Successfully reported this slideshow.

FNHs årskonferanse 2009

502 views

Published on

Innlegg av sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FNHs årskonferanse 2009

 1. 1. Finanskrisen - et internasjonalt perspektiv FNH årskonferanse, Oslo 31. mars 2009 Harald Magnus Andreassen
 2. 2. En global affære
 3. 3. Nå står vi her. Ikke en hverdagsligs sak <ul><li>Flere millioner husholdninger må gå ut av sine hjem </li></ul><ul><ul><li>1 av 8 amerikanske boliglånstakere i mislighold/tvangssalg </li></ul></ul><ul><li>Banksystemet måtte først statsgaranteres for å overleve blir nå delvis statseid, mer enn noen gang </li></ul><ul><li>0-rente nesten overalt, for første gang </li></ul><ul><li>Statsbudsjettet brukes som aldri før </li></ul><ul><li>Den hardeste nedturen i global økonomi siden ’45 </li></ul><ul><ul><li>Ledigheten stiger raskt, tar tid å få ned </li></ul></ul><ul><li>Den største nedturen på aksjemarkedet siden 30-tallet </li></ul><ul><li>..og ”systemet” blir upåvirket?? GLEM DET!!! </li></ul>
 4. 4. 8 punkter om finanskrisen <ul><li>Finans fikk gå fri og gikk seg bort Som normalt. Ille </li></ul><ul><li>Låntakere skjønte ikke hva de gjorde Som normalt. Ille </li></ul><ul><li>Ratingbyråene så ingenting før det var for sent Som normalt. Ille </li></ul><ul><li>Kredittilsyn og politikerønsker var ikke like smarte Ikke unormalt. Ille </li></ul><ul><li>Sentralbankene så feil vei og holdt renten for lav for lenge Ikke unormalt. Ille </li></ul><ul><li>Asia og Opec sparte mer enn andre hadde godt av å låne Ikke normalt. Uflaks </li></ul><ul><li>Nå må myndigheter og skattebetalere rydde opp Som normalt. Ille Men mye bedre enn alternativet </li></ul><ul><li>Enden kan være nær, men er det neppe </li></ul>
 5. 5. Det skjer i de beste familier 28 år, 17 land 113 ”kriser” Trøbbel i hvert land hvert 4. år Bankkrise hvert 10. år
 6. 6. Hva pleier vi ofte å se, før det sprekker <ul><li>Rask gjeldsvekst, fall i privat sparing </li></ul><ul><ul><li>Men ofte gode statsfinanser </li></ul></ul><ul><li>Høye eiendomspriser </li></ul><ul><li>Høye aksjekurser </li></ul><ul><li>Rask vekst, tiltakende lønnsvekst </li></ul><ul><ul><li>Men langt fra alltid høy inflasjon </li></ul></ul><ul><li>Ofte store underskudd i utenriksøkonomien </li></ul>
 7. 7. Først var vi i rimelig balanse. USAs underskudd 1997 – 2007 samlet nær 50% av BNP! Men hvorfor var det nesten bare amerikanerne som ville låne mer? Fordi de hadde sånn lyst til det? Så begynte moroa
 8. 8. Et tankekors: Friere kapitalbevegelser og bankkriser Rogoff & Reinhart Bankkriser og kapitalmobilitet Kapitalmobilitet Andel land med bankkrise, 3 år sum
 9. 9. Hva ser vi etterpå? Går det galt, så går det skikkelig galt <ul><li>Dagens krise: Anslag på tap tilsvarende 16% av BNP i USA </li></ul><ul><ul><li>Misligholdte lån tilsvarer 40% av BNP </li></ul></ul><ul><li>Japan 92 -.. : 15% av BNP </li></ul><ul><li>Vår krise 88 - 93: Om lag i samme størrelsesorden </li></ul><ul><li>Alle forsøk på å trylle bort gjeld har så langt vært mislykket </li></ul>
 10. 10. Hva ser vi etterpå? Går det galt, så går det skikkelig galt Det egentlig tapet for samfunnet: Vi klarer ikke å holde produksjonen oppe når finans kneler
 11. 11. Industrien har gått på en smell, overalt
 12. 12. Ikke siden krigen.. X Japan
 13. 13. Global vekst nedjustert som aldri før. Norsk også…
 14. 14. Tenk at de var så dumme!
 15. 15. Gjett hva som var motoren! .. og nå går den i revers
 16. 16. Men ellers i verden er alt bare bra? Oppgangen i boligprisene i uvanlig mange land samtidig Vi kunne tatt med Irland, Spania, Frankrike, Island (!) m.fl. Prisene har – så langt – falt mindre enn i USA
 17. 17. En felles driver. Toppet i 2006! Gjeldveksten var altfor høy på topp
