Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VIENOTAIS 
UZRAUDZĪBAS 
MEHĀNISMS 
Kristaps Zakulis 
FKTK priekšsēdētājs 
04.09.2014.
KĀDĒĻ IR NEPIECIEŠAMA BANKU 
SAVIENĪBA? 
2 
• Stiprināt vienota banku darbības regulējuma 
piemērošanu Eiropas Savienībā 
...
BANKU SAVIENĪBAS TRĪS VAĻI 
3 
Banku 
savienība 
Vienotais 
Uzraudzības 
Mehānisms 
(VUM) 
Juridiskais 
pamats 
ir 
stājie...
VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMĀ 
IESAISTĀS VISAS EIROZONAS VALSTIS 
4 
ES 
VUM
VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMA 
REGULA 
5 
• Banku savienības izveides pamats – 
stājās spēkā 2013. gada 3. 
novembrī 
• Ga...
ECB REGULA 
6 
• Stājās spēkā 2014. gada maijā 
• Nosaka sadarbības principus starp 
ECB un nacionālajiem banku 
uzraugiem...
SADARBĪBA STARP ECB UN FKTK 
7 
Vienotais 
uzraudzības 
mehānisms 
(VUM) 
ECB 
• Nozīmīgu banku 
tiešā uzraudzība 
• Atbil...
ECB LOMA 
8 
• ECB nodrošina tiešu uzraudzību 
nozīmīgajām kredītiestādēm 
• Uzraudzības pienākumi attiecībā uz 
Banku 
sa...
FKTK LOMA 
9 
• FKTK loma nozīmīgu 
kredītiestāžu uzraudzībā: 
• sagatavot ECB lēmumu projektus 
• palīdzēt ECB lēmumu 
Ba...
FKTK LOMA 
10 
• FKTK loma pārējo banku 
uzraudzībā: 
• tieša atbildība par pārējo banku 
Banku 
savienība 
Vienotais 
Uzr...
11 
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS ECB 
Bilde ECB
KOPĒJĀS UZRAUDZĪBAS KOMANDAS 
12 
• Nodrošina ikdienas 
uzraudzību nozīmīgajām 
kredītiestādēm 
• Piedalās ECB un nacionāl...
BANKU UZRAUDZĪBA UN RESURSI 
13 
Uzraudzībā esošās 
bankas 
(tieši un netieši) 
Personāls 
ECB FKTK 
Tieši: 
+ 
Netieši: 
...
SAGATAVOŠANĀS DARBI 
14 
Visaptverošais novērtējums pirms ECB sāk banku uzraudzību 
Risku 
novērtēšana 
• Banku bilanču bū...
IZAICINĀJUMI UN PERSPEKTĪVAS 
15 
Savlaicīgu un pārskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu 
ieviešana, neraugoties uz sarežģītā...
PALDIES 
FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA 
Kungu ielā 1, Rīga LV 1050 
T.+371 67774800 
fktk@fktk.lv | www.fktk.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vienotais uzraudzības mehānisms

597 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vienotais uzraudzības mehānisms

