Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzraudzība pārmaiņu laikos

5,928 views

Published on

Uzraudzības departamenta direktores Jeļenas Ļebedevas lekcija ekonomikas un sociālo zinību pedagogiem Latvijas Bankā 24.08.2016.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uzraudzība pārmaiņu laikos

 1. 1. SEKTORA UZRAUDZĪBA PĀRMAIŅU LAIKOS Jeļena Ļebedeva FKTK Uzraudzības departaments 24.08.2016.
 2. 2. VIESLEKCIJAS SATURS • Uzraudzības ietvara izveide Latvijā (FKTK un Latvijas Banka, PTAC, KD) • Reformu process (BCBS, ECB - VUM, VNM un VGF, EBA, EIOPA, ESMA, Pasaules Banka, SVF un OECD) • Sektora attīstība un izaicinājumi • Nākotnes uzraudzības fokuss 2
 3. 3. VALSTISKĀ - UZRAUDZĪBA • Kopš 2001. gada jūlija Latvijas finanšu sektoru uzrauga vienota uzraugošā iestāde - FKTK • Kopš 2004. gada Latvijas finanšu sektors ir integrēts Eiropas Savienības finanšu sektorā (likumdošana, uzraudzība) 5
 4. 4. VIENOTA UZRAUGOŠĀ IESTĀDE FKTK sāka darbu 2001. gadā, pārņemot atbildību no: • Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes (1992) • Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas (1995) • Vērtspapīru tirgus komisijas (1997) • Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes (1998) NB! FKTK tiek pilnībā finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem 4
 5. 5. VIENOTA UZRAUGOŠĀ IESTĀDE Latvija bija otrā valsts Austrumu un Centrāleiropā aiz Ungārijas, kas izveidoja konsolidētu uzraudzības iestādi finanšu sektoram Ieguvumi: • Cilvēkresursu koncentrācija • Efektivitāte un sinerģijas efekts • Uzraudzības izmaksu ekonomija • Sadarbība, informācijas apmaiņa ar līdzīgi strukturētām valstīm (Z-Eiropa, Skandināvija) 5
 6. 6. UZRAUDZĪBAS MĒRĶI • Finanšu sistēmas stabilitāte • Novērst krīzes situāciju veidošanos • Novērst noziedzīgas naudas plūsmas • Nepieļaut noguldītāju zaudējumu rašanos • Veicināt savas valsts finanšu sektora konkurētspēju un attīstību 6
 7. 7. PĀRMAIŅU PROCESOS
 8. 8. UZRAUGU SADARBĪBA ES UN EEZ 8
 9. 9. MAKROPRUDENCIĀLĀ UZRAUDZĪBA Globālās finanšu krīzes mācības: • Ja pieaug riski, var tikt piemēroti attiecīgi regulējuma instrumenti - kapitāla rezerves normas, paaugstinātas minimālās prasības, noteikti stingrāki lielo riska darījumu ierobežojumi; • Makroprudenciālās uzraudzības iestāde ir Latvijas Banka sadarbībā ar Finanšu ministriju un FKTK • 2013.gadā tika izveidota Makrouzraudzības padome 9
 10. 10. MAKROPRUDENCIĀLĀ UZRAUDZĪBA • Kopš 2015. gada FKTK katru ceturksni nosaka pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) normu, lai nodrošinātu, ka izaugsmes laikā kredītiestādes uzkrāj pietiekamu kapitālu krīzes absorbēšanai • 6 sistēmiski nozīmīgas iestādes: ABLV Bank, Citadele banka, Rietumu Banka, DNB banka, SEB banka, Swedbank 10 PKR 0%
 11. 11. EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA (ECB) Kopš 2014. gada 4. novembra ir eirozonas finanšu sektora galvenais uzraugs 11
 12. 12. EIROPAS BANKU SAVIENĪBA 12 Vienotais uzraudzības mehānisms Vienotais noregulējuma mehānisms Vienotais noguldījumu garantiju mehānisms • Vienotā uzraudzības mehānisma darbība kopš 2014. gada 4. novembra • Vienotais noregulējuma mehānisms kopš 2015. gada jūlija • Harmonizēta Noguldījumu garantiju kopš kopš 2015. gada jūlija