 18. 18. Næringseiendom går også i sykler. Nå ned Her pleier de store banktapene å komme
 19. 19. En spesiell begivenhet Men nå begynner kreditten å flyte lettere for sikre lån
 20. 20. Kapitalen flyter ikke som før <ul><li>Kraftig økning i lånekostnadene for alle bedrifter </li></ul><ul><li>Mindre risikovilje og –evne. Tungt å finansiere investeringer </li></ul><ul><li>Men: Spreadene litt inn, likviditeten bedres (for sikrere kreditter) </li></ul>
 21. 21. 3 jobber som må gjøres. 2 haster, veldig <ul><li>Gjøre opp regningen etter festen </li></ul><ul><ul><li>Låntakere, långivere, skattebetalere </li></ul></ul><ul><li>Lindre bakrusen, så godt det lar seg gjøre </li></ul><ul><ul><li>Minimere produksjonstapet, uten ny ”moral hazard” </li></ul></ul><ul><ul><li>Bryte sparespiralen </li></ul></ul><ul><li>Sørge for at vi ikke kommer på kjøret igjen </li></ul>
 22. 22. Politikken svarer, som aldri før <ul><li>Bank systemet i realiteten statsgarantert </li></ul><ul><ul><li>Likviditet, garantier </li></ul></ul><ul><ul><li>Egenkapital (hybrid, pref, core) </li></ul></ul><ul><ul><li>Statsbanker /dirkete lån til publikum </li></ul></ul><ul><li>Drastiske rentekutt </li></ul><ul><ul><li>” 0”% i både USA og Japan </li></ul></ul><ul><ul><li>0,5% – 1,5% i Europa, 2% i Norge – og flere kutt kommer </li></ul></ul><ul><li>Kjøp av statsobligasjoner, private obligasjoner </li></ul><ul><ul><li>Presse renten ned utover kurven, økt pengemengde, mer kreditt </li></ul></ul><ul><li>Finanspolitikken: Økte offentlige utgifter, skattekutt </li></ul><ul><ul><li>Vedtak på 1,5 – 2% + automatiske stabilisatorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Også der de ikke har råd til det. Det går en stund </li></ul></ul>
 23. 23. Jobb nr 3) Forebygging. Vi har tid til å tenke oss om <ul><li>Vi kan ikke leve uten et finanssystem </li></ul><ul><ul><li>Deler av finans vil alltid reelt sett være statsgarantert </li></ul></ul><ul><li>Det grunnleggende problemet, i bonusdrevet finans og for finans vs. stat/samfunn </li></ul><ul><ul><li>Går det bra, tjener jeg veldig mye. Du tjener ikke så mye </li></ul></ul><ul><ul><li>Går det galt, taper jeg ikke så mye. Du taper veldig mye </li></ul></ul><ul><ul><li>Gearing bra for meg, ikke for deg </li></ul></ul><ul><li> Finans må (selvsagt) reguleres </li></ul><ul><li>Annen politikk: Ubalanser, for lave renter, aktivabobler </li></ul><ul><ul><li>Vi vet trolig mer nok til å kunne gjøre noe med det! </li></ul></ul><ul><ul><li>DET VANSKELIGE ER Å GJØRE DET! </li></ul></ul>
 24. 24. Reguleringer er vrient <ul><li>Finans m/ reell statsgaranti må ha mye egenkapital </li></ul><ul><ul><li>Og den må være der. Vi hadde reguleringssvikt </li></ul></ul><ul><li>Prosyklisk EK-krav fornuftig </li></ul><ul><ul><li>” Skjulte” tapsavsetninger i gode tider </li></ul></ul><ul><ul><li>Mark to Market ikke det reelle problemet </li></ul></ul><ul><li>Overnasjonale regler/normer for finans trolig smart </li></ul><ul><li>Overnasjonalt tilsyn og nasjonalt garantiansvar umulig </li></ul><ul><li>Grenseoverskridende finans ikke så enkelt som vi trodde </li></ul>
 25. 25. Snart ett problem mindre
 26. 26. Det er ikke helt tørke lenger Emisjoner av obligasjoner i USA USD mrd
 27. 27. Blir det bedre en dag? <ul><li>Politikken svarer, som aldri før </li></ul><ul><li>Feilretting i privat sektor i gang </li></ul><ul><ul><li>Boligpriser ned og sparing opp </li></ul></ul><ul><li>Inflasjonen rett ned </li></ul><ul><li>Alle kredittmarkeder er ikke døde </li></ul><ul><ul><li>Mange låntakere nå villige til betale ”ny” pris </li></ul></ul><ul><li>Når alle blir veldig pessimistiske, blir jeg litt optimist </li></ul><ul><ul><li>Men risikoen på nedsiden er dessverre stor </li></ul></ul>

×