Successfully reported this slideshow.

Rentemøte 29 august 2012 figurer og bakgrunn

690 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rentemøte 29 august 2012 figurer og bakgrunn

 1. 1. RENTEMØTE 29. AUGUSTFigurer og bakgrunnOslo, 30.08.2012
 2. 2. Rentebeslutning Sentralbanken holder renten uendret på 1,5% Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi var i sum som anslått ved forrige møte Uroen i de internasjonale finansmarkedene har avtatt noe, men er fremdeles stor Rentebanen holdes uendret og indikerer første renteheving mellom desember 2012 og første halvår 2013 Ingen markedsreaksjoner av betydning30.08.2012 2
 3. 3. Tilbakeblikk På juni-møtet valgte sentralbanken å holde renten uendret på 1,5% Veksten i norsk økonomi var god, men uroen i finansmarkedene ute hadde tiltatt siden sist. Ny rentebane:30.08.2012 3
 4. 4. Utviklingen siden forrige møte i juniRenten opp/nøytral Renten ned/nøytral Fortsatt sterke makrotall fra Norge  Prisveksten, både innenlandsk og Stabil, men fortsatt høy importert, holder seg lav kredittvekst  Kronen har styrket seg ytterligere, Fortsatt høy boligprisvekst spesielt mot en svak euro Pengemarkedsrenten og  I importveide termer er utviklingen påslagene har falt noe tilbake mer moderat, men fortsatt sterkere enn Norges Banks juni- anslag  Vekstutsikter og renter ute presses ned  Uroen i eurosonen er fremdeles betydelig30.08.2012 4
 5. 5. EUROPAOslo, 30.08.2012
 6. 6. EU-27: Negativ BNP-vekst i 2.kvartal30.08.2012 6
 7. 7. Statsrenter: Trygge havner noe opp,PIIS noe ned30.08.2012 7
 8. 8. CDS: Avtagende premier30.08.2012 8
 9. 9. NORSK ØKONOMI 30.08.2012 9
 10. 10. BNP-utvikling BNP, % y/y i faste priser, Fastlands-Norge 6 5 4 3 GDP y/y % Per cent Statistics Norway 2 Norges Bank 1 OECD Consensus Forecast 0 -1 -2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP (MAINLAND) Y/Y % Forecasters 2012 2013 2014 2015 Norges Bank 3,75 3,25 2,75 2,75 Statistics Norway 3,2 2,8 3,4 3,4 OECD 2,7 3,6 Consensus Forecast 2,9 2,930.08.2012 10
 11. 11. Bidrag til BNP etter næring Agriculture, GDP by kind of main activity 2011, percent forestry and fishing Financial services 1% 4% VAT and Manufacturing, investment levy electricity and 11 % construction 15 % General government 16 % Oil and gas 22 % Other services 21 % Commoditites, vehicles and repairs Transport 3% 7%30.08.2012 11
 12. 12. Fortsatt vekst i industriproduksjonen i2.kvartal30.08.2012 12
 13. 13. Norges Banks regionale nettverk 2/1230.08.2012 13
 14. 14. Ingen kjøpefest i juni, men kvartalsvisvekst fra Q1 til Q230.08.2012 14
 15. 15. Sterkt og stabilt arbeidsmarked30.08.2012 15
 16. 16. Ledighet ute og hjemme30.08.2012 16
 17. 17. Fremdeles lav prisvekst30.08.2012 17
 18. 18. Boligpriser: Fremdeles årsvekst pårundt 7%30.08.2012 18
 19. 19. Uendret kredittvekst til husholdningenei juni30.08.2012 19
 20. 20. Husholdningenes formue og gjeld.Milliarder kroner (2011) 8000 7000 6000 Finansformue 5000 4000 3000 Boligformue 2000 Gjeld 1000 0 Bolig- og finansformue Gjeld Kilde: DNB Markets, Økonomiske Utsikter, August 201230.08.2012 20
 21. 21. Gjeldsbelastningen i husholdningene Høy gjeldsbelastning etter europeisk målestokk Husholdningenes gjeld utgjør om lag 200% av disponibel inntekt Noen er bekymret for en boligboble og andre frykter gjeldsgraden og rentebelastningen i husholdningene Men Norge er annerledes-landet  Solid vekst i økonomien  Svært lav arbeidsledighet, både historisk og sammenlignet med andre land  Solid lønnsvekst Husholdningene har en sterkt betalingskultur og bankene har tradisjonelt hatt lave tap i personmarkedet Loan-to-value i den eksisterende boliglånsporteføljen er lav30.08.2012 21
 22. 22. Sentralbankrenter30.08.2012 22
 23. 23. Euroen er svekket30.08.2012 23
 24. 24. Importveid valutakurs noe sterkere ennanslagene Importveid valutakurs I-44 (Invertert) 85,5 86 86,5 87 I-44 87,5 Norges Banks anslag 88 88,5 8930.08.2012 24
 25. 25. Renter3m pengemarkedsrente har falt Markedet priser inn ytterligere fall 3m Forwards, NOK 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 aug.12 jan.12 2,1 2 1,9 1,830.08.2012 25

×