Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie 3: Samenwerking

604 views

Published on

- Prof. Dirk De Grooff (IBBT-CUO-KULeuven)

Het internet heeft een nieuwe dimensie gegeven aan e-publishing. Enerzijds is er door de spectaculaire groei van het internet plots een platform en een markt ontstaan die beide e-publishing in theorie voldoende kritische materie moeten geven voor een definitieve doorbraak; anderzijds heeft het internet ervoor gezorgd dat het globale informatie-aanbod zo versnipperd en gedeprofessionaliseerd is dat online uitgeven nauwelijks lucratief kan worden gemaakt.

Op basis van een presentatie door Prof. Dirk De Grooff (IBBT-CUO-KULeuven) werd in deze sessie een model van "information warehouse" voorgesteld met diverse soorten informatieaanbieders en een hybride online informatieplatform (client-server/P2P).
Er werd daarbij niet enkel aandacht besteed aan de voordelen maar ook aan de mogelijke obstakels en problemen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie 3: Samenwerking

 1. 1. Helvetica. be D. De Grooff Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie KU.Leuven FLEET EINDCONFERENTIE – Digitalisering van de Vlaamse nieuwsmedia: impact en toekomst 20 november 2009
 2. 2. Agenda <ul><li>1. E-publishing </li></ul><ul><li>2. Voorwaarden e-publishingmodel </li></ul><ul><li>3. Helvetica </li></ul><ul><li>4. Proof of concept </li></ul><ul><li>5. Uitdagingen </li></ul><ul><li>6. Discussie </li></ul>
 3. 3. e-publishing <ul><li>2 convergerende evoluties </li></ul><ul><li>interne digitalisering van het grafisch productieproces </li></ul><ul><li>nieuwe, elektronische dragers </li></ul><ul><ul><ul><li>jaren tachtig: teletekst/kabelkrant/videotex </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jaren negentig: internet/e-book/paper </li></ul></ul></ul>
 4. 4. e-publishing
 5. 5. e-publishing: pluspunten <ul><li>updating van de informatie </li></ul><ul><li>lagere productie- en distributiekosten </li></ul><ul><li>multimediale inhoud </li></ul><ul><li>meer gebruiksfeatures </li></ul><ul><li>directe communicatie mogelijk </li></ul><ul><li>betrekken van de gebruiker bij inhoud </li></ul><ul><li>lagere publicatiedrempel: long taileffect </li></ul>
 6. 6. <ul><li>dragers zitten nog in betafase </li></ul><ul><li>latente aanwezigheid > marketing </li></ul><ul><li>versnipperd aanbod > reclame </li></ul><ul><li>concurrentie van gratis informatie </li></ul><ul><li>gebrek aan valabel businessmodel </li></ul>e-publishing(markt): minpunten
 7. 7. Voorwaarden voor werkend e-publishingmodel <ul><li>schaalvergroting : één informatieportaal/warehouse </li></ul><ul><li>creëren van weerwaarde </li></ul><ul><ul><li>één interface (uitstalraam) voor alle soorten informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>betrokkenheid van de gebruiker!!! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>als informatieconsument, bijvoorbeeld door creatie van communities </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>als informatieleverancier (UGC via P2P, Wiki’s, ed) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ook bij professionele uitgeversactiviteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>participatie aan acties (bijv. wedstrijden, inzamelingen, …) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>opiniepeilingen/feed-back/recensies, … </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>als ‘redacteur’ van lokaal nieuws (citizen journalism) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe informatieniches (unique selling point), bv. dossiers-op-aanvraag, achtergrond, analyses </li></ul></ul><ul><li>innovatieve dragers </li></ul><ul><ul><li>PC, eReader, mobiele toestellen, printing op maat </li></ul></ul>
 8. 9. Helvetica? Structuur Aanbod Businessmodel <ul><li>Structuur: hybried netwerk </li></ul><ul><li>Client-server : </li></ul><ul><ul><li>(betalende) informatie van professionele uitgevers </li></ul></ul><ul><ul><li>toegang tot bibliotheekbestanden: zoeken/uitlenen/downloaden (e-publicaties) </li></ul></ul><ul><li>P2P : informatie van ‘gebruikers’ (UGC) </li></ul><ul><li>output via dezelfde ‘deur’ maar duidelijk van elkaar te onderscheiden </li></ul>
 9. 10. Helvetica? <ul><li>2. Aanbod: multimediaal </li></ul><ul><li>diverse informatie’formats’ </li></ul><ul><ul><li>kranten- en tijdschriftenartikels * berichten van nieuwsagentschappen * boeken * radio- en tvprogramma’s en … UGC </li></ul></ul><ul><li>diverse media’formats’ </li></ul><ul><li>tekst - audio – foto - video </li></ul>
 10. 11. Helvetica? <ul><li>3. Businessmodel </li></ul><ul><li>Apart commercieel consortium met participatie van alle deelnemende partners (en de overheid?) </li></ul><ul><li>Kosten: ontwikkeling en beheer van portaal </li></ul><ul><li>Inkomsten: </li></ul><ul><ul><li>verkoop informatie (actueel, archief) </li></ul></ul><ul><ul><li>globaal creditsysteem ipv individuele micropayments </li></ul></ul><ul><ul><li>abonnementen (op kranten, weekbladen, bibliotheek..) </li></ul></ul><ul><ul><li>informatie’peterschap’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Reclame: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klassieke advertenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>adwords </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rubriekadvertenties (te koop, te huur, ….) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>overheidssteun? > integratie informatie- en ombudslijn </li></ul></ul>
 11. 12. Helvetica? <ul><li>voorstelling </li></ul><ul><li>proof of concept </li></ul>
 12. 13. Helvetica: uitdagingen <ul><li>schadelijke’ inhoud: hoe vermijden? </li></ul><ul><li>folksonomie: tagging door gebruikers </li></ul><ul><li>copyrightproblematiek (DRM) </li></ul><ul><li>… en vooral: afbreken van </li></ul>

×