Kjøp nå, betal senere

1,150 views

Published on

Direktør Jan Digranes på konferansen "Kjøp nå, betal senere". Finansbransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
260
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kjøp nå, betal senere

 1. 1. FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONENOG FORSLAG TIL VIRKEMIDLERKonferansen ”Kjøp nå - betal senere”21. November 2011Direktør Jan Digranes, FNO 21.11.2011
 2. 2. Finansnæringens Fellesorganisasjon• Representerer 180 finansforetak med oppunder 50 000 ansatte• Forretnings- og sparebanker, livs- og skadeforsikringsselskaper, finansieringsselskaper, verdipapirforetak m.v.• FNOs overordnede mål: FNO skal sikre medlemmene gode rammevilkår slik at de kan drive lønnsomt og ivareta sitt samfunnsansvar• Fra vedtektene: FNO skal arbeide for … d. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt e. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet21.11.2011 2
 3. 3. Viktig tema for finansnæringen FNOs næringspolitiske handlingsplan 2012:  FNO skal arbeide for å utvikle og synliggjøre finansforetakenes arbeid med ungdom og økonomi  FNO skal motivere medlemmene til å satse på skolesamarbeid  FNO skal videreføre samarbeidet med andre organisasjoner som Ungt Entreprenørskap, Husbanken og NAV  Videre skal FNO arbeide for å få personlig økonomi inn i læreplanene - herunder foreslå personlig økonomi som nytt valgfag i ungdomsskolen----- Finansnæringens dag 27. mars 2012  Ungdom og økonomi er satt opp som tema for en av tre parallelle fagsesjoner21.11.2011 3
 4. 4. Innenfor bank- og kapitalmarkedsområdet  FNO skal sikre at finansbedriftenes salgsprosesser og rådgivning til kunder om finansielle produkter holder et høyt faglig nivå. Dette skal skje gjennom kompetanseheving og kvalitetsmessig gode autorisasjonsordninger for finansiell rådgivning og for beslektede temaer  FNO skal rette oppmerksomhet mot ungdom og økonomi gjennom å bidra til økt kompetanse om personlig økonomi, konsekvenser av låneopptak – ikke minst kortsiktig gjeld og behov for forsikringer 21.11.2011 4
 5. 5. En forgjeldet ungdomsgenerasjon?21.11.2011 5
 6. 6. En forgjeldet ungdomsgenerasjon? Hvor stort er problemet i samfunnet totalt?  Er det de generelle krav og regelverk som må endres, eller skal man fokusere på de det gjelder?  Er det de unge som er de verste?  Er gjeldsordningsinstituttet godt nok?  Er gjeldsregister det rette svaret?21.11.2011 6
 7. 7. Et stort problem for den som rammes Skyldes ikke primært tilgang til kreditten, men større endringer i livssituasjonen:  Arbeidsledighet  Samlivsbrudd  Sykdom/ulykker Långiver har mange virkemidler som kan tas i bruk – det handler om å komme i inngrep med kunden tidlig nok! Forebygge: Långiver må gjøre mer av det de er gode på; grundig kredittvurdering, oppfølging og opplæring av samarbeidspartnere, oppfølging av kunder osv. Spre kunnskap – ikke minst blant de unge21.11.2011 7
 8. 8. Myter om forbrukslån: Ja: ”Den effektive renten på disse lånene er gjennomgående høy og vil variere avhengig av lånebeløp og nedbetalingstid” (sitat Finanstilsynet, 2010) Men: ”Det er strenge kredittvurderinger knyttet til disse lånene, og selskapene avslår 40-90 prosent av søknadene” (sitat Finanstilsynet, 2010) Og: Usikrede lån utgjør en svært liten andel i Norge og veksten er lav ”Veksten i forbrukslån stagnerte i 2009, og har vært svak etter det. Årsveksten i slike lån, som utgjør om lag 2 prosent av husholdningenes samlede lån, var 2,2 prosent ved utgangen av første kvartal 2011, mot 3 prosent ved utgangen av 2010. Tapene på forbrukslånene falt fra 2,7 prosent av lånene i 2010 til 2,0 prosent i første kvartal 2011.” (sitat Finanstilsynet, 2011)21.11.2011 8
 9. 9. ”Det håndgripelige gjort uforståelig” Rapport fra Forbrukerrådet Særlig fokus på usikret gjeld  Totalbildet er viktig for å velge Foreslår: relevante tiltak. Det betyr imidlertid  Etablere et nasjonalt gjeldsregister IKKE at vi på noen som helst måte  Begrenset rett til videresalg av utestående IKKE tar på alvor at mange (unge) fordringer sliter, og at usikret gjeld kan være en  Begrenset mulighet til beslag i lønn kilde til dette  Kreditor må bære deler av kostnadene ved  Finansnæringen er betinget positiv til inkasso et gjeldsregister. Et register må være  Sikre ”samfunnsansvarlig” markedsføring av av en slik kvalitet at det faktisk kreditt fungerer – må bestå kost-nytte-test  Hjelp-til-selvhjelpsverktøy for låntakere i trøbbel,  De fleste finansbedriftene driver herunder et internettbasert gjeldsmeglingsverktøy samfunnsansvarlig markedsføring, jf  Tilveksten av urimelige kredittprodukter må FOs rapport vanskeliggjøres, innføre renterestriksjoner/rentemarginregulering  Inkassoinstituttet er et generelt Stiller spørsmålstegn ved Finanstilsynets nødvendig sanksjonsmiddel beskrivelse/vurdering av situasjonen  Tilbudssidereguleringer undergraves Ikke bare fokusere på kunnskap og opplæring – (og vel så det) ofte av kredittlekkasjer i må ha raskere og mer målrettet effekt uregulerte markeder. Høye renter skremmer mange fra å ta opp slike lån Det mest effektive på kort sikt vil være tilbudssideregulering 21.11.2011 9
