Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie 2: Journalistieke Kwaliteit

611 views

Published on

- Kristel Vandenbrande (IBBT-CEMESO-VUB)
- Karl van den Broeck (Knack)
- Ann Van den Broek (Nieuwsblad.be)
- Wim Willems (VRT )

Binnen FLEET werd de voorbije vier jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen van de redactionele reorganisaties voor het journalistieke werk.

Hoe maak je als nieuwsredactie de overgang van "monomediaal" naar "crossmediaal"? Hoe overtuig je iedereen van de noodzaak en het belang ervan? Hoe speel je als mediaorganisatie in op nieuwe digitale trends? Hoe belangrijk zijn experimenten en hoe evalueer je die? Hoe bereid je iedereen voor op de nieuwe mediaomgeving? Moeten alle journalisten bijvoorbeeld crossmediaal kunnen werken? En wat betekent dit dan concreet? En tot slot, een vraag die iedereen zich stelt: komt die digitalisering en die mediaconvergentie de journalistiek eigenlijk nog ten goede?

Tijdens deze sessie zullen resultaten worden gepresenteerd van een recente FLEET-studie die op deze vragen inging.

De bevindingen van deze studie, die gebaseerd is op interviews met journalisten en redactiemanagers van verschillende Vlaase kranten, worden voorgelegd aan een panel van vertegenwoordigers uit de Vlaamse mediasector.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie 2: Journalistieke Kwaliteit

 1. 1. Journalistieke kwaliteit: Digitale redacties, crossmediale journalistiek een discussie over journalistieke uitdagingen Panelleden: Dirk Reynaers, deredactie.be Ann Van den Broek, nieuwsblad.be Moderator: Kristel Vandenbrande, VUB FLEET EINDCONFERENTIE – Digitalisering van de Vlaamse nieuwsmedia: impact en toekomst 20 november 2009
 2. 2. To be or not to be… online <ul><li>Anno 2009 niet langer de vraag </li></ul><ul><li>Klassieke nieuwsmedia doen allemaal aan e-publishing </li></ul><ul><li>Consensus: nieuwswebsite hebben is MUST </li></ul><ul><ul><li>Technologie en internetcultuur die zich opdringen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Omdat je nu eenmaal mee moet zijn? </li></ul></ul>
 3. 3. 3 aandachtspunten: <ul><li>1/ Wat zijn vanuit journalistiek oogpunt de essenti ële redenen om in een nieuwswebsite te investeren? </li></ul><ul><li>2/ Hoe bewaak je eigenheid in een online omgeving waar nieuwsmedia steeds meer mekaars concurrenten lijken te worden? </li></ul><ul><li>3/ Hoe organiseer je crossmediale werk binnen de redactie? </li></ul>
 4. 4. 1. Journalistieke troeven <ul><li>Onscherp zicht op visie webjournalistiek </li></ul><ul><li>Wat zijn vanuit journalistiek oogpunt, essenti ële redenen om te investeren in nieuwssite? </li></ul><ul><li>Welke journalistieke meerwaarden biedt het hebben van een webstek? </li></ul>
 5. 5. Journalistiek’ <ul><li>Hoe dient het web zich te verhouden tot oorspronkelijke publicatievormen? </li></ul><ul><ul><li>Platform: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extra platform om ‘oorspronkelijk’ journalistiek te verspreiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanvulling: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een omgeving om </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>andere dingen te doen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>het oorspronkelijke en meer te doen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vitrine </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijkomende Service … </li></ul></ul>
 6. 6. 2. Nieuwe concurrenten <ul><li>‘ Plotseling worden we concurrenten terwijl we het nooit geweest zijn’ </li></ul><ul><li>‘ Plotseling zitten we in mekaars vaarwater’ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Online: </li></ul><ul><li>Is multimediaal publiceren </li></ul><ul><ul><li>= kwaliteiten ontlenen aan andere soort media </li></ul></ul><ul><ul><li>= ook eigenheid loslaten? </li></ul></ul><ul><li>Lijken bepaalde zaken onoverkomelijk, zoals: </li></ul><ul><ul><li>Instant nieuws </li></ul></ul><ul><ul><li>Enige vorm van interactie in de obligate peiling </li></ul></ul><ul><ul><li>Journalistieke Blogs … </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Hoe bewaak je eigenheid? </li></ul><ul><li>Hoe origineel zijn nieuwssites? </li></ul><ul><li>Hoe belangrijk is originaliteit? </li></ul><ul><li>Hoe essentieel is instant nieuws als iedereen het brengt? </li></ul><ul><li>Zijn blogs de beste/enige manier om expertise en personen naar voor te schuiven? </li></ul>
 9. 9. 3. De organisatie van crossmediaal werken Een zeer pijnlijk en extreem voorbeeld van wat er fout kan lopen…
 10. 10. <ul><li>… maar onbegrip, spanningen en misverstanden tussen beroepslogica’s en praktijken vrij courant </li></ul><ul><li>Focus op spanningen tussen werk voor oorspronkelijk nieuwsmedium en website en hoe ermee om te gaan </li></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Hoe realistisch is multimediaal denken/publiceren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe organiseer je crossmediaal werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke lessen kunnen getrokken worden uit het werken binnen ge ïntegreerde nieuwsredacties? </li></ul></ul>

×