Rentekommentar 26. januar 2010 - figurer og bakgrunn

729 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rentekommentar 26. januar 2010 - figurer og bakgrunn

 1. 1. rentekommentar26. januar2010<br />Figurer og bakgrunn<br />
 2. 2. Verdensøkonomien<br />Verden, i-land og fremvoksende økonomier Årlig vekst %<br />Verden, USA og euro-området<br />Årlig vekst %<br />
 3. 3. BNP-vekst i ulike regioner<br />
 4. 4. Råvarepriser all items USD<br />
 5. 5. Oljepris<br />Prisen på olje, dollarog realpris på olje (febr. 2005)<br />Stigende oljepriser<br />Etterspørsel større <br />enn tilbud<br />Frykt for en <br />oljeprisstigning<br />som kan kvele<br />den økonomiske<br />vekst.<br />Den økonomiske<br />vekst har over tid blitt<br />stadig mindre <br />avhengig av olje.<br />5<br />
 6. 6. Økning i boligpriser i ulike land(prosent siste 4 kvartaler)<br />27.01.2011<br />6<br />
 7. 7. Økende statsgjeld i % av BNP (utvalgte euroland)<br />
 8. 8. Store vekstforskjeller i euroområdet <br />BNP-vekst (årsgjennomsnitt, faste priser) i utvalgte euroland<br />
 9. 9. EUs krisefond (EFSF)<br />Garantier medlemsland 440 mrd. euro<br />Lån EU-budsjett 60 ”<br />IMF 250 ”<br />SUM 750 mrd. euro<br />Lån til: <br />Hellas 110 mrd. euro<br />Irland 85 ”<br />Samlede behov 2.000 mrd. euro ?<br />
 10. 10. Rentepåslag statsrenter (punkter)<br />27.01.2011<br />10<br />
 11. 11. CDS – stat 5 år<br />27.01.2011<br />11<br />
 12. 12. Utenlandske bankers fordringer på Hellas, Irland, Portugal og Spania 2.kvartal 2010 mrd.$ <br />
 13. 13. Oslo Børs og aksjeindekser i utlandet(2003=100)<br />Tilbake<br />13<br />27.01.2011<br />
 14. 14. Prognoser Norge<br />27.01.2011<br />14<br />
 15. 15. Detaljomsetningen - volumvekst(endring % siste 12 mnd i forhold til foregående 12 mnd., 2000=100)<br />27.01.2011<br />15<br />
 16. 16. Prisutviklingen i Norge<br />
 17. 17. Norges Banks utlånsundersøkelse 4. kv. 2010<br />Bankene rapporterte om nær uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 4. kvartal 2010. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak også i 1. kvartal 2011. <br />Låneetterspørselen økte både fra husholdninger og foretak i 4. kvartal 2010. Fremover venter bankene uendret låneetterspørsel fra husholdninger, og økt låneetterspørsel fra foretak.<br />
 18. 18. Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall.1), 2) Prosent<br />Vanlige boliglån3)<br />Samlet<br />Førstehjemslån<br />Rammelån med pant i bolig<br />
 19. 19. Figur 4 Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak og utnyttelsesgrad på kredittlinjer. Nettotall.1), 2) Prosent<br />Låneetterspørsel fra ikke-finansielle foretak <br />Utnyttelsesgrad på kredittlinjer<br />1) Se fotnote 1 i figur 1<br />2) Positive nettotall betyr økt etterspørsel / økt utnyttelsesgrad på kredittlinjer<br />Kilde: Norges Bank <br />
 20. 20. Norge - endring i igangsettingen(siste 12 mnd. %)<br />27.01.2011<br />20<br />
 21. 21. Igangsettingsoverskudd og boligpriser<br />27.01.2011<br />21<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Husholdninger(%-vis vekst i kreditt og pengemengde)<br />
 27. 27. Ikke-finansielle foretak(%-vis vekst i kreditt og pengemengde)<br />
 28. 28. Kreditt fra innenlandske kilder (K2)(årlig endring prosent)<br />28<br />27.01.2011<br />
 29. 29. Kreditt og bruttoinvesteringer i næringslivet<br />
 30. 30. Norge – nettofordringer på utlandet (mrd.kr.)<br />
 31. 31. Norge – gjeld i % av BNP-F-Norge<br />27.01.2011<br />31<br />
 32. 32. Kursutviklingen for den norske kroneKonkurransekursindeksen (1990=100) ukentlig<br />27.01.2011<br />32<br />
 33. 33. Yield-kurven pr. (1 dag forsinkelse)<br />
 34. 34. Norges Banks rentebane(Norges Banks styringsrente %)<br />27.01.2011<br />34<br />
 35. 35. Rentevurdering:<br />Norsk økonomi inne i en fortsatt lavkonjunktur, men vil komme over i en i en høykonjunktur i 2011 (3 % vekst i BNP). Tyskland, Sverige, Finland høy vekst, 3 eller høyere. Mot sterkere vekst i USA. Fremvoksende økonomier sterk utvikling. EU fortsatt moderat vekst.<br /> Prisstigningen i Norge lav og klart under målet og det vil ta tid før det nås. Begynnende sprik mellom ulike prismål. Kpi-jae og kpixe.<br />Norges Bank bør ha forutsigbar adferd. Tidligere beslutninger binder.<br />Vårt rentenivå er høyere enn i utlandet, frykt for sterkere kronekurs. Internasjonale konjunkturer svake (EU) ennå en tid til. Hensynet til konkurranseutsatt virksomhet. En videre bedring av konjunkturene kan dempe dette hensyn.<br />Kredittutviklingen. Næringslivets kredittvekst lav, men trolig tiltagende. Lønnsmottageres kredittvekst fortsatt rundt 6% - fortsatt få tegn til sterkere vekst. Men boligbyggingen er på vei opp, kan øke veksten i bankenes utlån til denne gruppen. <br />De nevnte momenter kan tilsi at Norges Banks foliorente heves tidligere enn hva som ble sagt i forrige rapport – på denne siden av sommeren. <br />

×