 1. 1. VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS Kristaps Zakulis FKTK priekšsēdētājs 04.09.2014.
 2. 2. KĀDĒĻ IR NEPIECIEŠAMA BANKU SAVIENĪBA? 2 • Stiprināt vienota banku darbības regulējuma piemērošanu Eiropas Savienībā • Mazināt grūtībās nonākušu banku ietekmi uz valstu budžetiem • Stiprināt banku pārrobežu uzraudzību pēc vienotiem standartiem • Novērst Eiropas Savienības tirgus fragmentāciju
 3. 3. BANKU SAVIENĪBAS TRĪS VAĻI 3 Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā Vienotais Noregulējuma Mehānisms Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses
 4. 4. VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMĀ IESAISTĀS VISAS EIROZONAS VALSTIS 4 ES VUM
 5. 5. VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMA REGULA 5 • Banku savienības izveides pamats – stājās spēkā 2013. gada 3. novembrī • Garants Eiropas banku sistēmas drošībai • Piešķir Eiropas Centrālajai bankai (ECB) pilnvaras uzraudzīt kredītiestādes • Nosaka makroprudenciālās uzraudzības pienākumus Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā Vienotais Noregulējuma Mehānisms Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses Bilde ECB
 6. 6. ECB REGULA 6 • Stājās spēkā 2014. gada maijā • Nosaka sadarbības principus starp ECB un nacionālajiem banku uzraugiem • Pamats vienotajam uzraudzības mehānismam, pārņemot uzraudzības funkcijas • Nosaka kritērijus, kas ir nozīmīga kredītiestāde Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā Vienotais Noregulējuma Mehānisms Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses Bilde ECB
 7. 7. SADARBĪBA STARP ECB UN FKTK 7 Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ECB • Nozīmīgu banku tiešā uzraudzība • Atbildīga par visa VUM ietvara funkcionēšanu ... Nozīmīgas bankas FKTK • ECB pārraudzībā esošo mazāk nozīmīgu banku uzraudzība ... Mazāk nozīmīgas bankas Palīdz ECB uzraudzīt nozīmīgas bankas, dalība kopējās uzraudzības komandās, lēmumu projektu sagatavošana Netiešā uzraudzība: - saņemtās informācijas analīze - iespēja dot norādījumus vai pārņemt banku tiešā uzraudzībā Kritēriji • Kopējie aktīvi • 30 miljardiem € • 20% no IKP (un 5 mljrd. €) • 3 nozīmīgākās bankas
 8. 8. ECB LOMA 8 • ECB nodrošina tiešu uzraudzību nozīmīgajām kredītiestādēm • Uzraudzības pienākumi attiecībā uz Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā pārējām kredītiestādes: • izdod noteikumus un vadlīnijas nacionālajiem banku uzraugiem, lai nodrošinātu vienādus uzraudzības standartus • nepieciešamības gadījumā var Vienotais Noregulējuma Mehānisms pārņemt jebkuras bankas uzraudzību, lai tādā veidā nodrošinātu vienādus uzraudzības standartus Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs • ECB nodrošina VUM darbības pārraudzību Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses
 9. 9. FKTK LOMA 9 • FKTK loma nozīmīgu kredītiestāžu uzraudzībā: • sagatavot ECB lēmumu projektus • palīdzēt ECB lēmumu Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā piemērošanā • deleģēt ekspertus darbam Vienotais Noregulējuma Mehānisms kopējās uzraudzības komandās • vākt datus un ziņot ECB Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses Bilde ECB
 10. 10. FKTK LOMA 10 • FKTK loma pārējo banku uzraudzībā: • tieša atbildība par pārējo banku Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā uzraudzību • informēt ECB par straujām vai Vienotais Noregulējuma Mehānisms nozīmīgām izmaiņām kādas bankas finanšu situācijā • sagatavot regulāras atskaites ECB • vākt datus un ziņot ECB • izpildīt ECB regulas, vadlīnijas un Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs instrukcijas Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses Bilde ECB
 11. 11. 11 LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS ECB Bilde ECB
 12. 12. KOPĒJĀS UZRAUDZĪBAS KOMANDAS 12 • Nodrošina ikdienas uzraudzību nozīmīgajām kredītiestādēm • Piedalās ECB un nacionālo uzraugu darbinieki • Komandas darbu koordinēs ECB eksperts, bet koordinatora vietnieks būs eksperts no nacionālās uzraudzības iestādes Banku savienība Vienotais Uzraudzības Mehānisms (VUM) Juridiskais pamats ir stājies spēkā Vienotais Noregulējuma Mehānisms Izstrādes stadijā Vienota Noguldījumu Garan@ju Sistēma Nav prioritārs Stabilas un ilgtspējīgas publiskās finanses Bilde ECB
 13. 13. BANKU UZRAUDZĪBA UN RESURSI 13 Uzraudzībā esošās bankas (tieši un netieši) Personāls ECB FKTK Tieši: + Netieši: ~120 visas citas Kopā: ~6000 ~800 darbinieki Netieši: + Tieši: 3 14 Kopā: 17 101 pamatfunkciju darbinieks (~50 veic banku uzraudzību) 85% no akPviem 44% no aktīviem
 14. 14. SAGATAVOŠANĀS DARBI 14 Visaptverošais novērtējums pirms ECB sāk banku uzraudzību Risku novērtēšana • Banku bilanču būtiskāko risku analīze • Uzraudzības vērtējums par galvenajiem riska faktoriem (likviditāte, aizņēmumu apjoms, finansējums, u.c.) Aktīvu kvalitātes pārbaude • 1. posms: riskanto portfeļu izvēle • 2. posms: aktīvu kvalitātes novērtējums pēc vienotas metodoloģijas un piesaistot ārējos ekspertus • 3. posms: salīdzināšana un kvalitātes nodrošināšana EBI/ECB stresa tests • Banku bilanču elastības novērtējums stresa scenāriju apstākļos • Veikts ciešā sadarbībā ar ECB un Eiropas Banku iestādi (EBI)
 15. 15. IZAICINĀJUMI UN PERSPEKTĪVAS 15 Savlaicīgu un pārskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu ieviešana, neraugoties uz sarežģītām pārvaldības struktūrām Vienotas uzraudzības pieejas un standarta ieviešana Uzraudzības sistēmas pārvaldīšana 18 dažādās jurisdikcijās Banku spēja pielāgoties ECB uzraudzības standartiem un datu pieprasījumiem, kā arī veidot attiecības ar jaunu uzraugu Latvijas specifika: darbojas pārrobežu banku grupas, kuru mātes sabiedrības ir ārpus VUM
 16. 16. PALDIES FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA Kungu ielā 1, Rīga LV 1050 T.+371 67774800 fktk@fktk.lv | www.fktk.lv

×