Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bente A. Landsnes, Oslo Børs

583 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bente A. Landsnes, Oslo Børs

 1. 1. Hvordan fungerer ulike typer finansieringskilder i urolige tider? Bente A. Landsnes 31.03.09 – FNHs årskonferanse
 2. 2. Børsen som finansieringskilde • Grunntanken med opprettelse av børser: - finansieringskilde for næringslivet - nødvendig for verdiskapingen i samfunnet • Mangel på finansiering får store realøkonomiske konsekvenser - lavere investeringer, produksjon, etterspørsel og forbruk • Med redusert tillit til verdipapirer som investeringsobjekt, er det viktigere enn noen gang å bidra til å redusere risiko for investorene 3
 3. 3. Børsen som finansieringskilde - Risikoreduserende tiltak fra Oslo Børs/myndigheter • Hensiktsmessige informasjonskrav overfor selskapene - Prospekt ved børsintroduksjon, kapitalutvidelser etc. - Løpende forpliktelser • Handelsregler som sikrer - Effektiv og rettferdig handel - Transparens i andrehåndsmarkedet • Informasjonskrav overfor investorer - Flagging av større aksjeposter, meldeplikt for primærinnsidere • Tilsyn med selskapenes informasjonsplikt, overvåking av markedet • Oppfølging av brudd på bestemmelser 4
 4. 4. I gode og onde dager…. …bidrar Oslo Børs til strukturelle endringer i næringslivet • Selskaper noteres Antall noterte selskaper ved utgangen av året 240 • Selskaper strykes 235 • Selskaper kjøpes opp 230 225 • Selskaper fusjonerer 220 215 210 205 200 1998 2008 …De 5 siste årene er 135 nye selskaper notert, mens 90 selskaper er strøket. 5
 5. 5. Aktiviteten i aksjemarkedet (volum og handler) 14,000 80,000 12,922 70,000 12,000 9 913 Daily Turnover (NOK mill.) 60,000 10,299 Daily Number of Trades 10,000 50,000 8,000 40,000 6,000 5,980 30,000 5 167 3,584 4,000 20,000 2,427 2,276 2,210 1,785 2,000 10,000 13,462 21,660 35,244 48,628 67,275 58 827 10,157 9,634 9,392 8 227 - - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Daily Number of Trades Daily Turnover (NOK mill.) Per 23. mars 2009 6
 6. 6. Utenlendingers andel av handel og eierskap 90 80 76 74 73 69 68 67 70 63 60 50 % ownership 41 40 % of trading 37 40 33 32 33 28 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kilde: VPS, per 28. februar 2009 7
 7. 7. Kjennetegn på aksjemarkedet som finansieringskilde under finanskrisen • Frykt og usikkerhet gjør aksjer mindre populære som investeringsobjekt • Vanskelig emisjonsmarked, men tegn til bedring • Spekulasjoner om emisjon ofte store kursutslag – begge veier (sannsynlighet for å lykkes avgjør) • Investorene mer kritiske, selskapene vegrer seg for ”e-ordet” • Mange selskaper har store finansielle utfordringer - Hard kamp om kapitalen - De mest levedyktige prosjektene/selskapene vinner • Markedet rydder opp i overkapasitet • Børsutviklingen (normalt) i forkant av realøkonomien 8
 8. 8. Pengene er tilgjengelig i obligasjonsmarkedet… Utestående volum notert på Oslo Børs eller Oslo ABM 9
 9. 9. …men til en høyere pris Kilde: Nordea Markets 10
 10. 10. Noen låntakere som har benyttet obligasjonsmarkedet siste tiden 11
 11. 11. Kommuner tilbake i obligasjonsmarkedet 12
 12. 12. Antall noterte lån 1200 1000 30 182 800 507 350 504 600 Oslo ABM Oslo Børs 850 837 826 400 744 612 535 534 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *2009 * per 24. mars 2009 13
 13. 13. Dette er ikke første kredittkrise… Kilde: Nordea Markets 14
 14. 14. Statens Obligasjonsfond • Inntil 50 mrd kr. • Utsteder skal være hjemmehørende i Norge • Valuta: NOK, EUR, USD, GBP • Inntil 10% i ansvarlige lån • Krav til diversifisering: - Bank og finans: 25-65% - Ikke finansielle foretak: 35-75% - 30% i BB+ - B- - Maksimalt 5% investert i en enkelt utsteder - Maksimalt 70% av en enkelt emisjon i førstehåndsmarkedet og trekk i åpne lån • Krav om markedsmessige vilkår 15
 15. 15. 16

×