ovarios están os óvulos. Estames: parte masculina da flor, nas anteras fórmanse os grans de pole. Cáliz: formado por sépalos. Corola: formada por pétalos. Tipos de flores: unisexuais ou hermafroditas.
  6. 6. REPRODUCIÓN SEXUAL DAS ESPERMATOFITAS Polinización: viaxe dos grans de pole dos estames da flor dunha planta ata o pistilo doutra. Fecundación: unión dos gametos masculinos do gran de pole e os ovulos do interior do pistilo. Formación do froito e da semente: tras a fecundación a flor perde os estames e a corola e o pistilo desenvólvese ata formar un froito. No interior do froito o embrión queda rodeado por unha cápsula chamada semente. Xerminación da semente: cando encontra as condicións necesarias; xermina: rompe a cápsula que a rodea e o embrión desenvólvese, así aparece unha nova planta.

×