 10. 10. ”Unge voksne og betalingsproblemer”Rapport fra Forbrukerombudet I dag opplever svært mange unge voksne  FOs rapport nyanserer bildet av en betalingsproblemer aggressiv finansnæring som pusher I hovedsak sett på markedsføring og usikret kreditt på unge kunder avtalevilkår som unge voksne møter, og  FO og FNO forhandler om kontraktsvilkår annen informasjon som gis i forbindelse med avtaleinngåelsen for mønsteravtaler for banktjenester utarbeidet av FNO. I den forbindelse har Unge voksne får enkelt kreditt, og blir også jevnlig eksponert for tilbud om problemstillinger knyttet til kunder som kreditt går fra å være umyndige til å bli myndige Denne rapporten gir ingen klare svar på vært diskutert hva som fører til økende  FNO har laget en veiledning til bankene, betalingsproblemer hos unge voksne ”Overgang fra barn til voksen - En Hovedkonklusjon: Det foregår ikke noe veiledning fra Kontraktsutvalget” systematisk innsalg av kredittkort til de unge Konkrete forslag:  Styrkede ressurser til Forbrukerombudets arbeid på finansområdet  Gjeldsregister  Rentetak på forbrukslån og kredittkort  Tryggere betaling med mobilen21.11.2011 10
 11. 11. ”Unge voksne og lånefinansiertforbruk” Rapport fra SIFO De mest villedende sidene ved  Personlig økonomi er viet for lite markedsføring må reguleres oppmerksomhet i dagens skole. Det er nødvendig å sikre at alle får Kredittinstitusjonene må dempe et minimum av denne kompetansen iveren til å gi kreditt til alle og enhver  Personlig økonomi bør være et eget Myndighetene kan aktivt påvirke obligatorisk fag allerede på kunnskapsnivået gjennom ungdomskolenivå. Finansnæringen undervisning i skolen samarbeider med UE om Økonomi og karrierevalg. Nesten 6000 elever i ungdomsskolen deltok i 2010  Praktisk personlig økonomi på vei til egen bolig bør komme inn som ett av de nye valgfagene i ungdomsskolen  Foreldre kan bidra med kunnskap til de unge om personlig økonomi21.11.2011 11
 12. 12. Finansnæringen samarbeider med skolen  Samfunnsansvar i praksis  Viktig tema i samfunnsdebatten  Tradisjon for samspill banken – lokalsamfunn  Bidra til kunnskap om personlig økonomi  Inntekt, forbruk, gjeld og sparing er basiskunnskap i dag  Mange og stadig flere individuelle valg  Bidra til at de unge får sunn/solid økonomi – både holdninger og ferdigheter  Bidra til kunnskap om næringslivet  Hjelpe elevene til fremtidig yrkesvalg. Mange vet lite om næringslivet generelt og finansnæringen spesielt  Formidle kontakter med andre bedrifter lokalt 21.11.2011 12
 13. 13. FNO bidrar med undervisningsmateriell  Personlig økonomi i skolen – tips for lærere  Økonomitips for foreldre  Oppskriftshefte for nybegynnere Råd og tips til finansbedrifter  Personlig økonomi for videregående skole Undervisningsperm tilpasset hovedområdet individ og samfunn der personlig økonomi inngår.  Økonomi og karrierevalg Veiledning i personlig økonomi knyttet til utdanning og karrierevalg for elever på 8.- 10. trinn. Utviklet i samarbeid mellom UE og finansnæringen.  Utdanningsvalg Hvordan kan bedrifter bidra i faget Utdanningsvalg på grunnskolens ungdomstrinn. Enkel modell for bedriftsinvolvering.21.11.2011 13
 14. 14. Men den viktigste kunnskapsdelingenskjer lokalt21.11.2011 14
 15. 15. Tiltak/program for økonomisk forståelse Mind Your Tiltak Pengeby Cashkontroll Dream On Money Målgruppe 5 - 9 år 10 - 15 år 10 - 15 år 18 – 27 år Eksempler21.11.2011 15
 16. 16. Oppsummert Viktig at denne debatten tar utgangspunkt i et godt faktagrunnlag Gjeldsordningsinstituttet må justeres Sentral gjeldsregister – tilfredsstilles kravet til kost/nytte? Kunnskap/ kunnskapsdeling er nøkkelen til suksessFinansnæringen: Fortsette satsingen på kunnskap/kunnskapsdeling Bli enda bedre på kredittvurdering og opplæring Stille spørsmål ved/diskutere om vi tilbyr produkter/tjenester som kundene egentlig ikke er tjent med21.11.2011 16
 17. 17. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!SPØRSMÅL – KOMMENTARER - INNSPILL?Jan.digranes@fno.no+47 23284330/ +47 90967654 12.05.2011

×