Naturskadeforsikring

2,694 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,005
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naturskadeforsikring

 1. 1. NATURSKADE-FORSIKRING<br />Alle tall per 31.12.2009<br />Antall meldte skader for foregående år vil erfaringsmessig øke utover i inneværende år<br />
 2. 2. Naturskadeforsikring<br />Forsikringsselskapene erstatter skade som direkte skyldes naturulykke ved:<br /><ul><li>skred
 3. 3. storm
 4. 4. flom
 5. 5. stormflo
 6. 6. jordskjelv
 7. 7. vulkanutbrudd</li></ul>Jfr. Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70<br />
 8. 8. Naturskadeforsikring<br />Naturskadeforsikringen omfatter ikke:<br /><ul><li>Skade på skog eller avling på rot
 9. 9. Varer under transport
 10. 10. Motorvogn og henger til motorvogn
 11. 11. Luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse
 12. 12. Fiskeredskap på fartøy eller i sjøen
 13. 13. Utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam
 14. 14. Utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen</li></li></ul><li>Aktører<br />Andre skader Bygningsskader m.m.<br />Landbruksdep<br />Justisdep<br />Informasjon:<br />Finansnæringens<br />Fellesorganisasjon - FNO<br />Adm, policy, koordinering:<br />Norsk<br />Naturskadepool<br />Statens<br />naturskadefond<br />Skadeoppgjør:<br />Skadeforsikringsselskap<br />Lensmann eller namfogden eller politistasjon med sivile rettspleieoppgaver der det ikke er lensmann<br />Skadelidte<br />
 15. 15. Storm<br />Vindstyrke sterkere enn 20,8<br />m/sek. dvs. liten storm<br />
 16. 16. Flom<br />Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. <br /> Det er også erstatningsbetingende flom når ekstraordinær, naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordinær skade.<br />
 17. 17. Skred<br /> Utrasing av større eller mindre masser av<br /><ul><li> stein
 18. 18. jord
 19. 19. leire
 20. 20. snø</li></ul> Inntreffer ofte i en eller flere kombinasjoner, ofte med vann<br />
 21. 21. Stormflo<br />Kombinasjon av<br />Tidevann<br />Lavtrykk<br />Storm<br />
 22. 22. Andre former for naturskade<br />Jordskjelv<br />Vulkanutbrudd<br />
 23. 23. Store naturskader i nyere tid<br />Store flomår: 1967, 1987 og 1995Flommen på Østlandet i 1995:6 900 skader og rundt 940 millioner kr. i erstatninger.<br />Store stormår: 1992, 1993, 1994, 1996 og 2000Nyttårsstormen på Nord-vestlandet i januar 1992:33 000 skader og rundt 1,3 mrd. kr (nom. kr.) i erstatninger.<br />
 24. 24. Naturskader i alt – antall<br />
 25. 25. Naturskader i alt. erstatninger i mill. kr. (nom. og kpi-just.)<br />
 26. 26. Naturskader i mill. kr. - fordelt på årsak(Nominelle kroner)<br />
 27. 27. Naturskader i mill. kr. – fordelt på bygningstype (Nominelle kr.)<br />
 28. 28. Antall naturskader i 2006<br />
 29. 29. Antall naturskader i 2007<br />* Per 01.02.08<br />
 30. 30. Antall naturskader i 2008<br />* Per 06.03.09<br />
 31. 31. Antall naturskader i 2009<br />
 32. 32. Erstatninger, 1.000. kr. naturskader i 2006 (Nom.kr)<br />
 33. 33. Erstatninger, 1.000. kr. naturskader i 2007 (Nom.kr)<br />* Per 13.08.08<br />
 34. 34. Erstatninger, 1.000. kr. naturskader i 2008 (Nom.kr)<br />* Per 06.03.09<br />
 35. 35. Erstatninger, 1.000. kr. naturskader i 2009 (Nom. kr)<br />
 36. 36. Naturskadeerstatninger totalt 1980-2009<br /><ul><li>Erstatninger i NOK
 37. 37. Nominelle: 8,1 milliarder
 38. 38. Kpi-justerte: 10,9 milliarder
 39. 39. Antall skader: 208.150</li></li></ul><li>Fordeling, antall skader 1980-2009<br />
 40. 40. Fordeling, samlet erstatning 1980-2009<br />

×