 13. 13. TIEŠĀ ECB UZRAUDZĪBĀ – 3 BANKAS 13 Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) Naudas “atmazgāšanas “ novēršana, klientu aizsardzība, apdrošināšana,finanšu instrumentu tirgus u.c. pilnībā paliek FKTK kompetencē
 14. 14. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA MEHĀNISMS • Vienotā noregulējuma valde (VNV) kopš 2016. gada 1. janvāra • MĒŖKIS - nodrošināt grūtībās nonākušu eirozonas banku noregulējumu ar minimālām izmaksām un ietekmi uz ekonomiku • PRINCIPI: – noregulējuma izmaksas sedz bankas, nevis nodokļu maksātāji, - ja VNV lems par kādas bankas glābšanu, zaudējumi būs jāsedz bankas akcionāriem un lielajiem kreditoriem, - tikai pēc tam varēs saņemt līdzekļus no Vienotā noregulējuma fonda. 14
 15. 15. FKTK DARBĪBAS VIRZIENI FKTK šobrīd realizē 8 pamatdarbības virzienus 15 REGULĒJUMA IZSTRĀDE LICENCĒŠANA DALĪBNIEKU UZRAUDZĪBA STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA NODEVAS ADMINISTRĒŠANA STATISTIKA UN ANALĪZE GARANTIJU SISTĒMAS DARBĪBA KLIENTU INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA GARANTIJU SISTĒMAS DARBĪBA
 16. 16. FKTK STRUKTŪRAS MAIŅA 162 darbinieki un 3 pamatdarbības departamenti: • Uzraudzības departaments • Juridiskais un licencēšanas departaments • Regulējošo prasību un statistikas departaments • Noregulējuma un garantiju fondu daļa (kopš 2015. gada kā nacionālā noregulējuma iestāde) • Atbilstības kontroles departaments (kopš 2016. gada) 16
 17. 17. TIRGUS DALĪBNIEKU AKTĪVI 17
 18. 18. KOMERCBANKU UZRAUDZĪBA Veicot pārbaudes VIENMĒR tiek vērtēta: • Kapitāla atbilstība un likviditāte • Aktīvi un ārpusbilances saistības Tagad īpaši: • Iekšējās kontroles sistēma, t.sk. saistībā NIILTFN jeb AML • Biznesa modeļa ilgtspēja 18
 19. 19. KOMERCBANKU UZRAUDZĪBA • Kredītrisks • Tirgus riski (valūtas, preču, tirdzniecības portfeļa risks) • Likviditātes risks • Darbības (operacionālais) risks • Reputācijas risks • Valsts risks 19 Neklātienes pārbaudes Klātienes pārbaudes Dialogs ar bankas vadību
 20. 20. ĀRĒJO FAKTORU IETEKME • Ģeopolitiskā situācija • Negatīvo procentu likmju vide • IT attīstība un jauni riski • Konkurences vides maiņa • Jauni tirgus dalībnieki 20 ? Biznesa modelis
 21. 21. ATBILSTĪBAS KONTROLE • Latvijas kā reģiona finanšu centra specifika (nerezidentu noguldījumu īpatsvars 48% ~ 10 miljardi eiro, 66% ASV dolāros) • Izmaiņas ES regulējumā un sankciju režīmi • ASV audits nerezidentu bankās • OECD rekomendācijas • Uzraudzības pilnveide = kapacitātes stiprināšana Atbilstības kontroles departaments Banku uzraudzības daļa, Nebanku uzraudzības daļa, Darījumu analīzes daļa, Normatīvā nodrošinājuma daļa un Sankciju un atbilstības kontroles daļa. Plānots, ka 2017. gada pirmajā pusē AKD amata vietu skaits sasniegs 20.
 22. 22. KOPSAVILKUMS
 23. 23. BŪTISKĀS IZMAIŅAS UZRAUDZĪBĀ • Plašāka starptautiskā sadarbība (Bāzele 2, ECB, SVF, Pasaules Banka un arī OECD) • NILLTFN jaunais ietvars (iestādes struktūras izmaiņas, lokālā specifika un ārējie apstākļi) • Ārējie ekonomiskie faktori un biznesa modeļu maiņa KĀ? ANALĪTISKI PROAKTĪVI ELASTĪGI 23
 24. 24. KO DARA FINANŠU UZRAUGS? VIDEOPREZENTĀCIJA
 25. 25. PALDIES Mēs esam sasniedzami: www.fktk.lv www.klientuskola.lv

×