Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Html кодчлол гэж юу вэ

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Html кодчлол гэж юу вэ

 1. 1. Веб бол Интернэтийн сүлжээнд холбогдсонкомпьютер дээр байрлах нэгэн төрлийн файл, файлуудюм. Интернэт гэдэг нь олон компьютерийн хоорондынсүлжээ гэж ойлгож болох юм. Эдгээр хоорондоо ихэвчлэнHTTP гэсэн протокол ашиглан хоорондоо мэдээллээсолилцдог. Мэдээлэл гэдэг нь бидний мэдэх Вебхуудас юм. Веб хуудсыг байрлуулах компьютерийг Вебсервер гэх ба харин тэр мэдээллийг уншиж хөрвүүлэнхаруулж байгаа компьютерийг Client гэдэг. Хөрвүүлэгчийн жишээ гэвэл бидний сайн мэдэхInternet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Rockmeltгэх мэт маш олон байдаг. Веб хуудас болгон өөрийн хаяг буюу Domainнэртэй байдаг. Эдгээр хаягыг ашиглан хүмүүс хэрэгцээтхаягруугаа хандан мэдээлэл авах боломжтой. Domain хаягнь цорын ганц байдаг бөгөөд ижил хаягтай байхболомжгүй юм.
 2. 2. HTML гэдэг нь Hyper Text MarkupLanguage гэсэн үгийн товчлол юм. HTMLкодчлолыг энгийн Text Editor текстболовсруулагч программуудыг ашиглан бичижболох бөгөөд одоо веб байгуулах өргөн боломжбүхий программууд ихээр гарч ирж байгааболхоор веб бүтээхэд маш хялбар болж өгчбайна.
 3. 3. Веб хуудсыг бүтээж байгаа үндсэн хэлийгHTML гэж нэрэлдэгийг бид мэдэх билээ. HTML-ыгсайн сурахын тулд түүний бүтэц, бичиглэлийг сурахшаардлагатай. HTML-ын үндсэн бүтэц нь тусгайтодорхойлогчийг ашигладаг.Үүнд:“<” – командыг нээх тодорхойлогч“>” – командыг хаах тодорхойлогч Энэ хоёр хаалтаар HTML командуудтодорхойлогддог байна. Үүнийг HTML хэлний таг"tag" гэдэг. Энэ нь нэг таг ямар хүрээнд үйлчлэх вэ?гэдгийг тогтоох шаардлага гардагт оршино. Хаахтагны өмнөх “<” тодорхойлогчийн ард "/" зурааставьж ашигладаг. Жишээ нь: <html>…</html>
 4. 4. Аливаа html файл <html> гэсэн tag-аар эхэлж</html> гэсэн tag-аар төгссөн байх ёстойбайдаг.
 5. 5. HTML баримтыг үүсгэхдээ түүний ерөнхий бүтэц түүнийгүүсгэдэг тагуудын талаар судлах ёстой юм. Энэ тагууд нь дараахбайдлаар бичигддэг. HTML баримт нь үндсэн бие, толгой хэсэг, гарчигзэрэг хасгүүдээс бүрддэг байна.Эдгээрийг илэрхийлэх тагууд нь:•<html> ба </html> тагууд энэ нь тухайн HTML файл буюу вебхуудасны эхлэл ба төгсгөлийг зааж байх үүрэгтэй таг юм.•<head> ба </head> таг энэ тагууд нь тухайн баримтын хувьд толгоймэдээллийг тодорхойлж өгдөг байна. Мөн веб программчлал буюускрипт программын функцыг энэ хэсэгт бичиж өгдөг байна.•<title> ба </title> таг энэ тагууд нь тухайн баримтын цонхонд гаргахгарчгийн хэсгийг тодорхойлж өгдөг байна.•<body> ба </body> таг энэ таг нь тухайн баримтын үндсэн биеийгтодорхойлдог байна. Ө.х тухайн веб хуудсанд байгаа бүх лэлементүүүдийг энэ хэсэгт тодорхойлж өгдөг байна. Дэлгэцэндхарагдаж байгаа бүх элементийг энэ хэсэгт тодорхойлж өгдөг.•<!--> ба <--> таг энэ тагууд нь тухайн веб хуудсанд тодорхойтайлбарыг бичихэд хэрэглэгддэг байна.
 6. 6. 1. Start->Programs->Accessories->Notepad команд сонгож Notepad программыг санах ойд ачаална.2. Шинэ файл үүсгэх HTML кодыг бичнэ.<html><head><title> www.olonlog.edu.mn </title></head><body>Тавтай морилно уу !</body></html>
 7. 7. <table><tr><td>1 мөрийн эхний нүд</td><td>1 мөрийн хоёрдохь нүд</td><td>1 мөрийн гуравдахь нүд</td></tr><tr><td>2 мөрийн эхний нүд</td><td>2 мөрийн хоёрдохь нүд</td><td>2 мөрийн гуравдахь нүд</td></tr></table>
 8. 8.  <a href="http://www.w3schools.com">Visit W3Schools.com! </a> <tt>Teletype text</tt> <i>Italic text</i> <b>Bold text</b> <big>Big text</big> <small>Small text</small> <button type="button">Click Me!</button> <font size="3" color="red">This is some text!</font> <font size="2" color="blue">This is some text!</font> <font face="verdana" color="green">This is some text!</font> <h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3> <h4>This is heading 4</h4> <h5>This is heading 5</h5> <h6>This is heading 6</h6>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • baatara

  Oct. 14, 2012
 • hishigzayabaynbat

  Apr. 1, 2013
 • ssuser7cc7512

  Nov. 5, 2014
 • toroobyamba

  Nov. 13, 2014
 • MonsterBarka

  Mar. 15, 2015

Views

Total views

6,396

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

88

Actions

Downloads

201

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×